Một số vấn đề về định giá, quản lý và xử lý bất động sản thế chấp tại SGDI-NHCTVN.doc.DOC

95 366 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2012, 14:19

Một số vấn đề về định giá, quản lý và xử lý bất động sản thế chấp tại SGDI-NHCTVN Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trờng mở cửa ở nớc ta hiện nay, hệ thống ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng, nó đợc xem nh là hệ thống tuần hoàn của nền kinh tế quốc dân. Đợc tổ chức ra để kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động chính là : đi vay để cho vay, nhng trong hoạt động cho vay luôn tiềm ẩn những rủi ro, để hạn chế những rủi ro này các ngân hàng thờng yêu cầu ngời vay phải thế chấp tài sản của họ, trong đó có bất động sản. Hoạt động thế chấp bất động sản để vay vốn đã tồn tại từ rất lâu trên thế giới, ở Việt Nam những vấn đề liên quan đến bất động sản thế chấp đã đợc pháp luật qui định, tuy nhiên vấn đề định giá, quản sử bất động sản thế chấp vẫn còn cha đợc đây đủ, thiếu đồng bộ về mặt pháp lý, còn rất nhiều bất cập trong thực tế. Trớc tình hình đó, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác định giá, quản xử bất động sản thế chấp trong thời gian tới. Trong thời gian thực tập em đã chọn đề tài : Một số vấn đề về định giá, quản xử bất động sản thế chấp tại SGDI-NHCTVN để nghiên cứu làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Luận văn nhằm làm sáng tỏ cơ sở luận khoa học của công tác định giá, quản xử bất động sản thế chấp, đánh giá thực trạng công tác định giá, quản xử bất động sản thế chấp tại SGDI-NHCTVN thông qua phân tích các trờng hợp điển hình trong thời gian qua đa ra những giải pháp nhằm góp phần đổi mới để hoàn thiện các hoạt động trên. Luận văn sử dụng phơng pháp thống kê, phân tích tổng hợp quá trình nghiên cứu. Luận văn đã nghiên cứu một cách hệ thống những vấn đề luận thực tiễn về định giá, quản xử bất động sản thế chấp đó là cơ sở để hoàn thiện các hoạt động này trong tơng lai. 1 Bố cục Luận văn gồm 3 chơng :Chơng I: Cơ sở luận về định giá, quản xử bất động sản thế chấp. Chơng II. Tình hình định giá, quản xử bất động sản thế chấp tại SGDI-NHCTVN. Chơng III. Một số đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác định giá, quản xử bất động sản thế chấp tại SGDI-NHCTVN.Do trình độ thời gian có hạn, chuyên đề còn nhiều thiếu sót nhiều vấn đề cần thảo luận. Em rất mong đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô trong bộ môn các bạn sinh viên đểthểmột bài viết hoàn chỉnh. Em xin cảm ơn các thầy cô giáo trong bộ môn kinh tế quản địa chính, các cô chú, anh chị công tác tại SGDI-NHCTVN. Đặc biệt là thầy Hoàng Cờng đã giúp đỡ nhiệt tình để em có thể hoàn thành đề tài này.Sinh viên : Vũ Tiến Dũng 2 CHƯƠNG ICơ sở luận về định giá, quản xử bất động sản thế chấpI. Tài sản thế chấp vai trò của thế chấp bất động sản trong phát triển kinh tê- x hội.ã1. Khái niệm, phân loại các hình thức thế chấp bất động sản. a. Khái niệm :Để hiểu rõ về bất động sản thế chấp bất động sản, ta phải xuất phát từ khái niệm về tài sản. Theo điều 172 bộ luật dân sự thì : tài sản bao gồm vật có thực,tiền, giấy tờ trị giá bằng tiền các quyền tài sản. Trong khái niệm này thì quyền tài sản là quyền trị giá đợc bằng tiền thể chuyển giao trong giao dịch dân sự.Tài sảnthể đợc biểu hiện ở các trạng thái : rắn, lỏng, khí, đáp ứng đợc một nhu cầu nào đó của con ngời, không chỉ những thứ tồn tại hiện hữu mà còn cả những thứ sẽ có nh : lợi tức, hoa lợi.Hiện nay ngời ta chia tài sản thành bất động sản động sản, từ khái niệm về tài sản ta có thể nhận thấy rằng bất động sản(bđs) là một thuật ngữ chỉ các tài sản nh : đất đai, nhà cửa vì vậy, trong điều 181 bộ luật dân sự năm 1995 của n ớc CHXHCNVN đã quy định bất động sản động sản nh sau : 1. Bất động sản là các tài sản không di, dời đ ợc bao gồm a. Đất đai. b.Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng đó. c. Các tài sản khác gắn liền với đất đai. d. Các tài sản khác do pháp luật quy định. 2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản .Theo quy định này thì đất đai, nhà ở các tài sản gắn liền với đất đai, nhà ở là những bất động sản chính. Vì vậy hiện nay ngời ta thờng hiểu nhà đất là bất 3 động sản, tuy rằng cách hiểu đó cha đầy đủ nhng trong một giới hạn nào đó mọi ngời vẫn chấp nhận. các bất động sản chính đó, theo quy định của pháp luật phải đợc quản lý, kiểm soát trong sản xuất- kinh doanh của cơ quan nhà nớc có thẩm quyền.Thế chấp bất động sảnmột bộ phận trong quản kinh doanh tài sản nói chung bất động sản nói riêng.Để có vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các cá nhân, tổ chức, họ phải thế chấp bất động sản tại các tổ chức tín dụng để vay vốn, vì vậy trong nền kinh tế thị trờng cạnh tranh hiẹn nay, thế chấp bất động sản để vay vốn tại các tổ chức tín dụng có vai trò thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tăng cờng công tác quản của nhà nớc với bđs nói chung nhà đất nói riêng. Không chỉ có vậy, nhờ công việc này mà tổ chức tín dụng tránh đợc những rủi ro khi cho vay hoạt động hiệu quả hơn. Từ đó ta có thể rút ra, thế chấp bất động sản để vay vốn là việc bên vay vốn(gọi là bên thế chấp) dùng tài sảnbất động sản thuộc sở hữu hay quản hợp pháp của mình dể bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ(gồm nợ gốc, lãi vay tiền phạt lãi quá hạn) đối với bên cho vay(bên nhận thế chấp).Đối với đất đai thì luật pháp quy định là: đất thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nớc thống nhất nhất quản lý, còn nhà thì đa dạng hoá hình thức sở hữu, vì vậy khi thế chấp nhà đất thì thực chất là thế chấp quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà.b. Phân loại bất động sản thế chấp.Bất động sản rất phong phú đa dạng về chủng loại, kích cỡ, tính năng tác dụng cho nên tài sản thế chấp cũng rất phong phú, đa dạng.Tài sản thế chấpthể bao gồm : + Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng các tài sản khác gắn liền với đất.+ Quyền sử dụng đất mà pháp luật về đất đai quy định đợc thế chấp.+ Trờng hợp thế chấp toàn bộ tài sản có vật phụ, thì vật phụ đó cũng thuộc tài sản thế chấp.Trong trờng hợp thế chất một phần bất động sản có vật phụ, thì vật phụ chỉ thuộc tài sản thế chấp, nếu các bên có thoả thuận.+Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.4 Hoa lợi, lợi tức các quyền phát sinh từ tài sản thế chấp cũng thuộc tài sản thế chấp, nếu các bên có thoả thuận hoặc pháp luật quy định; trờng hợp tài sản thế chấp đợc bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng thuộc tài sản thế chấp.Bất động sản thế chấp do bên thế chấp giữ, trừ trờng hợp các bên có thoả thuận bên thế chấp hoặc ngời thứ ba giữ.Bất động sản có đăng ký quuyền sở hữu có thể đợc thế chấp để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự, nếu có giá trị lớn hơn tổng nghĩa vụ dân sự đợc bảo đảm trừ trờng hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.c. Các hình thức thế chấp bất động sản.Hình thức thế chấp bất động sản xuất phát từ nhu cầu thực tế về vốn để sản xuất kinh doanh của các cá nhân, tổ chức kinh tế. Họ có thể thế chấp một phần bất động sản để vay vốn sản xuất kinh doanh nếu nhu cầu về vốn của họ không lớn nh chỉ thế chấp dây chuyền máy móc sản xuất, phơng tiện vận chuyển hay nhỉ thế chấp đất đai Bên cạnh đó, nếu nhu cầu về vốn của họ lớn thì có thể thế chấp toàn bộ bất động sản nh : đất đai, nhà xởng, nhà khoThế chấp bất động sản phải đợc lập thành văn bản cam kết hoặc hợp đồng thế chấp tài sản. Đối với tài sản mà pháp luật có quy định đăng kí quyền sở hữu thì khi thế chấp phải đăng kí tạiquan nhà nớc có thẩm quyền; bên nhận thế chấp giữ bản gốc giấy tờ về quyền sở hữu tài sản. Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của cơ quan công chứng nhà nớc hoặc chứng nhận của UBND cấp huyện. 2. Tiêu chuẩn bất động sản thế chấp :Nh ta đã biết bất động sản rất phong phú đa dạng nhng không phải tất cả các bất động sản đều có thể thế chấp để vay vốn chúng phải có những tiêu chuẩn nhất định. Tổ chức tín dụng xem xét lựa chọn tài sản thế chấp khi có đủ các điều kiện sau:+ Tài sản thuộc sở hữu của khách hàng vay, trờng hợp mà pháp luật qui định phải đăng ký quyền sở hữu thì thì khách hàng vay phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Đối với quyền sử dụng đất thì khách hàng vay phải có giấy 5 chứng nhận quyền sử dụng đất đợc thế chấp theo qui định của pháp luật về đất đai. + Tài sản đợc phép giao dịch, tức là tài sản mà pháp luật cho phép hoặc không cấm mua, bán, tặng, cho, chuyển đổi, chuyển nhợng, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh các giao dịch khác. + Tài sản không tranh chấp tức là tài sản không có tranh chấp về quyền nghĩa vụ hợp pháp trong quan hệ pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm. Khách hàng vay phải ký kết bằng văn bản với tổ chức tín dụng về tài sản thế chấp không có tranh chấp tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm phải chịu trách nhiệm trớc pháp luật về cam kết cuả mình. + Tài sản mà pháp luật qui định phải bảo hiểm thì khách hàng vay phải mua bảo hiểm tài sản trong thời hạn bảo đảm tiền vay. 3. Vai trò thế chấp bất động sản trong phát triển kinh tế- xã hội :Thế chấp bất động sản để vay vốn tại các ngân hàng giúp cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế có đợc nguồn vốn cần thiết để đầu t vào sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm vật chất dịch vụ phục vụ xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của ngời đầu t, góp phần thúc đẩy các nghành kinh tế liên quan phát triển. Ví dụ nh một nhà máy sản xuất các loại bao bì, thiếu vốn, khi đem đất đai nhà xởng thế chấp thì sẽ vày đợc một lợng vốn tơng đối có thể dụng đầu t mua sắm máy móc, dây truyền công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất thì khi đó nhà máy có thể sản xuất ra những sản phẩm có chất lợng tốt hơn với giá thành hạ hơn trớc kia, góp phần giảm chi phí đầu vào cho các nghành sử dụng bao bì của nhà máy đồng thời những công ty sản xuất kinh doanh nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy cũng phát triển. Không những thế, khi nhà máy làm ăn có hiệu quả thì phần đóng góp vào ngân sách nhà nớc sẽ lớn hơn, tạo ra công ăn việc làm cho ngời lao động góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập cho ngời lao động, làm hạn chế, đầy lùi những tệ nạn xã hội phát sinh do thất nghiệp, góp phần vào chủ trơng kích cầu của chính phủ do nhu cầu tiêu dùng của ngời lao động tăng lên. 6 Đối với ngành ngân hàng điều này góp phần làm tăng tài sản của ngân hàng, thúc đẩy tốc độ chu chuyển của vốn, tạo ra lợi nhuận ngân hàng, tạo điều kiện để hệ thống ngân hàng phát triển cả về quy mô chất lợng, góp phần quản khối lợng tiền tệ trong lu thông trong chính sách tiền tệ của ngân hàng trung -ơng.Với ngành địa chính, để thế chấp bất động sản thì cần phái có đầy đủ hồ sơ, điều này thúc đẩy tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở quyền sở hữu nhà,nâng cao khả năng quản nhà đất của cơ quan chức năng. II. Các phơng pháp định giá bất động sản vận dụng vào định giá bất động sản thế chấp.1.Khái niệm vai trò của định giá bất động sản thế chấp. Thị trờng bất động sảnmột bộ phận trong hệ thống các loại thị trờng. Thị trờng bất động sản phát triển là nhân tố thúc đẩy việc hình thành đồng bộ các loại thị trờng, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành phát triển cơ chế thị trờng, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị tr-ờng có sự quản của nhà nớc định hớng xã hội chủ nghĩa là một định hớng lớn của Đảng nhà nớc ta. Mà thị trờng bất động sản chỉ phát triển đợc khi các giao dịch này trở nên phổ biến dễ dàng. Điều này có nghĩa là các giá trị của hàng hoá trong thị trờng bất động sản phải đợc xác định một cách chuẩn xác, phù hợp với tính năng sử dụng của mỗi loại tài sản. Do vậy phải tiến hành công việc định giá bất động sản, định giá là rất cần thiết khi ta đa ra một quyết định liên quan đến tài sản bất động sản. Các bên tham gia thị trờng bất động sản phải biết giá trị của bất động sản để tiến hành trao đổi, giúp cho ngời bán có thể chấp nhận, quyết định giá mua bán có thể chấp nhận đựơc ngời mua quyết định giá mua bất động sản; nhà đầu t kinh doanh cũng cần định giá để biết đợc giá trị của bất động sản trong trờng hợp cổ phần hoá doanh nghiệp, giúp cho xác định giá trị trong công bố tài chính hàng năm của công ty; định giá bất động sản còn giúp cho việc trả tiền thuê tài sản, thế chấp hoặc bảo hiểm bất động sản, không những thế công việc này còn là cơ sở để nhà nớc quản phát triển bất động sản đảm bảo ích nớc lợi dân. 7 Xuất phát từ khái niệm bất động sảntài sản không thể di dời đợc gồm đất đai, nhà ở các công trình gắn liền với đất, vậy định giá bất động sản thực chất là định giá đất các công trình gắn trên đất. Định giá bất động sản là công việc rất khó khăn phức tạp, nhất là trong điều kiện kinh tế có nhiều biến động. Kết quả của công việc định giá bất động sản trong một số trờng hợp phụ thuộc rất nhiều vào sự nhận định chủ quan của ngơì định giá vì vậy đòi hỏi ngời làm công tác định giá phải có kiến thức chuyên môn nghề nghiệp giỏi có sự nhanh nhậy với sự biến động của thị trờng. Bởi vì giá trị của bất động sảnthể tăng khi nền kinh tế tăng trởng cao (hoặc tăng trởng ổn định ; sẽ tăng trởng cao trong tơng lai gần ) sẽ thấp khi nền kinh tế suy thoái (hoặc có dấu hiệu suy thoái ). Bên cạnh đó, kết quả của công việc định giá còn chịu tác động của các nhận tố nh :* Nhóm nhân tố tự nhiên :Vị trí thửa đất, địa hình đất, phạm vi rộng hẹp của vùng lân cận, kính thức diện tích lô đất, bề rộng mặt tiền, môi trờng nớc không khí, các tiện lợi nguy cơ do tự nhiên gây ra. * Nhóm nhân tố về kinh tế nh : Sự phát triển kinh tế trong vùng, cơ sở hạ tầng, kinh tế kỹ thuật xã hội nh mức độ tăng trởng GDP của vùng cũng nh khả năng tín dụng trong vùng, tỷ lệ lạm phát, lãi suất tín dụng, khả năng mang lại của thu nhập của bất động sản trong vùng. *Nhóm nhân tố về pháp luật :Ngời định giá phải xem xét đầy đủ các yếu tố nh qui hoạch đất đai, qui hoạch về xây dựng các công trình trên đất, chính sách tài chính, tình trạng pháp của bất động sản, chính sách phát triển nhà ở *Nhóm nhân tố về xã hội : Phải xem xét về đặc điểm khu dân c, mật độ dân số, trình độ kiến thức cũng nh tập quán của họ, y tế, giáo dục, an ninh trật tựCó nhiều cách hiểu khác nhau, do đó có nhiều cách định nghĩa khác nhau về định giá bất động sản, ở đây ta đề cập đến hai khái niệm phổ biến nhất, đó là :+ Định giá là ớc tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thái tiền tệ cho mục đích đã đợc xác định hay ta có thể định nghĩa nh sau : Định giá là `nghệ thuật hay khoa học về sự ớc tính cho một mục đích cụ thể của một tài sản cụ thể tại một thời điểm xác định, có cân nhắc đến tất cả các đặc điểm 8 của tài sản cũng nh xem xét đến tất cả các yếu tố kinh tế cơ bản của thị trờng, bao gồm các loại đầu t lựa chọn. Thật vậy, định giá bất động sản là sự kết hợp của cả nghệ thuật khoa học một phạm vi nào đó các nội dung khoa học cần nhiều hơn trong khi phần còn lại nh là một nghệ thuật. Khía cạnh khoa học của định giá bất động sản là việc phân tích các dữ liệu tình toán về mặt toán học các giá trị bất động sản, còn khía cạnh nghệ thuật là những kỹ năng nắm đợc thông tin đợc dùng để trợ giúp công việc định giá quá trình đa ra các đánh giá hình thành quan điểm riêng. vì vậy định giá bất động sản cần đợc hiểu là nghệ thuật bày tỏ quan điểm dới dạng tính toán để đạt đợc mối quan tâm cụ thể về một lĩnh vực nhất định của định giá bất động sảnmột thời điểm cụ thể.Từ những khái niệm trên ta thấy rằng công việc định giá bất động sản không thể tách rời mục đích định giá,thể một tài sản với những mục đích định giá khác nhau sẽ có những giá trị khác nhau tơng đối, bên cạnh đó khi ta tiến hành định giá bất động sản ta phải có những thông tin khách quan về thị trờng cũng nhvề chính tài sản cần định giá các tài sản cùng loại. Trong định giá bất động sản, ngời định giá bất động sản cần hiểu rõ về :Giá thành bất động sản, giá cả cá biệt của bất động sản, giá cả thị trờng bất động sản. Giá thành bất động sản đợc hiểu là toàn bộ chi phí về quản lý, về lao động, vật t, về đất đai để tạo ra bất động sản đó. Giá cả cá biệt của bất động sản đợc hiểu là giá trị do nhà đầu t đặt ra, trên cơ sở hao phí về vốn, lao động các chi phí phát sinh khác trong quá trình đầu t nh: lạm phát, rủi ro trong đầu t, dự kiến lợi nhuận đầu t, giá cả cá biệt do chủ sở hữu bất động sản tạo nên. Còn giá trị thị trờng của bất động sản là biểu hiện bằng tiền của hàng hoá bất động sản đó, là số tiền thoả thuận giữa ngời mua ngời bán tại một thời điểm xác định, giá cả thị trờng có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị nhng giữa chúng có khuynh hớng xích lại gần nhau. Trong quan hệ tín dụng các ngân hàng không muốn nhận sự rủi ro, do vậy bên vay tiền phải dùng tài sản của mình làm vật đảm bảo cho khoản vay, trong tr-ờng hợp ngời vay vốn không trả đợc nợ khi đến hạn thì ngân hàng có thể bán bất động sản đó để thu hồi nợ, vì vậy định giá bất động sản khi thế chấp là rất cần thiết. Một do mà ngời ta tiến hành định giá bất động sảnđể cả bên nhận thế 9 chấp bên thế chấp biết đợc giá trị của tài sản để họ đa ra mức vốn vay phù hợp với giá trị của bất động sản thế chấp, phù hợp với qui định của pháp luật. Nếu công việc này đợc thực hiện tốt thì nguồn vốn sẽ đợc vận động liên tục, ngành ngân hàng sẽ hoạt động tốt hơn ngày càng phát triển, bên cạnh đó khi ngời thế chấp vay đợc vốn sẽ tiến hành đầu t vào sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm vật chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội thúc đẩy kinh tế phát triển. Vì vậy có thể hiểu định giá bất động sản thế chấp là việc ớc tính tổng số tiền là bao nhiêu mà một bất động sảnthể bán đợc nếu bắt buộc phải bán. 2. Căn cứ nguyên tắc định giá. Định giá bất động sảnmột việc khó khăn phức tạp, ngời làm công tác định giá không chỉ có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng mà còn phải có sự nhạy cảm tốt với sự thay đổi thờng xuyên của thị trờng. Để xác định giá một bất động sản chính xác tại một thời điểm nhất định thì quá trình định giá phải gắn liền với mục đích định giá, vì với các mục đích khác nhau thì một tài sản có giá trị khác nhau tơng đối. Khi định giá một bất động sản, thông thờng ngời ta dựa vào những căn cứ sau : - Dựa vào chi phí cơ hội của việc sử dụng bất động sản, tức là sử dụng cao nhất tốt nhất bất động sản cả về vất chất mặt pháp để tạo ra những khả năng sinh lời cao nhất đối với bất động sản tại thời điểm định giá. - Dựa vào các yếu tố cấu thành của tài sản bất động sản nh giá trị của nhà, giá trị của đất đợc sử dụng ( gồm qui mô, vị trí tính pháp của mảnh đất ). - Dựa vào khả năng cạnh tranh những lợi ích mang lại trong tơng lai của bất động sản. Mỗi bất động sản đều mang tình hữu dụng của nó, khi bất động sản đợc mang vào sử dụng có rất nhiều hình thức sử dụng khác nhau việc định giá phải căn cứ vào việc sử dụng có hiệu quả nhất tốt nhất của bất động sản. Ngoài ra còn phải xem xét đến khả năng cạnh tranh trong thị trờng nh trong nội bộ cung, cầu giữa cung cầu ; cạnh tranh trong nội bộ vùng, giữa các vùng với nhau, tại thời điểm định giá, cạnh tranh trong sự phù hợp với thị hiếu ngời tiêu dùng. Giá thị trờng của bất động sản là giá trị hiện tại về các khoản lợi ích mà nó mang lại 10 [...]... thể tái tạo một bất động sản cần định giá dựa trên cơ sở giá trị hiện tại 24 Bố cục Luận văn gồm 3 chơng :Chơng I: Cơ sở luận về định giá, quản xử bất động sản thế chấp. Chơng II. Tình hình định giá, quản xử bất động sản thế chấp tại SGDI-NHCTVN. Chơng III. Một số đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác định giá, quản xử bất động sản thế chấp tại SGDI-NHCTVN.Do... xử tài sản thế chấp 42 Quản bất động sản thế chÊp động sản, tuy rằng cách hiểu đó cha đầy đủ nhng trong một giới hạn nào đó mọi ngời vẫn chấp nhận. các bất động sản chính đó, theo quy định của pháp luật phải đợc quản lý, kiểm soát trong sản xuất- kinh doanh của cơ quan nhà nớc có thẩm quyền. Thế chấp bất động sảnmột bộ phận trong quản kinh doanh tài sản nói chung bất động. .. đích định giá khác nhau sẽ có những giá trị khác nhau tơng đối, bên cạnh đó khi ta tiến hành định giá bất động sản ta phải có những thông tin khách quan về thị trờng cũng nh về chính tài sản cần định giá các tài sản cùng loại. Trong định giá bất động sản, ngời định giá bất động sản cần hiểu rõ về :Giá thành bất động sản, giá cả cá biệt của bất động sản, giá cả thị trờng bất động sản. Giá thành bất. .. thế chấp: một cho đất một cho nhà.Việc ký kết hợp đồng thế chấp tài sản hoàn thiện hồ thế chấp chỉ thực hiện sau khi cán bộ tín dụng xác định giá trị của bất động sản thế chấp. Nh đà biết, việc xác định giá trị của một bất động sản nhà đất là công việc rất khó khăn, phức tạp, nó không những đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn mà cả kinh nghiệm, nghệ thuật định giá bất động sản thế chấp mang một. .. nhân ngời định giá. 4. Trình tự tiến hành định giá bất động sản. Định giá bất động sản gồm nhiều bớc có trật tự lôgic, điều này giúp cho nhà định giá đa ra một kết quả có cơ sở tin cậy. Qúa trình định giá gồm các bớc sau:a.Thu thập thông tin. Để định giá một bất động sản ta cần biết những thông tin về bất động sản đó, các thông tin cần thu thập về bất động sản bao gồm :+ Thông tin về vị trí,... tài sản có giá trị khác nhau tơng đối. Khi định giá một bất động sản, thông thờng ngời ta dựa vào những căn cứ sau : - Dựa vào chi phí cơ hội của việc sử dụng bất động sản, tøc lµ sư dơng cao nhÊt vµ tèt nhÊt bÊt động sản cả về vất chất mặt pháp để tạo ra những khả năng sinh lời cao nhất đối với bất động sản tại thời điểm định giá. - Dựa vào các yếu tố cấu thành của tài sản bất động sản. .. pháp sử kịp thời. 2. Hình thức quản bất động sản thế chấp. Nh ta đà biết việc quản bảo quản bất động sản thế chấp là việc làm rất cần thiết, nó giúp cho ngân hàng ngăn chặn phòng tránh đợc những những rủi ro, khiến cho bên vay vốn phải nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết của mình trong thời gian hợp đồng tín dụng còn hiệu lực. Việc quản bất động sản thế chấp đà đợc quy định trong... xác định giá trị của bất động sản thế chấp thấp hơn giá thị trờng tại thời điểm định giá, điều này giúp cho ngân hàng có thể thu đợc vốn lÃi, trang trải các chi phí khi bắt buộc phải bán bất động sản thế chấp. Để có thể hiểu rõ hơn về công tác định giá bất động sản thế chấp tại SGDI, ta nghiên cứu hai trờng hợp cụ thể điển hình:+ Trờng hợp 1: cá nhân anh Đặng Danh Hùng, thế chấp ngôi nhà số 103... tất cả các đặc điểm 8 về tài sản thế chấp ngân hàng còn phải tiến hành tổ chức quản tài sản thế chấp. Nếu nh ngân hàng yêu cầu ngời đi vay phải có tài sản thế chấp để tránh rủi ro cho ngân hàng thì việc quản tài sản trong thời gian thế chấpđể ngăn chặn sự mất mát sự giảm giá hay những nhân tố khác làm giảm giá trị của tài sản thế chấp. Trong quản tài sản thế chấp, ngoài việc bản thân... tiến hành đến kiểm tra bất động sản. Khi tiến hành kiểm tra tính chính xác những thông tin mà khách hàng đà trình bày, cán bộ tín dụng phải đánh giá vấn đề về: lô đất, thực trạng nhà, hình thành quan điểm của mình về bất động sản thế chấp, kết hợp với việc tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế, pháp luật, môi trờng của bất động sản thế chấp xung quanh bất động sản thế chấp thông qua các cơ . I: Cơ sở lý luận về định giá, quản lý và xử lý bất động sản thế chấp. Chơng II. Tình hình định giá, quản lý và xử lý bất động sản thế chấp tại SGDI-NHCTVN. . quản lý và xử lý bất động sản thế chấp trong thời gian tới. Trong thời gian thực tập em đã chọn đề tài : Một số vấn đề về định giá, quản lý và xử lý bất động
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về định giá, quản lý và xử lý bất động sản thế chấp tại SGDI-NHCTVN.doc.DOC, Một số vấn đề về định giá, quản lý và xử lý bất động sản thế chấp tại SGDI-NHCTVN.doc.DOC, Khái niệm, phân loại và các hình thức thế chấp bất động sản., Tiêu chuẩn bất động sản thế chấp : Vai trò thế chấp bất động sản trong phát triển kinh tế- xã hội :, Phơng pháp so sánh., Quản lý bất động sản thế chấp., xử lý bất động sản thế chấp., Một số nét khái quát về tình hình hoạt động của SGD, Mục tiêu, ph ơng h, KiĨm tra tr íc khi cho vay:, Tình hình định giá bất động sản thế chấp tại SGDI, Kiểm tra đột xuất. Căn cứ và hình thức xử lý., Tình hình xử lý tài sản thế chấp tại SGDI

Từ khóa liên quan