Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT.doc.DOC

110 469 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2012, 14:19

Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT Lời nói đầu Chủ trơng của Đảng Nhà nớc ta trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá bao gồm cả việc phát triển công nghệ tin học, một ngành mới mẻ ở Việt Nam nhng không phải là ngành mới mẻ trên thế giới. Để rút ngắn khoảng cách với các nớc phát triển chúng ta đã có những khuyến khích đối với nền công nghệ non trẻ này. Là một công ty công nghệ tin học ra đời đầu tiên tại Việt Nam, Công ty Phát triển đầu t công nghệ (the coporation for Financing and Promoting Technology-FPT) đã nhận đợc sự cổ vũ từ Trung ơng về mọi mặt. Công ty phát triển đầu t công nghệ -FPT là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tin học vào loaị lớn nhất nớc ta hiện nay.Với cha đầy 13 năm kinh nghiệm hoạt động nhng công ty FPT đã kịp vơn ra nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy tuổi đời còn non trẻ nhng hiện nay công ty FPT với đội ngũ cán bộ đầy tài năng nhiệt huyết đã trở thành một cánh tay đắc lực của Đảng Nhà nớc trong công cuộc cải tổ, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Công ty FPT đã trở thành lá cờ đầu trong phong trào phổ cập tin học cho mọi tầng lớp nhân dân sớm phát hiện, nuôi dỡng khích lệ những mầm non tài năng cho đất nớc. Hệ thống phân phối của công ty phát triển rộng rãi trên khắp cả nớc với doanh thu ngày càng cao. Xây dựng Kế hoạch kinh doanhmột vấn đề hết sức phức tạp, đòi hỏi phải tính đến các vấn đề thuận lợi khó khăn bên trong bên ngoài trên cơ sở chiến l-ợc kinh doanh đã đề ra của công ty sao cho hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao nhất. Trong nền kinh tế thị trờng, để thích ứng với môi trờng luôn thay đổi, công ty FPT muốn thành công cần phải có khả năng ứng phó với mọi tình huống. Điều này đòi hỏi nhà quản trị phải nắm đợc những xu thế đang thay đổi, tìm ra những yếu tố then chốt đảm bảo thành công, biết khai thác những u thế tơng đối, hiểu đợc những điểm mạnh, điểm yếu của mình của các đối thủ cạnh tranh, hiểu đợc mong muốn của khách hàng khả năng đáp ứng của công ty, biết cách tiếp cận thị trờng nhằm tìm ra các cơ hội kinh doanh, từ đó vạch ra kế hoạch kinh doanh đúng đắn.Với mục tiêu nghiên cứu những vấn đề lý luận, phơng pháp luận phơng pháp cụ thể để xây dựng kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp thơng mại, nghiên 1cứu cơ sở hình thành các chính sách, biện pháp về chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính các thiết bị tin học của công ty FPT; Bên cạnh đó, để phân tích thực trạng tình hình xây dựng thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty FPT trong thời gian từ năm 1997 đến nay, nhận thức đợc mặt mạnh cũng nh mặt yếu cần khắc phục trong vấn đề này, qua đó đề ra những giải pháp giúp công ty xây dựng đợc Kế hoạch kinh doanh đúng đắn, thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính các thiết bị tin học của công ty hiệu quả hơn; tôi đi sâu vào nghiên cứu đề tài: "Một số vấn đề về xây dựng thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính các thiết bị tin học của công ty FPT". Đối tợng nghiên cứu của đề tài là Kế hoạch kinh doanh cụ thể là kế hoạch lu chuyển mặt hàng máy tính các thiết bị tin học cuả công ty FPT phạm vi nghiên cứu của đề tài là:- Về mặt không gian: Tổng công ty Phát triển Đầu t công nghệ- FPT - Về mặt thời gian: Từ năm 1997 đến nayTrong đó tôi sử dụng tổng hợp nhiều phơng pháp khác nhau nh: phơng pháp duy vật biện chứng, phơng pháp duy vật lịch sử, phơng pháp phân tích phơng pháp tổng hợp, tiếp cận hệ thống, phơng pháp thống kê, toán học, dự báo.2Chơng IVai trò, nội dung của công tác xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thơng mạiI. Vai trò của kế hoạch kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp th-ơng mại1. Tính tất yếu bản chất của kế hoạch kinh doanhdoanh nghiệp th-ơng mạiKế hoạch kinh doanh đợc coi là một văn bản trong đó phác thảo ra những gì sẽ làm trong thời gian tới: đó là những gì mua vào, sản xuất, bán ra bán cho ai, cần nguồn nhân lực vật lực nh thế nào để công ty tồn tại phát triển.Sự chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang xây dựng cơ chế thị trờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nớc đã đang đặt ra nhiều vấn đề về lý luận thực tiễn cần phải nghiên cứu giải quyết. Một trong những vấn đề đó là lĩnh vực kế hoạch hóa. Trong những năm chuyển đổi vừa qua có không ít những ý kiến bàn luận về vai trò sự tồn tại khách quan của công tác này. Những ý kiến không hoàn toàn thống nhất với nhau mà còn thậm chí trái ngợc nhau. Một số ý kiến cho rằng: trong nền kinh tế thị trờng, trong cơ chế quản lý mới này không có chỗ cho công tác kế hoạch hóa, tức là kế hoạch hóa không thể tồn tại trong kinh tế thị trờng, công tác này chỉ thích hợp trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp. Một số ý kiến khác lại cho rằng: giờ đây khi thị trờng trực tiếp điều tiết chỉ dẫn cho các doanh nghiệp trong các hoạt động nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản, dù trong điều kiện nào công tác kế hoạch hóa nói chung công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp nói riêng vẫn tồn tại nh một khâu, một bộ phận của hoạt động quản lý một trong những yếu tố cấu thành của cơ chế quản lý. Khi môi trờng điều kiện hoạt động thay đổi, cùng với các bộ phận khác của cơ chế quản lý mới, công tác kế hoạch hóa cũng cần đợc nghiên cứu đổi mới.Những bài học thực tiễn trong cơ chế cũ không phải ít, với cơ chế điều hành cứng nhắc từ trên xuống dới thể hiệncác chỉ tiêu pháp lệnh thông qua hệ thống kế hoạch pháp lệnh đã để lại một sự ăn mòn trong công tác xây dựng kế hoạch kinh 3doanh của các công ty mà cho đến nay vẫn còn cha xoá nhòa đợc. Hậu quả của cơ chế cũ đã làm cho các doanh nghiệp không biết đến thị trờng, đi ngợc lại với các quy luật của thị trờng nh: quy luật cung cầu, quy luật giá cả do đó điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thiếu linh hoạt, nhà sản xuất không biết đến nhu cầu của ngời tiêu dùng, sản xuất kinh doanh không gắn liền với hiệu quả kinh tế. Trong giai đoạn này các doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc có hoàn thành kế hoạch đợc giao hay không. Trong khi đó cơ chế thị trờng có sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị kinh tế thì hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng đầu, mục tiêu bao trùm lên tất cả các mục tiêu khác. Kế hoạch cho phép các doanh nghiệp biết đến hớng đi trong thời gian sắp tới, nó không chỉ quan tâm đến vấn đề tài chính mà còn phải xem xét đến các hoạt động khác của công ty: thị trờng, khách hàng, sự biến động của môi trờng kinh doanh những thay đổi có thể xảy ra, công ty có cách ứng phó nh thế nào trớc sự thay đổi đó. Ngoài ra kế hoạch còn là cơ sở để ngân hàng xem xét có nên cho công ty vay vốn để sản xuất kinh doanh hay không, vì qua bản kế hoạch kinh doanh công ty sẽ cho ngân hàng thấy đợc tơng lai của công ty mở mang phát triển đến đâu. Trong trờng hợp đó kế hoạch kinh doanh thực sự có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp.Thực tế hoạt động quản lý của doanh nghiệp trong những năm vừa qua đã đem lại những bài học kinh nghiệm quý giá rằng nếu coi thờng các yêu cầu của công tác kế hoạch, của phơng thức hạch toán kinh doanh, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ dẫn đến cách làm tuỳ tiện, thiếu kỷ cơng, mạnh ai nấy làm, không thể kiểm soát hết đợc. Thực tế này đã dẫn đến một thực trạng thiếu ổn định trong công tác quản lý kế hoạch hóa doanh nghiệp: khi thì quá dân chủ dẫn đến dân chủ quá trớn khi thì quá gò bó cứng nhắc, nguyên tắc làm cho các hoạt động kém linh hoạt. Những bài học kinh nghiệm thực tế từ những nớc có nền kinh tế thị trờng phát triển cùng với những kết quả ban đầu trong những năm đổi mới đã phần nào khẳng định rằng: Sự tồn tại của công tác kế hoạch hóa trong cơ chế mới này là một tất yếu khách quan cần phải đợc tăng cờng đổi mới bởi lẽ: Xét về mặt bản chất thì kế hoạch hóa là một hoạt động chủ quan, có ý thức có tổ chức của con ngời nhằm xác định mục tiêu, phơng án, bớc đi, trình tự cách thức tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó kế hoạch hóa là yêu cầu của bản thân quá trình lao động của con ngời gắn liền với quá trình đó. Thực chất của kế hoạch hóa là quá trình định 4hớng điều khiển các định hớng đối với sự phát triển sản xuất theo quy luật tái sản xuất mở rộng ở mọi cấp độ của nền kinh tế. Trong thực tế ở các nớc có nền kinh tế thị trờng phát triển họ đều rất quan tâm đến công tác kế hoạch ở cấp công ty. Họ đánh giá đúng vai trò, vị trí, xác định rõ chức năng tổ chức nghiên cứu, thực thi nhiều giải pháp nhằm thực hiện hoàn chỉnh công tác này. Qua những thử nghiệm đánh giá các nhà kinh tế học nhận định rằng: hoạt động kế hoạch hóa công ty là sự cần thiết nhằm thực hiện hai mục đích là tận dụng các cơ hội để tăng khả năng thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tránh các rủi ro, đe doạ của môi trờng đến các doanh nghiệp. thực tế ngày nay trong các doanh nghiệp công tác kế hoạch hoá đã đợc quan tâm hàng đầu bởi lẽ hoạt động này giúp cho các đơn vị kinh tế hoạch định các mục tiêu hoạt động, dự báo các khả năng nguồn lực của doanh nghiệp, xây dựng đánh giá các phơng án, hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã dặt ra cho năm kế hoạch. Ra đời từ sự phát triển của sản xuất phân công lao động xã hội, doanh nghiệp thơng mại trở thành một bộ phận trung gian độc lập giữa sản xuất tiêu dùng, thực hiện chức năng phục vụ nhu cầu của sản xuất, tiêu dùng về các loại hàng hóa trong nền kinh tế quốc dân, phát hiện nhu cầu về hàng hóa dịch vụ trên thị trờng tìm mọi cách để thỏa mãn các nhu cầu đó. Không ngừng nâng cao trình độ thỏa mãn nhu cầu của các khách hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh; giải quyết tốt các mối quan hệ nội bộ doanh nghiệp quan hệ giữa doanh nghiệp với bên ngoài. Sự thành công trong kinh doanh chỉ đến với doanh nghiệp khi doanh nghiệp biết phối hợp tốt nhất các yếu tố bên trong bên ngoài doanh nghiệp. Kế hoạch kinh doanhmột công cụ, một yếu tố để tổ chức quản trị các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sao cho có hiệu quả. Kế hoạch kinh doanh có chức năng chủ yếu là tính toán các nguồn tiềm năng, dự kiến khai thác các khả năng có thể huy động phối hợp các nguồn tiềm năng ấy theo những định hớng chiến lợc đã định để tạo ra một cơ cấu hợp lý thúc đẩy tăng trởng nhanh giữ cân bằng các yếu tố trên tổng thể.* Khái niệm kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp thơng mạiDoanh nghiệp thơng mại khi tiến hành kinh doanh thờng phải lập nhiều kế hoạch hoạt động kinh doanh trong đó cơ bản nhất là kế hoạch lu chuyển hàng hoá. 5Kế hoạch lu chuyển hàng hoá của doanh nghiệp thơng mại là bảng tính tổng hợp những chỉ tiêu bán ra, mua vào dự trữ hàng hoá đáp ứng nhu cầu khách hàn, trên cơ sở khai thác tối đa khả năng có thể có của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch. 2. Các bộ phận cấu thành kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệpVới vai trò là công cụ quản trị quan trọng nhằm đạt đợc các mục tiêu đề ra của doanh nghiệp, kế hoạch ngày nay bao gồm 3 bộ phận cơ bản: kế hoạch hoá mục tiêu phát triển, kế hoạch hoá nguồn lực cách đạt đợc mục tiêu, kế hoạch hoá chính sách xã hội phân phối các kết quả đạt đợc.2.2.1 Kế hoạch hoá mục tiêu của doanh nghiệp là việc doanh nghiệp đề ra các kết quả kinh doanh cần phấn đấu để đạt đợc trong thời gian kế hoạch.- Các chỉ tiêu của kế hoạch mục tiêu: là các kết quả kinh doanh tổng hợp của doanh nghiệp nh sản lợng, doanh thu lợi nhuận, các khoản nộp ngân sách Nhà nớc đối với các doanh nghiệp Nhà nớc.- Yêu cầu đối với các chỉ tiêu nói trên đợc căn cứ vào mối quan hệ tác động giữa chúng, xuất phát từ tình hình thực tế các năm trớc, tháng trớc xuất phát từ nhu cầu thị trờng qua kết quả nghiên cứu thị trờng, từ kế hoạch của Nhà nớc giao (đối với các doanh nghiệp Nhà nớc).- Quá trình xây dựng mục tiêu là tính toán phân tích chỉ số tuyệt đối, t-ơng đối của từng chỉ tiêu tổng quát các bộ phận cấu thành chỉ tiêu (nh tổng doanh thu, doanh thu sản phẩm, doanh thu từ các dịch vụ ) đồng thời phân tích tỉ trọng các bộ phận cấu thành nhằm rút ra các giải pháp, chính xác đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xác định tỉ xuất lợi nhuận theo doanh thu, chi phí .nhằm so sánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị qua các năm.2.2.2 Kế hoạch các nguồn lực cách (chủ trơng, biện pháp) để đạt đợc mục tiêu. Để đạt đợc mục tiêu đề ra, doanh nghiệp cần phải có các nguồn lực (con ngời, vốn, công nghệ, đất đai) làm giàu cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn lực này không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có sẵn mà phải huy động. Chính vì vậy mà ngay từ khi triển khai thực hiện kế hoạch doanh nghiệp cần phải có chính sách từng bớc huy động các nguồn lực với chất lợng cần thiết cho việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra.6- Các bộ phận của kế hoạch nguồn nhân lực là kế hoạch đầu t xây dựng cơ bản, kế hoạch trang thiết bịsở vật chất phục vụ sản xuất quản lý, kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực (kế hoạch đào tạo, kế hoạch lao động tiền lơng). Bên cạnh đó là việc hệ thống hoá các chính sách Marketing, chính sách tiêu thụ sản phẩm, chính sách phát triển các dịch vụ trong sau khâu bán hàng nhằm đẩy nhanh tốc độ hoàn thành kế hoạch.- Yêu cầu của kế hoạch nguồn lực là phải xuất phát từ kế hoạch mục tiêu (có cả sự kết hợp các mục tiêu dài hạn), lấy kế hoạch làm cơ sở cho các quá trình tính toán, xây dựng kế hoạch.Giữa kế hoạch mục tiêu kế hoạch nguồn nhân lực cho sự phát triển có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Kế hoạch mục tiêu là cơ sở cho kế hoạch nguồn nhân lực lại là điều kiện để có thể đạt đợc kế hoạch mục tiêu. Nếu các nguồn lực không cho phép thì các chỉ số của kế hoạch mục tiêu bắt buộc phải giảm bớt. Ngợc lại nếu nguồn lực huy động đợc vợt qua sự cần thiết để hoàn thành kế hoạch có thể dẫn đến sự lãng phí nguồn lực, đặc biệt là yếu tố con ngời.Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch trong kế hoạch nguồn nhân lực: là việc xác định các thông số kỹ thuật, kinh tế hay các thông số về nguồn lực cần đạt đợc trong thời gian tới, với tiến độ kịp thời, có lợi nhất cho việc thực hiện kế hoạch mục tiêu. Kế hoạch đầu t cần có sự chi tiêu, cụ thể tránh sự chồng chéo, chậm trễ hay lãng phí.2.2.3 Kế hoạch các chính sách xã hội phân phối kết quả kinh doanh là việc hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nớc (nếu là doanh nghiệp Nhà nớc), việc thực hiện các hoạt động mang tính chất tích cực nâng cao phúc lợi cho ngời lao động trong đó chủ yếu là chính sách an toàn lao động, thởng, trợ cấp, giúp đỡ ngời lao động lúc khó khăn Việc thực hiện các chính sách này đ ợc thực hiện bằng cách trích lập các quỹ dành cho ngời lao động. Các quỹ này đợc tài trợ bởi kết quả tài chính mà doanh nghiệp đạt đợc. Các kết quả tài chính này có thể biến động của môi trờng kinh doanh. Tuy nhiên cần có sự phân chia theo đúng tỷ lệ nhất định nhằm đạt đợc những mục tiêu nhất định. Đó có thể là những mục tiêu phát triển dài hạn đòi hỏi sự tích luỹ tài chính lâu dài, hay dùng để trả nợ vay dài hạnYêu cầu của kế hoạch phân phối kết quả kinh doanh là phải sử lý thoả đáng các mối quan hệ giữa Nhà nớc, doanh nghiệp ngời lao động. Trong nội bộ doanh nghiệp, khi phân bổ vào các quỹ cũng cần có sự tơng xứng thích đáng với vai trò 7tầm quan trọng của mỗi quỹ. Việc sử lý thoả đáng các mối quan hệ bên ngoài bên trong doanh nghiệp có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.3. Các loại kế hoạch kinh doanhdoanh nghiệp mối quan hệ giữa các loại kế hoạch kinh doanh đó* Căn cứ vào tiêu thức thời gian, kế hoạch kinh doanh bao gồm:- Kế hoạch chiến lợc (thờng đợc gọi là chiến lợc) nhằm xác định các lĩnh vực mà công ty sẽ tham gia, đa dạng hóa hoặc cải thiện hoạt động trên các lĩnh vực hiện tại, xác định các mục tiêu các giải pháp dài hạn cho các vấn đề chính, đầu t nghiên cứu phát triển, con ngời- Kế hoạch trung hạn: thờng là 2,3 năm nhằm phác thảo chơng trình trung hạn để thực hiện kế hoạch hóa dài hạn, tức là để đảm bảo tính khả thi lĩnh vực mục tiêu, chính sách giải pháp đợc hoạch định trong chiến lợc đã chọn.- Chơng trình kế hoạch hàng năm : tuỳ theo cách tiếp cận của kế hoạch chiến l-ợc kế hoạch trung hạn; cách cụ thể hoá các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm có thể đợc xác định theo chơng trình hoặc các phơng án kế hoạch năm. Cho dù kế hoạch năm đợc xác định nh thế nào thì bản chất của nó là sự cụ thể hóa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh căn cứ vaò định hớng mục tiêu chiến lợc các kế hoạch trung hạn, căn cứ vào kết quả nghiên cứu điều tra các căn cứ, xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện của kế hoạch năm.- Kế hoạch tác nghiệp các dự án: để triển khai các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh các công ty cần hoạch định kế hoạch tác nghiệp các phơng án. Các kế hoạch tác nghiệp (có thể theo sản phẩm, theo lĩnh vực, theo bộ phận sản xuất hoặc theo tiến độ thời gian ) gắn liền với việc triển khai các ph ơng án kế hoạch còn các dự án về cải tạo hiện đại hoá dây chuyền công nghệ, đào tạo nghiên cứu phát triển lại gắn liền với việc thực thi các ch ơng trình hoặc các chơng trình đồng bộ có mục tiêu.* Căn cứ vào mối quan hệ giữa các loại hoạt động kế hoạch hóa phạm vi doanh nghiệp có:- Bộ phận kế hoạch mục tiêu: đây là bộ phận kế hoạch quan trọng nhất của doanh nghiệp, có nhiệm vụ hoạch định các mục tiêu về sản xuất, thị trờng quy mô 8và cơ cấu các hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó bộ phận kế hoạch mục tiêu cũng xác định các mục tiêu tài chính cơ bản nhằm xác định hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với từng phơng án đợc hoạch định.- Các kế hoạch điều kiện, hỗ trợ về vốn, vật t, nhân lực, tiền lơng xác định chính sách giải pháp, phơng hớng huy động khai thác các khả năng nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả các phơng án kế hoạch mục tiêu gắn liền với kế hoạch mục tiêu. Việc xác định các kế hoạch này nhằm đảm bảo tính đồng thời trong mục tiêu, giải pháp điều kiện thực hiện các kế hoạch quản lý. Độ dài thời gian các yêu cầu của kế hoạch mục tiêu sẽ quyết định cá vấn đề tơng lai của các kế hoạch điều kiện. Cuối cùng việc xây dựng thực hiệc các kế hoạch điều kiện là nhằm đảm bảo nâng cao tính khả thi của các phơng án các chơng trình kế hoạch của các doanh nghiệp.4. Vai trò của kế hoạch kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại Trong phạm vi doanh nghiệp, kế hoạch là chức năng đầu tiên quan trọng của quản lý doanh nghiệp. Theo Henry Foyol Doanh nghiệp chỉ thu đợc kết quả khi nó đợc hớng dẫn bởi một chơng trình hoạt động, một kế hoạch nhất định nhằm xác định rõ: Sản xuất cái gì? Sản xuất bằng cách nào? Bán cho ai? Với nguồn tài chính nào?Trớc kia, trong cơ chế bao cấp, các chỉ tiêu kế hoạch đợc các cơ quan cấp trên giao xuống theo nhiệm vụ của từng ngành, do đó thờng không sát với thực tế của doanh nghiệp, trong quá trình thực hiện phải có sự điều chỉnh mới có thể thực hiện đợc, làm cho vai trò của kế hoạch bị hạ thấp trong quản lý doanh nghiệp. Từ khi nền kinh tế nớc chuyển sang Cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định h-ớng XHCN (Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI - năm 1986) mới thực sự tạo ra môi trờng cho kế hoạch hoạt động, nghĩa là kế hoạch phải xuất phát từ nhu cầu thị trờng, khả năng thực tế của doanh nghiệp trong điều kiện pháp luật cho phép. Xuất phát từ nhũng cơ sở này, kế hoạch thực sự trở thành công cự quản lý quan trọng nhằm xác định nhiệm vụ mối quan hệ giữa các bộ phận các cá nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.9Xét một cách cụ thể, vai trò là công cụ quản lý của kế hoạch đợc thể hiện trên các mặt cơ bản sau:- Thứ nhất: Trong lĩnh vực kinh doanh, kế hoạch tạo ra thế chủ động (tức là tạo ra một sự định hớng). Chủ động khai thác mọi nguồn khả năng tiềm tàng về vốn, vật t, máy móc thiết bị, lao động hiện có, chủ động trong việc mua sắm hàng hoá, trong việc đổi mới thiết bị công nghệ, chủ động trong việc liên doanh hợp tác kinh doanh với các đối tác khác, chủ động trong việc tìm thị trờng tiêu thụ, thị trờng nguyên vật liệu đầu vào- Thứ hai: Kế hoạchcông cụ đắc lực trong việc nỗ lực của các thành viên trong doanh nghiệp sẽ biết đợc con thuyền đến đích đã định. Nếu thiếu kế hoạch, doanh nghiệp nh một con thuyền không có bánh lái chỉ biết đi lòng vòng.- Thứ ba: Kế hoạch chỉ có thể giảm đợc sự chồng chéo những hoạt động lãng phí. Kế hoạch không chỉ đơn thuần là các mục tiêu, là những hớng đi của doanh nghiệp mà nó còn thể hiện các cách để đạt mục tiêu đó. Kế hoạch chỉ ra trách nhiệm nhiệm vụ của từng cá nhân, từng bộ phận trong việc thực hiện mục tiêu kinh doanh, do vậy hiện tợng chồng chéo, lãng phí đợc giảm đến mức thấp nhất góp phần đem lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.- Thứ t: Kế hoạch có thể làm giảm tính bất ổn định cho doanh nghiệp. Trong quá trình xây dựng kế hoạch các nhà quản lý buộc phải nhìn về phía trớc, dự đoán những thay đổi của nội bộ doanh nghiệp cũng nh của môi trờng kinh doanh, cân nhắc những ảnh hởng của chúng đa ra những ứng phó thích hợp.- Thứ năm: Kế hoạch thiết lập nên những tiêu chuẩn tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, kiểm soát trong doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp mà không biết rõ phải đạt tới cái gì đạt đợc bằng cách nào thì đơng nhiên không thể xác định liệu nó đã thực hiện đợc mục tiêu hay cha cũng không có những biện pháp điều chỉnh kịp thời khi có những lệch lạc xảy ra. Vì vậy, không có kế hoạch thì cũng không có kiểm tra.Tóm lại: Chức năng kế hoạch là chức năng đầu tiên, là xuất phát điểm của mọi quá trình quản lý trong doanh nghiệp trong doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh, trong cơ chế thị trờng kinh doanh của doanh nghiệp mà không có kế hoạch hoặc chất lợng của kế hoạch không cao thì không bao giờ đạt hiệu quả cao. Việc vạch ra 10[...]... vấn đề về xây dựng kế hoạch kinh doanh máy tính các thiết bị tin học của công ty FPT1. Mặt hàng máy tính các thiết bị tin học của công ty (từ 1997 đến nay)Cũng nh các công ty tin học khác, FPT là một công ty kinh doanh thơng mại dịch vơ tin häc. HiƯn nay ë ViƯt Nam, cha cã công ty nào có khả năng sản xuất máy vi tính cũng nh các thiết bị phụ kiện của nó, các công ty tin học chỉ làm nhiệm... doanh mới có.III. Các nhân tố cơ bản ảnh hởng đến việc xây dựng thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại Kế hoạch kinh doanh sẽ đợc kiểm nghiệm bởi thực tế. Đó là quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. Quá trình này có thể đợc thực hiện tốt, đạt hoặc vợt kế hoạch đặt ra. Nhng cũng có thể các chỉ tiêu đợc thực hiện thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Nếu nh kế hoạch đà đợc coi... các chỉ tiêu kế hoạch lu chuyển hàng hoá còn là căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch khác. Các kế hoạch khác (kế hoạch vốn kinh doanh, kế hoạch chi phí lu thông, kế hoạch lao động ) chỉ là các kế hoạch biện pháp lấy mục tiêu l u chuyển hàng hóa tính chính xác của các chỉ tiêu cuả kế hoạch lu chuyển hàng hóa cũng bảo đảm tính chính xác của các kế hoạch biện pháp khác.Nhiệm vụ chủ yếu của. .. xây dựng kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp thơng mại, nghiên 1 lÃnh đạo doanh nghiệp nhất trí giao bằng văn bản cho các bộ phận các phòng ban thực hiện. 5. Tổ chức thực hiện đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh Công tác kế hoạch nghiệp vụ kinh doanhcác doanh nghiệp thơng mại là toàn bộ các hoạt động diễn ra hàng ngày về lập tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm đáp ứng... doanh thu ngày càng cao. Xây dựng Kế hoạch kinh doanhmột vấn đề hết sức phức tạp, đòi hỏi phải tính đến các vấn đề thuận lợi khó khăn bên trong bên ngoài trên cơ sở chiến l-ợc kinh doanh đà đề ra của công ty sao cho hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao nhất. Trong nền kinh tế thị trờng, để thích ứng với môi trờng luôn thay đổi, công ty FPT muốn thành công cần phải có khả năng... khác nhau về công việc của mình nhng họ đều phải hớng đến cái đích cuối cùng là mục tiêu của công ty đặt ra trong kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh sẽ không thực hiện đợc nếu mối quan hệ này lỏng lẻo, ai làm việc nấy không có sự thống nhất, đoàn kết cùng hớng tới mục tiêu của công ty. Hơn nữa, chế độ th-ởng phạt tác động không nhỏ đến quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty. Ngay... phòng- Lập trình các loại ngôn ngữ- Chơng trình nâng cao: Thiết kế phân tích hệ thống, mạng quản trị mạng Novell Netware, NT UNIX- Internet.1.6. Dịch vụ t vấn - Xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ thông tin cho các ngành- Xây dựng các đề án tin học - Hợp tác với nớc ngoài trong các đề án t vấn lớn.- T vấn môi trờng giải pháp cho các vấn đề bảo vệ môi trờng- T vấn phát triển quản lý... tiêu đề ra.Riêng đối với doanh nghiệp thơng mại tiến hành kinh doanh thờng phải lập nhiều kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh. Một kế hoạch hoạt động cơ bản mà doanh nghiệp thơng mại cũng phải lập thực hiệnkế hoạch lu chuyển hàng hoá. Đây là kế hoạch hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp thơng mại. Kế hoạch này phản ánh chức năng nhiệm vụ quan trọng nhất, đặc trng nhất của doanh. .. hiƯu qu¶ cđa hƯ thống quản lý công nghệ quản lý tác động trực tiếp đến việc xây dựng một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo. Chủ thể thực hiện Kế hoạch kinh doanh chính là đội ngũ thực hiện công tác mua hàng, dự trữ, bán hàng. Nh vậy nó đòi hỏi phải có mối liên kết hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện giữa các phòng ban, tổ chức, nhân viên cụ thể là phòng Kế hoạch kinh doanh, phòng Xuất nhập khẩu,... quả kinh doanh cao nhất.Hoạt động bán hàng đợc thực hiện theo chiến lợc kế hoạch kinh doanh đà đặt ra, hàng hoá của doanh nghiệp đợc khách hàng chấp nhận, uy tín cña doanh 25 Nguồn hàng gia công - lợng hàng thu gom từ nguồn này phụ thuộtc vào giá trị sản phẩm làm gia từ các nguyên vật liệu của doanh nghiệp thơng mại.5.3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh mặt hàng Trong doanh nghiệp thơng mại công . tin học của công ty hiệu quả hơn; tôi đi sâu vào nghiên cứu đề tài: " ;Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết. vấn đề này, qua đó đề ra những giải pháp giúp công ty xây dựng đợc Kế hoạch kinh doanh đúng đắn, thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT.doc.DOC, Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT.doc.DOC, Tính tất yếu và bản chất của kế hoạch kinh doanh ở doanh nghiệp th- ơng mại, Vai trò của kế hoạch kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại, Các phơng pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh, Điều kiện thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, Nghiên cứu và nắm nhu cầu cụ thể của thị trờng về các loại hàng hoá dịch vụ Xác định các nguồn hàng kinh doanh, Nh©n tè chđ quan, Nhân tố khách quan, Dịch vụ phần mềm ứng dụng Dịch vụ chuyển giao công nghệ và giải pháp Dịch vụ bảo hành và bảo trì Dịch vụ đào tạo Dịch vụ t vấn Dịch vụ mạng thông tin diện rộng Internet và Intranet Dịch vụ phi tin học, Thiết bị: Mặt hàng máy tính và các thiết bị tin học của công ty từ 1997 đến nay, Tình hình thực hiện kế hoạch mua hàng Theo mặt hàng, Theo mặt hàng Theo model, Theo khu vực địa lý

Từ khóa liên quan