Bài dịch môn lý thuyết tài chính tiền tệ Cáccuộc khủng hoảng tài chính trong nền kinh tế mới nổi

67 1,165 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2015, 23:43

MỤC LỤC 1 CHƯƠNG 9 PREVIEW – GIỚI THIỆU Financial crises are major disruptions in financial markets characterized by sharp declines in asset prices and firm failures. Beginning in August 2007, defaults in the subprime mortgage market (for borrowers with weak credit records) sent a shudder through the financial markets, leading to the worst financial crisis since the Great Depression. In Congressional testimony, Alan Greenspan, former Chairman of the Fed, described the financial crisis as a “once-in-a-century credit tsunami”. Wall Street firms and commercial banks suffered hundreds of billions of dollars of losses. House-holds and businesses found they had to pay higher rates on their borrowings - and it was much harder to get credit. All over the world, stock markets crashed, with the U.S market falling by 40% from its peak. Many financial firms, including commercial banks, investment banks, and insurance companies, went belly up. Why did this financial crisis occur? Why have financial crises been so prevalent throughout U.S history, as well as in so many other countries, and what insights do they provide on the current crisis? Why have financial crises almost always followed by severe contractions in economic activity? We will examine these questions in this chapter by developing a framework to understand the dynamics of financial crises. Building on Chapter 8, we make use of agency theory, the economic analysis of the effects of asymmetric information (adverse selection and moral hazard) on financial markets and the economy, to see why financial crises occur and why they have such devastating effects on the economy. We will then apply the analysis to the explain the course of events in a number of past financial crises throughout the world, including the most recent global financial crisis. Khủng hoảng tài chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong thị trường tài chính biểu hiện qua sự sụt giảm mạnh của giá tài sản cũng như sự thất bại của hàng loạt công ty. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2007, những vụ vỡ nợ trong thị trường thế chấp dưới chuẩn (cho vay với các hồ sơ tín dụng yếu kém) đã gửi một cái rùng mình dọc qua các thị trường tài chính, dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng. Trong cuộc khai báo của Quốc hội, Alan Greenspan, cựu Chủ tịch FED (cục dự trữ liên bang Mỹ), mô tả cuộc khủng hoảng tài chính như một "sóng thần tín dụng trăm năm một lần". Các doanh nghiệp phố Wall và các ngân hàng thương mại phải chịu đựng thiệt hại hàng trăm tỷ đô la. Các hộ gia đình và các doanh nghiệp thấy rằng họ đã phải trả giá cao hơn cho các khoản vay của họ và khó khăn hơn nhiều để có được tín dụng. Khắp nơi trên thế giới, thị trường chứng khoán sụp đổ, với việc thị trường Mỹ giảm 40% từ mức đỉnh. Nhiều công ty tài chính, bao gồm cả các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, và các công ty bảo hiểm, đã phải sập tiệm. Tại sao cuộc khủng hoảng tài chính này xảy ra? Tại sao các cuộc khủng hoảng tài chính lại rất phổ biến trong suốt lịch sử Hoa Kỳ, cũng như ở nhiều quốc gia khác, và chúng giúp cung cấp những hiểu biết gì cho cuộc khủng hoảng hiện nay? Tại sao các cuộc khủng hoảng tài chính hầu như luôn luôn theo sau các cơn co thắt nghiêm trọng trong hoạt động kinh tế? Chúng ta sẽ tìm lời giải cho những câu hỏi trên trong chương này bằng cách xây dựng một khuôn khổ để hiểu cách vận động của các cuộc khủng hoảng tài chính. Để viết nên chương 8, chúng ta phải tận dụng lý thuyết đại diện (phân tích mối quan hệ giữa người chủ công ty và người điều hành,ở công ty cổ phần là cổ đông và CEO, ở công ty nhà nước là nhân dân và CEO), phân tích kinh tế về tác động của phi đối xứng thông tin (là trạng thái bất cân bằng trong cơ cấu thông tin - giữa các chủ thể giao dịch có mức 2 độ nắm giữ thông tin không ngang nhau. Một người sẽ có thông tin nhiều hơn so với người khác về đối tượng được giao dịch. Điều này dẫn tới nhiều vấn đề trong kinh tế học, hợp đồng và tài chính) (lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức) trên thị trường tài chính và cả nền kinh tế, để xem lý do tại sao cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra và tại sao chúng có tác động tàn phá như thế với nền kinh tế. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng các phân tích để giải thích cho quá trình diễn ra các sự kiện trong một số cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua trên toàn thế giới, bao gồm cả cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần đây nhất. KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH LÀ GÌ? Trong chương trước chúng ta đã thấy rằng một hệ thống tài chính hoạt động tốt sẽ giải quyết tốt vấn đề thông tin bất cân xứng để vốn được sử dụng hiệu quả nhất. Sự gia tăng bất đối xứng mà ảnh hưởng đến luân chuyển nguồn vốn thì được miêu tả bởi các nhà kinh tế là sự ma sát tài chính. Khi sự ma sát tăng lên, thị trường tài chính giảm khả năng luân chuyển vốn từ người tiết kiệm tới người tiêu dùng và các công ty có nhu cầu đầu tư và kết quả làm sụt giảm hoạt động kinh tế. Cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra khi thông tin trên thị trường tài chính bị gián đoạn và kết quả là sự ma sát tài chính tăng nhanh và thị trường tài chính dừng chức năng của nó. Sau đó hoạt động kinh tế sẽ sụp đổ. Như cuộc khủng hoảng tài chính gần đây nhất là, nó chỉ là một trong một số các cuộc khủng hoảng tài chính đã đánh vào các nước công nghiệp như các nước Mỹ trong năm nay. Những kinh nghiệm này đã giúp phát hiện ra cái nhìn sâu vào khủng hoảng kinh tế hiện nay. Khủng hoảng tài chính trong nền kinh tế tiên tiến đã tiến triển trong hai và đôi khi ba giai đoạn. Để hiểu làm thế nào các cuộc khủng hoảng đã xảy ra, xem hình l, xác định các giai đoạn và chuỗi các sự kiện của khủng hoảng tài chính trong nền kinh tế. Giai đoạn một: Khởi đầu khủng hoảng tài chính Khủng hoảng tài chính bắt đầu theo nhiều cách - quản lý yếu kém của tự do tài chính, sự đổi mới, sự bùng nổ và vỡ nợ giá tài sản, hoặc tăng không chắc chắn gây sụp đổ của đa số định chế tài chính. Quản lý yếu kém của tự do hóa và đổi mới tài chính Mầm móng một cuộc khủng hoảng tài chính thường được bắt nguồn khi một nền kinh tế giới thiệu hình thức cho vay mới, được biết đến như là một phát minh tài chính, hoặc khi các quốc gia tham gia vào tự do hóa tài chính, việc loại bỏ các hạn chế về thị trường tài chính và các tổ chức, hoặc khi chính đổi mới tài chính. Theo thời gian dài, nó thúc đẩy các định chế tài chính thường xuyên cho vay tiêu dùng, thường được gọi là một sự bùng nổ tín dụng. Thật không may, ngưởi đi vay thường không thành thạo hoặc nhạy cảm để quản lý rủi ro đối với những dòng kinh doanh mới. Thậm chí với sự quản lý đúng cách, bùng nổ tín dụng vượt xa các nguồn thông tin có sẵn cho các tổ chức, dẫn đến rủi ro cho vay quá nhiều. Mạng lưới an toàn của chính phủ, ví dụ bảo hiểm tiền gởi, làm suy yếu kỷ luật thị trường, tăng rủi ro đạo đức cho ngân hàng để chấp nhận rủi ro lớn hơn. Những người cho vay biết rằng bảo hiểm đảm bảo từ chính phủ bảo vệ họ nếu có sự mất mát, người cho vay sẽ cung cấp cho ngân hàng dưới chuẩn những khoản tiền. Ngân hàng và các định chế tài chính khác có thể tạo rủi ro, lãi suất cao cho người vay tiền. Họ sẽ dễ dàng đạt được lợi nhuận nếu những khoản vay được hoàn trả và phụ thuộc bảo hiểm tiền gởi chính phủ, khoản tiền từ người đóng thuế, nếu người đi vay không thể hoàn trả. Ngoài những quản lý thích hợp, rủi ro tăng lên mà không được kiểm soát. Dẩn dần những khoản vay bắt đầu lớn dần và sự sụt giảm giá trị của các khoản vay (ở phía bên tài sản của bảng cân đối) nằm tương đối để nợ, do đó giảm trên giá trị tài sản (vốn) của các 3 ngân hàng và tổ chức tài chính khác. Với ít vốn, các tổ chức tài chính cắt giảm cho vay, một quá trình được gọi là giảm nợ. Hơn nữa, với ít vốn, các ngân hàng và các tổ chức tài chính trở nên rủi ro hơn, gây ra người gửi tiền và người cho vay tiềm năng khác để các tổ chức này phải rút ra khỏi quỹ của họ. Quỹ ít hơn có nghĩa là các khoản vay ít hơn và tín dụng đóng băng. Sự bùng nổ cho vay biến thành một vụ tai nạn cho vay. Khi định chế tài chính không thu thập thông tin này và làm cho các khoản vay này. Khả năng của hệ thống tài chính để đối phó với các vấn đề thông tin bất đối xứng lựa chọn bất lợi và rủi ro đạo đức do đó bị cản trở nghiêm trọng (như trong mũi tên chỉ từ yếu tố đầu tiên trong hàng đầu tiên của hình 1). Cho vay trở nên khan hiếm, các công ty không còn có thể để tài trợ cho các cơ hội đầu tư hấp dẫn của họ: họ giảm chi tiêu của họ và hợp đồng kinh tế. 4 Các hợp đồng cho vay Gia tăng lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức Sụt giảm trong hoạt động kinh tế 5 Fugure 1:Chuỗi các sự kiện trong cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ Các mũi tên liền chỉ chuỗi các sự kiện trong một cuộc khủng hoảng tài chính; các mũi tên đứt khúc hiển thị các thiết lập thêm các sự kiện xảy ra nếu cuộc khủng hoảng phát triển thành một tình trạng giảm phát nợ. Các giai đoạn được ngăn cách bằng đường thẳng đứt rời chỉ những giai đoạn khác nhau của cuộc khủng hoảng tài chính Sự bùng nổ và sụp đổ của định giá tài sản: giá tài sản như vốn cổ phần và bất động sản có thể được định giá bởi tâm lý nhà đầu tư (gọi là " sự thịnh vượng bất hợp lý " của Alan Greenspan khi ông là Chủ tịch Dự trữ liên bang), giá trị tài sản dựa vào kỳ vọng thu nhập trong tương lai. Giá tăng vượt quá giá trị gốc gọi là bong bóng giá tài sản. Ví dụ bong bóng giá tài sản của thị trường chứng khoán công nghệ cuối những năm 1990 hoặc bong bóng giá nhà ở gần đây mà chúng ta sẽ thảo luận sau này trong chương này. Bong bóng giá tài sản thường cũng được thúc đẩy bởi sự bùng nổ tín dụng , trong đó tăng tín dụng được sử dụng để mua tài sản, do đó đẩy giá lên. Khi nổ bong bóng giá tài sản và điều chỉnh giá tài sản bằng giá trị gốc, giá chứng khoán và bất động sản giảm, trị giá ròng giảm, giá trị tài sản cầm cố giá. Lúc này những công ty này giảm vốn và vì vậy mang nhiều rủi ro đầu tư. Kết quả là các định chế tài chính thắt chặt tiêu chuẩn cho vay. Nổ bong bóng giá tài sản cũng gây ra giảm giá trị tài sản của các tổ chức tài chính, do đó giảm giá trị ròng và mất cân bằng bảng cân đối tài chính điều gây ra sụt giảm trong hoạt động kinh tế. Tăng không chắc chắn Cuộc khủng hoảng tài chính ở Hoa Kỳ hầu như luôn luôn có bắt đầu khi không chắc chắn, như là sau một cuộc bắt đầu suy thoái hoặc thị trường chứng khoán sụp đỗ hoặc sự sụp đỗ của một chế tài chính lớn. Sự sụp đỗ bắt nguồn từ công ty bảo hiểm và tín thác Ohio Life Insurance anh Trust Company vào năm 1857; Jay Cooke và Company năm 1873; Grant and Ward vào năm 1884; Công ty Knickerbocker Trust năm 1907, Bank of United Stated vào năm 1930, và Bear Stearns, Lehman Brothers, và AIG trong năm 2008. Với các thông tin không chính xác trong một thời gian dài. Sự ma sát kinh tế tăng, dẫn đến một sự suy giảm trong cho vay và hoạt động kinh tế (như thể hiện bởi các mũi tên chỉ từ yếu tố cuối cùng trong đầu hàng Hình 1). Giai đoạn hai: khủng hoảng ngân hàng Sự mất cân bằng và điều kiện kinh doanh xấu đi dẫn đến các định chế tài chính mất khả năng thanh toán khi giá trị ròng âm. Không thể thanh toán hết cho người gởi tiền hay chủ nợ, nhiều ngân hàng phá sản. Nếu đủ khốc liệt, các nhân tố này gây ra khủng hoảng ngân hàng, những ngân hàng đa nghành đồng loạt sụp đỗ. Trong hoản loạn,người gửi tiền, lo sợ về sự an toàn của những khoản tiền gởi của họ, bắt đầu rút tiền từ các ngân hàng Sự sụt giảm về số lượng các ngân hàng, thông tin minh bạch những khoản nợ của người vay – cho vay mất đi. Sự tăng lên lựa chọn bất lợi và vấn đề rủi ro đạo đức trở nên nghiêm trọng hơn trong khủng hoảng tài chính, gây ra sự sụt giảm giá trị tài sản và sự sụp đỗ của các doanh nghiệp trong nền kinh tế do thiếu vốn đầu tư. Hình 1 miêu tả tiến triển này trong phần giai đoạn hai. Hoảng loạn ngân hàng là một khía cạnh khủng hoảng tài chính Mỹ trong thế kỷ XIX và XX, xuất hiện mỗi hai mươi năm cho đến khi Thế chiến II xảy ra - 1819, 1837, 1857, 1873, 1884, 1893, 1907, và1930- 1933 (sự thành lập bảo hiểm tiền gởi liên ban để bảo vệ người gửi mất tài sản hoặc ngăn chặn hậu quả của khủng hoảng ngân hàng Mỹ). Dần dần các ông chủ tư nhân và ông chủ liên doanh đóng các doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, bán hoặc thanh lý chúng. Trong khi thị trường tài chính suy thoái, thị trường chứng khoán hồi phục và bản cân bằng tài chính được hồi phục. ma sát tài chính giảm dần và khủng hoảng 6 tài chính bắt đầu lắng xuống. Với những thị trường tài chính có thể hoạt động tốt trở lại, giai đoạn này đánh dấu cho sự hồi phục kinh tế. Giai đoạn ba: Nợ Giảm phát Tuy nhiên, nếu suy thoái kinh tế dẫn đến sự sụt giảm mạnh về giá, sự phục hồi quá trình có thể diễn ra ngắt quảng. Trong Giai đoạn ba trong hình 1, giảm phát nợ xảy ra khi một sự giảm giá đáng kể được ấn định, dẫn đến sự suy giảm hơn nữa trong giá trị tài sản ròng của các công ty vì tăng gánh nặng của nợ nần. Trong nền kinh tế với mức lạm phát vừa phải, đặc trưng bởi hầu hết các quốc gia, nhiều khoản nợ với lãi suất cố định được đặc trưng bởi kỳ hạn thanh toán dài hạn, 10 năm hoặc hơn. Bởi vì những khoản nợ cần được thanh toán dựa vào yếu tố trượt giá, là một sự giảm giá chưa được xác định nâng lên giá trị khoản phải trả của công ty (là sự tăng gánh nặng nợ) nhưng không tăng trị giá thực tài sản mượn của doanh nghiệp. Theo đó, giá trị ròng những khoản nợ của công ty sẽ giảm (sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản trong thực tế) Để hiểu trị giá ròng xảy ra, quan tâm điều xảy ra nếu một doanh nghiệp trong năm 2013 có tài sản khoản $100 triệu (Đô la năm 2013) và 92 triệu đô tiêu sản trong dài hạn, thì công ty đó có 10 triệu tài sản thực. Nếu mức giá giảm khoản 10% trong năm 2014, giá trị tiêu sản sẽ nâng lên thành 99 triệu đô năm 2013 trong khi giá trị tài sản thực duy trì không đổi với mức 100 triệu đô. Kết quả là trị giá tài sản ròng năm 2013 rơi từ 10 triệu xuống thành 1 triệu đô Với sự giảm đáng kể tài sản ròng của người đi vay từ mức giảm giá mức gây nên sự tăng lên lựa chọn bất lợi và vấn đề rủi ro đạo đức trở nên nghiêm trọng hơn để cho vay. Khoản vay và hoạt động kinh tế vẫn còn đình trệ trong một thời gian dài. Quan trọng nhất khủng hoảng tài chính trong tình trạng giảm phát nợ là đại khủng hoảng, thời kỳ kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. APPLICATION: The Mother of All Financial Crises: The Great Depression ÁP DỤNG: Mẹ đẻ của tất cả cuộc khủng hoảng tài chính: Đại khủng hoảng With our framework for understanding financial crises in place, we are prepared to analyze how a financial crisis unfolded during the Great Depression and how it led to the worst economic downturn in U.S. history. Trong chương trình của chúng tôi về tìm hiểu khủng hoảng tài chính, chúng tôi chuẩn bị để phân tích làm thế nào một cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra trong cuộc Đại khủng hoảng và làm thế nào nó đã dẫn đến suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Stock Market Crash Thị trường chứng khoán sụp đổ In 1928 and 1929, prices doubled in the U.S. stock market. Federal Reserve officials viewed the stock market boom as excessive speculation. To curb it, they pursued a tightening of monetary policy to raise interest rates to limit the rise in stock prices. The Fed got more than it bargained for when the stock market crashed in October 1929, falling by 40% by the end of 1929, as shown in Figure 2. Trong năm 1928 và 1929, giá tăng gấp đôi trong thị trường chứng khoán Mỹ. Các quan chức Cục Dự trữ liên bang xem sự bùng nổ thị trường chứng khoán do đầu cơ quá mức. Để kiềm chế nó, họ theo đuổi chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm tăng lãi suất để hạn chế việc tăng giá cổ phiếu. Fed 7 nhận được nhiều hơn giá của nó khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào tháng Mười năm 1929, giảm 40% vào cuối năm 1929, như thể hiện trong hình 2. Bank Panics Sự hoảng loạn ngân hàng By the middle of 1930, stocks recovered almost haft of their losses and credit market conditions stabilized. What might have been a normal recession turned into something far worse, however, when severe droughts in the Midwest led to a sharp decline in agricultural production, with the result that farmers could not pay back their bank loans. The resulting defaults on farm mortgages led to large loan losses on bank balance sheets in agricultural regions. The weakness of the economy and the banks in agricultural regions in particular prompted substantial withdrawals from banks, building to a full-fledged panic in November and December 1930, with the stock market falling sharply. For more than two years, the Fed sat idly by through one bank panic after another, the most severe spate of panics in U.S. history. After what would be the era’s final panic in March 1933, President Franklin Delano Roosevelt declared a bank holiday, a temporary closing of all banks. “The only thing we have to fear is fear itself,” Roosevelt told the nation. The damage was done, however, and more than one-third of U.S. commercial banks had failed. (These events are described in more detail in Chapter 15.) Vào giữa năm 1930, cổ phiếu hồi phục gần như nửa thiệt hại và điều kiện thị trường tín dụng ổn định. Những gì có thể có được một cuộc suy thoái bình thường biến thành một cái gì đó còn tồi tệ hơn, tuy nhiên, khi hạn hán nghiêm trọng ở miền Trung Tây dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong sản xuất nông nghiệp, kết quả là nông dân không thể trả nợ khoản vay ở ngân hàng. Giá trị trang trại thế chấp bị giảm sút dẫn đến rủi ro cho vay lớn trên bảng cân đối ngân hàng trong lĩnh vực nông nghiệp. Sự yếu kém của nền kinh tế và các ngân hàng trong khu vực nông nghiệp đặc biệt thúc đẩy việc rút tiền đáng kể từ các ngân hàng, tạo ra một hoảng loạn chính trong tháng 11 và tháng 12 năm 1930, với thị trường chứng khoán giảm mạnh. Trong hơn hai năm, Fed ngồi yên, hàng loạt vấn đề nghiêm trọng nhất của cơn hoảng loạn xuất hiện trong lịch sử Hoa Kỳ. Tháng 3 năm 1933, Tổng thống Franklin Delano Roosevelt tuyên bố một kỳ nghỉ ngân hàng, đóng cửa tạm thời tất cả các ngân hàng. “Điều duy nhất chúng ta phải sợ là sợ hãi bản thân” , Roosevelt phát biểu toàn quốc. Những thiệt hại đã xuất hiện, tuy nhiên, và hơn một phần ba của các ngân hàng thương mại của Mỹ đã thất bại. (Những sự kiện này được mô tả chi tiết hơn trong Chương 15.) Continuing Decline in Stock Prices Tiếp tục suy giảm trong giá chứng khoán Stock prices kept falling. By mid-1932, stocks had declined to 10% of their value at the 1929 peak (as shown in Figure 2), and the increase in uncertainty from the unsettled business conditions created by the economic contraction worsened adverse selection and moral hazard problems in financial markets. With a greatly reduced number of financial intermediaries still in business, adverse selection and moral hazard problems intensified even further. Financial markets struggled to channel funds to borrower-spenders with productive investment opportunities. As our analysis predicts, the amount of outstanding commercial loans fell by half from 1929 to 1933, and investment spending collapsed, declining by 90% from its 1929 level. 8 A manifestation of the rise in financial frictions is that lenders began charging businesses much higher interest rates to protect themselves from credit losses. The resulting rise in the credit spread - the difference between the interest rate on loans to households and businesses and interest rate on completely safe assets that are sure to be paid back, such as U.S. Treasury securities – is shown in Figure 3, which displays between interest rates on corporate bonds with a Baa (medium quality) credit rating and similar - maturity Treasury bonds. (Note the credit spread is closely related to the risk premium discussed in Chapter 5.) Giá cổ phiếu tiếp tục giảm. Đến giữa năm 1932, cổ phiếu đã giảm đến 10% giá trị ở đỉnh cao năm 1929 (như trong hình 2), và sự gia tăng sự không chắc chắn từ các điều kiện kinh doanh không ổn định được tạo ra bởi sự giảm sút nền kinh tế trở nên tồi tệ trong việc lựa chọn và vấn đề rủi ro đạo đức xấu trong thị trường tài chính. Với một số lượng giảm đáng kể của các trung gian tài chính vẫn còn trong kinh doanh, sự lựa chọn bất lợi và các vấn đề rủi ro đạo đức tăng hơn nữa. Thị trường tài chính phải vật lộn với kênh quỹ để người vay đến với cơ hội đầu tư sàn xuất. Như phân tích của chúng tôi dự đoán, số lượng các khoản vay thương mại nổi bật đã giảm một nửa từ 1929 đến 1933, và chi tiêu đầu tư sụp đổ, giảm 90% so với mức năm 1929. Một biểu hiện của sự gia tăng trong những rào cản tài chính là cho vay các doanh nghiệp bắt đầu tính phí lãi suất cao hơn rất nhiều để bảo vệ rủi ro tín dụng. Kết quả sự là gia tăng sự dàn trải tín dụng - sự khác biệt trong lãi suất cho vay giữa hộ gia đình, doanh nghiệp và trên tài sản hoàn toàn an toàn mà chắc chắn sẽ được trả lại, chẳng hạn như Mỹ. Chứng khoán kho bạc - được thể hiện trong hình 3, hiển thị giữa lãi suất trái phiếu doanh nghiệp với Baa (chất lượng trung bình) xếp hạng tín dụng và trái phiếu kho bạc kỳ hạn - tương tự. (Lưu ý sự dàn trải tín dụng có liên quan chặt chẽ với bảo hiểm rủi ro được thảo luận trong Chương 5.) Debt Deflation Nợ giảm phát The ongoing deflation that started in 1930 eventually led to a 25% decline in the price level. This deflation short-circuited the normal recovery process that occurs in most recessions. The huge decline in prices triggered a debt deflation in which net worth fell because of the increased burden of indebtedness borne by firms and households. The decline in net worth and the resulting increase in adverse selection and moral hazard problems in the credit market led to a prolonged economic contraction in which unemployment rose to 25% of the labor force. The financial crisis in the Great Depression was the worst ever experienced in the United States, which explains why the economic contraction was also the most severe ever experienced by the nation. Giảm phát liên tục mà bắt đầu vào năm 1930 cuối cùng đã dẫn đến sự suy giảm 25% trong mức giá, Giảm phát này ngắt mạch quá trình phục hồi bình thường xảy ra trong hầu hết các cuộc suy thoái. Sự suy giảm lớn về giá gây ra một tình trạng giảm phát nợ, trong đó giá trị ròng giảm vì tăng gánh nặng nợ nần sinh ra bởi các công ty và hộ gia đình. Sự suy giảm trong giá trị tài sản và sự gia tăng lựa chọn bất lợi và các vấn đề rủi ro đạo đức trong thị trường tín dụng đã dẫn đến suy giảm kinh tế kéo dài, trong đó tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 25% lực lượng lao động. Cuộc khủng hoảng tài chính trong cuộc Đại suy thoái là kinh nghiệm tồi tệ nhất tại Hoa Kỳ, điều này giải thích lý do tại sao suy giảm kinh tế cũng là nghiêm trọng nhất từng có ở quốc gia này. International Dimensions Kích thước quốc tế 9 Although the Great Depression started in the United States, it was not just a U.S. phenomenon. Bank panics in the United States also spread to the rest of the world, and the contraction of the U.S. economy sharply decreased the demand for foreign good. The worldwide depression caused great hardship, with millions upon millions of people out of work, and the resulting discontent led to the rise of fascism and World War II. The consequences of the Great Depression financial crisis were disastrous. Mặc dù cuộc Đại suy thoái bắt đầu ở Mỹ, nó không chỉ là một hiện tượng Mỹ. Sự khủng hoảng ngân hàng ở Hoa Kỳ cũng lây lan sang phần còn lại của thế giới, và sự co lại của nền kinh tế Mỹ giảm mạnh nhu cầu ngoại tốt. Suy thoái trên toàn thế giới gây ra những khó khăn lớn, với hàng triệu hàng triệu người mất việc, và sự bất mãn dẫn đến dẫn đến sự gia tăng của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thế giới II. Hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính Đại suy thoái là thảm hại. APPLICATION - The Global Financial Crisis of 2007-2009 ỨNG DỤNG - Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009 Most economists thought that financial crises of the type experienced during the Great Depression were a thing of the past for advanced countries like the United States. Unfortunately, the financial crisis that engulfed the world in 2007-2009 proved them wrong. Hầu hết các nhà kinh tế học cho rằng các dạng khủng hoảng tài chính trải qua trong cuộc Đại khủng hoảng là quá khứ đối với các nước tiên tiến như Hoa Kỳ. Thật không may, cuộc khủng hoảng tài chính nhấn chìm thế giới nổ ra trong giai đoạn 2007-2009 đã chứng minh họ sai. Cause of the 2007-2009 Financial Crisis Nguyên nhân của khủng hoảng tài chính 2007-2009 We begin our look at the 2007-2009 financial crisis by examining three central factors: financial innovation in mortgage markets, agency problems in mortgage markets, and the role of asymmetric information in the credit-rating process. Chúng ta bắt đầu nhìn vào cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009 bằng cách kiểm tra ba yếu tố quan trọng: đổi mới tài chính trong thị trường thế chấp, vấn đề ông chủ và người đại diện (sẽ được diễn giải trong phần cuối) trong thị trường thế chấp, và tầm ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng trong quá trình xếp hạng tín dụng. (thông tin bất cân xứng đã được trình bày trong phần cuối) Financial Innovation in The Mortgage Markets Đổi mới tài chính trong Thị trường thế chấp Before 2000, only the most credit-worthy (prime) borrowers could obtain residential mortgage. Advances in computer technology and new statistical techniques, known as data mining, however, led to enhanced, quantitative evaluation of the credit risk for a new class of risky residential mortgages. Households with credit records could now be assigned a numerical credit score, known as a FICO score (named after the Fair Isaac Corporation, which developed it), that would predict how likely they would be to default on their loan 10 [...]... cách mạnh mẽ trong hoạt động kinh tế? Trong chương này, chúng tôi áp dụng các thuyết thông tin bất đối xứng của các cuộc khủng hoảng tài chính phát triển trong chương 15 để điều tra nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính thường xuyên và tàn phá trong nền kinh tế thị trường mới nổi Đầu tiên chúng tôi tìm hiểu các động thái của khủng hoảng tài chính trong nền kinh tế thị trường mới nổi Sau đó, chúng... áp dụng những phân tích vào các sự kiện xung quanh cuộc khủng hoảng tài chính của hai trong số các nền kinh tế trong những năm gần đây và tìm hiểu lý do tại sao các cuộc khủng hoảng gây ra các cơn co thắt tàn phá như vậy đến các hoạt động kinh tế Dynamics of Financial Crises in Emerging Market Economies Khủng hoảng tài chính trong nền kinh tế mới nổi 32 The dynamics of financial crises in emerging market... các cuộc khủng hoảng ở Mexico vào năm 1994 và nhiều nước Đông Á năm 1997 Hình W.1 Chuỗi các sự kiện trong các cuộc khủng hoảng tài chính ở các thị trường mới nổi Các mũi tên nét liền là chuỗi các sự kiện trong một cuộc khủng hoảng tài chính Các phần phân cách bởi các đường gạch ngang, hiển thị các giai đoạn khác nhau của cuộc khủng hoảng tài chính 33 GIAI ĐOẠN MỘT Khởi đầu của khủng hoảng tài chính Sự... cuộc khủng hoảng tài chính trong nền kinh tế thị trường mới nổi -nền kinh tế trong giai đoạn đầu của sự phát triển thị trường gần đây đã mở ra với dòng chảy của hàng hóa, dịch vụ và vốn từ phần còn lại của thế giới tương tự như những mặt hàng ở các nước phát triển như Hoa Kỳ, nhưng với một số khác biệt quan trọng Hình W.1 phác thảo trình tự và các giai đoạn của sự kiện trong cuộc khủng hoảng tài chính trong. .. khủng hoảng tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại www.imf.org/external/np/exr/key/finstab.htm Báo cáo về các nước châu Âu gần đây nhất mà IMF đã đưa ra các khoản vay khẩn cấp để đáp ứng với một cuộc khủng hoảng tài chính Theo IMF, nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng ở mỗi nước? 31 CHAPTER 10 – Financial Crises in Emerging Market Economies CHƯƠNG 10 - Các cuộc khủng hoảng tài chính trong nền kinh tế. .. countries in 1997 Các cuộc khủng hoảng trong các nền kinh tế phát triển có thể được kích hoạt bởi một số yếu tố khác nhau Nhưng ở các nước thị trường mới nổi, khủng hoảng tài chính phát triển theo hai con đường cơ bản: hoặc là do việc quản lý của tự do hóa tài chính và toàn cầu hóa, hoặc sự mất cân bằng tài chính nghiêm trọng Đường dẫn đầu tiên của việc quản lý yếu kém tự do hóa tài chính / toàn cầu hóa... thoái kinh tế do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu là rất nghiêm trọng, nhưng sự suy giảm kinh tế vẫn nhỏ hơn nhiều so với thời Đại khủng hoảng vì những can thiệp lớn của chính phủ để chống đỡ cho thị trường tài chính và kích thích kinh tế Chúng ta sẽ thấy ở Chương 16, Cục Dự trữ Liên bang thậm chí đã có những hành động bất thường để có thể hạn chế cuộc khủng hoảng, nó gồm cả chính sách tiền tệ để... financial institutions 1 Một cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra khi có một gián đoạn đặc biệt lớn giữa luồng thông tin xảy ra trong thị trường tài chính, với kết quả là xung đột tài chính tăng mạnh, khiến thị trường tài chính không có khả năng chuyển tiền cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp có cơ hội đầu tư hiệu quả, và gây ra sự giảm mạnh hoạt động kinh tế 2 Khủng hoảng tài chính có thể bắt đầu ở các... giống của một cuộc khủng hoảng tài chính ở các nước thị trường Các hợp đồng cho vay mới nổi thường được gieo khi các quốc gia tự do hóa hệ thống tài chính của họ bằng cách loại bỏ các hạn chế về tổ chức tài chính và Gia tăng lựatrong nước, một quá trình được gọi là tự do hóa tài thị trường chọn nghịch chính, và mở cửa nền kinh tế của họvà vấn đề rủi ro đạo đức và các công ty tài chính từ các quốc gia... chứng nổi bật nhất của các cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng trong khoảng thời gian gần đây đến từ nước ngoài Đặc biệt dễ bị tổn thương nhất là việc nổi lên những nền kinh tế thị trường, mở cửa thị trường với thế giới bên ngoài trong những năm 1990 với hy vọng tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và giảm đói nghèo Thay vào đó, tuy nhiên, rất nhiều trong số các quốc gia này đều trải qua cuộc khủng hoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dịch môn lý thuyết tài chính tiền tệ Cáccuộc khủng hoảng tài chính trong nền kinh tế mới nổi, Bài dịch môn lý thuyết tài chính tiền tệ Cáccuộc khủng hoảng tài chính trong nền kinh tế mới nổi, Bài dịch môn lý thuyết tài chính tiền tệ Cáccuộc khủng hoảng tài chính trong nền kinh tế mới nổi, Giai đoạn một: Khởi đầu của khủng hoảng tài chính, Giai đoạn 3: Chính thức khủng hoảng tài chính (P.249-250), Ứng Dụng: Khủng Hoảng Tại Hàn Quốc 1997-1998, Ứng dụng - Khủng hoảng tài chính Argentina, 2001-2002, NGĂN NGỪA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Ở NHỮNG NỀN KINH TẾ MỚI NỔI