XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH

213 573 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2015, 23:29

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH Lực lượng lao động lành nghề là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triểnkinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Vì vậy, để đào tạo nguồn nhân lực có đủ nănglực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì giáo dụcnghề nghiệp đóng một vai trò hết sức to lớn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ PHẠM THỊ KIỀU DIỄM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH Chuyên ngành: GIÁO DỤC HỌC Mã số ngành: 601401 Hướng dẫn khoa học: TS. PHAN LONG Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2010 PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG PHẦN KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ Phần MỞ ĐẦU YZ  YZ 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7. GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU 8. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 9. NHỮNG GIÁ TRỊ ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ YZ  YZ 1.1. Giải thích thuật ngữ 1.2. Tổng quan về xây dựng chương trình đào tạo nghề 1.3 Nguyên tắc và các mô hình xây dựng chương trình đào tạo nghề 1.4 Qui trình xây dựng chương trình đào tạo nghề 1.5. Đào tạo nghề theo mô – đun KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ YZ  YZ 2.1. Tổng quan về nghề gỗ mỹ nghệ ở Việt Nam 2.2. Tổng quan về sự phát triển kinh tế ở Đồng Nai 2.3. Xu hướng phát triển nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 2.4. Thực trạng và nhu cầu thị hiếu về gỗ mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 2.5. Khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động và học nghề gỗ mỹ nghệ ở tỉnh Đồng Nai KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ YZ  YZ 3.1. Cơ sở xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ 3.2. Xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ trình độ sơ cấp 3.3. Đánh giá chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 i LÝ LỊCH KHOA HỌC I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ & tên: PHẠM THỊ KIỀU DIỄM Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 17 – 05 – 1984 Nơi sinh: Quảng Ngãi Quê quán: Quảng Ngãi Dân tộc: Kinh Địa chỉ liên lạc: Ấp Lương Phú A – Xã Lương Hòa Lạc – Chợ Gạo – Tiền Giang. Điện thoại: 0985053835 E-mail: diemspkt@gmail.com II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Đại học Hệ đào tạo: Chính qui. Thời gian đào tạo: Từ năm 2003 đến năm 2008 Nơi học : Trườ ng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành học: Kỹ thuật công nghiệp Tên đồ án : Thiết kế và thi công máy tự động chế tạo nắp vặn ren làm kín của sản phẩm công nghiệp. Ngày & nơi bảo vệ đồ án: Khoa cơ khí máy, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Người hướng dẫn: Giảng viên. Nguyễn Tất Toản 2. Cao họ c Hệ đào tạo: Chính qui. Thời gian đào tạo: Từ năm 2008 đến năm 2010 Nơi học : Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành học: Giáo dục học Tên luận văn : Xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ trình độ sơ cấp tại Trường Trung cấp nghề Long Thành – Nhơn Trạch. Ngày & nơi bảo vệ luận văn: Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật T.p Hồ Chí Minh Người hướng dẫn: TS. Phan Long. III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm Tháng 8 – 2010 Ö Nay Trường Đại học Tiền Giang Giảng viên dạy môn Đồ án chi tiết máy ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2010 Phạm Thị Kiều Diễm [...]... học nghề trình độ sơ cấp 70 3.1.3 Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp 70 3.1.4 Phân bố thời gian của khóa học trình độ sơ cấp nghề 70 x 3.1.5 Nguyên tắc xây dựng chương trình dạy nghề 70 3.1.6 Yêu cầu chương trình dạy nghề 71 3.2 Xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ trình độ sơ cấp 71 3.2.1 Phân tích nghề 71 3.2.2 Xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ. .. đề tài: 4 − Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng chương trình đào tạo nghề; − Khảo sát nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động nghề Gỗ mỹ nghệ tại Đồng Nai; − Khảo sát nhu cầu học nghề Gỗ mỹ nghệ của người lao động tại tỉnh Đồng Nai; − Xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ trình độ sơ cấp tại trường Trung cấp nghề Long Thành – Nhơn trạch và đánh giá chương trình bằng cách lấy ý kiến của các chuyên... _ Xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ trình độ sơ cấp tại Trường Trung cấp nghề Long Thành – Nhơn Trạch _ Xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ làm nền tảng: + Giúp các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ, cơ sở đào tạo nghề có thể áp dụng để đào tạo nghề cho người học nhằm nâng cao hiệu quả việc làm cho nhân lực tỉnh Đồng Nai, đồng thời người lao động có thể tiến xa hơn trong hoạt động nghề. .. hưởng đến quá trình xây dựng chương trình đào tạo 14 1.2.4 Tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo nghề 15 1.3 Nguyên tắc và các mô hình xây dựng chương trình đào tạo nghề 15 1.3.1 Một số nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo 15 1.3.2 Các mô hình xây dựng chương trình đào tạo nghề 21 1.4 Qui trình xây dựng chương trình đào tạo nghề 32 1.4.1 Tiến trình xây dựng chương trình của dự... 1.4.2 Qui trình xây dựng chương trình đào tạo nghề Gỗ mỹ nghệ 33 1.5 Đào tạo nghề theo mô – đun 33 1.5.1 Vì sao phải xây dựng chương trình đào tạo nghề theo mô - đun? 33 1.5.2 Sơ lược về tình hình đào tạo nghề theo mô - đun ở Việt Nam 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 36 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ “GỖ MỸ NGHỆ” 2.1 Tổng quan về nghề gỗ mỹ nghệ ở Việt... chương trình đào tạo nghề Gỗ mỹ nghệ của tỉnh Đồng Nai 7.2 Đề tài thực hiện xây dựng chương trình đào tạo nghề Gỗ mỹ nghệ trình độ sơ cấp tại trường Trung cấp nghề Long Thành – Nhơn Trạch ở mức thiết kế 5 nội dung chương trình chi tiết mà chưa thực nghiệm 8 CẤU TRÚC LUẬN VĂN Cấu trúc luận văn gồm ba phần: − Phần Mở đầu − Phần Nội dung + Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng chương trình đào tạo nghề. .. sơ cấp tại Trường Trung cấp nghề Long Thành – Nhơn Trạch xuất phát từ nhu cầu thực tế trên Đề tài luận văn đã thực hiện: 1 Cơ sở lí luận về xây dựng chương trình đào tạo 2 Cơ sở thực tiễn về xây dựng chương trình đào tạo nghề Gỗ mỹ nghệ - Khảo sát thực trạng nghề - Khảo sát nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu học nghề 3 Xây dựng chương trình đào tạo nghề Gỗ mỹ nghệ - Thiết kế đề cương chương trình chi... trình đào tạo nghề Gỗ mỹ nghệ + Chương 2: Cơ sở thực tiễn về xây dựng chương trình đào tạo nghề Gỗ mỹ nghệ + Chương 3: Xây dựng chương trình đào tạo nghề Gỗ mỹ nghệ − Phần Kết luận – Khuyến nghị 9 NHỮNG GIÁ TRỊ ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN _ Tính lý luận: Chương trình đào tạo nghề Gỗ mỹ nghệ được xây dựng trên cơ sở của phân tích nghề, được sắp xếp một cách linh hoạt theo các cấp trình độ để người học... CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ “GỖ MỸ NGHỆ” viii 1.1 Giải thích thuật ngữ 7 1.1.1 Xây dựng chương trình 7 1.1.2 Giáo dục nghề nghiệp 9 1.1.3 Mỹ nghệ 10 1.2 Tổng quan về xây dựng chương trình đào tạo nghề 10 1.2.1 Những đặc trưng của một hệ thống đào tạo nghề hiện đại 10 1.2.2 Hệ thống đào tạo nghề và chương trình đào tạo. .. động và học nghề gỗ mỹ nghệ ở tỉnh Đồng Nai 54 2.5.1 Khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 54 2.5.2 Khảo sát nhu cầu học nghề 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 69 CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ “GỖ MỸ NGHỆ” 3.1 Cơ sở xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ 70 3.1.1 Mục tiêu dạy nghề trình độ sơ cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH, XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH, XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH

Từ khóa liên quan