thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương cảm ứng điện từ – sgk vật lý 11 nâng cao – nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập_luận văn thạc sĩ vật lý

117 866 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2015, 20:36

Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương Cảm ứng điện từ – SGK Vật lý 11 nâng cao – nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập Lời cảm ơn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS Lê Thị Oanh đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thày cô trong tổ Phương pháp giảng dạy, Ban chủ nhiệm khoa Vật lý trường ĐHSP Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ và cho tôi nhiều ý kiến chỉ dẫn quý báu trong quá trình tôi thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, các đồng nghiệp trường Cao đẳng Nông Lâm nơi tôi công tác, cùng gia đình và bạn bè đã động viên, tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn. Hà Nội, tháng 11 năm 2007 Tác giả Ngô Thị Tuyết CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Nhà xuất bản NXB Trung học cơ sở THCS Trung học phổ thông THPT Sách giáo khoa SGK Giáo viên GV Học sinh HS Câu hỏi đặt ra cho học sinh O Hoạt động của giáo viên ◊ Mục lục Trang Mở đầu.1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Đối tợng nghiên cứu 2 4. Giả thuyết khoa học 2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu3 6. Phơng pháp nghiên cứu 3 7. Đóng góp của luận văn 4 8. Cấu trúc luận văn 4 Chơng 1: Cơ sở lý luận 5 1.1. Các luận điểm khoa học xuất phát của đề tài 5 1.2. Tổ chức tình huống có vấn đề 8 1.2.1. Khái niệm tình huống có vấn đề 8 1.2.2. Các kiểu tình huống có vấn đề 9 1.2.3. Điều kiện cần của việc tạo tình huống vấn đề 10 1.2.4. Các pha của tiến trình dạy học giải quyết vấn đề 11 1.3. Vấn đề định hớng khái quát chơng trình hóa hành động nhận thức tự chủ, tích cực của học sinh 12 1.3.1. Các kiểu định hớng hành động học tập trong dạy học 12 1.3.2. Tiêu chuẩn câu hỏi định hớng hành động 14 1.3.3. Điều kiện cần của công cụ định hớng khái quát hữu hiệu đối với hành động tìm tòi sáng tạo giải quyết vấn đề 14 1.3.4. Hệ thống các câu hỏi đề xuất vấn đề trong các tình huống vấn đề theo tiến trình khoa học xây dựng một kiến thức mới 15 1.4. Phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập 16 1.4.1. Tính tích cực của học sinh trong học tập Vật lý 16 1.4.2. Các biểu hiện của tính tích cực học tập 16 1.4.3. Các cấp độ của tính tích cực học tập 17 1.5. Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học theo hớng phát triển hoạt động nhận thức tích cực, sáng tạo của học sinh 18 1.5.1. Thiết lập sơ đồ biểu đạt logic của tiến trình nhận thức khoa học đối với tri thức cần dạy 18 1.5.2. Thiết kế phơng án dạy học từng đơn vị kiến thức cụ thể 22 Kết luận chơng 1 26 Chơng 2: Thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức chơng Cảm ứng điện từ (SGK Vật lý 11 nâng cao) 27 2.1. Nội dung và phân phối chơng trình chơng Cảm ứng điện từ 27 2.2. Tìm hiểu thực tế dạy học hai bài: Dòng điện Phu cô, Hiện tợng tự cảm ở trờng THPT 28 2.3. Sơ đồ cấu trúc logic nội dung chơng Cảm ứng điện từ 32 2.4. Sơ đồ mạch kiến thức chơng Cảm ứng điện từ 33 2.5. Thiết kế tiến trình dạy học bài: Dòng điện Phu cô, Hiện tợng tự cảm 34 2.5.1. Thiết kế tiến trình dạy học bài: Dòng điện Phu cô 34 2.5.2. Thiết kế tiến trình dạy học bài: Hiện tợng tự cảm 55 Kết luận chơng 2 74 Chơng 3: Thực nghiệm s phạm75 3.1. Mục đích thực nghiệm s phạm 75 3.2. Đối tợng thực nghiệm s phạm 75 3.3. Phơng pháp thực nghiệm 75 3.4. Kế hoạch thực nghiệm 75 3.5. Kết quả thực nghiệm 76 Kết luận chơng 3.100 Kết luận chung101 Tài liệu tham khảo 103 Phụ lục 105 MỞ ĐẦU 1. LÝ do chọn đề tài Đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, thời kỳ của sự bùng nổ tri thức và khoa học công nghệ. Để hòa nhập với tốc độ phát triển của nền khoa học và kỹ thuật trên thế giới đòi hỏi giáo dục đào tạo cũng phải đổi mới nhằm đào tạo những con người có đủ kiến thức, năng lực, trí tuệ sáng tạo và phẩm chất đạo đức tốt làm chủ đất nước. Do vậy, Nghị quyết TW II khóa VIII đã vạch ra phương hướng cho ngành giáo dục “đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo cho người học”. Thực hiện yêu cầu trên, những năm gần đây ngành giáo dục đào tạo nước ta không ngừng đổi mới SGK và sách tham khảo, trong đó có cả gợi ý về phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực, tự chủ, sáng tạo của học sinh. Nhưng những thay đổi đó vẫn chưa đem lại kết quả như mong muốn bởi không Ýt giáo viên vẫn còn bảo thủ, chưa từ bỏ thói quen giảng dạy theo phương pháp cũ, dạy chay vẫn còn phổ biến. Ngoài ra, rất nhiều giáo viên còn chưa cập nhật lý luận về thiết lập sơ đồ logic của tiến trình nhận thức khoa học, điều kiện để tạo tình huống vấn đề và cách định hướng của giáo viên trong hoạt động dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh. Do đó, học sinh Ýt tự lực suy nghĩ, thiếu tính độc lập sáng tạo, chưa đáp ứng được những yêu cầu đổi mới dạy học vật lý ở THPT. Trong chương trình giảng dạy Vật lý ở trường phổ thông thì một số kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” là không quá khó, nhưng kiểu dạy học thông báo, áp đặt hiện nay không phát huy được khả năng tìm tòi, sáng tạo của học sinh. Nếu chỉ dạy học theo đúng nội dung SGK thì chưa kích thích được hứng thú học tập của học sinh. Trước đây, đã có một số đề tài khoa học nghiên cứu hoạt động dạy học chương “Cảm ứng điện từ” theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực của học 1 sinh, như đề tài: “Tổ chức tình huống và định hướng hành động học tập tích cực, tự lực của học sinh trong quá trình dạy học chương “Cảm ứng điện từ” lớp 11 THPT – Nguyễn Hải Nam – 2000”. “Xây dựng và sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học định luật cảm ứng điện từ” – Nguyễn Quang Vinh – 2002. Nhưng những nghiên cứu trước đó không thiết kế hoạt động dạy học trên cơ sở là sơ đồ biểu đạt logic của tiến trình khoa học xây dựng từng đơn vị kiến thức. Ngoài ra, những đề tài này chưa chú trọng đến việc dạy học những ứng dụng kĩ thuật của Vật lý, như ứng dụng của dòng Phu cô trong thực tế làm cho học sinh chưa thấy được tầm quan trọng của kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” nói chung, kiến thức về dòng Phu cô nói riêng. Trước thực trạng đó, chúng tôi nhận thấy cần phải thiết kế các tiến trình dạy học sao cho nếu tổ chức dạy học theo tiến trình đó thì sẽ phát huy được tính tích cực, tự chủ tìm tòi, giải quyết vấn đề học tập, đồng thời đảm bảo kiến thức mà học sinh tiếp thu là kiến thức sâu sắc, vững chắc. Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học Vật lý ở trường THPT chúng tôi đã chọn đề tài “Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương Cảm ứng điện từ – SGK Vật lý 11 nâng cao – nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập”. 2. Mục đích nghiên cứu. Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” (SGK Vật lý 11 nâng cao) đáp ứng được yêu cầu phát huy tính tích cực, tự chủ, của học sinh bằng cách lôi cuốn học sinh tham gia vào tiến trình tìm tòi giải quyết vấn đề trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. 3. Đối tượng nghiên cứu. Hoạt động dạy học một số kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” SGK Vật lý 11 nâng cao. 4. Giả thuyết khoa học. Việc vận dụng được một cách thích hợp lý luận dạy học về lập sơ đồ logic của tiến trình khoa học giải quyết vÊn đề đối với kiến thức cụ thể, sử dụng định 2 hướng khái quát chương trình hóa thích hợp sẽ cho phép xây dựng được tiến trình dạy học một số kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” đáp ứng được yêu cầu phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. Để đạt được mục đích nghiên cứu, phải thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Nghiên cứu các quan điểm hiện đại về dạy học, cơ sở lý luận về việc thiết kế tiến trình dạy học, tổ chức tình huống dạy học và cách định hướng của giáo viên trong hoạt động dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh. - Nghiên cứu nội dung chương “Cảm ứng điện từ” SGK Vật lý 11 nâng cao và các tài liệu liên quan nhằm xác định mức độ nội dung các kiến thức cơ bản, các kỹ năng học sinh cần nắm vững. - Tìm hiểu thực tế dạy học chương “Cảm ứng điện từ” ở THPT nhằm tìm hiểu phương pháp dạy học của giáo viên, phương pháp học của học sinh, những khó khăn của giáo viên và học sinh trong khi dạy học chương “Cảm ứng điện từ”. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới các khó khăn, sai lầm của học sinh để tìm cách khắc phục. - Lập sơ đồ logic của tiến trình nhận thức khoa học phù hợp với trình độ học sinh đối với một số kiến thức chương “Cảm ứng điện từ”. - Soạn thảo tiến trình dạy học một số kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” theo hướng phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. - Tiến hành thực nghiệm sư phạm theo tiến trình đã soạn thảo để đánh giá hiệu quả của nó đối với việc tiếp thu kiến thức mới và việc phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong quá trình học tập. Qua đó bổ sung, sửa đổi tiến trình dạy học đã soạn thảo. 6. Phương pháp nghiên cứu. Để thực hiện các nhiệm vụ trên chúng tôi sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu sau: 3 - Nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các tài liệu về lý luận dạy học vật lý làm cơ sở định hướng cho quá trình nghiên cứu. Nghiên cứu các tài liệu Vật lý: SGK Vật lý 11 nâng cao, sách giáo viên, sách tham khảo về “Cảm ứng điện từ” nhằm định hướng cho việc thực hiện mục đích nghiên cứu. - Điều tra khảo sát thực tế: Dự giê, dùng phiếu điều tra, trao đổi trực tiếp với giáo viên để nắm được tình hình soạn giáo án, tổ chức dạy học; dùng bài kiểm tra để làm cơ sở đánh giá mức độ nhận thức của học sinh đối với kiến thức chương “Cảm ứng điện từ”. - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của tiến trình dạy học đã soạn thảo. Từ đó, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện tiến trình dạy học. - Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý kết quả của bài kiểm tra, từ đó đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm. 7. Đóng góp của luận văn. - Thông qua việc thiết kế các tiến trình dạy học các kiến thức cụ thể làm sáng tỏ và cụ thể hóa cơ sở lý luận của việc tổ chức tình huống học tập và định hướng hoạt động tích cực, tự chủ của học sinh. - Phân tích được nội dung kiến thức, thiết lập được sơ đồ biểu đạt logic của tiến trình nhận thức khoa học đối với một số kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” phù hợp với trình độ học sinh, soạn thảo được tiến trình dạy học đối với từng đơn vị kiến thức đó theo hướng phát triển hoạt động nhận thức tích cực, tự chủ của học sinh. - Bổ sung tài liệu tham khảo cho các giáo viên dạy học Vật lý THPT, sinh viên các trường Đại học Sư phạm và Cao đẳng Sư phạm, đóng góp một phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lý ở trường THPT. 8. Cấu trúc luận văn. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn gồm 3 chương: - Chương I. Cơ sở lý luận. 4 - Chương II. Thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” SGK Vật lý 11 nâng cao. - Chương III. Thực nghiệm sư phạm. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Các luận điểm khoa học xuất phát trong nghiên cứu chiến lược dạy học phát triển hoạt động tích cực, sáng tạo tìm tòi giải quyết vấn đề của học sinh [16] Dạy học là môn khoa học ở nhà trường không chỉ đơn thuần nhằm một mục tiêu duy nhất là giúp học sinh có được một số kiến thức cụ thể nào đó. Điều quan trọng hơn là trong quá trình dạy học các tri thức cụ thể đó rèn luyện cho học sinh tiềm lực để khi ra trường họ có thể tiếp tục tự học tập, có khả năng nghiên cứu tìm tòi giải quyết vấn đề, đáp ứng được những đòi hỏi đa dạng của hoạt động thực tiễn không ngừng phát triển. Cũng chỉ trong điều kiện dạy học như vậy mới đảm bảo những kiến thức học sinh đã học được là những kiến thức thực sự có chất lượng sâu sắc, vững chắc, vận dụng được. Việc quán triệt quan điểm trên đây về mục tiêu dạy học các môn khoa học, cùng với việc quán triệt quan điểm hoạt động về bản chất của học và của dạy và quan điểm hiện đại của phương pháp luận khoa học, dẫn tới việc xác lập một hệ thống các luận điểm quan trọng làm nền tảng cho việc nghiên cứu thực nghiệm dạy học về “chiến lược dạy học phát triển hoạt động tự chủ chiếm lĩnh tri thức, bồi dưỡng tư duy khoa học – kỹ thuật và năng lực giải quyết vấn đề”. Đó là sáu luận điểm cơ bản dưới đây, được coi là sáu nguyên tắc chỉ đạo hoạt động dạy. 1.1.1. Vai trò quan trọng của sự dạy là thực hiện được việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hữu hiệu hoạt động học. Nói chung, sự học là sự thích ứng của người học với những tình huống thích đáng, làm nảy sinh và phát triển ở người học những dạng hoạt động xác định, phát triển ở người học những năng lực thể chất, tinh thần và nhân cách cá 5 nhân. Nói riêng, sự học có chất lượng một tri thức khoa học mới nào đó phải là sự thích ứng của người học với những tình huống học tập thích đáng. Chính quá trình thích ứng này là hoạt động của người học xây dựng nên tri thức mới với tính cách là phương tiện tối ưu giải quyết tình huống mới. Đồng thời đó là quá trình góp phần làm phát triển các năng lực nhận thức, thực tiễn và nhân cách của người học. 1.1.2. Sự cần thiết tổ chức tình huống vấn đề trong dạy học. Tri thức khoa học được xây dựng khi nhà khoa học có động cơ giải quyết một vấn đề, tìm lời giải đáp cho một câu hỏi đặt ra mà việc tìm tòi lời giải đáp cho câu hỏi đó chính là phải tìm tòi một cái mới, chứ không chỉ đơn thuần là việc tái hiện, lặp lại các kiến thức và cách thức hoạt động quen thuộc có sẵn. Bởi vậy trong việc dạy học môn khoa học, giáo viên cần tổ chức được những tình huống vấn đề. Đó chính là việc tổ chức những tình huống trong đó có xuất hiện vấn đề cần giải quyết mà học sinh tự thấy mình có khả năng tham gia giải quyết và do đó sẽ suy nghĩ và đưa ra giải pháp riêng của mình, tự tìm tòi cách giải quyết thích hợp. Chính trong điều kiện đó, với sự giúp đỡ định hướng của giáo viên, học sinh sẽ xây dựng được cho mình những tri thức khoa học sâu sắc, vững chắc và vận dụng được, đồng thời qua quá trình đó năng lực trí tuệ của học sinh sẽ được phát triển. 1.1.3. Sự cần thiết thiết lập được sơ đồ biểu đạt lôgíc của tiến trình nhận thức khoa học đối với tri thức cần dạy. Nhận thức thực tế khách quan (nhận thức một tình huống vật lý) là biểu đạt nó bằng một mô hình hợp thức (một mô hình có hiệu lực). Quá trình nhận thức khoa học trong thực tế khách quan, xét cho cùng là một quá trình vận động vô tận của việc xây dựng mô hình, hợp thức hoá mô hình và hoàn thiện mô hình. Tiến trình giải quyết vấn đề, xây dựng tri thức vật lý là tiến trình “từ đề xuất vấn đề nghiên cứu suy đoán giải pháp, khảo sát lý thuyết / thực nghiệm, rồi xem xét đánh giá khả năng chấp nhận được của các kết quả tìm được, trên cơ sở vận 6 [...]... Phi th no ú l loi cõu hi vn dng kin thc ó xỏc lp Vic xem xột s phự hp gia lý thuyt v thc nghim trong vic tr li cỏc cõu hi l s kim tra hp thc hoỏ tri thc mi 1.4 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh trong hc tp [23] 1.4.1 Tớnh tớch cc ca hc sinh trong hc tp Vt lý Tớnh tớch cc hc tp l mt hin tng s phm biu hin s c gng cao v nhiu mt trong hc tp Hc tp l mt trng hp riờng ca nhn thc 16 mt s nhn thc ó c lm cho... in t (SGK Vt lý 11 nõng cao) CHNG 2: THIT K TIN TRèNH DY HC MT S KIN THC CHNG CM NG IN T (SGK VT Lí 11 NNG CAO) 2.1 Ni dung v phõn phi chng trỡnh chng Cm ng in t 2.1.1 cp THCS Nhng kin thc v hin tng cm ng in t c cp s b chng trỡnh Vt lý lớp 9 trong nhng bi sau: - Hin tng cm ng in t - Mỏy phỏt in S lc v dũng in xoay chiu - Mỏy bin th Ti in nng i xa + Hc sinh bit iu kin xut hin dũng in cm ng trong. .. dng, bo v tri thc khoa hc phỏt huy tng hp cỏc nhõn t tỏc ng: vai trũ ca hc sinh trong s t ch hnh ng xõy dng kin thc, vai trũ ca giỏo viờn trong vic t chc tỡnh hung hc tp v nh hng hnh ng tỡm tũi xõy dng tri thc ca hc sinh, vai trũ tng tỏc ca xó hi (ca tp th hc sinh) i vi quỏ trỡnh nhn thc ca mi cỏ nhõn hc sinh v ng thi cho hc sinh tp quen vi quỏ trỡnh xõy dng v bo v cỏi mi trong nghiờn cu khoa hc thỡ cn... nh hng trờn Trong ú trc ht ngi dy cng gi ý cho hc sinh ý thc c nhng ng li khỏi quỏt ca vic tỡm tũi gii quyt vn v nh hng chng trỡnh hoỏ theo cỏc bc d nh hp lý Theo cỏc yờu cu t cao n thp i vi hc sinh: t tng quỏt, tng th, ton b n riờng bit, chi tit, b phn; t tỡm tũi n tỏi to, sao cho thc hin c mt 13 cỏch cú hiu qu cỏc yờu cu cao nht, va sc vi hc sinh Ngi dy thc hin tng bc vic hng dn hc sinh gii quyt... ng cú th ca hc sinh v d nh tin trỡnh nh hng, giỳp hc sinh (khi cn) mt cỏch hp lớ, phự hp vi tin trỡnh khoa hc gii quyt vn 1.2.4 Cỏc pha ca tin trỡnh dy hc gii quyt vn phỏt huy y vai trũ ca hc sinh trong vic t ch hnh ng xõy dng kin thc, vai trũ ca giỏo viờn trong t chc tỡnh hung hc tp v nh hng tỡm tũi xõy dng tri thc ca hc sinh i vi quỏ trỡnh nhn thc ca mi cỏ nhõn, ng thi lm cho hc sinh lm quen vi... Dng khỏi quỏt ca s ny c mụ t nh hỡnh sau: Vấn đề (đòi hỏi tìm kiếm xây dựng kiến thức) Dữ liệu nảy sinh bài toán Điều kiện cần sử dụng để đi tìm câu trả lời cho vấn đề đặt ra Vấn đề Bài toán thực tiễn kiến thức) (đòi hỏi kiểm nghiệm/ ứng dụng Giải quyết bài toán Điều kiện cần sử dụng để đi tìm câu trả lời cho vấn đề đặt ra một Kết luận/ Nhận định mặt nhờ suy luận, mặt khác nhờ thí nghiệm và quan sát... hng khỏi quỏt chng trỡnh húa trong vic nh hng hot ng gii quyt vn ca hc sinh nhm m bo cho hc sinh chim lnh c kin thc, k nng ng thi bi dng c t duy khoa hc, úc sỏng to, 26 phỏt trin hc sinh hnh ng tớch cc, ch ng tỡm tũi gii quyt vn trong quỏ trỡnh chim lnh tri thc khoa hc - T chc cho hc sinh lm vic hp tỏc, trao i ý kin, khờu gi s tranh lun, phn bỏc, bo v ý kin trong tp th hc sinh Tt c nhng iu trờn s c... ch gii quyt c nhim v - nh hng tỡm tũi: Ngi dy khụng c ch ra cho hc sinh một cỏch tng minh cỏc kin thc v cỏch thc hot ng cho hc sinh cn ỏp dng, m ngi dy ch a ra cho hc sinh nhng gi ý sao cho hc sinh cú th t tỡm tũi, huy ng xõy dng kin thc v cỏch thc hot ng thớch hp gii quyt nhim v m h m nhn Ngha l ũi hi hc sinh t xỏc nh hnh ng thớch hp trong tỡnh hung khụng phi l ó quen thuc vi h - nh hng khỏi quỏt chng... in t: - Hc sinh bit khỏi nim t thụng, ý ngha vt lý ca t thụng - Hc sinh bit iu kin xut hin v tn ti ca hin tng cm ng in t (hay sut in ng cm ng), quy tc xỏc nh chiu ca dũng cm ng (nh lut Lenx) v biu thc xỏc nh sut in ng cm ng (nh lut Faraday) - Hc sinh bit biu thc xỏc nh sut in ng cm ng trong mt on dõy dn chuyn ng trong t trng, quy tc xỏc nh cỏc cc ca sut in ng ú (quy tc bn tay phi) - Hc sinh c tỡm hiu... th hc sinh cn phi quan sỏt iu gỡ trc khi tin hnh lm thớ nghim nờn phi lm li nhiu ln dn ti mt thi gian Giỏo viờn cú a ra cõu hi yờu cu hc sinh gii thớch hin tng nhng li khụng a ra nhng nh hng phự hp vi trỡnh ca hc sinh, s mt thi gian nờn giỏo viờn gii thớch hin tng cho hc sinh - V phớa hc sinh: + Trong gi hc bi mi, hc sinh ngi suy ngh ng nóo, ch quen ngi nghe ging v i giỏo viờn c ghi chộp Hc sinh phỏt . Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương Cảm ứng điện từ – SGK Vật lý 11 nâng cao – nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập Lời cảm ơn Tôi. số kiến thức chương Cảm ứng điện từ – SGK Vật lý 11 nâng cao – nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập . 2. Mục đích nghiên cứu. Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến. về dạy học, cơ sở lý luận về việc thiết kế tiến trình dạy học, tổ chức tình huống dạy học và cách định hướng của giáo viên trong hoạt động dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh. -
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương cảm ứng điện từ – sgk vật lý 11 nâng cao – nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập_luận văn thạc sĩ vật lý, thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương cảm ứng điện từ – sgk vật lý 11 nâng cao – nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập_luận văn thạc sĩ vật lý, thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương cảm ứng điện từ – sgk vật lý 11 nâng cao – nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập_luận văn thạc sĩ vật lý

Từ khóa liên quan