nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của dịch chiết cam thảo đất scoparia dulcis l và phân đoạn của dịch chiết này ở chuột nhắt trắng gây đái tháo đường thực nghiệm

29 509 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 18:59

Đặt vấn đề §¸i th¸o ®êng (§T§)®îc Tæ chøc Y tÕ thÕ giíi (WHO) ®Þnh nghÜa nhlà một tình trạng tăng đường huyết mạn tính, có thể dẫn tới hôn mê và tử vong nếu không được điều trị[19]. Đây là một bệnh rối loạn chuyển hóa mạn tính với sự tăng glucose máu do thiếu tuyệt đối insulin hoặc do giảm tác dụng sinh học của insulin (hoặc do cả hai nguyên nhân này)[30]. Trên thế giới, bệnh ĐTĐ ngày càng trở nên phổ biến[19]. Tỷ lệ mắc bệnh rất khác nhau tùy theo địa dư, chủng tộc, mức sống và lối sống, lứa tuổi[5]. Tỷ lệ này tăng lên cùng với tuổi, mức sống, thành thị lớn hơn nông thôn, ở các nước công nghiệp phát triển cao hơn các nước chậm phát triển[19]. Ở châu Âu tỷ lệ mắc bệnh khoảng 3%; ở Mỹ năm 1991 là 6,6%. Ở châu Á, bệnh ĐTĐ cũng chiếm tỷ lệ cao: ở Thái lan 3,58%, Philippin 4,27%, Hồng Kông 3,0%[56]. Theo tài liệu của Viện nghiên cứu ĐTĐ quốc tế (International Diabetes Institute), sè bệnh nhân ĐTĐ typ 2 trên thế giới khoảng 98, 9 triệu người năm 1994; 157, 3 triệu người năm 2000 và dự báo khoảng 215, 6 triệu người năm 2010[23]. Ước tính ở Mỹ, chi phí cho điều trị chăm sóc bệnh ĐTĐ mất trên 100 tỷ USD mỗi năm[43]. Chính vì vậy mà ĐTĐ trở thành gánh nặng về kinh tế đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt nam, ĐTĐ là một bệnh thường gặp, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong các bệnh nội tiết[23]. Kết quả của một điều tra tại Hà nội năm 1991 công bố tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ ở người tõ 15 tuổi trở lên là 1,1% (ở nội thành là 1, 44 và ở ngoại thành là 0,63)[20]. Năm 1994, Mai Thế Trạch và các cộng sự điều tra trên 5416 người ở thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ mắc bệnh ở người tuổi tõ 15 trở lên là 2,52% (người Kinh là 2,49%, người Hoa là 2,88%)[38]. Năm 1996, Trần Hữu Dàng đã điều tra 4980 người từ tuổi 15 trở lên ở Huế thì thấy tỷ lệ mắc bệnh là 0,96% (nội thành là 1,05%, ngoại thành là 0,6%)[12]. Viện Nội tiết Trung ương tiến hành điều tra ở 4 thành phố lớn: Hà nội, Hải phòng, Đà nẵng, TP Hồ Chí Minh ở lứa tuổi 30 đến 64 cho thấy tỷ lệ bệnh ĐTĐ tại nội thành là 4,9%[3]. Chính vì vậy ĐTĐ là mét trong những căn bệnh được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm về nguyên nhân gây bệnh, cơ chế bệnh sinh, các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng nhằm mục đích phòng, điều trị bệnh một cách có hiệu quả nhất. Bnh T ũi hi phi c iu tr kộo di sut cuc i ngi bnh gõy tn kộm cho bnh nhõn v l gỏnh nng cho nn kinh t. Chớnh vỡ vy, vic tỡm ra một loi thuc mi, sn cú, r song hiu qu iu tr cao l mt vic lm cp thit v l xu hng chung ca th gii. Hin nay, cỏc thuc iu tr bnh T tng nhanh c v s lng v chng loi ỏp ng nhu cu cha bnh. Ngoi cỏc thuc cú ngun gc Tõy y nh: insulin, biguanid, thiazolidindion , cỏc thuc cú ngun gc t tho dc cng ngy cng c quan tõm nghiờn cu. Cỏc chuyờn gia ca T chc Y t th gii v T ó khuyn ngh nờn phỏt trin v sn xut cỏc thuc iu tr T cú ngun gc tho dc, vỡ õy l ngun dc liu sn cú, d s dng, giỏ thnh r v d dng chp nhn cho cng ng c bit l i vi cỏc nc ang phỏt trin[58]. Theo khuynh hng ny, nghiờn cu thuc iu tr T cú ngun gc tho dc l xu hng phỏt trin hin nay ca nhiu nc trờn th gii nh Trung quc, ấn , Hoa k v k c Vit nam. Trong nhng nm gn õy Vit nam ó cú một số cụng trỡnh khoa hc cụng b kt qu nghiờn cu thm dũ v tỏc dng h glucose mỏu ca một số tho dc nh : Th phc linh[25, 40, 41], Sinh a v Tri mu[13], Cỏ mc[18] v i n kt lun l nhng tho dc ny cú tỏc dng lm h glucose mỏu trờn một số ng vt thc nghim. nc ta, cõy cam tho t (Scoparia dulcils L) c s dng trong Y hc C truyn nh một loi thuc nam dựng cha st, say sn c, gii c c th [21]. õy l loi tho dc mc hoang khp ni trờn t nc ta. Vỡ vy, chỳng tụi tin hnh ti: "Nghiờn cu tỏc dng h glucose mỏu ca dch chit cam tho t (Scoparia dulcis L) v phõn on ca dch chit ny chut nht trng gõy ỏi thỏo ng thc nghim" nhm mc tiờu: 1. Chit xut v ỏnh giỏ Chiết xuất và đánh giá tỏc dng h glucose mỏu ca dch chit cõy cam tho t (Scoparia dulcil L) trờn chut nht trng bỡnh thng v trờn chut nht trng c gõy ỏi thỏo ng thc nghim. 2. Bc u phõn on v xỏc nh thnh phn bt chit cõy cam tho t cú tỏc dng h glucose mỏu. Bớc đầu phân đoạn và xác định thành phần bột chiết cây cam thảo đất có tác dụng hạ glucose máu. Chương 1 Tổng quan 1.1. Bệnh đái tháo đường 1.1.1. Định nghĩa WHO (1994) và hiệp hội ĐTĐ Mỹ (America diabetes association-ADA- 1997) đã định nghĩa: “Bệnh ĐTĐ biểu hiện sự tăng đường huyết và rối loạn chuyển hóa glucid, lipid và protein, thường kết hợp với sự giảm tuyệt đối hay tương đối về sự bài tiết hay tác dụng insulin”[43]. Lịch sử đã ghi nhận bệnh có Ýt nhất 3000 năm trước. ĐTĐ (diabetes mellitus) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Diabetes có nghĩa là “chảy” qua mét ống siphon, mellitus có nghĩa là ngọt[19]. 1.1.2. Dịch tễ học bệnh ĐTĐ ♦ Trên thế giới: ĐTĐ là một bệnh phổ biến của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh rất khác nhau tùy theo địa dư, chủng tộc, lứa tuổi, mức và lối sống[5]. Tỷ lệ người dân mắc bệnh tăng lên cùng với tuổi, mức sống; thành thị lớn hơn nông thôn, ở các nước công nghiệp phát triển cao hơn ở các nước chậm phát triển[19]. Tỷ lệ mắc bệnh giữa các vùng lãnh thổ có sự khác nhau: ở châu Âu tỷ lệ mắc bệnh khoảng 3%; ở Mỹ năm 1991 là 6,6; ở châu á, bệnh ĐTĐ cũng chiếm tỷ lệ cao: ở Thái Lan 3,58%, Philippin 4,27%, Malaysia 3,0%, Hồng kông 3,0%, Hàn Quốc 2,08%, Đài Loan 1,6%. Tại Singapore năm 1975 tỷ lệ mắc bệnh là 1,9%, năm 1984 là 4,7% và năm 1992 là 8,6%[23]. Bệnh có xu hướng tăng theo thời gian và sự tăng trưởng kinh tế. Tại Mỹ, theo NHANES II (The second National Health and Nutrition Examination Survey II) cho thấy: năm 1987, tỷ lệ ĐTĐ ở người nghiên cứu là 6,6%, năm 1998 tỷ lệ này tăng lên 7,8% và đến năm 2002 tỷ lệ ĐTĐ trong dân sè nói chung là 8, 6%[28]. Tại Singapore tỷ lệ mắc ĐTĐ năm 1975 là 1,9%, đến năm 1984 là 4,7%, đến năm 1992 là 8,6% và đến năm 1998 tỷ lệ này đã lên tới 9%[11] Theo tài liệu công bố tại Hội nghị quốc tế về ĐTĐ tháng 12 năm 1997 tại Singapore cho thấy số bệnh nhân bị ĐTĐ tại 10 nước điển hình như sau[29] : Tên nước Sè bệnh nhân ĐTĐ năm 1995 (Triệu) Sè bệnh nhân ĐTĐ năm 2025 (Triệu) Ên độ 19, 4 57, 2 Trung quốc 16, 0 37, 6 Mỹ 13, 9 21, 9 Nga 8, 9 12, 2 Nhật 6, 3 8, 5 Indonesia 4, 5 12, 4 Brazil 4, 9 11, 6 Mexico 3, 8 11, 7 Pakistan 4, 3 14, 5 Ukraine 3, 6 8, 8 Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo có thể xuất hiện đại dịch bệnh ĐTĐ ở châu Á thế kỷ 21[29]. Theo tài liệu của Viện nghiên cứu ĐTĐ quốc tế (International Diabetes Institute) sè bệnh nhân mắc bệnh ĐTĐ typ 2 trên thế giới khoảng 98, 9 triệu người vào năm 1994 ; 157,3 triÖu ngêi vµo n¨m 2000 vµ dù b¸o kho¶ng 215,6 vµo n¨m 2010[23]. ♦ T×nh h×nh m¾c bÖnh ĐTĐ tại Việt nam Vit nam, cha cú cụng b y v t l ngi mc bnh T trong phm vi c nc, nhng theo thụng kờ ca một số bnh vin ln, bnh ang cú chiu hng gia tng theo nhp phỏt trin kinh t m bng chng l s lng bnh nhõn iu tr cỏc bnh vin ln tng lờn hng nm[23]. Thnh ph Nm Tỏc gi T l (%) H ni 1990 Phan S Quc, Lờ Huy Liu[20] 1, 1 2002 T Vn Bỡnh [3] 2, 42 Hu 1993 Trn Hu Dng [12] 0, 96 TP H Chớ Minh 1994 Mai Th Trch [38] 2, 52 2002 T Vn Bỡnh [3] 4, 7 Nm 2001, t l bnh T typ 2 cỏc thnh ph ln (H ni, Hi phũng, nng, thnh ph H Chớ Minh) lờn n 4,1%, thỡ n nm 2002, t l T typ 2 cỏc thnh ph ln l 4,4%[4]. Vit nam, t l mc bnh cng khỏc nhau theo a d. Ti H ni, t l mc bnh ni thnh nm 1990 l 1,6% v ngoi thnh l 0,6%; đến năm 1999, tỷ lệ mắc bệnh ở nội thành là 4% và ngoại thành là dới 1%. Tại Long xuyên-An giang, tỷ lệ mắc bệnh ở thành phố là 4,6% và ở nông thôn là 3,5%[29]. Rõ ràng T ang cú chiu hng phỏt trin nhanh nc ta. T l mt bnh thng gp, cú t l t vong cao nht trong cỏc bnh ni tit[23], cú rt nhiu bin chng mn tớnh v cp tớnh v tim mch, thn kinh, tn thng thn, gõy mự lũa, ct ct chi, gim tui th[19]. Sự gia tng nhanh chúng ca bnh kốm theo nhng bin chng ca nú thc s l mi quan tõm chung ca ngnh y t cũngnh- ca xó hi. 1.1.3. Chn oỏn bnh T Việc chẩn đoán bệnh ĐTĐ sẽ không khó khăn khi bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng kinh điển như : ăn nhiều, sụt cân, uống nhiều, đái nhiều, có đường niệu và glucose máu tăng cao. Tuy nhiên, những trường hợp không có triệu chứng điển hình hoặc glucose máu lúc đói ở mức bình thường thì việc chẩn đoán hoàn toàn dùa vào các xét nghiệm hóa sinh[47, 54]. * Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ĐTĐ theo WHO năm 2001: • Glucose huyết tương lúc đói > 7, 0 mmol/ l (làm xét nghiệm Ýt nhất hai lần). • Glucose huyết tương bất kỳ > 11, 1 mmol/ l (làm xét nghiệm Ýt nhất hai lần). • Glucose huyết tương 2 giờ sau uống 75 g glucose > 11, 1 mmol/l. 1.1.4. Phân loại bệnh ĐTĐ Dựa vào cơ chế bệnh sinh và nguy cơ mắc bệnh, năm 1985, WHO phân loại bệnh ĐTĐ thành hai loại chính[19]. 1.1.4.1. ĐTĐ typ 1 ĐTĐ typ 1 (hay còn gọi là ĐTĐ phụ thuộc insulin - insulin dependent diabetes millitus-IDDM) là bệnh tự miễn được đặc trưng bởi sự phá hủy tế bào βcủa tuyến tụy, thường dẫn đến thiếu hụt insulin tuyệt đối[19]. Nguy cơ để phát triển thành ĐTĐ typ 1 là xuất hiện những yếu tố tù miễn trong huyết thanh nh : kháng thể kháng tế bào đảo tụy, kháng thể kháng insulin, glutamat decarboxylase (GAD) và protein tyrosin phosphatase IA-2[23]. ♦ Tính chất đặc trưng : - Sù thiếu hụt tuyệt đối hoặc gần như tuyệt đối insulin. - Sù xuất hiện những triệu chứng trầm trọng. - Khả năng xuất hiện ceton niệu. - phụ thuộc vào insulin bên ngoài để đảm bảo sự sống. - Thường xuất hiện ở người trẻ tuổi. 1.1.4.2. ĐTĐ typ 2 ĐTĐ typ 2 (hay còn gọi là ĐTĐ không phụ thuộc insulin - non insulin dependent diabetes mellitus-NIDDM), cơ chế bệnh sinh chủ yếu là kháng insulin cùng với sự thiếu hụt về bài tiết insulin. ĐTĐ typ 2 chiếm 85% các trường hợp ĐTĐ và chiếm tới 100 triệu dân trên toàn thế giới[23]. ♦ Tính chất đặc trưng[12] : - Sù tồn tại insulin. - Sù xuất hiện những triệu chứng thường là ôn hòa. - Không có khả năng xuất hiện ceton niệu. - Không phụ thuộc insulin ngoại sinh. - Thường xuất hiện ở người trên 40 tuổi. Phân biệt hai typ chính của bệnh ĐTĐ Đặc điểm Typ 1 Typ 2 Tuổi khởi phát < 30 > 30 Trọng lượng ban đầu Thường gầy Thường béo phì Cách khởi bệnh Đột ngột và rầm rộ: ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và gầy nhiều. Không rõ ràng Tăng ceto máu(không điều trị) Thường có Không Biến chứng mạch máu Vi mạch Mạch lớn Tiết insulin Rất giảm Bình thường hoặc giảm Ýt. phụ thuộc insulin Có Không Nồng độ insulin Rất thấp hoặc bằng 0 Bình thường hoặc tăng Kháng thể kháng tiểu đảo Có ngay tõ lóc khởi bệnh Không có 1.1.4.3. Các typ khác của ĐTĐ ♦ĐTĐ liên quan đến thiếu dinh dưỡng (ĐTĐ nhiệt đới)[5] Đặc điểm : - Bệnh bắt đầu từ khi còn trẻ (dưới 30 tuổi). - Nguyên nhân : do ăn uống thiếu thốn, đặc biệt thiếu protid. - Nồng độ glucose máu khá cao. - Không có biến chứng hôn mê nhiễm toan ceto. ♦ ĐTĐ kết hợp với mét sè bệnh và hội chứng[5] - Bệnh về tuyến tụy (viêm tụy mạn, K tụy, cắt tụy) - Bệnh nội tiết (Hội chứng Cushing, Basedow, U tủy thượng thận) - Dùng liều cao và kéo dài mét sè thuốc (corticoid, thuốc lợi tiểu thuộc nhóm thiiazit). ♦ ĐTĐ ở phô nữ có thai: Là ĐTĐ kết hợp với sự tăng các biến chứng lóc sinh đẻ và sự kết hợp với nguy cơ của ĐTĐ trong những năm sau khi đẻ[19]. Các phụ nữ được xếp vào nhóm có nguy cơ cao khi[23]: - phụ nữ béo phì. - Tiền sử gia đình có người mắc bệnh ĐTĐ. - Tiền sử sinh con trên 4 kg. - Tiền sử xảy thai hoặc thai chết lưu không rõ nguyên nhân. ♦ Giảm dung nạp glucose: Đó là những người chưa mắc ĐTĐ nhưng có nhiều nguy cơ bị ĐTĐ và các biến chứng thoái hóa mạch máu so với những người bình thường[5]. §ã lµ nh÷ng ngêi cha m¾c §T§ nhng cã nhiÒu nguy c¬ bÞ §T§ vµ c¸c biÕn chøng tho¸i hãa m¹ch m¸u so víi nh÷ng ngêi b×nh thêng[5]. Thường hay gặp ở người béo phì, thường có insulin máu tăng và kháng với insulin[23]. Chẩn đoán Đường máu 2 giờ sau uống 75 g glucose (mmol/l) Mao mạch Tĩnh mạch ĐTĐ ≥ 11, 1 ≥ 11, 1 Rối loạn dung nạp glucose ≥ 7, 8 ≥ 7, 8 1.1.5. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh 1.1.5.1. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh bệnh ĐTĐ typ 1. ♦ Nguyên nhân: Ở châu Âu, bệnh ĐTĐ typ 1 chiếm 10% sè bệnh nhân ĐTĐ. Bệnh thường xảy ra ở người trẻ dưới 40 tuổi, có thể trạng gầy[5]. Khởi phát lâm sàng nói chung mang tính chất cấp tính với những triệu chứng kinh điển rầm rộ. Nguyên nhân là do có sự thiếu hụt hoắc hầu như không có insulin do tế bào β của tuyến tụy bị phá hủy, do vậy việc điều trị bệnh phụ thuộc hoàn toàn vào việc cung cấp insulin tõ ngoài vào[19]. ♦Cơ chế bệnh sinh: Cơ chế bệnh sinh của ĐTĐ typ 1 rất phức tạp và đa yếu tố, trong đó có vai trò của yếu tố di truyền, phản ứng miễn dịch và sự đóng góp của mét sè yếu tố môi trường nh: nhiễm virus, nhiễm độc, rối loạn dinh dưỡng[23]. Ngay sau khi ĐTĐ typ 1 được phát hiện thì phần lớn các tế bào β của tụy đã bị phá hủy. Có nhiều bằng chứng cho thấy quá trình phá hủy có bản chất tự miễn và gồm 5 giai đoạn[19]: - Thứ nhất: phải có khả năng di truyền của bệnh. - Thứ hai: có một yếu tố nội sinh khởi động cho quá trình bệnh. - Giai đoạn 3: tụy đáp ứng lại viêm nhiễm gọi là “viêm đảo tụy”. Các tế bào xâm nhập vào các tiểu đảo Langerhans là những lympho T đã được hoạt hóa. - Giai đoạn 4: hủy hoại hoặc biến đổi bề mặt của tế bào β. Tế bào này không còn được xem là “của cơ thể” nữa mà được hệ thống miễn dịch xem nh là một tế bào lạ. - Giai đoạn 5: phát triển sự đáp ứng miễn dịch: các tiểu đảo trở thành “lạ” đối với cơ thể sẽ tạo thành những kháng thể độc đối với tế bào. Chúng phối hợp tác động với các cơ chế miễn dịch qua trung gian tế bào. Kết quả cuối cùng là các tế bào β bị phá hủy và khi 70-90% tế bào βbị tổn thương thì bệnh ĐTĐ typ 1 xuất hiện. Sù phá hủy tế bào β do hai cơ chế: cơ chế miễn dịch thể dịch và cơ chế qua trung gian tế bào, trong đó cơ chế qua trung gian tế bào là quan trọng nhất[23]. ♦ Các yếu tố nguy cơ đối với ĐTĐ typ 1 . ▪ Yếu tố di truyền. Cã nhiÒu b»ng chøng cho thÊy, yÕu tè di truyÒn ®ãng vai trß quan träng trong c¬ chÕ ph¸t triÓn bÖnh ĐTĐ typ 1. Nguy cơ bị ĐTĐ typ 1 là 6% đối với người có anh chị em ruột mắc bệnh và 5% với người có cha mẹ mắc bệnh[23]. Ở những trường hợp sinh đôi cùng trứng, nếu mét trong hai đứa trẻ bị bệnh ĐTĐ typ 1 thì 50% đứa trẻ kia có khả năng phát triển thành bệnh ĐTĐ typ 1. ▪Bệnh lý mạch máu lớn (macro angiopathie); tổn thương vữa xơ các mạch máu lớn và vừa, gặp sớm và nhiều ở bệnh nhân ĐTĐ. - Xơ vữa động mạch: ở bệnh nhân ĐTĐ, đường huyết tăng cao kéo dài gây rối loạn chức năng tế bào nội mạc[44, 46, 50, 51]. Acid béo tự do qua lớp nội mạc mạch máu kích thích các đại thực bào, các tế bào đơn nhân di chuyển tới. Các đại thực bào “ăn” nhiều các chất mỡ trở thành các tế bào bọt. Sự tích lũy của tế bào bọt ở lớp dưới tế bào nội mô dẫn tới sự tạo thành sợi mì, mét biểu hiện bệnh lýsớm của xơ vữa động mạch. Các tế bào bọt sẽ làm hẹp lòng mạch, kéo theo sù hoạt hóa hàng loạt các phản ứng sinh hóa khác dẫn tới sù di chuyển bất thường của tế bào [...]... Dịch tễ học và điều tra cơ bản về bệnh tiểu đờng ở nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Y học, chuyên đề nội tiết học Trờng Đại học Y Dợc thành phố Hồ Chí Minh, Tr 24-27 Tạ Thành Văn, Nguyễn Thúy Hà (2006), "Khảo sát tác dụng hạ glucose máu của dịch chiết cây cam thảo đất (Scoparia dulcis L) trên chuột nhắt trắng bình thờng và chuột nhắt trắng đợc gây đái tháo đờng bằng STZ" Tạp chí nghiên cứu y học... (Mormordic-charantia L. ), Luận án tiến sỹ Dợc học, chuyên ngành Đông dợc thuốc nam Trần Đức Thọ (2002) Bệnh đái tháo đờng, Bài giảng bệnh học nộikhoa, tập I, Nhà xuất bản Y học, Tr 258-272 Nguyễn Trọng Thông (2004) Thuốc hạ glucose máu, Dợclý họclâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Nhà xuất bản Y học, Tr 516-524 L Thị Thúy (2005) Nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của bộtchiết l dâu (Morus Alba L. ) ở chuột nhắt trắng, Luận... Nguyễn Ngọc Xuân (1999) Nghiên cứu tác dụng hạ đờng huyết củathổ phục linh (Smilax Glabra Roxb) trên chuột nhắt trắng, Luận văn Thạc sỹ Y học, Trờng Đại học Y Hà Nội Nguyễn Ngọc Xuân (2004) Nghiên cứu tác dụng hạ đờng huyết củathổ phục linh (Smilax Glabra Roxb), Luận án Tiến sỹ Y học, Trờng Đại học Y Hà Nội Tiếng Anh 3 Al-Aci A., Greenwood R (2001) A brief report on somre physiological parameters of streptozotocindiabetic... glucose mỏu ca dch chit cõy cam tho nam (Scoparia Dulcis L) [27] 4.3 Tỏc dng h glucose mỏu ca dch chit cõy cam tho t trờn chut nht trng T thc nghim Trờn cỏc chut tiờm STZ 200 mg/kg, nng glucose mỏu tng, cng ging nh i vi chut nht trng bỡnh thng, dch chit cam tho t cng cú tỏc dng h glucose mỏu c nhúm chut cú mc glucose mỏu ban u l 11, 1 1, 9 mmol/ l nhúm chut cú mc glucose mỏu ban u l 21, 4 5 mmol /l. Kt... chế tác dụng hạ đờng huyết của thổ phục linh (Smilax Glabra Roxb), Tạp chí nghiên cứu Y học, Bộ Y tế, số 1, Tr 37-42 Đào Văn Phan, Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Trần Giáng Hơng (2003) Dợc ly học l m sàng, Nhà xuất bản Y học, Tr 516-524, 593-595 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 Đào Văn Phan, Nguyễn Khánh Hòa, Phạm Hữu Điển (2005) Tác dụng hạ đờng huyết của bạch truật, cây kỳ tử và cam thảo nam trên chuột nhắt trắng. .. insulin - Cỏc thuc lm tng nhy cm ca mụ ớch vi insulin - Cỏc thuc hn ch hp thu glucose mỏu sau ba n 1.1.7.1 Insulin [27, 30,52] Insulin l hormon do t bo ca ty bi tit, úng vai trũ ch yu i vi s iu hũa glucose mỏu ca c th C ch bi tit insulin Khi nng glucose mỏu tng cao, glucose c vn chuyn vo t bo tuyn ty thụng qua cht vn chuyn glucose (GLUT2) [59] Khi vo trong t bo, di tỏc dng ca glucokinase thỡ glucose. .. Gardner (2001) Diabetes mellitus, Basic and Clinical Endocrinology, Mc GrawHill, 6 edition, pp 633-695 Gibson JB et al (1964) Pathological findings in homocysteinuria,JClin Pathol, 17, pp 427-437 Glen E Duncan, Sierra M Li, Xiao - Hua Zhou (2005) Age and kidney function are the primary coreclates of fasting plasma total homocysteine levels in non - diabetic and diabetic adults Results from the 1999 2000... glucose mỏu ban u l 21, 4 5 mmol /l. Kt qu nghiờn cu ny ca chỳng tụi cng tng t nh kt qu nghiờn cu ca o Vn Phan v cng s Tuy nhiờn, mc h glucose mỏu bin i khỏc nhau gia cỏc l chut Vi l chut cú mc glucose mỏu ban u l 11, 1 1, 9 mmol /l, mc glucose mỏu bt u h gi th 2 (22% vi p < 0,5) sau khi tiờm, trong khi ú nhúm chut cú mc glucose mỏu ban u l 21, 4 5 mmol/ l cú s tng nh glucose mỏu gi th 2 (9% so vi... pp.131-140 Pari, L. , and Venkateswanran, S (2002) Hypoglycaemic activity ofScoparia ducis L extract in alloxan induced hyperglycaemic.Phytotherapy Research 16, 662664 WHO expert committee (1980).Diabetes Melitus, 2 rep GenevaWorld Health Org nd 1 William G., Pickup J.C (1992) Handbook of diabetes, Blackwell scientific publications Li cm n Nhõn dp hon thnh lun vn tt nghip cho phộp tụi c by t l ng bit n chõn... xỏc nh thnh phn húa hc ca phõn on 1 ca dch chit cõy cam tho t 59 Kt Lun 61 CH VIT TT ĐTĐ HGM STZ WHO : Đái tháo đờng : Hạ glucose máu : Streptozotocin : World Health Organization B ẫ GIO DC V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T L THU H NGHIấN CU TC DNG H GLUCOSE MU CA PHN ON DCH CHIT CY CAM THO T (SCOPARIA DULCIS L) CHUT NHT TRNG GY I THO NG THC NGHIM LUN VN THC S Y HC Chuyờn ngnh: Mó s: Hoỏ sinh 60 72 . khẳng định tác dụng hạ glucose máu của dịch chiết cây cam thảo nam (Scoparia Dulcis L) [27]. 4.3. Tác dụng hạ glucose máu của dịch chiết cây cam thảo đất trên chuột nhắt trắng ĐTĐ thực nghiệm. . sát tác dụng hạ glucose máu của dịch chiết cây cam thảo đất (Scoparia dulcis L) trên chuột nhắt trắng bình thờng và chuột nhắt trắng đợc gây đái tháo đ- ờng bằng STZ". Tạp chí nghiên cứu. nhận thấy: Dịch chiết cam thảo đất với liều 300 mg/ kg gây hạ glucose máu sau 2 giờ l 10,7% và sau 4 giờ l 44,6%. Như vậy,trên chuột nhắt trắng bình thường, dịch chiết cam thảo đất liều 300 mg/
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của dịch chiết cam thảo đất scoparia dulcis l và phân đoạn của dịch chiết này ở chuột nhắt trắng gây đái tháo đường thực nghiệm, nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của dịch chiết cam thảo đất scoparia dulcis l và phân đoạn của dịch chiết này ở chuột nhắt trắng gây đái tháo đường thực nghiệm, nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của dịch chiết cam thảo đất scoparia dulcis l và phân đoạn của dịch chiết này ở chuột nhắt trắng gây đái tháo đường thực nghiệm

Từ khóa liên quan