Tuyển tập 70 đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án (Tải trọn bộ đầy đủ trong file đính kèm)

16 991 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 13:23

Mã đề 029 SỞ GD&ĐT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC năm 2015 TRƯỜNG THPT Môn: VẬT LÝ; Khối A lần… Họ và tên thí sinh: ………………………Số báo danh:…………… I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Một con lắc lò xo có độ cứng k =100N/m, vật nặng m =100g dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang do ma sát, với hệ số ma sát 1,0= µ . Ban đầu vật có li độ lớn nhất là 10cm. Lấy g =10m/s 2 . Tốc độ lớn nhất của vật khi qua vị trí cân bằng là: A. 3,16m/s B. 2,43m/s C. 4,16m/s D. 3,13m/s Câu 2: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S 1 , S 2 cách nhau 30cm dao động theo phương thẳng có phương trình lần lượt là ))(20cos( 1 mmtau π = và ))(20cos( 2 mmtau ππ += . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s. Xét hình vuông S 1 MNS 2 trên mặt nước, số điểm dao động cực đại trên MS 2 là: A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 Câu 3: Điểm tương tự giữa sóng âm và sóng ánh sáng là: A. cả hai đều là sóng điện từ. B. cả hai đều là sóng dọc. C. cả hai đều truyền được trong chân không. D. cả hai đều là quá trình truyền năng lượng. Câu 4: Rn 222 86 là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 này. Một mẫu phóng xạ có khối lượng 1mg. Sau 19 ngày độ phóng xạ giảm đi A. 69,9% B. 96,9% C. 99,6% D. 96,6% Câu 5: Một con lắc đơn có khối lượng m=50g đặt trong một điện trường đều có véctơ cường độ điện trường E  hướng thẳng đứng lên trên và độ độ lớn 5.10 3 V/m. Khi chưa tích điện cho vật, chu kỳ dao động của con lắc là 2(s). Khi tích điện cho vật thì chu kỳ dao động của con lắc là π /2(s). Lấy g=10m/s 2 và 10 2 = π . Điện tích của vật là: A. 4.10 -5 C B. -4.10 -5 C C. 6.10 -5 C D. -6.10 -5 C Câu 6: Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 8cm. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn )/(4,0 sm π . Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cm32 theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: A. ))( 6 10cos(4 cmtx π π −= B. ))( 6 20cos(4 cmtx π π += C. ))( 6 10cos(2 cmtx π π += D. ))( 6 20cos(2 cmtx π π −= Câu 7: Khi tăng khối lượng vật nặng của con lắc đơn lên 2 lần và giảm chiều dài đi một nửa (coi biên độ góc không đổi) thì: A. Chu kì dao động bé của con lắc đơn không đổi. B. Tần số dao động bé của con lắc giảm đi 2 lần. C. Cơ năng của con lắc khi dao động nhỏ không đổi. D. Biên độ cong của con lắc tăng lên 2 lần. Câu 8: Một vật nhỏ khối lượng m=400g được treo vào một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k=40N/m. Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để vật dao động điều hoà. Lấy ;10 2 = π g=10m/s 2 . Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên trên. Tính thời gian từ lúc thả vật đến khi vật đi qua vị trí x=-5cm theo chiều dương. A. 4/3(s) B. 3/2(s) C. 2/3(s) D. 3/4(s) - Trang - 1 Mã đề 029 Câu 9: Năng lượng của một vật dao động điều hoà bằng 50J. Động năng của vật tại điểm cách vị trí biên một đoạn bằng 2/5 biên độ là: A. 42J B. 20J C. 30J D. 32J Câu 10: Một âm thoa có tần số dao động riêng 850Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30cm thì thấy âm được khuếch đại lên rất mạnh. Biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng smvsm /350/300 ≤≤ . Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 11: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước 147nm vào một quả cầu bằng đồng cô lập. Sau thời gian nhất định, điện thế cực đại của quả cầu là 4V.Giới hạn quang điện của đồng là: A. 0,312m B. 279nm C. 0,423m D. 325nm Câu 12: Một nguồn âm được coi là nguồn điểm phát sóng cầu tần số 1000Hz. Tại điểm M cách nguồn một khoảng 2m có mức cường độ âm là L=80dB. Công suất phát âm của nguồn có giá trị là: A. 1,6 4 10. − π W B. 5,03mW C.8 4 10. − π W D. 2,51mW Câu 13: Một mạch dao động LC gồm tụ điện C = 3000 pF và cuộn dây có độ tự cảm L = 28 H µ , điện trở r = 0,1 Ω . Để dao động trong mạch được duy trì với điện áp cực đại trên tụ điện VU 5 0 = thì phải cung cấp cho mạch một công suất là bao nhiêu ? A. 116,7mW B. 233mW C. 268 W µ D. 134 W µ Câu 14: Coi biên độ suất điện động cưỡng bức đặt vào mạch LC có điện trở R ≠ 0 là không đổi, khi có cộng hưởng điện từ trong mạch thì A. sự tiêu hao năng lượng trong mạch như cũ. B. sự tiêu hao năng lượng trong mạch nhỏ nhất. C. sự tiêu hao năng lượng trong mạch lớn nhất. D. không có sự tiêu hao năng lượng trong mạch. Câu 15: Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Iâng và phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc 1 λ và 2 λ . Khoảng vân của 1 λ là 1 i = 0,3cm. Vùng giao thoa có bề rộng L = 2,4cm, trên màn đếm được 17 vân sáng, trong đó có 3 vân sáng khác màu với 1 λ và 2 λ và 2 trong số 3 vân đó nằm ngoài cùng của khoảng L. Khoảng vân giao thoa của bức xạ 2 λ là: A. 0,24cm B. 0,36cm C. 0,48cm D. 0,6cm. Câu 16: Chiếu một tia sáng trắng vào lăng kính có góc chiết quang A bằng 5 0 theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc A. Điểm tới gần A. Chiết suất của lăng kính đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là n t =1,65, n đ =1,61. Quang phổ được hứng trên một màn quan sát đặt song song với mặt phẳng phân giác góc A và cách nó 2m. Quang phổ thu được trên màn A. là quang phổ chỉ có hai vạch màu đỏ và màu tím cách nhau 7mm B. là quang phổ chỉ có hai vạch màu đỏ và màu tím cách nhau 0,4cm C. là quang phổ liên tục có bề rộng 4mm D. là quang phổ liên tục có bề rộng 0,7cm Câu 17: Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1u) bằng: A. 1/12 khối lượng của hạt nhân C 12 6 . B. khối lượng của một phôtôn. C. 931,5MeV.c 2 . D. Cả A, B, C đều sai. - Trang - 2 Mã đề 029 Câu 18: Một mạch dao động điện từ LC có mHLFC 50;5 == µ . Điện áp cực đại trên tụ là 6V. Khi năng lượng điện bằng 3 lần năng lượng từ thì năng lượng điện từ trong mạch có giá trị là: A. 9.10 -5 J B. 1.8.10 -5 J C. 7,2.10 -5 J D. 1,5.10 -5 J Câu 19: Một đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh biết rằng điện trở thuần, cảm kháng, dung kháng là khác không. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua các phần tử R, L, C luôn bằng nhau nhưng cường độ tức thời thì chưa chắc bằng nhau. B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng điện áp hiệu dụng trên từng phần tử. C. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng điện áp tức thời giữa hai đầu từng phần tử. D. Cường độ dòng điện và điện áp tức thời luôn khác pha nhau Câu 20: Khi cho đi qua cùng một cuộn dây, một dòng điện không đổi sinh công suất gấp 6 lần một dòng điện xoay chiều. Tỉ số giữa cường độ dòng điện không đổi với giá trị cực đại của dòng xoay chiều là : A. 3 B. 2 3 C. 2 D. 2 1 Câu 21: Tìm kết luận sai? A. Electrôn thuộc loại hạt Leptôn. B. Hạt hađrôn là tập hợp các hạt mêzôn và leptôn. C. Hạt nơtrôn có spin bằng 1/2. D. Hạt nơtrinô có số lượng tử điện tích bằng 0. Câu 22: Một cuộn dây có điện trở thuần Ω= 3100R và độ tự cảm HL π 3 = mắc nối tiếp với một đoạn mạch X có tổng trở Z X rồi mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50Hz thì thấy dòng điện qua mạch điện có cường độ hiệu dụng bằng 0,3A và chậm pha 30 0 so với điện áp giữa hai đầu mạch. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X bằng: A. W39 B. W318 C. W30 D. 0W4 Câu 23: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số mà một phương trình dao động thành phần và phương trình dao động tổng hợp có dạng: ))(20sin(10 1 cmtx π = , ))( 4 20cos(210 cmtx π π −= . Phương trình dao động thành phần thứ hai có dạng: A. ))( 2 20cos(10 cmtx π π −= B. ))(20cos(10 cmtx π = C. ))( 4 20cos(210 cmtx π π += D. ))(20cos(210 cmtx π = Câu 24: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở Ω= 380R , tụ điện có dung kháng Ω=100 C Z và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều )(100cos6160 Vtu π = , thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 200V. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 200V. B. Công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất. C. Cường độ dòng điện cùng pha với điện áp giữa hai đầu mạch. - Trang - 3 Mã đề 029 D. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là V680 Câu 25: Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Điện trở Ω= 80R , cuộn dây và tụ điện có điện dung C 0 . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều )(100cos2200 Vtu π = thì trong mạch xẩy ra cộng hưởng điện và cường dộ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng 2A Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB là: A. 160V B. 40V C. 20V D. 0V Câu 26: Trong mạch điện xoay chiều gồm phần tử X mắc nối tiếp với phần tử Y. Biết rằng X, Y là một trong ba phần tử: điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp π 100cos6Uu = t(V) thì điện áp hiệu dụng trên hai phần tử X, Y đo được lần lượt là 2U và U. X, Y là: A. C và R B. cuộn dây và C C. cuộn dây và R D. hai cuộn dây Câu 27: Chọn đáp án đúng. A. Tia hồng ngoại không thể gây ra hiệu ứng quang điện ở bán dẫn. B. Tia tử ngoại được dùng để kiểm tra chất lượng các sản phẩm đúc trong công nghiệp. C. Tia γ xuất hiện trong sự phân rã phóng xạ. D. Tia X (tia Rơnghen) được dùng để sưởi ấm trong y học. Câu 28: Biết bước sóng nhỏ nhất của bức xạ tia X phát ra từ ống tia X là 0,09375 µ m. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống có giá trị là: A. 7,5V B. 13,25V C. 7,5.!0 4 V D. 5,25KV Câu 29: Mức năng lượng nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng có biểu thức: )( 6,13 2 eV n E n −= với n=1, 2, 3 … Khi kích thích nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản bằng việc hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp, bán kính quỹ đạo dừng của electrôn tăng lên 9 lần. Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là: A. 0,657 m µ B. 0,627 m µ C. 0,72 m µ D. 0,276 m µ Câu 30: Cho đoạn mạch điện gồm điện trở R , cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn lần lượt đo điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế có giá trị tương ứng là U, U C và U L . Biết U=U C =2U L . Hệ số công suất của mạch điện bằng: A. 1/2 B. 2/3 C. 2/2 D. 1 Câu 31: Trong thí nghiệm về hiệu ứng quang, người ta có thể làm triệt tiêu dòng quang điện bằng cách dùng một hiệu điện hãm có giá trị bằng 3,2V. Người ta tách ra một chùm hẹp các quang electrôn và hướng nó đi vào một từ trường đều có cảm ứng từ TB 5 10.3 − = theo phương vuông góc với các đường sức từ. Bán kính quỹ đạo lớn nhất của các electrôn là A. 2cm B. 20cm C. 10cm D. 1,5cm Câu 32: Chọn câu đúng. Trạng thái dừng của nguyên tử là: A. trạng thái electrôn không chuyển động quanh hạt nhân. B. trạng thái đứng yên của nguyên tử C. trạng thái nguyên tử có năng lượng bằng động năng chuyển động của electrôn quanh hạt nhân. D. cả A, B, C đều sai. - Trang - 4 C A B R L NM Mã đề 029 Câu 33: Một mạch dao động LC lý tưởng. Biết điện tích cực đại trên tụ là C 6 10 − và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1,256A. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần điện tích trên tụ có độ lớn cực đại là: A. 5.10 -6 s B. 2,5.10 -6 s C. 1,25.10 -6 s D. 7,9.10 -6 s Câu 34: Dòng quang điện trong tế bào quang điện đạt bão hoà khi: A. có bao nhiêu electrôn bật ra khỏi catốt đều bị hút trở lại. B. tất cả các electrôn có vận tốc ban đầu cực đại đều đến anốt. C. tất cả các electrôn bật ra khỏi catốt đều đến được anốt. D. số electrôn bật ra khỏi catốt bằng số phô tôn ánh sáng chiếu vào catốt. Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng m µλ 5,0= phát ra từ khe hẹp S song song và cách đều hai khe S 1 , S 2 . Khoảng cách giữa hai khe S 1 , S 2 là 2mm, màn chứa hai khe S 1 , S 2 cách khe S 1mm và song song với màn quan sát. Khi đặt ngay sau khe S 1 một bản thuỷ tinh có bề dày 4 m µ , chiết suất n =1,5 thì hệ vân giao thoa bị dịch chuyển. Để hệ vân giao thoa trở về vị trí cũ thì người ta phải dịch chuyển khe S theo phương song song với màn quan sát A. một đoạn 1mm về phía khe S 1 . B. một đoạn 1mm về phía khe S 2 . C. một đoạn 2mm về phía khe S 1 . D. một đoạn 2mm về phía khe S 2 . Câu 36: Ở trạm phát điện, người ta truyền đi công suất 1,2MW dưới điện áp 6KV. Số chỉ các công tơ ở trạm phát và nơi tiêu thụ điện sau một ngày đêm chênh lệch nhau 5040KW.h. Điện trở của đường dây tải điện là: A. Ω126 B. Ω84 C. Ω5,10 D. Ω25,5 Câu 37: Trong nghiên cứu quang phổ vạch của một vật bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí các vạch người ta biết A. phương pháp kích thích vật dẫn đến phát quang. B. nhiệt độ của vật khi phát quang. C. các hợp chất hoá học tồn tại trong vật đó. D. các nguyên tố hoá học cấu thành vật đó. Câu 38: Có hai khối chất phóng xạ A và B với hằng số phóng xạ lần lượt là 1 λ và 2 λ . Số hạt nhân ban đầu trong hai khối chất lần lượt là N 1 và N 2 . Thời gian để số lượng hạt nhân A và B của hai khối chất còn lại bằng nhau là: A.         − 1 2 21 21 ln . N N λλ λλ B.         + 1 2 21 ln 1 N N λλ C.         − 1 2 12 ln 1 N N λλ D.         + 1 2 21 21 ln . N N λλ λλ Câu 39: Cho phản ứng hạt nhân: nHeHehfBe ++→+ 4 2 4 2 9 4 . Lúc đầu có 27g Beri. Thể tích khí He tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn sau hai chu kì bán rã là: A. 50,4 lít. B. 134,4 lít C. 100,8 lít. D. 67,2 lít. Câu 40: Một động cơ 200W-50V, có hệ số công suất bằng 0,8, được mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy hạ áp có số vòng dây của cuộn này gấp 5 lần số vòng dây của cuộn kia. Coi mất mát năng lượng trong máy biến áp là không đáng kể. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là: A. 0,8A B. 1A C. 20A D. 25A II. PHẦN RIÊNG (10 câu): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) - Trang - 5 Mó 029 Cõu 41: Mt dõy mnh n hi AB di 100cm, u A gn c nh, u B gn vo mt nhỏnh ca õm thoa dao ng nh vi tn s 60Hz. Trờn dõy cú súng dng vi 3 nỳt trong khong gia hai u A v B. Bc súng v tc truyn súng trờn dõy l: A. 1m, 60m/s B. 25cm, 50m/s C. 1/3m, 20m/s D. 0,5m, 30m/s Cõu 42: Mt ng h qu lc chy ỳng gi 20 0 C trờn mt t. a ng h lờn cao 1,28km thỡ ng h vn chy ỳng. Cho bit h s n di thanh treo con lc l 2.10 -5 K -1 , bỏn kớnh Trỏi t R = 6400km. Nhit cao ú l: A. 10 0 C B. 5 0 C C. 0 0 C D. -5 0 C Cõu 43: Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực từ quay với tốc độ 1500 vòng/phút và phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220V, từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb. Mỗi cuộn dây gồm có bao nhiêu vòng? A. 198 vòng. B. 99 vòng. C. 140 vòng. D. 70 vòng Cõu 44: Mt on mch in xoay chiu gm mt t in mc ni tip vi mt cun dõy. Bit in ỏp gia hai u cun dõy lch pha 3/2 so vi in ỏp trờn t in, cũn in ỏp hai u on mch cú giỏ tr hiu dng bng 100V v chm pha hn cng dũng in l 6/ . in ỏp hiu dng trờn t in v trờn cun dõy ln lt l: A. 100V; 100V B. 80V; 100V C. B. 360 V; 100V D. B. 60V; 360 V Cõu 45: Mt t in cú in dung 10 F à c tớch in n mt hiu in th xỏc nh ri ni vi mt cun thun cm cú t cm L = 1H, b qua in tr ca cỏc dõy ni. Ly 2 = 10. Sau khong thi gian ngn nht l bao nhiờu ( k t lỳc ni) in tớch trờn t cú giỏ tr bng na giỏ tr ban u? A. 1 600 s B. 3 400 s C. 1 1200 s D. 1 300 s Cõu 46: Mt mỏy phỏt in xoay chiu ba pha mc hỡnh sao cú in ỏp dõy l 207,8V. Ti ca cỏc pha ging nhau v cú in tr thun 24 , cm khỏng cun cm 30 v dung khỏng t in 12 mc ni tip. Cụng sut tiờu th ca dũng trờn mi pha l A. 384W B. 238W C. 1152W D. 2304W Cõu 47: Thực hiện thí nghiệm giao thoa I-âng bằng ánh sáng đơn sắc có bớc sóng = 0,5 m à . Khoảng cách giữa hai khe bằng 0,5mm và khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát E bằng 200cm. Tại vị trí M trên màn E có toạ độ 7mm là vị trí A. vân sáng bậc 7. B. vân tối thứ 7. C. vân tối thứ 4. D. vân sáng bậc 4. Cõu 48: Trong quang ph vch ca hirụ, bc súng ca vch th nht trong dóy Laiman v vch th nht trong dóy Banme ln lt l 0,1217 m à v 0,6563 m à . Bc súng ca vch th hai trong dóy Laiman bng: A. 0,1494 m à B. 0,1204 m à C. 0,1027 m à D. 0,3890 m à Cõu 49: Trong phõn ró phúng x + A. mt ntrụn trong ht nhõn phõn ró phỏt ra mt pụzitrụn B. pụzitrụn cú sn trong ht nhõn b phúng ra. C. mt phn nng lng liờn kt ca ht nhõn chuyn hoỏ thnh mt pụzitrụn D. mt prụtụn trong ht nhõn phõn ró phỏt ra mt pụzitrụn Cõu 50: Mt mu cht phúng x, sau thi gian 1 t cũn 20% ht nhõn cha b phõn ró. n thi im 2 1 100t t s= + s ht nhõn cha b phõn ró ch cũn 5%. Chu k bỏn ró ca ng v phúng x ú l - Trang - 6 Mã đề 029 A. 25s B. 50s C. 300s D. 400s ĐÁP ÁN CHI TIẾT 029 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: HD: ( ) JkAW 5,01,0.100. 2 1 2 1 22 === . Khi vật đi từ x max = 10 cm đến VTCB thì ( ) JmgSSFA msF ms 01,0. === µ . Khi về VTCB cơ năng của con lắc còn lại : W’ = W - A Fms = 0,5 – 0,01 = 0,49 (J). Tại VTCB: W’ = W đ ( ) ( ) Dsm m W v mv W ⇒===⇒=⇒ /13,3 1,0 49,0.2'2 2 ' max 2 max Câu 2: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S 1 , S 2 cách nhau 30cm dao động theo phương thẳng có phương trình lần lượt là ))(20cos( 1 mmtau π = và ))(20cos( 2 mmtau ππ += . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s. Xét hình vuông S 1 MNS 2 trên mặt nước, số điểm dao động cực đại trên MS 2 là: A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 HD: ( ) ( ) cm f v Hzf 3 10 30 ;10 2 ===== λ π ω 910 3 30 21 =⇒==< n SS n λ . Vì 2 nguồn S 1 , S 2 ngược pha nên từ O đến S 2 có 10 đường cực đại => từ I đến S 2 có 10 điểm dao động cực đại. Xét đoạn MI, để trên đường này có các điểm cực đại thì các điểm đó phải thỏa mãn : 41,4 3 30230 1212 12 =⇒= − = − = − =⇒=− k MSMSdd kkdd λλ λ Trong khoảng M –> I có 4 điểm cực đại, (tại I là cực tiểu vì 2 nguồn ngược pha.) Vậy từ M đến S 2 có 14 điểm dao động cực đại => (B) Câu 3: HD: (D) Câu 4: Rn 222 86 là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 này. Một mẫu phóng xạ có khối lượng 1mg. Sau 19 ngày độ phóng xạ giảm đi A. 69,9% B. 96,9% C. 99,6% D. 96,6% HD: Câu 5: HD: Khi tích điện cho con lắc thì chu kì giảm nên g’ tăng, mà agg  +=' nên a  cùng hướng với g  tức hướng xuống, mà E  hướng từ dưới lên nên quả cầu phải tích điện âm. Ta có: 2 /6 ' 2 ' 2';2 sma ag g T T ag l g l T g l T =⇒ + =⇒ + === πππ Mà : CqC E ma q m Eq m F a 55 10.610.6 . −− −=⇒==⇒== => (D) Câu 6: - Trang - 7 S 1 S 2 O I M N Mã đề 029 HD: A=4cm; πω 10 max == A v ; 62 3 cos 0 π ϕϕ −=⇒== A x (vì v >0) => (A) Câu 7: HD: 2 0 22 0 2 0 2 2 1 2 1 2 1 ααω mgll l g mSmW === mà m tăng 2 lần còn l giảm 2 lần nên W không đổi => (C) Câu 8: HD: )(42,0 3 2,0.2 3 2 62 s TTT t ===+= π => Sai đáp án Câu 9: Năng lượng của một vật dao động điều hoà bằng 50J. Động năng của vật tại điểm cách vị trí biên một đoạn bằng 2/5 biên độ là: A. 42J B. 20J C. 30J D. 32J HD: Tại điểm cách vị trí biên 2/5 biên độ thì có li độ là 3/5 biên độ. ( ) ( ) DJWWWWWAmxmWAmW tđt ⇒==       −=−=⇒==== 3250. 25 16 25 9 1 25 9 25 9 . 2 1 2 1 ; 2 1 222222 ωωω Câu 10: HD: 12 1700 12 850.5,0.4 12 4 22 1 22 1 + = + = + =⇒       +=       += nnn lf v f v nnl λ mà smvsm /350/300 ≤≤ Nên: 292,153,2350 12 1700 300 =⇒≥≥⇒≤ + ≤ nn n .Vậy trong khoảng chiều dài của ống còn có 2 bó nên có 2 vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh. Câu 11: HD: ( ) ( ) ( ) Bnmm eV hc hc eV c h c h ⇒== − =⇒+= − 27910.79,2 7 max 0max 0 λ λ λλ Câu 12: HD: ( ) 24128 0 88 00 /1010.101010lg mWII I I I I L −− ===⇒=⇒= ( ) ( ) mWWRISIP 03,510.03,52.4.104 3242 ===== −− ππ ( ) 2 4 RS câu π = =>(B) Câu 13: HD: ( ) ( ) ( ) ( ) WWrIP AIA L C UILICU µ 13410.34,1 0366,00512,0 10.28 10.3000 5 2 1 2 1 42 6 12 00 2 0 2 0 ===⇒ =⇒===⇒= − − − Câu 14: HD: Cộng hưởng => I max => P = (RI 2 ) max => (C) Câu 15: HD: ⇒=== 8 3,0 4,2 1 1 i L n bức xạ 1 λ có 9 vân sáng. Ta đếm được 17 vân sáng, trong đó có 3 vân sáng khác màu là 3 vân trùng nhau nên tổng số vân sáng là 20 vân => số vân sáng do 2 λ gây ra là: 20 – 9 = 11 vân sáng => có 10 khoảng vân => n 2 = 10 ( ) ( ) Acm n L ⇒===⇒ 24,0 10 4,2 2 2 λ Câu 16: HD: Chiếu ánh sáng trắng qua lăng kính thì quang phổ thu được là quang phổ liên tục. - Trang - 8 A O Đỏ Tím x đ x t D đ D t Mã đề 029 Góc lệch của tia đỏ : ( ) ( ) 0 05,35.161,11 =−=−= AnD đđ Góc lệch của tia tím : ( ) ( ) 0 25,35.165,11 =−=−= AnD tt đđđ đ đ DAODAOx AO x D .tan.tan ≈=⇒= ; ttt t t DAODAOx AO x D .tan.tan ≈=⇒= ( ) ( ) ( ) ( ) DcmDDAOxxx đtđt ⇒=−=−=−=∆⇒ 7,0180/.05,325,3.200. π Câu 17: Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1u) bằng: A. 1/12 khối lượng của hạt nhân C 12 6 . B. khối lượng của một phôtôn. C. 931,5MeV.c 2 . D. Cả A, B, C đều sai. HD: (D) Câu 18: HD: Năng lượng điện từ tổng cộng trong mạch không thay đổi nên: ( ) JCUW 562 0 10.936.10.5. 2 1 2 1 −− === => (A) Câu 19: HD: (C) Câu 20: HD: Dòng điện không đổi: 2 11 .IRP = Dòng điện xoay chiều : 2 22 .IRP = ( ) A I I I I I I I I P P ⇒===⇒=⇒==⇒ 3 2 6 2 66 2 1 0 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 21 6PP = Câu 21: HD: (B) Câu 22: HD: P toàn mạch = UI.cos ϕ = 120.0,3.cos( 6/ π ) = 18 3 (W); P dây = RI 2 = 100 3 .0,3 2 = 15,59 (W) P X = P toàn mạch - P dây = 18 3 - 15,59 = 9 3 (W) => (A) Câu 23: : HD: Từ giản đồ véc tơ => x 2 = 10.cos20 π t (cm) => (B) Câu 24: HD: ( ) ( ) ( ) ( ) VUUZZZZ R I U ZZRZA Z U IVU CLCLCL CL C C C 2000 380 2 3160 ;2 100 200 200 2 2 ==⇒=⇒=−⇒ ====−+====⇒= => U R = I.R = 2.80 31603 = (V) => A, B, C đúng => D sai. => (D) Câu 25: Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Điện trở Ω= 80R , cuộn dây và tụ điện có điện dung C 0 . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều )(100cos2200 Vtu π = thì trong mạch xẩy ra cộng hưởng điện và cường dộ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng 2A Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB là: A. 160V B. 40V C. 20V D. 0V HD: Cộng hưởng ( ) Ω=−=−=⇒ + =⇒ 2080 2 200 max max R I U R RR U I L L - Trang - 9 C A B R L NM A 1 A 2 A O x Mã đề 029 ( ) VRIUUZZ LRMBCL L 4020.2. ====⇒= => (B) Câu 26: HD: Xét các phương án: A. X là C 2UU C =→ ; Y là R UU R =→ ( ) ABCR UUUUUUU ==+=+=⇒ 32 2 222 => Thỏa mãn B. X là cuộn dây 2UU d =→ ; Y là C UU C =→ => Không đủ dữ kiện xác định U AB C. Cuộn dây và R => không xác định được U AB. D. Hai cuộn dây mà U X ≠ U Y => không thỏa mãn. Vậy kết quả là (A). Câu 27: HD: (C) Câu 28: HD: ( ) ( ) BV e hc U c heU ⇒==⇒= 25,13 λλ Câu 29: HD: Bán kính quỹ đạo tăng 9 lần nên e chuyển lên quỹ đạo M (n = 3). Vậy bước sóng lớn nhất phát ra ứng với e chuyển từ M đến L => Năng lượng bức xạ: ( ) JEE 1919 22 2332 10.0224,310.6,1. 2 6,13 3 6,13 −− =             −−−=−= ε với ( ) ( ) ( ) Amm hcc h ⇒===⇒= − µ ε λ λ ε 657,010.657,0 6 32 32 32 32 Câu 30: HD: Ta có : U=U C =2U L ( ) UU U UUU U UUUUU RRRCLR 2 3 42 2 22 2 2 2 2 =⇒+=⇒       −+=−+=⇒ Vậy : ( ) B U U U U R ⇒=== 2 3 2 3 cos ϕ Câu 31: HD: ( ) ( ) ( ) ( ) Bcmm qB mv Rsm m eU v mv eU h h ⇒====⇒==⇒= −− − 202,0 10.3.10.6,1 10.06,1.10.1,9 /10.06,1 2 2 519 631 0 max 6 0 2 0 max max max Câu 32: HD: (D) Câu 33: HD: ( ) ( ) sTsrad Q I QI 66 6 0 0 00 10.5 2 /10.256,1 10 256,1 − − ==⇒===⇒= ω π ωω Vậy thời gian ngắn nhất giữa 2 lần điện tích trên tụ cực đại là một nửa chu kì => t = T/2 = 2,5.10 -6 (s) => (B) Câu 34: HD: (C) Câu 35: HD: Độ dịch chuyển của hệ vân do bản mỏng là : ( ) ( ) ( ) ( ) mmDmD D a eDn x == − = − = − − − 3 3 6 0 10. 10.2 .10.4.15,11 Do bản mỏng đặt sau S 1 nên hệ vân dịch lên phía S 1 . Để hệ vân giao thoa trở về vị trí cũ thì dịch S về phía S 1 để hệ thống dịch xuống. Vậy độ dịch chuyển của S là: ( ) ( ) AmmD D x D d y d D y x ⇒===⇒= 1. 1 0 0 Câu 36: - Trang - 10 [...]... ánh sáng trong miền ánh sáng nhìn thấy gọi là những vật trong suốt không màu D Tỷ lệ phần trăm cường độ ánh sáng tới bị phản xạ trên một vật của các bước sóng khác nhau là khác nhau HD: Câu 57: Một vật có khối lượng nghỉ bằng mo, chuyển động với tốc độ bằng 0,6c (c là vận tốc ánh sáng trong chân không) Kết luận nào sau đây về vật là không đúng? A Khối lượng của vật bằng 1,25mo B Năng lượng của vật bằng... ánh sáng trong miền ánh sáng nhìn thấy gọi là những vật trong suốt không màu D Tỷ lệ phần trăm cường độ ánh sáng tới bị phản xạ trên một vật của các bước sóng khác nhau là khác nhau Câu 57: Một vật có khối lượng nghỉ bằng mo, chuyển động với tốc độ bằng 0,6c (c là vận tốc ánh sáng trong chân không) Kết luận nào sau đây về vật là không đúng? A Khối lượng của vật bằng 1,25mo B Năng lượng của vật bằng... cách từ màn chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5m Nguồn phát ra ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng 0,4µm ≤ λ ≤ 0,75µm Bước sóng của các bức xạ có vân sáng trùng với vân sáng bậc 5 của bức xạ ánh sáng tím ( λt = 0,4µm ) là: A 0,45µm;0,60µm B 0,55µm;0,65µm C 0 ,70 m;0,60µm D 0,50µm;0,67 µm HD: - Trang 14 - Mã đề 029 Câu 60: Một nguồn có công suất bức xạ 3W, phát ra chùm bức xạ đơn sắc λ = 0,3µm... nguồn phát ra vào catốt của một tế bào quang điện thì dòng quang điện chạy qua nó có cường độ bằng bao nhiêu với giả sử rằng cứ 200 phôtôn đập vào catốt thì có 2 electrôn bị bứt ra A 6,5mA B 7,2mA C 5,7mA D 8,2mA HD: SỞ GD&ĐT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề 029 1D 31B 2B 32D 3D 33B 4B 34C 5D 35A 6A 36D 7C 37D 8B* 38C 9D 39C 10B 40B... có tần số 0,5MHz hướng về xe môtô đang chạy với tốc độ bằng v tần số sóng phản xạ mà máy đo thu được là 0,58MHz Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s Tốc độ v của xe môtô là: A 25,18cm/s B 29,3m/s C 105km/h D 90,65km/h Câu 56: Chọn câu sai: A Mọi vật đều hấp thụ hoàn toàn ánh sáng chiếu tới nó B Hệ số hấp thụ của môi trường phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng C Những vật không hấp thụ ánh sáng... 1,2mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5m Nguồn phát ra ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng 0,4µm ≤ λ ≤ 0,75µm Bước sóng của các bức xạ có vân sáng trùng với vân sáng bậc 5 của bức xạ ánh sáng tím ( λt = 0,4µm ) là: A 0,45µm;0,60µm B 0,55µm;0,65µm C 0 ,70 m;0,60µm D 0,50µm;0,67 µm Câu 60: Một nguồn có công suất bức xạ 3W, phát ra chùm bức xạ đơn sắc λ = 0,3µm Chiếu chùm... đổi Một điểm bất kì nằm ở mép đĩa A không có gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến B chỉ có gia tốc hướng tâm mà không có gia tốc tiếp tuyến - Trang 13 - Mã đề 029 C Có gia tốc toàn phần có độ lớn bằng tổng gia tốc tiếp tuyến và gia tốc hướng tâm D có gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến HD: Câu 53: Một bàn tròn phẳng nằm ngang có bán kính R, có momen quán tính đối với trục đối xứng qua tâm là... tốc hướng tâm mà không có gia tốc tiếp tuyến C Có gia tốc toàn phần có độ lớn bằng tổng gia tốc tiếp tuyến và gia tốc hướng tâm D có gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến Câu 53: Một bàn tròn phẳng nằm ngang có bán kính R, có momen quán tính đối với trục đối xứng qua tâm là 2kg.m2 Bàn đang quay với tốc độ góc 1,8rad/s, người ta đặt nhẹ một vật nhỏ khối lượng 400g lên mép bàn và vật dính chặt vào đó... bằng 1,25moc2 C Động lượng của vật bằng 0,75moc D Động năng của vật bằng 0,225moc2 HD: 24 24 Câu 58: Hạt nhân 11 Na phân rã β − tạo thành hạt nhân X Biết chu kỳ bán rã của 11 Na là 15 giờ Ban đầu trong mẫu chưa có hạt nhân X Thời gian để tỉ số khối lượng của X và Na có trong mẫu bằng 0,75 là: A 22,1h B 12,1h C 8,6h D 10,1h HD: Câu 59: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe S1,... bằng 1,25moc2 C Động lượng của vật bằng 0,75moc D Động năng của vật bằng 0,225moc2 24 24 Câu 58: Hạt nhân 11 Na phân rã β − tạo thành hạt nhân X Biết chu kỳ bán rã của 11 Na là 15 giờ Ban đầu trong mẫu chưa có hạt nhân X Thời gian để tỉ số khối lượng của X và Na có trong mẫu bằng 0,75 là: A 22,1h B 12,1h C 8,6h D 10,1h Câu 59: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe S1, S2 . 7,2mA C. 5,7mA D. 8,2mA HD: SỞ GD&ĐT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề 029 1D 31B 2B 32D 3D 33B 4B 34C 5D 35A 6A. Mã đề 029 SỞ GD&ĐT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC năm 2015 TRƯỜNG THPT Môn: VẬT LÝ; Khối A lần… Họ và tên thí sinh: ………………………Số báo danh:…………… I luận nào sau đây về vật là không đúng? A. Khối lượng của vật bằng 1,25m o . B. Năng lượng của vật bằng 1,25m o c 2 . C. Động lượng của vật bằng 0,75m o c. D. Động năng của vật bằng 0,225m o c 2 . Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 70 đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án (Tải trọn bộ đầy đủ trong file đính kèm), Tuyển tập 70 đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án (Tải trọn bộ đầy đủ trong file đính kèm), Tuyển tập 70 đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án (Tải trọn bộ đầy đủ trong file đính kèm)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn