giáo án cả năm sinh học lớp 6

137 422 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2015, 19:05

Tuần 1 - Tiết : 01 Bài 1 : ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1- Kiến thức - Nêu được ví dụ phân biệt vật sống và vật không sống - Nêu được những đặc điểm chủ yếu cuả cơ thể sống - Biết cách thiết lập bảng so sánh đặc điểm của các đối tượng để xếp loại chúng và rút ra nhận xét. 2- Kỹ năng - Rèn kỹ năng tìm hiểu đời sống hoạt động của sing vật. 3- Thái độ - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên yêu thích môn học II. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP - Quan sát, đàm thoại, diễn giải III. CHUẨN BỊ THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU - Tranh kẽ sẵn bảng đặc điểm cơ thể sống ( chưa điền kết quả đúng) - Tranh vẽ một vài động vật đang ăn cỏ, đang ăn thòt. - Tranh vẽ sự trao đổi khí ở của đv và tv - Phiếu học tập cho học sinh . - Học sinh xem trước bài + SGK IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1). Tổ chức ổn đònh : nắm só số lớp, vệ sinh ( 1’) 2). Kiểm tra bài cũ : không kiểm tra 3). Giảng bài mới :  Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với các đồ vật, cây cối, con vật khác nhau. Đó là thế giới vật chất chung quanh ta . Chúng có thể là vật sống hoặc là vật không sống. Vậy sống có những điểm gì khác với vật không sống? - Chúng ta nghiên cứu bài đầu chương trình là : Bài 1 : ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG TG Hoạt động GV Hoạt đôïng HS Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống và vật không sống. Tìm hiểu một số đặc điểm của vật sống. 18’ + Mục tiêu: Biết nhận dạng vật sống và vật không sống qua biểu hiện bên ngoài - Quan sát xung trường, ở nhà em hãy nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật mà em biết? - GV chọn ra 3 ví dụ để thảo luận. ? Cây bàng, con mèo cần những điều kiện gì để sống? ? Viên gạch có cần những điều kiện giống cây bàng, con mèo không? - Con mèo hay cây bàng được nuồi trồng sau thời gian có lớn lên không? – có sự lớn lên, tăng kích thước…. 1). Nhận dạng vật sống và vật không sống. - Thí dụ: Con mèo, viên gạch, cây bàng. Sinh Học 6 - 1 - Viên gạch thì sao? – không lớn lên, không tăng kích thước. - Từ những đặc điểm trên các em hãy cho biết điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống? ? Thế nào là vật sống? - Thí dụ vật sống. ? Thế nào là vật không sống - Thí dụ vật không sống. - Hs cho ví dụ một vật sống có trong môi trường xung quanh? để trao đổi thảo luận . - Từ những ý kiến thảo luận của lớp tìm ra đâu là động vật, thực vật, đồ vật . - Từ sự hiểu biết trên học sinh cho biết đâu là vật sống và vật không sống ? ? Vật sống cần những điều kiện nào để sống? ( ví dụ như con gà, cây đậu ) - Còn vật không sống thì có như vật sống không ? ( ví dụ như hòn đá , viên gạch ) ? Từ những ý kiến trao đổi trên hỏi học sinh những điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống . - Vật sống là vật lớn lên sau thời gian được nuôi, trồng. - Ví dụ: con gà, cây đậu… - Vật không sống là vật không có tăng về kích thước , di chuyển…… - Vật sống ( động vật, thực vật ) là vật có sự trao đổi chất với môi trường để lớn lên và sinh sản - Vật không sống không có những đặc điểm như vật sống. Hoạt động 2: Đặc điểm cơ thể sống 15’ + Mục tiêu: Thấy được đặc điểm của cơ thể sống là trao đổi chất và lớn lên - GV treo bảng kẻ sẳn mẫu như SGK hướng dẫn học sinh cách đánh dấu các mục cần thiết theo bảng - Có thể gợi ý cho học sinh vấn đề trao đổi các chất của ơ thể. - Mời hs lên bảng điền vào các ô của bảng, các em còn lại quan sát nhận xét. 2). Đặc điểm cơ thể sống Hs hoàn thiện bảng trong SGK Tóm lại : Đặc điểm cơ thể sống là trao đổi chất với môi trường ( lấy chất cần thiết, thảy những chất không cần thiết) thì cơ thể mới tồn tại; Có sự lớn lên, sinh sản và cảm ứng với môi trường. 8’ 4). Củng cố: - Giữa vật sống và vật không sống có những đặc điểm gì khác nhau. - Đặc điểm chung của cơ thể sống là gì? 3’ 5). Hướng dẫn học ở nhà : - Làm bài tập 2 trang 6 SGK - Xem trước bài nhiệm vụ sinh học - Kẻ bảng bài 2 vào vở bài tập  Sinh Học 6 - 2 Tuần 1 - Tiết : 0 2 Bài 2 NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1- Kiến thức - Nêu một vài ví dụ cho biết sự đa dạng của sinh vật cùng với những mặt, lợi hại của chúng . - Kể tên bốn nhóm sinh vật chính : Động vật , thực vật , vi khuẩn , nấm. - Hiểu được sinh học nói chung và thực vật học nói riêng 2 – Kỹ năng - Quan sát so sánh 3 - Thái đo - Yêu thiên nhiên và môn học II. PHƯƠNG PHÁP Đàm thoại ,diễn giảng ,trực quan, thuyết trình III. CHUẨN BỊ - GV : Tranh vẽ quang cảnh tự nhiên Tranh vẽ đại diện bốn nhóm SV chính - HS : xem trước bài, kẻ bảng ở SGK IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG TG Hoạt động GV Hoạt đôïng HS 1. Ổn đònh lớp : sỉ số, tác phong học sinh, vệ sinh lớp (1’) 2. Kiểm tra bài cũ : ( 5’) Câu 1: Giữa vật sống và vật không sống có điểm gì khác nhau ? Câu 2: Trình bày đặc điểm chung của cơ thể sống ? Đáp án Câu 1: - Vật sống ( động vật, thực vật ) là vật có sự trao đổi chất với môi trường để lớn lên và sinh sản - Vật không sống không có những đặc điểm như vật sống. Câu 2: Đặc điểm cơ thể sống là trao đổi chất với môi trường ( lấy chất cần thiết, thảy những chất không cần thiết) thì cơ thể mới tồn tại; Có sự lớn lên, sinh sản và cảm ứng với môi trường. - Gọi HS khác nhận - GV cho điểm 3. Bài mới : * Giới thiệu bài Sinh học và bộ môn khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự nhiên .Có nhiều loại sinh vật khác nhau như : động vật , thực vật ,vi khuẩn, nấm , Quan niệm trước đây sinh vật có hai loại :giới ĐV và giới TV bao gồm cả vi khuẩn và nấm. Hoạt động 1. Tìm hiểu sự đa dạng các sinh vật trong tự nhiên + Mục tiêu: Giới sinh vật đa dạng, sống ở nhiều nơi có liên quan - Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú chúng được phân bố rộng rải, khắp nơi, điều kiện càng thuận lợi thì sinh 1). Sinh vật trong tự nhiên a). Sự đa dạng của thế giới sinh vật Sinh Học 6 - 3 vật phát triển càng nhiều. - GV treo tranh sv trong tự nhiên và giải thích. - GV cho học sinh điền vào bảng đã chuẩn bò trước . - GV kẻ bảng ở SGK lên bảng - GV gọi học sinh trả lời các VD ở trong bảng chọn ra câu đúng - GV nhận xét từng cột, nơi ở, kích thước các SV và tổng hợp thành nhận xét chung . - Nhìn vào bảng ta thấy trong các SV có loại TV ,ĐV , có loại không phải là TV, ĐV chúng có kích thước nhỏ, dưới mắt thường không nhìn thấy GV treo bảng 4 nhóm sinh vật chính . - Trong tự nhiên sinh vật đa dạng, được phân 4 nhóm có đặc điểm, hình dạng , cấu tạo , hoạt động sống khác nhau . Xác đònh các nhóm sinh vật chính . ? Nhìn vào bảng xếp riêng loại nào là TV , ĐV không phải ĐV , TV ? Chúng thuộc nhóm nào của SV - GV chỉnh lí câu trả lời của HS , giới thiệu hình xác đònh nhóm SV. - Những sinh vật này sống ở đâu? - GV trao đổi với HS từng loại Sv sống ở từng môi trường Chúng có quan hệ gì không? - HS hoàn thiện bảng SGK vào tập b). Các nhóm sinh vật trong tự nhiên - Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng phong phú, bao gồm những nhóm sinh vật sau: Vi khuẫn, Nấm, Thực vật, Động vật…. - Chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau , có quan hệ mật thiết nhau và với con người Hoạt động 2 : Tìm hiểu nhiệm vụ của sinh học và thực vật học. - Sinh vật có mối quan hệ với đời sống con người, có nhiều sinh vật có ích, có hại . ? Nhìn vào bảng loài SV nào có ích ? Loài SV nào có hại ? SV có lợi, chúng gắn bó với con người như thế nào? ? SV có hại cho con người như thế nào? ? Nhiệm vụ sinh học làm gì. - GV giới thiệu chương trình sinh học ở THCS gồm các phần ở SGK . ? Thực vật học có nhiệm vụ gì. 2. Nhiệm vụ của sinh học : - Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống cũng như sự đa dạng của SV nói chung và của thực vật nói riêng, để sử dụng hợp lý, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ ĐS con người là nhiệm vụ của sinh học cũng như thực vật học. 5’ 4. Kiểm tra đánh giá: - Kể tên một số SV sống dưới nước , trên cạn , cơ thể người ? - Nhiệm vụ thực vật học là gì ? - Gọi HS đọc nội dung trong khung 2’ 5. Hướng dẩn học ở nhà : - Học bài và trả lời các câu hỏi SGK - Làm BT 3 trang 9 SGK , xem bài 3 - Kẻ bảng bài 3 vào vở bài tập , sưu tầm tranh ảnh . Sinh Học 6 - 4 - Chuẩn bò bài 3: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT * Nhận xét , đánh giá . Sinh Học 6 - 5 Tuần 2 - Tiết : 03 Bài :3 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1- Kiến thức - Nêu được đặc điểm chung thực vật - Tìm hiểu sự đa dạng , phong phú của TV 2- Kỹ năng Rèn kỹ năng quan sát, so sánh . kỹ năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm 3- Th độ - Giáo dục tình yêu thiên nhiên , yêu thực vật bằng hành động bảo vệ thực vật II. PHƯƠNG PHÁP : Đàm thoại , trực quan , diễn giảng III. CHUẨN BỊ : - GV : tranh ảnh một khu rừng , vườn cây , vườn hoa… - HS : Sưu tầm các loại tranh ảnh TV sống nhiều m.trường . IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG : TG Hoạt động GV Hoạt đôïng HS 1. ổn đònh lớp sỉ số + tác phong : ( 1’) 2. Kiểm tra bài cũ: ( 5’) Câu 1: - Sinh vật trong tự nhiên đa dạng và phong phú như thế nào ? Câu 2: - Nhiệm vụ thực vật học là gì ? Đáp án Câu 1: - Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng phong phú, bao gồm những nhóm sinh vật sau: Vi khuẫn, Nấm, Thực vật, Động vật…. - Chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau , có quan hệ mật thiết nhau và với con người Câu 2: - Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống cũng như sự đa dạng của SV nói chung và của thực vật nói riêng, để sử dụng hợp lý, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ ĐS con người là nhiệm vụ của sinh học cũng như thực vật học. - Gọi HS khác nhận - GV cho điểm 3 Bài mới : * Giới thiệu bài Thực vật là một trong các của sinh giới như động vật , vi khuẩn nấm . thực vật rất đa dạng và phong phú , chúng sẽ có chung đặc điểm gì ta sẽ nghiên cứu. Hoạt động 1 : Tìm hiểu sự đa dạng , và phong phú của thực vật. 18’ Mục tiêu: Thấy được sự đa dạng và phong phú của thực GV: Kiểm tra các loại tranh ảnh mà học sinh sưu tầm . GV: Treo tranh ảnh 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 ? Kể tên vài cây sống đồng bằng, đồi núi , ao hồ , sa mạc 1. Sự đa dạng và phong phú của TV: Sinh Học 6 - 6 GV nhận xét và học sinh nhìn vào tranh ảnh để trả lời . ? Nơi nào TV nhiều , phong phú , nơi nào ít TV . GV nhận xét ? Kể tên 1 số cây gỗ sống lâu năm ? Kể tên một số cây gỗ sống trong 1 năm ? Kể tên một số cây sống dưới nước . ? Em có nhận xét gì về TV . GV nhận xét : TV trên trái đất có khoảng 250 ngàn đến 300 ngàn loài ở VN thì thực vật có 12 ngàn loài . GV : giới thiệu mỗi miền khí hậu đều có TV thích hợp sống . - TV có mặt ở các miền khí hậu hàn đới , ôn đới , và nhiều nhất là nhiệt đới , từ đồi núi , trung du , đồng bằng xa mạc . nói chung thực vật thích nghi với môi trường sống . - Thực vật sống khắp mọi nơi trên trái đất , nhiều môi trường như trong nước , trên mặt nước , trên trái đất , chúng rất phong phú và đa dạng . Hoạt động 2 : Tìm hiểu đặc điểm chung của thực vật . 15’ Mục tiêu: Nắm được đặc điểm chung của thực thực GV: treo bảng theo mẫu SGK lên bảng GV gọi học sinh trả lời từng VD , sau đó nhận xét đúng sai GV cho hoc sinh nghe và nhận xét các hiện tượng sau : ? Lấy roi đánh chó thì nó chạy và sủa , quật vào cây thì đứng im . ? Khi trồng cây và đặt lên bề cửa sổ , thời gian sau cây sẽ mọc cong về hướng ánh sáng . GV nhận xét : Động vật có khả năng di chuyển mà thực vật không có khả năng di chuyển , thực vật phản ứng chậm với các kích thích của môi trường . - Cây xanh có khả năng tạo ra chất hữu cơ từ trong đất nhờ nước , muối khoáng , khí cacbonic trong không khí nhờ ánh sáng mặt trời và chất diệp lục ? Hãy rút ra đặc điểm chung của thực vật - Hoc sinh đọc phần ghi nhớ SGK và ghi bài ? Tv nước rất phong phú , vì sao ta phải trồng và bảo vệ chúng . - Dân số tăng làm cho lương thực và thực phẩm tăng , do đốn cây bừa bãi và làm cho thực vật cạn kiệt 2. Đặc chung của thực vật - HS điền đáp án đúng vào bảng đã kẻ sẵn vỡ - Thực vật có khả năng tự tổng hợp được chất hữu cơ, phần lớn không có khả năng di chuyển , phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài . 4’ 4 - Kiểm tra đánh giá: : - Thực vật sống ở nơi nào trên trái đất ? - Đặc điểm chung của thực vật là gì ? Sinh Học 6 - 7 - Chúng ta phải làm gì để bảo vệ thực vật cho môi trường Gọi HS đọc nội dung trong khung 2’ 5.Hướng dẫn học ở nhà: - Học bài và trả lời các câu hỏi SGK - Làm bài tập trang 12 SGK , xem bài 4 , kẻ bảng vào vở bài tập trước mẩu vật 1 số cây có hoa , không hoa, tranh ảnh sưu tầm … - Chuẩn bò bài 4: CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA ? - Nhận xét đánh giá . Sinh Học 6 - 8 Tuần 2 - Tiết : 04 Bài :4. CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA ? I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1- Kiến thức - Biết quan sát, so sánh để phân biệt được cây có hoa và cây không có hoa dựa vào đặc điểm sinh sản - Phân biệt cây một năm và cây lâu năm 2- Kỹ năng - Rèn kỹ năng quan sát , so sánh 3- Thái độ - Có ý thức bảo vệ chăm sóc thực vật. II. PHƯƠNG PHÁP : Đàm thoại , trực quan , diễn giảng III. CHUẨN BỊ : - GV : Tranh vẽ H4.1 , H 4.4 SGK một số cây có hoa, cây không có hoa - HS : Mẫu vật một số cây có hoa, cây không có hoa, tranh ảnh IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG : TG Hoạt động GV Hoạt đôïng HS 1. ổn đònh lớp : Kiểm tra sỉ số + tác phong : ( 1’) 2. Kiểm tra bài cũ: ( 5’) Câu 1: - Trên trái đất có những thực vật nào sinh sống ? Câu 2: - Thực vật có đặc điểm chung như thế nào? Đáp án Câu 1: - Thực vật sống khắp mọi nơi trên trái đất , nhiều môi trường như trong nước , trên mặt nước , trên trái đất , chúng rất phong phú và đa dạng . Câu 2: - Thực vật có khả năng tự tổng hợp được chất hữu cơ, phần lớn không có khả năng di chuyển , phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài . - Gọi HS khác nhận - GV cho điểm 3. Bài mới : * Giới thiệu bài - Thực vật có một số đặc điểm chung như tự tổng hợp chất hữu cơ, không có khẳ năng di chuyển, phản ứng chậm với môi trường, nếu quan sát kỷ ta sẽ thấy sự khác biệt của chúng . Sự khác biệt đó ra sao? Hoạt động 1 : Xác đònh cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản và chức năng của từng cơ quan 20’ Mục tiêu: Nắm được các cơ quan của cây xanh có hoa, phân biệt được cây xanh có hoa và cây xanh không có hoa GV: treo tranh hình 4.1 Hs :đặt mẫu vật lên bàn Gv treo bảng đã vẽ sẵn để đối chiếu Ở thực vật có những cơ quan nào 2. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa - Thực vật có hai cơ quan chính : Cơ quan sinh dường và cơ quan sinh sản. Sinh Học 6 - 9 - HS quan sát cây đậu: bộ phận nào là cơ quan sinh dưỡng . Ví dụ một số cây khác Chức năng của cơ quan sinh dưỡng - Quan sát cây đậu cho biết cơ quan sinh sản của chúng? Và một số cây khác. - Chức năng cơ quan sinh sản * HS đánh dấu thích hợp vào bảng trong SGK mà đã kẻ trước trong tập. - Quan sát cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của cây rồi chia chúng thành 2 nhóm chính. Đó là cây có hoa và cây không có hoa Phân biệt cây có hoa và cây không có hoa. - GV cùng Hs trao đổi nhận xét bằng tranh ảnh, vật thật - Cho Hs đọc phần thông tin trong SGK Cây có hoa có những đặc điểm gì ? Ví dụ:? Cơ quan sinh sản là gì ? Cây không có hoa có những đặc điểm nào? Ví dụ? Cơ quan sinh sản là gì ? + Cơ quan sinh dường là rễ, thân ,lá có chức nuôi dưỡng cây + Cơ quan sinh sản là : Hoa, quả, hạt , chức năng duy trì phát triển nòi giống - HS đánh dấu vào vở bài tập - Cây xanh có hai nhóm chính: cây có hoa và cây không có hoa : + Thực vật có hoa : cơ quan sinh sản của chúng là Hoa, quả, hạt . Đến thời kỳ nhất đònh trong đời sống thì chúng ra hoa, tạo quả, kết hạt . Ví dụ: cây đậu, cải… + Thực vật không có hoa : thì cả đời chúng không bao giờ có hoa, cơ quan sinh sản của chúng không phải là Hoa, quả, hạt. Ví dụ : Hoạt động 2: Cây 1 năm và cây lâu năm 13’ Mục tiêu: Phân biệt cây 1 năm và cây lâu năm GV trao đổi với cả lớp hoặc nhóm kể tên vài cây có vòng đời sống trong vòng 1 năm . - Cây 1 năm có những đặc điểm nào? - Một số ây sống lâu năm ? Chúng có đặc điểm gì ? 2. Cây 1 năm và cây lâu năm - Cây 1 năm là những cây có vòng đời sống kết thúc trong vòng 1 năm Ví dụ: cây chuối, lúa…. - cây lâu năm là những cây ra hoa kết quả nhiều lần và sống được nhiều năm trong vòng đời của chúng Ví dụ: Cây cam, quýt, dừa … 4’ 4 - Kiểm tra đánh giá: : - Dựa vào đặc điểm nào nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa ? - Kể tên một vài cây có hoa hoặccây không có hoa ? - Kể tên 5 cây trong làm lương thực, theo em những cây làm lương thực là cây 1 năm hay cây lâu năm Gọi HS đọc nội dung trong khung 2’ 5.Hướng dẫn học ở nhà: - Học bài và trả lời các câu hỏi SGK - Làm bài tập trang 15 SGK , xem bài 5 , mẫu vật một vài cành , lá, hoa…. - Đọc phần “ em có biết “ Sinh Học 6 - 10 [...]... tập trong sách giáo khoa tr.29 Từ đó rút ra kết luận Giáo viên yêu cầu học sinh kể tên những cây có rễ chùm và rễ cọc Nhận xét sự phân biệt của học sinh Yêu cầu học sinh làm bài tập tr.30 Quan sát hình 9.2 ghi tên cây có rễ cọc, rễ chùm Dựa vào những cây mà nhóm kể tên, kể tên những cây có rễ cọc vàa rễ chùm vào vở bài tập Sau đó trình bày trước lớp, học sinh khác nhận xét, bổ sung Học sinh phân biệt... bò cho bài sau (SGK) , chia nhóm làm * Nhận xét , đánh giá Sinh Học 6 - 26 Tuần: 6 - Tiết: 11&12 BÀI 11 SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ I MỤC TIÊU YÊU CẦU Học sinh biết quan sát nghiên cứu kết quả thí nghiệm để tự xác đònh được vai trò của nước và muôí khoáng Xác đònh con đường rễ cây hút nước, muối khoáng hoà tan Biết vận dụng kiến thức đã học để biết một số hiện tượng trong thiên nhiên cây phụ... có chức ăng dẫn truyền - Miền hút hấp thụ nước và muối khoáng - Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra - Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ 4) Kiểm Tra Đánh Giá: - Giáo viên đưa ra 10 loại cây cho học sinh phân biệt ra cây co rễ cọc và rễ chùm - Rễ gồm mấy miền ? Chức năng của miền? - Gọi HS đọc nội trong khung 5.Hướng Dẫn Học Nhà Sinh Học 6 - 23 - Học bài và trả lời các câu hỏi SGK - Đọc mục “ Em có biết”... vi? - Cách bảo quản kính hiển vi? 5 Hướng dẫn học ở nhà: - Học câu hỏi ở SGK, đọc phần em biet ỡ SGK - Chuẩn bò vật mẫu củ hành ,quả cà chua Sinh Học 6 - 13 Sinh Học 6 - 14 Tuần:3 - Tiết :6 BÀI 6 : QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1- Kiến thức Học sinh tự làm được một tiêu bản tế bào thực vật ( vảy hành, thòt quả cà chua chín ) 2- Kỹ năng - Rèn kỹ năng sử dụng kính hiểm vi - Rèn kỹ năng... nhóm - Học sinh để các mẩu vật lên bàn - Giáo viên giúp học sinh nhận biết tên cây ? Dựa vào đặt điểm nào các em phân loại rễ cây làm hai nhóm - Chia nhóm và cùng thảo luận những cây mình mang theo có tên gì? và phân chia chúng thành hai nhóm có hai loại rễ khác nhau - Giáo viên nhận xét Sinh Học 6 - 22 15’ 4’ 2’ - Giáo viên phân chia rễ cọc, rễ chùm, hướng dẫn học sinh sắp xếp lại các loại rễ cây: rễ... Mang cả cây hoặc cành, lá, hoa của một cây bất kỳ Một số cây non, cây ra hoa, quả IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG TG Hoạt động GV Hoạt đôïng HS 1 Ổn đònh lớp : sỉ số, tác phong học sinh, vệ sinh lớp 2 Kiểm tra bài cu.õ Câu 1: - Dựa vào đặc điểm nào nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa ? Câu 2: Thế nào là cây lâu năm thế nào là cây một năm Cho ví dụ? Đáp án Câu 1: Thực vật có hoa : cơ quan sinh. .. đích gì? Sinh Học 6 - 34 Bấm ngọn tỉa cành nhằm tăng thu hoạch 4 Củng cố : - Trình bày lại thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào ? - Mục đích của việc bấm ngọn tỉa cành Cho ví dụ những loai cây cần bấm ngọn, tỉa cành? 5 Hướng dẫn học ở nhà : - Học bài, làm bài tập ở nhà, giải ô chữ - Xem trước bài 15 “Cấu Tạo Trong Của Thân Non”  -Ngày tháng năm Duyệt của TBM Sinh Học 6 - 35... Gọi HS đọc nội trong khung 5 Hướng dẫn học tập ở nhà - Học bài và trả lời các câu hỏi SGK - Xem trước Chương II bài 9 : CÁC LOẠI RỄ CÁC, MIỀN CỦA RỄ - Chuẩn bò mẫu vật : rễ cây ngô; cây lúa, cây cam, cây ớt - Vẽ hình 8.1; 8.2 - Nhận xét đánh giá Sinh Học 6 - 21 Tuần:5 - Tiết:9 Chương II RỄ BÀI 9 :CÁC LOẠI RỄ, CÁC MIỀN CỦA RỄ I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1- Kiến thức - Học sinh nhận biết và phân biệt được hai... nguyên sinh) - HS vẽ hình quan sát được GV hướng dẫn học sinh vừa quan sát vừa vẽ hình 5’ A Củng cố - GV đánh giá từng HS trong nhóm về kỹ năng và kết qủa - Đánh giá kết quả và thực hành - Cho điểm nhóm có kết quả thực hành tốt, hoàn thành hình vẽ 3’ B Dặn dò : - GV hướng dẫn HS lao chùi kính cách bảo quản - Chuyển dụng cụ lên phòng thí nghiệm, vệ sinh lớp học - Đọc trước bài CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT Sinh. .. chức năng của chúng ? Kể tên rễ móc, đặc điểm & chức năng? Sinh Học 6 - 30 - Tại sao phải thu hoạch củ trước khi cây ra hoa tạo quả ? 5 Dặn dò, nhận xét : - Học bài và làm bài tập trong SGK Xem trước bài 13 Kẻ bảng vào vở bài tập - Chuẩn bò cho bài sau : Cây Bìm Bìm, cây đậu, rau má  -Ngày tháng năm Duyệt của TBM Sinh Học 6 - 31 CHƯƠNG III Tuần:7 - Tiết:14 I Mục tiêu : §13 CẤU TẠO . quan nào 2. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa - Thực vật có hai cơ quan chính : Cơ quan sinh dường và cơ quan sinh sản. Sinh Học 6 - 9 - HS quan sát cây đậu: bộ phận nào là cơ quan sinh. Chuẩn bò vật mẫu củ hành ,quả cà chua Sinh Học 6 - 13 Sinh Hoïc 6 - 14 Tuần:3 - Tiết :6 BÀI 6 : QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1- Kiến thức Học sinh tự làm được một tiêu bản tế bào. . Ví dụ một số cây khác Chức năng của cơ quan sinh dưỡng - Quan sát cây đậu cho biết cơ quan sinh sản của chúng? Và một số cây khác. - Chức năng cơ quan sinh sản * HS đánh dấu thích hợp vào bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án cả năm sinh học lớp 6, giáo án cả năm sinh học lớp 6, giáo án cả năm sinh học lớp 6, IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY, GV: treo tranh hình 4.1, IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG, I. MỤC TIÊU YÊU CẦU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn