slide văn hóa giao tiếp kinh doanh của canada

81 1,327 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 22:13

VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH Ở CANADA GVHD: THS. LÊ ANH HUYỀN TRÂM www.company.com THÀNH VIÊN • TRẦN TRƯƠNG BẢO TM4 • PHẠM THỊ ÁI HOA TM3 • PHAN MINH HOÀNG TM4 • NGUYỄN THỊ NGỌC LÝ TM3 • NGUYỄN THỊ MỸ TRANG TM3 • BÙI VŨ NHƯ QUỲNH TM3 • NGUYỄN TẤN THI TM3 www.company.com NỘI DUNG 1 1 Tổng quan về đất nước và con người Canada 2 Văn hóa giao tiếp trong kinh doanh ở Canada www.company.com TỔNG QUAN • Thủ đô: Ottawa • Dân số: 33,786,000 Người • Diện tích: 10 triệu km vuông. • Thủ tướng: Thủ tướng Canada hiện nay là ông Stephen Harper. www.company.com TỔNG QUAN Chapter 2 • Canada có khí hậu ôn đới, có hai mùa chính: mùa đông kéo dài, tuyết băng phủ kín; mùa hè mát, ấm. Vị trí địa lý www.company.com TỔNG QUAN Chapter 2 • Quốc kỳ TỔNG QUAN www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG 3 Văn hóa www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG 3 Văn hóa Tính đa văn hóa tại Canada • Giá trị và nhân phẩm của tất cả người dân Canada bất kể nguồn gốc, chủng tộc, ngôn ngữ, đảng phái,và tín ngưỡng • Các quyền của dân thiểu số bản xứ. • Thực trạng Canada sử dụng hai ngôn ngữ chính thức: Tiếng Pháp & Tiếng Anh. www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG 3 Văn hóa Tính đa văn hóa tại Canada Ngày 27/6 hàng năm là ngày văn hóa đa sắc tộc Canada. [...]... VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CHÀO HỎI, LÀM QUEN GIAO TIẾP BẰNG LỜI NÓI VĂN HÓA GIAO TiẾP VĂN HÓA GIAO TiẾP TRONG KINH DOANH TRONG KINH DOANH GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ MỜI TIỆC TÙNG, QUÀ TẶNG GẶP GỠ ĐÀM PHÁN NHỮNG LƯU Ý KHÁC www.company.com Company Logo VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 4 CHÀO HỎI, LÀM QUEN www.company.com VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 4 CHÀO HỎI, LÀM QUEN www.company.com VĂN... www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Thổ dân Canada Văn hóa Canada First Nations www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Thổ dân Canada Văn hóa Người Inuit www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Thổ dân Canada Văn hóa Người Métis www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Thổ dân Canada Họ là những người khá dè dặt, ít bộc lộ cảm xúc, thường coi trọng hình thức nên khi giao Văn hóa tiếp cần...VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Tính đa văn hóa ở Canada • 3 Văn hóa Mọi người đều có thể tham gia vào các vấn đề xã hội, văn hóa, kinh tế và chính trị, bình đẳng Mọi người đều có quyền được lắng nghe • Việc thúc đẩy lòng thù hận không được phép ở Canada Bạn có quyền bảo vệ tính cách sắc tộc riêng của bạn tại Canada Tương tự bạn cũng phải tôn trọng quyền lợi của những người khác www.company.com VĂN HÓA,TÍNH... đa văn hóa ở Canada • tín ngưỡng đều tồn tại tại Canada 3 Văn hóa Hôn nhân giữa những người khác chủng tộc đều hợp pháp tại Canada Hầu hết các • Canada cũng từng có kinh nghiệm trong việc xung đột chủng tộc và sắc tộc Tuy nhiên, đa số người dân Canada đều không thành kiến Họ chấp nhận và tôn trọng những người cũng chấp nhận và tôn trọng họ www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Sự giao thoa về văn. .. www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG 3 PHONG CÁCH ỨNG XỬ www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG 3 PHONG CÁCH ỨNG XỬ www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG 1 2 Người Canada rất tự hào về quốc Chapter SỰ TỰ TÔN 3 Chuẩn xác về chính trị” là nguyên gia, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và tắc hàng đầu trong tiếp xúc và nói những truyền thống văn hóa cùa chuyện với người Canada mình www.company.com VĂN HÓA,TÍNH... hóa giữa người bản địa và hai đất nước Châu Âu là Pháp và Anh Văn hóa www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Có hơn 200 dân tộc cùng chung sống Văn hóa www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Thổ dân Canada Thổ dân là những người đầu tiên sinh sống ở Canada Họ có rất nhiềm tín ngưỡng và tập tục khác nhau đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác Họ có mặt ở khắp mọi miền của đất nước Canada. .. nước Canada Văn hóa www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Thổ dân Canada Hiến pháp năm 1982 ghi nhận ba nhóm dân bản địa chính ở Canada: Những Bộ tộc Đầu tiên (First Nations, còn gọi là người Anh-điêng); Người Inuit Văn hóa (thường được biết đến là người Eskimos) – là những người tạo thành những nhóm thổ dân đầu tiên ở Canada; và người Métis – nhóm người tập hợp lại sau sự hình thành của Canada www.company.com... www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG • Việc nhường ghế cho người khuyết tật, người già và phụ nữ mang thai luôn được đánh giá cao Chapter 3 VĂN HÓA CHỖ NGỒI www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG • Ngoài ra nam giới có thể nhường ghế cho vợ, bạn của vợ, người quen là phái nữ lớn tuổi, hay cho đồng nghiệp nữ, tuy nhiên nhường ghế cho một phụ nữ không quen biết có thể bị xem là nịnh đầm Chapter 3 VĂN HÓA... nghĩ là họ không được tôn trọng www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Chapter 3 PHONG TỤC TẬP QUÁN www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Người dân của Ontario được coi là khá dè dặt ,hình thức, trong khi những người ở các tỉnh phía Tây được cho là cởi mở và thân thiện hơn PHONG TỤC TẬP QUÁN www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Người Canada ngưỡng mộ những người được giáo dục, có kỹ... người Canada mình www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG 2 1 Chapter SỰ TINH TẾ 3 Biết lắng nghe, điều chỉnh cách giao tiếp, ứng xử để dung hòa được với người khác, luôn làm cho người khác cảm thấy sự quan trọng của họ www.company.com Nhận biết được lúc nào nên nói, lúc nào không VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Chapter 84 82 80 78 76 3 TUỔI TÁC • 83.1 78.5 Tuổi năm) Column2thọ trung bình ( Nam Tuổi thọ . năm là ngày văn hóa đa sắc tộc Canada. www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG 3 Văn hóa Tính đa văn hóa ở Canada • Mọi người đều có thể tham gia vào các vấn đề xã hội, văn hóa, kinh tế và. ĐẶC TRƯNG Văn hóa Thổ dân Canada. Người Inuit www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Văn hóa Thổ dân Canada. Người Métis www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Văn hóa Thổ dân Canada. Họ. Âu là Pháp và Anh. Văn hóa www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Có hơn 200 dân tộc cùng chung sống. Văn hóa www.company.com VĂN HÓA,TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG Văn hóa Thổ dân Canada. Thổ dân là
- Xem thêm -

Xem thêm: slide văn hóa giao tiếp kinh doanh của canada, slide văn hóa giao tiếp kinh doanh của canada, slide văn hóa giao tiếp kinh doanh của canada

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm