Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo

110 956 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2015, 08:25

Quá trình phát triển kinh tế hàng hóa, hội nhập và tăng trưởng nhanh đã đặt nhiệm vụ nặng nề lên cơ quan hải quan nước ta. Đặc biệt, sau khi Việt Nam gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế, khối lượng hàng hóa thương mại qua lại biên giới ngày càng lớn, chủng loại hàng hóa thay đổi và đa dạng hơn, trong khi nguồn lực tăng cường cho hải quan không tương xứng, đã buộc hải quan Việt Nam phải hiện đại hóa nhanh mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, trong trào lưu toàn cầu hóa, hải quan Việt Nam không chỉ thực thi chức năng kiểm soát ngoại thương, thu ngân sách nhà nước, mà còn phải đáp ứng yêu cầu tạo thuận lợi cho thương mại. Những yêu cầu đó càng gây sức ép buộc hải quan Việt Nam phải hiện đại hóa nhanh. Để giải quyết vấn đề này, ngành Hải quan đang từng bước thực hiện cải cách và hiện đại hóa để nâng cao năng lực quản lý, chất lượng phục vụ của Hải quan nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu nói chung của doanh nghiệp (http:www.customs.gov.vn)Xuất nhập khẩu là một hoạt động kinh tế quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và đối với các doanh nghiệp nói riêng. Nhưng để hoạt động xuất nhập khẩu phát triển một cách ổn định và đi đúng hướng thì các cơ quan quản lý, nhất là Hải quan cần có một giải pháp quản lý đúng đắn và một lộ trình hợp lý để giữ cho nền thương mại đi đúng hướng. Tạo tiền đề cho nền kinh tề thị trường sớm phát triển (Hà Văn Hội, 2012).Cùng với sự phát triển chung của đất nước, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo đã có những biện pháp thay đổi thích ứng và hướng nền thương mại đi đúng hướng. Trong thời gian qua, mặc dù Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nói riêng ở huyện Hương Sơn cũng như của Tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là quan hệ hàng hóa với các quốc gia lân cận. Tuy nhiên, do việc quản lý còn nhiều bất cập và có khó khăn từ những điều kiện khách quan nên còn một số hạn chế cần khắc phục. Tuy kim ngạch xuất nhập khẩu ngày càng tăng nhưng sự mất cân đối trong cán cân thương mại ngày càng nghiêm trọng. Sự nhập siêu ngày càng cao, tình thế ngày càng trở nên cấp bách. Để cán cân thương mại được cân bằng cũng như bảo hộ các doanh nghiệp trong huyện và trong tỉnh phát triển, việc đề ra một định hướng đúng đắn trong hoạt động xuất nhập khẩu trở nên vô cùng cấp thiết. Chính vì vậy tôi đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo” để làm luận văn thạc sỹ của mình. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRẦN ĐÌNH PHONG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO” LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁNH HÒA, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRẦN ĐÌNH PHONG “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO” LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS: HỒ HUY TỰU KHÁNH HÒA, 2014 LỜI CẢM ƠN Xin trân trọng cảm ơn quí Thầy, Cô đã giảng dạy chúng em trong ba năm học 2012-2014 tại Trường đại học Nha Trang - Cơ sở tại Trường Cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ An. Đặc biệt chân thành cảm ơn Tiến sĩ Hồ Huy Tựu đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành bản luận văn này. Cảm ơn những đồng nghiệp của tôi cũng như những chuyên gia trong và ngoài ngành Hải quan đã hỗ trợ, tư vấn cho tôi rất nhiều điều bổ ích cho nội dung Luận văn đạt kết quả như mong muốn. Học viên: Trần Đình Phong - i - LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu trong Luận văn này là chính xác và có nguồn gốc rõ ràng. Bản luận văn: “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO” là đề tài nghiên cứu của bản thân, chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. - ii - MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi Từ viết tắt vi Ý nghĩa vi NACCS vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH xi PHẨN MỞ ĐẦU 1 Đối tượng nghiên cứu 2 Công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp 2 Phạm vi nghiên cứu 2 Đề tài được nghiên cứu về công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trong phạm vi thời gian từ năm 2011 đến hết năm 2013 2 Phương pháp thu thập thông tin 2 - Thông tin thứ cấp được thu thập từ các báo cáo kết quả hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo, của Cục Hải quan Hà Tĩnh 2 - Thông tin sơ cấp được thu thập từ các chuyên gia là các lãnh đạo của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn 2 - iii - Phương pháp phân tích: Luận văn sử dụng phương pháp phân tích mô tả, phân tích thống kê, phân tích so sánh 2 Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn gồm có 3 chương: 3 Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Chương này sẽ nghiên cứu các vấn đề về hoạt động xuất nhập khẩu và quản lý hoạt động xuất nhập khẩu. Khái niệm và vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu sẽ được làm rõ. Bên cạnh đó còn đưa ra được tính tất yếu của việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Nội dung quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Các nhân tố tác động đến quản lý hoạt động xuất nhâp khẩu của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp và các yếu tố bên trong doanh nghiệp 3 Chương 2. Thực trạng công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo. Chương 2 gồm 5 nội dung chính: đặc điểm kinh tế xã hội của huyện Hương Sơn và chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo; Thực trạng công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo; Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo. Đánh giá kết quả điều tra, khảo sát của các doanh nghiệp về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo. Đánh giá công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 3 Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động XNK của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo. Trên cơ sở những đánh giá về thực trạng công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, một số giải pháp đã được đề xuất ở chương ba 3 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 4 1.6.1.1. Nhật Bản 26 1.6.1.2. Singapore 26 Hải quan Singapore được đánh giá là cơ quan hải quan hiện đại trong khu vực ASEAN và trên thế giới với hệ thống pháp luật hải quan hoàn chỉnh, đồng bộ, áp dụng đầy đủ các chuẩn mực của ASEAN cũng như các quy định của WCO, WTO. Hiện nay, 100% hàng hoá XNK được làm thủ tục hải quan điện tử thông qua hệ thống thông tin chung - TradeNet 26 Kinh nghiệm của Hải quan Singapore trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thể hiện ở các hoạt động sau: 26 - Xây dựng quy trình thông quan hàng hóa theo 05 bước: lựa chọn đối tượng kiểm tra; chuẩn bị kiểm tra; thực hiện kiểm tra; kết thúc kiểm tra; đánh giá kết quả kiểm tra. Về cơ bản, việc lựa chọn đối tượng kiểm tra sau đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đều dựa vào nguồn thông tin tình báo thông qua hệ thống dữ liệu phân tích 27 - Xây dựng cơ cấu tổ chức: 27 - iv - + Bộ phận lựa chọn đối tượng kiểm tra: Bộ phận này căn cứ vào cơ sở dữ liệu từ thông tin tình báo tập trung vào việc nghiên cứu các đối tượng trọng điểm, các ngành hàng có khả năng thường xuyên xảy ra vi phạm. Trên cơ sở đó lập hồ sơ, phân tích lựa chọn đối tượng kiểm tra. Từ đó xác định các yếu tố rủi ro thấp, vừa và rủi ro cao 27 + Bộ phận kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp: Bộ phận này chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp có độ rủi ro cao và có một số nhiệm vụ như thực hiện kiểm tra theo kế hoạch tại doanh nghiệp có lập kế hoạch và thông báo trước để doanh nghiệp chuẩn bị làm việc. Mục đích là tìm chứng cứ vi phạm tại doanh nghiệp; tuyên truyền cho các nhà nhập khẩu về thủ tục hải quan, khuyến khích họ thường xuyên kiểm tra rà soát lại để xác định các khoản thuế thiếu để nộp cho Nhà nước; nâng cao tính tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp thông qua việc chỉ cho họ những sai phạm để họ tự khắc phục; củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với cơ quan hải quan 27 + Bộ phận điều tra: Bộ phận này chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp có độ rủi ro cao và một số nhiệm vụ chủ yếu như thực hiện các hoạt động kiểm tra trong thời gian dài (kiểm tra trong thời gian dài và có thể mở rộng phạm vi kiểm tra) tại trụ sở của nhà nhập khẩu để tìm kiếm bằng chứng của sự trốn thuế hải quan, thuế hàng hóa và dịch vụ chung; tiếp nhận những trường hợp kiểm tra có hành vi nghiêm trọng được chuyển từ bộ phận kiểm tra trực tiếp sang; thực hiện điều tra đối với các trường hợp gian lận và đưa ra các biện pháp giải quyết đối với nhà nhập khẩu và các đối tượng khác có liên quan. Thẩm quyền của bộ phận này ngoài việc điều tra còn được bắt người, khởi tố đưa ra toà án. Công việc này thực hiện tại doanh nghiệp, thời gian điều tra dài có thể từ 03 đến 06 tháng 27 Giữa bộ phận kiểm tra trực tiếp và điều tra có sự quan hệ về thông tin để giúp nhau trong việc thực hiện công việc của mình. Ngoài ra, bộ phận điều tra hoặc kiểm tra trực tiếp còn phản hồi lại cho bộ phận lựa chọn đối tượng kiểm tra để xây dựng các tiêu thức bổ sung cho các đối tượng này 27 1.6.2.1. Hải phòng 28 Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được thành lập từ ngày 14/04/1955 với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực hải quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng và từ những năm 1990 đã được mở rộng tới địa bàn các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Trải qua hơn nửa thế kỷ trưởng thành và phát triển, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trở thành một đơn vị điển hình của Hải quan Việt Nam với nhiều thành tích xuất sắc. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã phát huy nội lực, sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào quản lý nhà nước về hải quan, liên tục là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn ngành Hải quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được những danh hiệu cao quý như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2006; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Cờ thi đua và nhiều bằng khen của Chính phủ, các bộ, ngành, UBND thành phố Hải Phòng và các địa phương 28 1.6.2.2. Lạng Sơn 29 - Chỉ đạo các Chi cục hải quan cửa khẩu quản lý tốt hàng hóa xuất, nhập khẩu, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ hải quan, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu - v - nộp ngân sách Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”. Tiếp tục quản lý tốt hàng hóa xuất, nhập khẩu, triển khai thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính và thông quan điện tử 29 - Tăng cường công tác thanh tra công vụ và kiểm tra việc thực hiện các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị hải quan cửa khẩu nhằm ngăn chặn tình trạng cán bộ, công chức vi phạm phải xử lý kỷ luật. Tập trung giải quyết các vướng mắc phát sinh tại cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa nhanh chóng 29 - Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về cơ chế, chính sách quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu và khu kinh tế cửa khẩu; thực hiện quản lý tốt nguồn thu phí cho địa phương. Tăng cường phối hợp với các lực lượng, các huyện biên giới để quản lý tốt hàng hóa xuất, nhập khẩu, đấu tranh chống buôn lậu. Tăng cường tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ 29 - Tổ chức tốt các phong trào thi đua thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong việc lãnh đạo cũng như phát động các phong trào thi đua./ 30 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO 31 Bảng 2.1: Tình hình phát triển kinh tế huyện Hương Sơn 32 Vấn đề dân số và việc làm 33 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 33 a. Đào tạo đội ngũ công chức hải quan 56 b. Ứng dụng công nghệ thông tin 58 * Ứng dụng hải quan điện tử 58 * Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tin học 60 c. Xây dựng dữ liệu về các doanh nghiệp xuất nhập khẩu 61 d. Phát triển mối quan hệ với các bộ phận liên quan 63 CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO 72 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 - vi - DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa CC CNH CN HĐH HQ GTGT GTSX KCN KCX KKT NACCS NK SL TTCN TM-DV TTĐB TTHQĐT XDCB XNK XK WCO WTO : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Cơ cấu Công nghiệp hóa Công nghiệp Hiện đại hóa Hải quan Giá trị gia tăng Giá trị sản xuất Khu công nghiệp Khu chế xuất Khu kinh tế Hệ thống tin học hải quan tự động Nhập khẩu Số lượng Tiểu thủ công nghiệp Thương mại-dịch vụ Tiêu thụ đặc biệt Thủ tục hải quan điện tử Xây dựng cơ bản Xuất nhập khẩu Xuất khẩu Tổ chức hải quan thế giới Tổ chức thương mại thế giới - vii - DANH MỤC BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi Từ viết tắt vi Ý nghĩa vi NACCS vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi : vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH xi PHẨN MỞ ĐẦU 1 Đối tượng nghiên cứu 2 Công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp 2 Phạm vi nghiên cứu 2 Đề tài được nghiên cứu về công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trong phạm vi thời gian từ năm 2011 đến hết năm 2013 2 Phương pháp thu thập thông tin 2 - Thông tin thứ cấp được thu thập từ các báo cáo kết quả hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo, của Cục Hải quan Hà Tĩnh 2 - Thông tin sơ cấp được thu thập từ các chuyên gia là các lãnh đạo của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn 2 [...]... trạng công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo Xác định được những ưu nhược điểm và nguyên nhân của công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại. .. và chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo; Thực trạng công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo; Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo Đánh giá kết quả điều tra, khảo sát của các doanh nghiệp về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của Chi. .. hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo Đánh giá kết quả điều tra, khảo sát của các doanh nghiệp về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo Đánh giá công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Chương 3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản. .. tra, khảo sát của các doanh nghiệp về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo Đánh giá công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 3 Chương 3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động XNK của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo Trên cơ sở... cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo Đánh giá công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 3 Chương 3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động XNK của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo Trên cơ sở những đánh giá về thực trạng công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các. .. trạng công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo Chương 2 gồm 5 nội dung chính: đặc điểm kinh tế xã hội của huyện Hương Sơn và chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo; Thực trạng công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo; Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt. .. khẩu quốc tế Cầu treo Chương 2 gồm 5 nội dung chính: đặc điểm kinh tế xã hội của huyện Hương Sơn và chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo; Thực trạng công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo; Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo Đánh... yếu của việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Nội dung quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Các nhân tố tác động đến quản lý hoạt động xuất nhâp khẩu của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp và các yếu tố bên trong doanh nghiệp 3 Chương 2 Thực trạng công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc. .. quản lý hoạt động XNK của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo Trên cơ sở những đánh giá về thực trạng công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, một số giải pháp đã được đề xuất ở chương ba -4CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN... lý luận, đề tài đã góp phần làm rõ lý luận về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý hải quan hiểu rõ hơn về quy trình, công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Các giải pháp hoàn - 3thiện hoạt động xuất nhập khẩu . các doanh nghiệp về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo. Đánh giá công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan. công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các. các doanh nghiệp về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo. Đánh giá công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo, Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo, Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo, CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU, - Xây dựng cơ cấu tổ chức:, - Tăng cường công tác thanh tra công vụ và kiểm tra việc thực hiện các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị hải quan cửa khẩu nhằm ngăn chặn tình trạng cán bộ, công chức vi phạm phải xử lý kỷ luật. Tập trung giải quyết các vướng mắc phát sinh, CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO, b. Ứng dụng công nghệ thông tin, * Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tin học, d. Phát triển mối quan hệ với các bộ phận liên quan, Qua phân tích kết quả khảo sát về công tác phân loại hàng hóa, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu, đánh giá của các doanh nghiệp, ta có thể thấy rằng, hầu như các doanh nghiệp đều mong muốn Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo có một đội ngũ c, CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO, + Hệ thống phần mềm ứng dụng, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm