báo cáo thực tập nhận thức tại công ty cổ phần giám định hàng hóa duy hoàng

51 482 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 14:15

Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA DUY HOÀNG Tên cơ quan thực tập : Cty cổ phần giám định HH Duy Hoàng Thời gian thực tập : 15/07/2012 – 07/09/2012 Giảng viên hướng dẫn : Th.Sĩ Trần Thị Trúc Lan Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Vàng Sinh viên thực hiện : Trần Thị Mỹ Hạnh 2002727 Lớp : NT111A Tp.Hồ Chí Minh, 01/09/2013 TRÍCH YẾU  Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, nhất là khi Việt nam trở thành Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen thành viên của WTO, hoạt động xuất nhập khẩu được đẩy mạnh và cơ chế điều hành ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa giữa các nước, hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa cũng sẽ phát triển mạnh. Số lượng các đơn vị tham gia kinh doanh loại hình dịch vụ này ngày càng gia tăng. Thành phố Hồ Chí Minh trong vai trò là trung tâm kinh tế, với các điều kiện cơ sở hạ tầng được đầu tư tốt, nhất là cụm cảng và sân bay quốc tế là nơi mà hoạt động xuất nhập khẩu phát triển nhất với khối lượng hàng hóa thông quan lớn nhất. Do đó hoạt động giao nhận phát triển rất sôi động. Hiện nay số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao nhận đã lên đến hàng trăm doanh nghiệp nên sự cạnh tranh là không thể tránh khỏi và ngày càng trở nên gay gắt. Xuất phát từ thực tiễn trên, trong đợt thực tập này tôi đã thử sức chọn thực tập tại một công ty giao nhận Công ty cổ phần giám định hàng hóa Duy Hoàng. LỜI CẢM ƠN  Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen Được sự giúp đỡ của quý thầy cô giáo và bạn bè, cũng như các anh chị trong công ty DHCONTROL, em đã được mở mang rất nhiều kiến thức, học được nhiều điều mới và cũng như hoàn thành bài báo cáo thực tập này một cách suôn sẻ. Em xin chân thành cảm ơn GVHD Th.Sĩ Trần Thị Trúc Lan đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để em thực hiện tốt chuyên đề báo cáo thực tập của mình. Xin chân thành cảm ơn Giám đốc công ty và toàn thể các anh chị trong công ty DHCONTROL đã tạo điều kiện cho em thực tập tại đây, giúp em hoàn thành thời gian thực tập. Đặt biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Nguyễn Ngọc Vàng, người đã giúp đỡ nhiệt tình cho em trong suốt quá trình thực tập tại công ty, hướng dẫn em thực hiện bài báo cáo, tạo điều kiện để em tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, có thể vận dụng những kiến thức đã học từ trường lớp vào thực tiễn, giúp em có cái nhìn rõ nét hơn về thị trường giao nhận. Sinh viên thực hiện NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  ……………………………………………………………………………………………… Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 (ký và ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………… Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 (ký và ghi rõ họ tên) MỤC LỤC TRÍCH YẾU i Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen LỜI CẢM ƠN ii NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP iii NHẬN XÉT CỦA GVHD iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH ẢNH vii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA DUY HOÀNG (DHCONTROL) 01 1.1. Tổng quan về công ty DHCONTROL 01 1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty 02 1.1.1.1. Sơ lược về Công ty 02 1.1.1.2. Lĩnh vực hoạt động của Công ty 03 1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 04 1.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 04 1.2.2. Nhiệm vụ, chức năng của bộ máy quản lý 05 1.2.3. Tình hình nhân sự của công ty 06 1.3. Nhà xưởng, trang thiết bị máy móc và công nghệ của công ty 07 1.4. Hệ thống thông tin của công ty 07 1.5. Tình hình kinh doanh dịch vụ tại công ty 07 Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen 1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 08 1.7. Lợi thế,yếu điểm và phương hướng của công ty trong tương lai 11 Kết luận chương 1: 15 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP 16 2.1 Mục tiêu thực tập 16 2.2 Công việc chuyên môn 16 2.2.1 Kiểm tra chứng từ và giấy báo hàng đến 17 2.2.2 Lấy D/O 17 2.2.3 Đi đăng kí kiểm tra chất lượng Nhà nước 17 2.2.4 Mở tờ khai hải quan điện tử 18 2.2.5 Làm thủ tục hải quan 19 2.2.6 Nhận hàng nhập khẩu tại sân bay 19 2.2.7 Giao hàng, quyết toán và trả bộ chứng từ cho khách hàng 35 2.3 Công việc văn phòng 16 2.2.1 Trình kí chứng từ 17 2.2.2 Sử dụng máy in 17 2.2.3 Sử dụng máy photocopy 17 2.2.4 Xin văn phòng phẩm cho bộ phận thực tập 17 2.2.5 Đóng mộc “Sao y bản chính” cho chứng từ 17 CHƯƠNG 3: KÊT QUẢ, KINH NGHIỆM, TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN 39 Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen 3.1. Kết quả đạt được 39 3.2. Kinh nghiệm đạt được 39 3.3. Nhận xét bản thân 41 3.3.1. Ưu điểm 42 3.3.2. Nhược điểm 42 KẾT LUẬN CHUNG 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 45 DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU. Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen Bảng 1.1: Số lượng máy vi tính của phòng ban 07 Bảng 1.2: Bảng kết quả kinh doanh từ 2010 đến 2012 của công ty 08 Bảng 1.3: Tổng khối lượng giao nhận hàng hóa giai đoạn 2010-2012 10 Bảng 1.4: Doanh thu từ lĩnh vực giao nhận hàng hoá quốc tế của Công ty Duy Hoàng qua các năm 2010-2012 11 Sơ đồ 1.1: bộ máy tổ chức công ty 07 Sơ đồ 1.2: quy trình giao nhận hàng nhập khẩu 07 Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ. Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức công ty 05 Sơ đồ 1.2: Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển 19 Đồ thị 1.1: Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2010-2012 09 Hình 1.1: CHƯA LÀM XONG CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA DUY HOÀNG (DHCONTROL) 1.1. Tổng quan về công ty Cổ Phần giám định hàng hóa Duy Hoàng. [...]... động giao nhận hàng tại công ty: Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen Sơ đồ 1.2: Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu Sau đây là quy trình nhận hàng của công ty cũng như là công việc tôi đã được làm tại công ty từ những bước đầu chủ hàng (công ty nhập khẩu) giao bộ chứng từ qua email cho bộ phận xuất nhập khẩu của công ty cho đến khi giao hàng, quyết toán và trả bộ chứng từ cho khách hàng Để... tin mail truyền dữ liệu nhanh Công ty liên lạc trao đổi thông tin với khách hàng thông qua mail và điện thoại là chính cùng với một số thiết bị hỗ trợ như máy fax… 4 Tình hình kinh doanh dịch vụ giao nhận tại Công ty: Công ty Cổ Phần giám định hàng hóa Duy Hoàng được thành lập và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giám định hàng hóa, nhưng bên cạnh đó dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đóng vai... triển của công ty để tiến tới công ty có một thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường Kết luận: Công ty cổ phần giám định hàng hóa Duy Hoàng (DHCONTROL) là một trong những đơn vị thực hiện tốt chính sách chủ trương của đảng và nhà nước đề ra Với đội Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen ngũ nhân viên có nhiều người trẻ điều này tiêu biểu cho sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc,... Quyết định mọi vấn đề liên quan đến tài chính và hạch toán kinh tế đối với doanh nghiệp • Báo cáo kết quả hoạt động của công ty và nộp ngân sách hàng năm theo chỉ tiêu kế hoạch Phó giám đốc: Điều hành và phân bổ lịch công tác của các phòng ban, chịu trách Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen nhiệm trực tiếp với giám đốc về phần việc được phân công Trưởng phòng giám định: Quản lí các giám định. .. theo quy định của Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen Peru • Trường hợp hàng xuất khẩu không cấp được C/O, theo yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của cơ quan chức năng của nước nhập khẩu, đề nghị của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có thể cấp Giấy chứng nhận về thực trạng hàng hóa như: chứng nhận hàng tạm nhập tái xuất, chứng nhận hàng gia công đơn giản tại Việt Nam,... qua công ty đã đảm nhận giám định và vận chuyển được một khối lượng hàng hóa rất đáng kể và đã thực sự có chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường giao nhận hàng hóa quốc tế ở Việt Nam • Lợi thế: Hoạt động tích cực trong các lãnh vực giám định và giao nhận vận tải trên 3 năm, ngay từ ngày đầu tiên thành lập ,công ty đã có những thuận lợi : - Công ty có một Ban lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm trong công. .. phát triển của công ty Nhiệm vụ chính của bộ phận giao nhận là hoàn tất các thủ tục giấy tờ, hải quan và vận chuyển để đưa hàng đi xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng về một cách nhanh chóng và hiệu quả Hiện nay, các mặt hàng mà công ty làm dịch vụ hầu hết là nhập các mặt hàng thực phẩm như tinh bột biến tính từ bột mì, màu gốc thực vật dùng trong thực phẩm, đậu nành…hay hóa Báo cáo thực tập nhận thức Trường... tế của Công ty Duy Hoàng qua các năm 2010-2012 Bảng 1.4: Doanh thu từ lĩnh vực giao nhận hàng hoá quốc tế của Công ty Duy Hoàng qua các năm 2010-2012 (Đơn vị: triệu đồng) Năm Doanh thu từ lĩnh vực giao nhận 2010 9.823 2011 2012 12.762 14.830 Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen hàng hoá quốc tế Tổng doanh thu 16.050 17.850 19.370 Tỷ trọng (%) 61,2% 71,7% 76,6% (Nguồn: Báo cáo kết quả tài... Invoice • Phiếu đóng gói – Packing list • Vận đơn hàng không – Airway Bill / Vận đơn đường biển – Bill of Lading • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa - C/O • Bản phân tích thành phần sản phẩm – C/A • Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (Công bố - hàng thực phẩm) • Giấy báo hàng đến – Arrival Notice – D/O • Giấy giới thiệu... về đặc điểm hàng hóa mà khách hàng cung cấp sau đó tiến hành khai báo đầy đủ các nội dung qua hệ thống phần mềm khai HQ điện tử ECUS-K4 Sau đây em xin dẫn chứng về Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen qui cách khai tờ khai nhập khẩu phụ gia thực thẩm do công ty Duy Hoàng làm dịch vụ giao nhận và bộ tờ khai được lập như sau: Bước 1: đăng nhập vào phần mềm khai HQĐT Hình 1.1: Phần mềm khai . Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA DUY HOÀNG Tên cơ quan thực tập : Cty cổ. phát từ thực tiễn trên, trong đợt thực tập này tôi đã thử sức chọn thực tập tại một công ty giao nhận Công ty cổ phần giám định hàng hóa Duy Hoàng. LỜI CẢM ƠN  Báo cáo thực tập nhận thức Trường. DUY HOÀNG (DHCONTROL) 1.1. Tổng quan về công ty Cổ Phần giám định hàng hóa Duy Hoàng. Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại Học Hoa Sen 1 Giới thiệu chung về công ty: 1 Sơ lược về công ty. Công
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập nhận thức tại công ty cổ phần giám định hàng hóa duy hoàng, báo cáo thực tập nhận thức tại công ty cổ phần giám định hàng hóa duy hoàng, báo cáo thực tập nhận thức tại công ty cổ phần giám định hàng hóa duy hoàng

Từ khóa liên quan