Báo cáo môn thực tập hệ thống thông tin quản lý

65 396 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2015, 13:44

LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực tập này, em luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của Ths. Phạm Đức Hồng, giảng viên công nghệ thông tin trường Đại học Điện Lực, cô đã giành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho em trong quá trình thực tập. Em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo trong trường Đại học Điện Lực và đặc biệt các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin, những người thầy, cô đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu trong suốt những năm học tập và rèn luyện ở trường Đại học Điện Lực. Xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên lớp Đại Học Đ8LT – CNTT6 - trường Đại học Điện Lực đã luôn động viên, giúp đỡ và nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm học tập trong suốt quá trình học tập ở trường. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người thân trong gia đình và người thân xung quanh đã luôn động viên, khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất cho em trong suốt quá trình học tập và trong quá trình thực tập. Hà nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014 Nhóm Sinh viên thực hiện Bùi Thế Hùng Nguyễn Văn Đại MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 LỜI MỞ ĐẦU 12 CHƯƠNG 1 1 KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 1 1.1.Khái quát về công ty cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật 1 1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 1 1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của một số phòng ban 2 1.1.2.1 Hoạt động của phòng tuyển nhân viên 2 1.1.2.2 Các xưởng lắp ráp, các phòng ban 2 1.1.2.3 Phòng kế toán 2 1.2.Yêu cầu Chức năng hệ thống 2 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG 4 2.1.Phân tích hệ thống 4 2.1.1 Các tác nhân 4 2.1.2 Các usecase 4 2.1.3 Đặc tả usecase của hệ thống quản lý nhân viên 4 2.1.1.1 Quản lý nhân sự 5 2.1.1.2 Tuyển nhân viên 6 2.1.1.3 Cập nhật hồ sơ 6 2.1.1.4 Tìm kiếm và thống kê 7 2.1.1.5 Đăng nhập 10 2.1.1.6 Đăng ký 11 2.1.3.7 Quản trị hệ thống 12 Hình 2.1. Biểu đồ usecase tổng quát 14 Hình 2.2. Biểu đồ usecase tìm kiếm và thống kê 14 Hình 2.3. Biểu đồ usecase tuyển nhân viên và quản lý nhân viên 15 Hình 2.4. Biểu đồ usecase quản trị hệ thống 15 2.2 Thiết kế hệ thống 16 2.2.1 Mô hình lớp tổng quát 16 Hình 2.5. Mô hình lớp tổng quát 16 2.2.2. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng, biểu đồ trình tự 16 Hình 2.6. Biểu đồ lớp tham ca sử dụng kết quả tuyển nhân viên 17 Hình 2.7. Biểu đồ trình tự kết quả tuyển nhân viên 18 Hình 2.8. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng chọn nhân viên 19 Hình 2.9. Biểu đồ trình tự chọn nhân viên 20 Hình 2.10. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dung quản lý nhân viên 21 Hình 2.11. Biểu đồ trình tự quản lý nhân viên 22 Hình 2.12. Biểu đồ tham gia ca sử dụng thống kê thông tin 23 Hình 2.13. Biểu đồ trình tự thống kê thông tin 24 2.2.3 Biểu đồ lớp chi tiết 25 Hình 2.14. Biểu đồ lớp chi tiết 25 2.2.4 Biểu đồ trạng thái 26 Hình 2.15. Biểu đồ trạng thái lớp người dùng 26 Hình 2.16. Biểu đồ trạng thái lớp nhân viên 27 2.2.5 Biểu đồ hoạt động 28 Hình 2.17. Biểu đồ hoạt động đăng nhập 29 Hình 2.18. Biểu đồ hoạt động thêm vào danh sách nhân viên 29 Hình 2.19. Biểu đồ hoạt động xóa thông tin 30 Hình 2.20. Biểu đồ hoạt động sửa thông tin 31 Hình 2.21. Biểu đồ hoạt động xem thông tin 33 Hình 2.22. Biều đổ hoạt động thống kê thông tin 33 2.2.6 Biểu đồ triển khai 34 Hình 2.23. Biểu đồ triển khai 34 2.2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu 35 Hình 2.24. Sơ đồ logic 35 Bảng 2.1.Bảng ghi chú 36 2.2.7.3. Mô tả chi tiết các kiểu dữ liệu 37 Bảng 2.2. Bảng nhân viên 37 Bảng 2.3. Bảng trình độ 38 Bảng 2.4. Bảng chi tiết trình độ 38 Bảng 2.5. Bảng tôn giáo 38 Bảng 2.6. Bảng dân tộc 39 Bảng 2.7. Bảng khen thưởng 39 Bảng 2.8. Bảng chi tiết khen thưởng 39 Bảng 2.9. Bảng kỷ luật 39 Bảng 2.10. Bảng chi tiết kỷ luật 39 Bảng 2.11. Bảng chức vụ 39 Bảng 2.12. Bảng phòng ban 40 Bảng 2.13. Bảng chuyển công tác 40 Bảng 2.14. Bảng thai sản 40 Bảng 2.15. Bảng lương 40 Bảng 2.16. Bảng người dùng 41 Bảng 2.17. Bảng phân quyền 41 Bảng 2.18. Bảng hợp đồng 41 Bảng 2.19. Bảng chi tiết hợp đồng 41 Bảng 2.20. Bảng ngoại ngữ 41 Bảng 2.21. Bảng chi tiết ngoại ngữ 42 Hình 2.25. Sơ đồ liên kết các bảng cơ sở dữ liệu 43 CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN HỆ THỐNG 43 3.1.1 Thiết kế form đăng nhập 44 Hình 3.1. Giao diện đăng nhập 44 3.1.2 Thiết kế form đổi mật khẩu 44 Hình 3.2 Giao diện đổi mật khẩu 44 Hình 3.3. Giao diện đăng ký 45 3.2.1 Danh mục 45 Hình 3.4. Giao diện danh mục 45 3.2.2 Thiết kế form Bảng Công 46 Hình 3.5. Giao diện bảng chấm công 46 3.2.3 Thiết kế form Quản Lý Lương 46 Hình 3.6. Giao diện quản lý lương 46 3.2.4 Thiết kế form nhập phòng ban 47 Hình 3.7. Giao diện phòng ban 47 Hình 3.9. Giao diện nhập bộ phận 48 3.3.3 Giao diện Quản Lý chế độ 48 Hình 3.10. Giao diện chế độ bảo hiểm 48 Hình 3.11. Giao diện chế độ thai sản 49 3.4 Một số giao diện chức năng Chức năng 49 Hình 3.12. Giao diện tra cứu 49 Hình 3.13. Báo cáo phòng ban 50 Hình 3.14. Báo cáo danh sách nhân viên 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI CẢM ƠN 1 LỜI MỞ ĐẦU 12 CHƯƠNG 1 1 KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 1 1.1.Khái quát về công ty cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật 1 1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 1 1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của một số phòng ban 2 1.1.2.1 Hoạt động của phòng tuyển nhân viên 2 1.1.2.2 Các xưởng lắp ráp, các phòng ban 2 1.1.2.3 Phòng kế toán 2 1.2.Yêu cầu Chức năng hệ thống 2 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG 4 2.1.Phân tích hệ thống 4 2.1.1 Các tác nhân 4 2.1.2 Các usecase 4 2.1.3 Đặc tả usecase của hệ thống quản lý nhân viên 4 2.1.1.1 Quản lý nhân sự 5 2.1.1.2 Tuyển nhân viên 6 2.1.1.3 Cập nhật hồ sơ 6 2.1.1.4 Tìm kiếm và thống kê 7 2.1.1.5 Đăng nhập 10 2.1.1.6 Đăng ký 11 2.1.3.7 Quản trị hệ thống 12 Hình 2.1. Biểu đồ usecase tổng quát 14 Hình 2.2. Biểu đồ usecase tìm kiếm và thống kê 14 Hình 2.3. Biểu đồ usecase tuyển nhân viên và quản lý nhân viên 15 Hình 2.4. Biểu đồ usecase quản trị hệ thống 15 2.2 Thiết kế hệ thống 16 2.2.1 Mô hình lớp tổng quát 16 Hình 2.5. Mô hình lớp tổng quát 16 2.2.2. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng, biểu đồ trình tự 16 Hình 2.6. Biểu đồ lớp tham ca sử dụng kết quả tuyển nhân viên 17 Hình 2.7. Biểu đồ trình tự kết quả tuyển nhân viên 18 Hình 2.8. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng chọn nhân viên 19 Hình 2.9. Biểu đồ trình tự chọn nhân viên 20 Hình 2.10. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dung quản lý nhân viên 21 Hình 2.11. Biểu đồ trình tự quản lý nhân viên 22 Hình 2.12. Biểu đồ tham gia ca sử dụng thống kê thông tin 23 Hình 2.13. Biểu đồ trình tự thống kê thông tin 24 2.2.3 Biểu đồ lớp chi tiết 25 Hình 2.14. Biểu đồ lớp chi tiết 25 2.2.4 Biểu đồ trạng thái 26 Hình 2.15. Biểu đồ trạng thái lớp người dùng 26 Hình 2.16. Biểu đồ trạng thái lớp nhân viên 27 2.2.5 Biểu đồ hoạt động 28 Hình 2.17. Biểu đồ hoạt động đăng nhập 29 Hình 2.18. Biểu đồ hoạt động thêm vào danh sách nhân viên 29 Hình 2.19. Biểu đồ hoạt động xóa thông tin 30 Hình 2.20. Biểu đồ hoạt động sửa thông tin 31 Hình 2.21. Biểu đồ hoạt động xem thông tin 33 Hình 2.22. Biều đổ hoạt động thống kê thông tin 33 2.2.6 Biểu đồ triển khai 34 Hình 2.23. Biểu đồ triển khai 34 2.2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu 35 Hình 2.24. Sơ đồ logic 35 Bảng 2.1.Bảng ghi chú 36 2.2.7.3. Mô tả chi tiết các kiểu dữ liệu 37 Bảng 2.2. Bảng nhân viên 37 Bảng 2.3. Bảng trình độ 38 Bảng 2.4. Bảng chi tiết trình độ 38 Bảng 2.5. Bảng tôn giáo 38 Bảng 2.6. Bảng dân tộc 39 Bảng 2.7. Bảng khen thưởng 39 Bảng 2.8. Bảng chi tiết khen thưởng 39 Bảng 2.9. Bảng kỷ luật 39 Bảng 2.10. Bảng chi tiết kỷ luật 39 Bảng 2.11. Bảng chức vụ 39 Bảng 2.12. Bảng phòng ban 40 Bảng 2.13. Bảng chuyển công tác 40 Bảng 2.14. Bảng thai sản 40 Bảng 2.15. Bảng lương 40 Bảng 2.16. Bảng người dùng 41 Bảng 2.17. Bảng phân quyền 41 Bảng 2.18. Bảng hợp đồng 41 Bảng 2.19. Bảng chi tiết hợp đồng 41 Bảng 2.20. Bảng ngoại ngữ 41 Bảng 2.21. Bảng chi tiết ngoại ngữ 42 Hình 2.25. Sơ đồ liên kết các bảng cơ sở dữ liệu 43 CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN HỆ THỐNG 43 3.1.1 Thiết kế form đăng nhập 44 Hình 3.1. Giao diện đăng nhập 44 3.1.2 Thiết kế form đổi mật khẩu 44 Hình 3.2 Giao diện đổi mật khẩu 44 Hình 3.3. Giao diện đăng ký 45 3.2.1 Danh mục 45 Hình 3.4. Giao diện danh mục 45 3.2.2 Thiết kế form Bảng Công 46 Hình 3.5. Giao diện bảng chấm công 46 3.2.3 Thiết kế form Quản Lý Lương 46 Hình 3.6. Giao diện quản lý lương 46 3.2.4 Thiết kế form nhập phòng ban 47 Hình 3.7. Giao diện phòng ban 47 Hình 3.9. Giao diện nhập bộ phận 48 3.3.3 Giao diện Quản Lý chế độ 48 Hình 3.10. Giao diện chế độ bảo hiểm 48 Hình 3.11. Giao diện chế độ thai sản 49 3.4 Một số giao diện chức năng Chức năng 49 Hình 3.12. Giao diện tra cứu 49 Hình 3.13. Báo cáo phòng ban 50 Hình 3.14. Báo cáo danh sách nhân viên 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI CẢM ƠN 1 LỜI MỞ ĐẦU 12 CHƯƠNG 1 1 KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 1 1.1.Khái quát về công ty cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật 1 1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 1 1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của một số phòng ban 2 1.1.2.1 Hoạt động của phòng tuyển nhân viên 2 1.1.2.2 Các xưởng lắp ráp, các phòng ban 2 1.1.2.3 Phòng kế toán 2 1.2.Yêu cầu Chức năng hệ thống 2 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG 4 2.1.Phân tích hệ thống 4 2.1.1 Các tác nhân 4 2.1.2 Các usecase 4 2.1.3 Đặc tả usecase của hệ thống quản lý nhân viên 4 2.1.1.1 Quản lý nhân sự 5 2.1.1.2 Tuyển nhân viên 6 2.1.1.3 Cập nhật hồ sơ 6 2.1.1.4 Tìm kiếm và thống kê 7 2.1.1.5 Đăng nhập 10 2.1.1.6 Đăng ký 11 2.1.3.7 Quản trị hệ thống 12 Hình 2.1. Biểu đồ usecase tổng quát 14 Hình 2.2. Biểu đồ usecase tìm kiếm và thống kê 14 Hình 2.3. Biểu đồ usecase tuyển nhân viên và quản lý nhân viên 15 Hình 2.4. Biểu đồ usecase quản trị hệ thống 15 2.2 Thiết kế hệ thống 16 2.2.1 Mô hình lớp tổng quát 16 Hình 2.5. Mô hình lớp tổng quát 16 2.2.2. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng, biểu đồ trình tự 16 Hình 2.6. Biểu đồ lớp tham ca sử dụng kết quả tuyển nhân viên 17 Hình 2.7. Biểu đồ trình tự kết quả tuyển nhân viên 18 Hình 2.8. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng chọn nhân viên 19 Hình 2.9. Biểu đồ trình tự chọn nhân viên 20 Hình 2.10. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dung quản lý nhân viên 21 Hình 2.11. Biểu đồ trình tự quản lý nhân viên 22 Hình 2.12. Biểu đồ tham gia ca sử dụng thống kê thông tin 23 Hình 2.13. Biểu đồ trình tự thống kê thông tin 24 2.2.3 Biểu đồ lớp chi tiết 25 Hình 2.14. Biểu đồ lớp chi tiết 25 2.2.4 Biểu đồ trạng thái 26 Hình 2.15. Biểu đồ trạng thái lớp người dùng 26 Hình 2.16. Biểu đồ trạng thái lớp nhân viên 27 2.2.5 Biểu đồ hoạt động 28 Hình 2.17. Biểu đồ hoạt động đăng nhập 29 Hình 2.18. Biểu đồ hoạt động thêm vào danh sách nhân viên 29 Hình 2.19. Biểu đồ hoạt động xóa thông tin 30 Hình 2.20. Biểu đồ hoạt động sửa thông tin 31 Hình 2.21. Biểu đồ hoạt động xem thông tin 33 Hình 2.22. Biều đổ hoạt động thống kê thông tin 33 2.2.6 Biểu đồ triển khai 34 Hình 2.23. Biểu đồ triển khai 34 2.2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu 35 Hình 2.24. Sơ đồ logic 35 Bảng 2.1.Bảng ghi chú 36 2.2.7.3. Mô tả chi tiết các kiểu dữ liệu 37 Bảng 2.2. Bảng nhân viên 37 Bảng 2.3. Bảng trình độ 38 Bảng 2.4. Bảng chi tiết trình độ 38 Bảng 2.5. Bảng tôn giáo 38 Bảng 2.6. Bảng dân tộc 39 Bảng 2.7. Bảng khen thưởng 39 Bảng 2.8. Bảng chi tiết khen thưởng 39 Bảng 2.9. Bảng kỷ luật 39 Bảng 2.10. Bảng chi tiết kỷ luật 39 [...]... của hệ thống, phân quyền sử dụng hệ thống cho các phòng ban, bảo trì hệ thống Điều kiện bắt đầu Nhân viên quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống với tài khoản Admin Điều kiện kết thúc Nhân viên quản trị hệ thống thực hiện xong các thao tác và đăng xuất khỏi hệ thống Luồng sự kiện chính Cửa sổ quản trị hệ thống xuất hiện Nhân viên quản trị hệ thống thực hiện thao tác với hệ thống Hệ thống đưa thông báo. .. thống kiểm tra và lưu trữ thông tin của người dùng và bảo kết quả đăng ký Luồng sự kiện phụ UC kết thúc Hệ thống đưa ra lỗi đăng ký Tên người dùng đã có Thông tin cá nhân chưa chính xác 2.1.3.7 Quản trị hệ thống Tên usecase Bùi Thế Hùng – Nguyễn Văn Đại Quản trị hệ thống Trang 12 Thực tập hệ thống thông tin quản lý Tác nhân nhân viên quản trị hệ thống Mô tả Nhân viên quản trị hệ thống có nhiệm vụ sửa chữa,... hệ thống Luồng sự kiện chính Nhân viên phòng kế toán nhập thông tin của một nhân viên vào chức năng tìm kiếm của hệ thống Hệ thống xử lý thông tin đưa vào Hệ thống đưa ra thông tin chi tiết gồm tên, tuổi, mã nhân viên, tiền lương… Nhân viên kế toán nhận thông tin của hệ Luồng sự kiện phụ thống đưa ra Hệ thống báo lỗi không tìm được dữ liệu yêu cầu Bùi Thế Hùng – Nguyễn Văn Đại Trang 8 Thực tập hệ thống. .. vào hệ Điều kiện kết thúc thống Bảng hồ sơ về thông tin của các nhân viên được cập nhật và lưu trữ trong hệ thống Luồng sự kiện chính Cửa sổ bao gồm thông tin cá nhân của một nhân viên xuất hiện Cán bộ phòng nhân sự thực hiện thêm, sửa, xóa thông tin của các nhân viên bằng các công cụ có của hệ thống Hệ thống xử lý các thao tác mà người quản lý nhập vào và thông báo cho cán bộ quản lý biết đã thực. .. thông tin 2.1.1.4 Tìm kiếm và thống kê Tên usecase Tìm kiếm và thống kê Tác nhân Phòng kế toán Bùi Thế Hùng – Nguyễn Văn Đại Trang 7 Thực tập hệ thống thông tin quản lý Mô tả Nhân viên phòng kế toán tìm kiếm và thống kê lương, thưởng, tìm kiếm hồ sơ, thống kê nhân Điều kiện bắt đầu sự… Nhân viên kế toán đăng nhập vào hệ thống Điều kiện kết thúc Nhân viên kế toán nhận thông tin từ hệ thống và đóng hệ. .. Trang 3 Thực tập hệ thống thông tin quản lý CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Phân tích hệ thống 2.1.1 Các tác nhân - Nhân viên - Cán bộ phòng nhân sự - Cán bộ phòng tuyển nhân viên - Các phòng ban - Phòng kế toán - Nhân viên quản trị hệ thống - Người thi tuyển 2.1.2 Các usecase - Quản lý nhân sự (thông tin nhân sự, tình trạng phòng ban, tăng lương, cho nghỉ hưu) - Tuyển nhân viên(gửi thông tin. .. Văn Đại Trang 8 Thực tập hệ thống thông tin quản lý Bùi Thế Hùng – Nguyễn Văn Đại Trang 9 Thực tập hệ thống thông tin quản lý 2.1.1.5 Đăng nhập Tên usecase Tác nhân Mô tả Đăng nhập Nhân viên của công ty Tecotec Chức năng liên quan đến quá trình Điều kiện bắt đầu đăng nhập vào hệ thống Người dùng chọn chức năng đăng Điều kiện kết thúc nhập vào hệ thống Hệ thống thông báo về kết quả của Luồng sự kiện... Trang 11 Thực tập hệ thống thông tin quản lý Tác nhân Nhân viên của công ty Tecotec Mô tả Chức năng liên quan đến quá trình đăng ký làm thành viên của hệ thống Điều kiện bắt đầu Người dùng chọn chức năng đăng ký của hệ thống Điều kiện kết thúc Hệ thống thông báo kết quả của quá trình đăng ký Luồng sự kiện chính Màn hình đăng ký xuất hiện Người dùng điền đầy đủ các thông tin vào mục đăng ký Hệ thống kiểm... viên - Quản lý nhân sự - Tuyển nhân viên - Cập nhật hồ sơ - Tìm kiếm và thống kê - Đăng nhập - Đăng ký - Quản trị hệ thống Bùi Thế Hùng – Nguyễn Văn Đại Trang 4 Thực tập hệ thống thông tin quản lý 2.1.1.1 Quản lý nhân sự Tên usecase Quản lý nhân sự Tác nhân Mô tả Cán bộ phòng nhân sự Chức năng liên quan đến quá trình quản lý về thông tin cá nhân của các nhân viên, tình trạng hoạt động của các phòng ban,... sự của các phòng ban, đăng thông tin tuyển, nộp hồ sơ, thi tuyển ) - Cập nhật hồ sơ(gửi hồ sơ, nhận hồ sơ, cập nhật, thêm, sửa, xóa thông tin) - Tìm kiếm và thống kê (thống kê lương, thưởng, tìm kiếm hồ sơ, thống kê nhân sư ) - Đăng nhập - Đăng ký - Quản trị hệ thống( sửa hệ thống, phân quyền sử dụng hệ thống, bảo trì) 2.1.3 Đặc tả usecase của hệ thống quản lý nhân viên - Quản lý nhân sự - Tuyển nhân viên . số giao diện chức năng Chức năng 49 Hình 3.12. Giao diện tra cứu 49 Hình 3.13. Báo cáo phòng ban 50 Hình 3.14. Báo cáo danh sách nhân viên 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI CẢM ƠN. số giao diện chức năng Chức năng 49 Hình 3.12. Giao diện tra cứu 49 Hình 3.13. Báo cáo phòng ban 50 Hình 3.14. Báo cáo danh sách nhân viên 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI CẢM ƠN. số giao diện chức năng Chức năng 49 Hình 3.12. Giao diện tra cứu 49 Hình 3.13. Báo cáo phòng ban 50 Hình 3.14. Báo cáo danh sách nhân viên 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay tin học là
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo môn thực tập hệ thống thông tin quản lý, Báo cáo môn thực tập hệ thống thông tin quản lý, Báo cáo môn thực tập hệ thống thông tin quản lý, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT DỰ ÁN., CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG, 2 Thiết kế hệ thống, CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN HỆ THỐNG, Hình 3.2 Giao diện đổi mật khẩu, 4 Một số giao diện chức năng Chức năng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn