DE KIEM TRA GIUA KI I -KHOI 1

4 211 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2015, 09:00

Trường TH Đỗ Thế Chấp ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Lớp: 1 NĂM HỌC: 2013 - 2014 Họ và tên: Môn: Toán Bài 1: Viết số: ( 2 điểm ). a. 4 6 8 10 b. 7 5 4 2 Bài 2: Tính: ( 2 điểm ). a. 3 + 1 = 2 + 2 + 1 = 3 + 2 = 1 + 1 + 1 = b. 1 3 2 4 3 2 2 1 Bài 3:. Điền dấu thích hợp vào ô trống ( 2 điểm ). 4 6 0 5 5 4 9 0 2 + 3 5 4 1 + 4 3 + 2 5 5 3 + 2 Bài 4: Nối phép tính với số thích hợp. ( 1 điểm ). Bài 5:. Viết các số: 5 , 1 , 3 , 7 , 10. (2 điểm) a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: Bài 6: Trong hình vẽ bên có: ( 1 điểm ) a/ hình tam giác b/ hình vuông > = < 3 + 1 0 + 2 3 + 2 1 + 1 4 6 2 5 4 + + + + Trường TH Đỗ Thế Chấp ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Lớp: 1 NĂM HỌC: 2013 - 2014 Họ và tên: Môn: Tiếng Việt I. Kiểm tra đọc: 1. Đọc thành tiếng: a/ Âm , vần: nh, qu, ai, uôi, ây, oi, ươi, ia, ây, ôi. b/ Tiếng, từ: gửi thư, múi bưởi, mây bay, bơi lội, xưa kia. c/ Câu: Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây. 2. Đọc hiểu: (2đ) a. Nối ô chữ cho phù hợp: b. Điền ua hay ưa: c bể tre n ́ II. Kiểm tra viết: a/ Vần: uôi, ươi, ôi, ây, ia, ưi. b/ Từ ngữ: cối xay, ngày hội, tuổi thơ, mây bay, đôi đũa, vây cá. c/ Câu: Dì na vừa gửi thư về, cả nhà vui quá. Quả hè Nghỉ khế HƯNG D!N CH"M V$ BIỂU ĐIỂM Môn: Tiếng Việt – Lớp 1 I. Kiểm tra đọc: 1. Đọc thành tiếng: (8đ) - Giáo viên trên bảng các âm, vần, từ ngữ và câu. Sau dó hướng dẫn HS đọc, GV đánh giá, ghi điểm: + nh, qu, ai, uôi, ây, oi, ươi, ia, ây, ôi. + gửi thư, múi bưởi, mây bay, bơi lội, xưa kia. + Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây. * Cách đánh giá, ghi điểm: a. Đọc đúng âm, vần: 2,5 điểm - Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,25đ/ vần. - Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/ vần): không ghi điểm vần đó b. Đọc đúng từ ngữ: 2,5 điểm - Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,25đ/ tiếng. - Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/ tiếng): không ghi điểm tiếng đó c. Đọc đúng câu: 3 điểm - Đọc đúng: 1 điểm, rõ ràng: 1 điểm, trôi chảy: 1 điểm - Đọc sai hoặc không đọc được: không ghi điểm 2. Đọc hiểu: (2đ) a. Nối đúng một cặp ô chữ: ghi 0,5 điểm: quả khế, nghỉ hè. b. Điền đúng mỗi vần ghi 0,5 điểm: cua bể, tre nứa. II. Kiểm tra viết: (10đ) - GV ghi bài viết lên bảng và đọc cho HS viết: + uôi, ươi, ôi, ây, ia, ưi. + cối xay, ngày hội, tuổi thơ, mây bay, đôi đũa, vây cá. + Dì na vừa gửi thư về, cả nhà vui quá. a. Vần: 3 điểm - Viết đúng vần, thẳng hàng, đúng cỡ chữ ghi 0,5 điểm / vần b. Từ ngữ: 3 điểm - Viết đúng từ, thẳng hàng, đúng cỡ chữ ghi 0,5 điểm / từ. c. Câu: 4 điểm - Viết đúng từ trong câu 1 điểm, thẳng hàng 1 điểm, đúng cỡ chữ 1 điểm, trình bày đẹp 1 điểm. ************************ HƯNG D!N CH"M V$ BIỂU ĐIỂM Môn: Toán – Lớp 1 Bài 1 (2 điểm). - Điền đúng mỗi số ghi 0,25 điểm - Tính đúng mỗi bài ghi 0,25 điểm. Bài 2 (2 điểm). - Tính đúng mỗi bài ghi 0,25 điểm. Bài 3 (2 điểm). - Điền dấu đúng mỗi bài ghi 0,25 điểm Bài 4 ( 1 điểm). - Nối đúng mỗi phép tính ghi 0,25 điểm Bài 5 ( 2 điểm). - Viết đúng thứ tự theo yêu cầu mỗi bài ghi 1 điểm. Bài 6 ( 1 điểm). - Viết đúng số ghi 0, 5 điểm/ câu ************************ . ai, u i, ây, oi, ư i, ia, ây, i. + g i thư, m i bư i, mây bay, b i l i, xưa kia. + Giờ ra ch i, bé trai thi chạy, bé g i thi nhảy dây. * Cách đánh giá, ghi i m: a. Đọc đúng âm, vần: 2,5 i m -. oi, ư i, ia, ây, i. b/ Tiếng, từ: g i thư, m i bư i, mây bay, b i l i, xưa kia. c/ Câu: Giờ ra ch i, bé trai thi chạy, bé g i thi nhảy dây. 2. Đọc hiểu: (2đ) a. N i ô chữ cho phù hợp: b. i n. m i b i ghi 0,25 i m. B i 3 (2 i m). - i n dấu đúng m i b i ghi 0,25 i m B i 4 ( 1 i m). - N i đúng m i phép tính ghi 0,25 i m B i 5 ( 2 i m). - Viết đúng thứ tự theo yêu cầu mỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA GIUA KI I -KHOI 1, DE KIEM TRA GIUA KI I -KHOI 1, DE KIEM TRA GIUA KI I -KHOI 1