Phân tích và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 3 TP.HCM.doc

66 366 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2012, 16:46

Phân tích và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 3 TP.HCM Lời Mở ĐầuLỜI MƠÛ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài:Ngày 7/11/2006 tại Geneve, Thụy Sĩ. Tổ Chức thương mại quốc tế (WTO) đã chính thức thơng qua việc chấp nhận Việt Nam gia nhập trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức này. Từ đây Việt Nam đã chính thức bước vào ngơi nhà chung của nền kinh tế tồn cầu. Sự kiện Việt nam gia nhập WTO đã mở ra một trang mới cho nền kinh tế Việt Nam với những biến động tích cực đồng thời đặt ra nhiều thách thức lớn cho sự phát triển kinh tế.Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ kéo theo tất cả các ngành kinh tế phát triển. Đi tiên phong trong đó là ngành ngân hàng tài chính. Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, ngành ngân hàng đang đóng vai trò quan trọng trong kết quả đạt được của cả đất nước. Vì vậy hiệu quả trong tất cả các hoạt động của ngân hàng được cả nước quan tâm. Đối với ngân hàng thì hoạt động cho vay là quan trọng nhất vì nó mang lại thu nhập cao nhất cho ngân hàng. Ngân hàng cho vay đối với doanh nghiệp nhà nước, cơng ty cổ phần, cơng ty tư nhân,…khách hàng truyền thống của các ngân hàng Việt Nam là các doanh nghiệp. Tuy nhiên với điều kiện kinh tế phát triển,GDP tăng dần qua các q cộng với điểm tḥn lợi dể nhận thấy là quy mơ thị trường lớn với dân sớ trên 84 triệu người. Đa sớ trong đó có đợ t̉i trẻ, có thu nhập, phong cách sớng hiện đại và nhu cầu mua sắm ngày càng cao; bên cạnh đó nhân ngày càng tham gia nhiều vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi đó nhân khơng thể huy động vốn thơng qua phát hành cổ phiếu như doanh nghiệp, vốn tự có lại nhỏ, vay mượn ngồi thường chịu mức lãi suất cao. Do đó lĩnh vực tín dụng nhân ra đời, mợt khái niệm sản phẩm mới được phát triển ở thị trường Việt Nam nhưng nhanh chóng thu hút được nhiều khách hàng. nó được đánh giá là khoản tín dụng có tiềm năng rất lớn để phát triển.Vì vậy cho vay khách hàng nhân là tất yếu là xu hướng phát triển chung của cả hệ thống ngân hàng. Khách hàngnhân đã đang là mảng khách hàng tiềm năng, được nhiều ngân hàng chú trọng khai thác. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả cao nhất cho các khoản vay nhân khơng phải ngân hàng nào cũng làm tốt. Từ những u cầu thực tiễn trên, nên tơi đã chọn đề tài: “Phân tích biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dành cho khách hàng nhân tại NHTMCP Cơng Thương Việt Nam chi nhánh 3 TP.HCM”.2. Đối tượng phạm vi nghiên cứu:Xuất phát từ mục tiêu của đề tài, đề tài chọn đối tượng phạm vi nghiên cứu khơng phải tất cả các chủ thể trong quan hệ cho vay với ngân hàngchỉ tập trung vào đối tượng cụ thể là khách hàng nhân. Mặt khác cũng chỉ đề cập đến hoạt động cho vay đối với đối tượng này.Đề tài chọn điểm nghiên cứu thực tiễn tại Ngân Hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam chi nhánh 3 TP.HCM.3. Mục tiêu nghiên cứu:Đề tài sẽ phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tín dụng nhân, để thấy rõ thực trạng tín dụng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách 1Lời Mở Đầuhàng nhân cho Ngân Hàng nói chung VietinBank Chi Nhánh 3 TP.HCM nói riêng.4. Phương pháp nghiên cứu:Tuân thủ theo đuổi tính khoa học, thực tế khách quan, bài viết đi từ cơ sở lý thuyết rồi đề cập đến những gì đang diễn ra ở thực tế rút ra những biện pháp thích hợp: phương pháp so sánh đố chiếu; thống kê các số liệu; phương pháp phân tích hoạt động kinh tế.5. Nội dung kết cấu của luận văn:Đề tài nghiên cứu của luận văn là “Phân tích biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dành cho khách hàng nhân tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 3 TP.HCM”.Ngoài lời mở đầu kết luận cùng phụ lục liên quan, thì đề tài có kết cấu gồm ba chương.Chương I: Lý luận chung về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.ChươngII: Khảo sát thực tế hoạt động cho vay khách hàng nhân tại VietinBank_CN3 TP.HCM ChươngIII: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng nhân cho Ngân Hàng nói chung VietinBank_CN3 TP.HCM nói riêng.2Chương I: Cơ sở lý luậnCHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1.1 KHÁI NIỆMA. Khái niệm về Tổ Chức Tín Dụng:Là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. tổ chức tín dụng (TCTD) bao gồm: Ngân Hàng, TCTD phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô quỹ tín dụng nhân dân.B. Khái niệm về Ngân Hàng:Là loại hình TCTD có thể được thực hiện tất cả các hoạt động của Ngân Hàng theo luật TCTD. Theo tính chất mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm: ngân hàng chính sách,ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng thương mại (NHTM)B.1 Ngân hàng hợp tác xã: Là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân một số pháp nhân góp vốn thành lập nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh đời sống.B.2 Ngân hàng chính sách: Chính phủ thành lập ngân hàng chính sách hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội của nhà nước.B.3 Thế nào là Ngân hàng Thương mại? Là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản. Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội nhằm mục tiêu lợi nhuận.1.1.2 CHỨC NĂNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIA. Chức năng trung gian tín dụngChức năng trung gian tín dụng được xem là chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại[5]. Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, NHTM đóng vai trò là cầu nối giữa người thừa vốn người có nhu cầu về vốn. Với chức năng này, ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò là người đi vay, vừa đóng vai trò là người cho vay hưởng lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa lãi suất nhận gửi lãi suất cho vay góp phần tạo lợi ích cho tất cả các bên tham gia: người gửi tiền người đi vay.B. Chức năng trung gian thanh toánỞ đây NHTM đóng vai trò là thủ quỹ cho các doanh nghiệp nhân, thực hiện các thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu bán hàng các khoản thu khác theo lệnh của họ. Các NHTM cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện thanh toán tiện lợi như séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng… Tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể chọn cho mình phương thức thanh toán phù hợp. Nhờ đó mà các chủ thể kinh tế không phải giữ tiền trong túi, mang theo tiền để gặp chủ nợ, gặp người phải thanh toán dù ở gần hay xa mà họ có thể sử dụng một phương thức nào đó để thực hiện các khoản thanh toán. Do vậy các chủ thể kinh tế sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian, lại đảm bảo thanh toán an toàn. Chức năng này vô hình chung đã thúc Chương I: Cơ sở lý luậnđẩy lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tốc độ lưu chuyển vốn, từ đó góp phần phát triển kinh tế.C. Chức năng tạo tiềnTạo tiền là một chức năng quan trọng, phản ánh rõ bản chất của ngân NHTM. Với mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận như là một yêu cầu chính cho sự tồn tại phát triển của mình, các NHTM với nghiệp vụ kinh doanh mang tính đặc thù của mình đã vô hình chung thực hiện chức năng tạo tiền cho nền kinh tế. Chức năng tạo tiền được thực thi trên cơ sở hai chức năng khác của NHTM là chức năng tín dụng chức năng thanh toán. Thông qua chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng sử dụng số vốn huy động được để cho vay, số tiền cho vay ra lại được khách hàng sử dụng để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ trong khi số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng vẫn được coi là một bộ phận của tiền giao dịch, được họ sử dụng để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ… Với chức năng này, hệ thống NHTM đã làm tăng tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của xã hội.1.1.3 HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIHoạt động ngân hàng: Là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số nghiệp vụ sau đây:a) Nhận tiền gửi;b) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản;c) Cấp tín dụng.A. Nhận tiền gửi: Là hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức, nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.A.1 Tiền gửi không kỳ hạn: (Tiền gửi thanh toán)Ngân hàng thương mại từ khi mở cửa hoạt động thì không ngừng động viên khuyến khích khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng. Tiền gửi thanh toán là loại tiền gửi mà người gửi tiền có thể rút ra bất cứ lúc nào mà cũng không cần báo trước cho Ngân hàng Ngân hàng phải đáp ứng được yêu cầu đó của khách hàng.Tài khoản được sử dụng cho tiền gửi thanh toán được coi là tài khoản giao dịch hay gọi là tài khoản Sec. Tài khoản Sec ngày nay chia ra hai loại: Tài khoản thanh toán dùng cho các tổ chức kinh tế tài khoản thanh toán dùng cho nhân.Đặc điểm nổi bật của loại tiền gửi này là khách hàng gửi tiền vào Ngân Hàng đã hình thành một khế ước mặc nhiên, trong đó Ngân Hàng phải thỏa mãn nhu cầu chi trả của khách hàng bất cứ lúc nào. Nếu vi phạm Ngân Hàng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.Mục đích của loại tiền gửi này nhằm đảm bảo an toàn về tài sản, thực hiện các khoản chi trả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tiêu dùng, tiện lợi trong việc thanh toán bằng tiền mặt. Đối với ngân hàng loại tiền gửi thanh toán thường có sự dao động lớn, do đó Ngân Hàng chỉ áp dụng một tỉ lệ nhất định để cho vay nên Ngân Hàng thường áp dụng với lãi suất thấp. Trong việc sử dụng tiền gửi thanh toán, khách hàng thường dùng các công cụ thanh toán để chi trả như: séc, lệnh chuyển tiền… trong đó séc được coi là công cụ Chương I: Cơ sở lý luậnthanh toán chủ yếu vì sử dụng séc một mặt bảo đảm an toàn về ngân quỹ mặt khác séc là hình thức chi trả đơn giản tiện lợi.Ưu điểm: Loại tiền gửi này có lãi suất thấp nên làm giảm chi phí huy động vốn của Ngân Hàng.Nhược điểm: Tài khoản tiền gửi này thường xuyên biến động nên Ngân Hàng không chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn này.A.2 Tiền gửi có kỳ hạn: (Tiền gửi định kỳ)Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhân sau khi thu được lợi nhuận mà tạm thời chưa sử dụng đến trong một thời gian nhất định nào đó có thể ký thác vào Ngân Hàng một cách có kỳ hạn. Đối với loại tiền gửi này, người gửi tiền chỉ được rút ra khi đáo hạn. Tuy nhiên, trên thực tế do áp lực cạnh tranh, các Ngân Hàng cho phép khách hàng rút tiền trước hạn với điều kiện là người gửi tiền không được trả lãi hoặc chịu một mức lãi suất thấp hơn lãi suất trả cho tiển gửi có kỳ hạn, điều kiện tuỳ thuộc vào chính sách huy động của Ngân Hàng loại tiền gửi định kỳ.Tiền gửi định kỳ có nhiều loại khác nhau, thông thường có kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Khác với tiền gửi thanh toán tiền gửi định kỳ là tiền gửi tạm thời chưa sử dụng hoặc tiền gửi để dành của nhân. Vì vậy, mục đích gửi tiền vào Ngân Hàng là nhằm kiếm lợi tức. Do đó thường dùng biện pháp lãi suất để huy động nguồn vốn này chủ yếu.Hiện nay, các Ngân Hàng Thương Mại đang áp dụng hai loại tiền gửi định kỳ: tiền gửi định kỳ theo tài khoản tiền gửi định kỳ với hình thức phát hành kỳ phiếu. Nguồn tiền gửi định kỳ là nguồn tiền gửi có tính chất ổn định ở Ngân Hàng Thương Mại. Do vậy, nó có thể dùng để cho vay trung dài hạn với lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi thanh toán không kỳ hạn. Ngân hàng áp dụng nguyên tắc kỳ hạn càng dài lãi suất càng cao.Ưu điểm: Đối với ngân hàng tiền gửi có kỳ hạn là số tiền có hẹn đến một ngày nhất định mới trả lại cho khách hàng gửi tiền, điều này giúp cho ngân hàng chủ động được nguồn vốn trong các thời kỳ để có kế hoạch cho vay, do đó việc sử dụng nguồn này để cho vay rất hiệu quả. Nhược điểm: Lãi suất để huy động nguồn vốn này cao tùy thuộc vào kỳ hạn gửi số tiền gửi của khách hàng.A.3 Tiền gửi tiết kiệmTiền gửi tiết kiệm là loại tiền gửi mà khi khách hàng gửi vào thì được ngân hàng cấp cho một quyển sổ gọi là sổ tiết kiệm. Khách hàng có trách nhiệm quản lý sổ mang theo khi đến ngân hàng để giao dịch. Hiện nay một số ngân hàng đã bỏ sổ tiết kiệm thay vào đó là cung cấp cho khách hàng một bản kê khi lúc gửi tiền đầu tiên hàng tháng để phản ánh tất cả các số phát sinh. Ưu điểm: Đây là nguồn vốn có tính ổn định chiếm tỉ lệ khá cao, Ngân Hàng không phải cung cấp dịch vụ cho khách hàng.Nhược điểm: Do mục đích của loại tiền gửi này là để dành nên lãi suất cao.Ở Việt Nam, tiền gửi tiết kiệm hết sức đa dạng phong phú được chia ra làm nhiều loại:* Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Là loại tiền gửi không có thời gian đáo hạn, khi nào người gửi muốn rút tiền thì phải thông báo cho Ngân Hàng một thời gian, tuy nhiên ngày nay Ngân Hàng cho phép khách hàng rút tiền ra không cần thông báo trước. Đây là hình thức mà đối tượng gửi chủ yếu là người tiết kiệm, dành dụm nhằm Chương I: Cơ sở lý luậntrang trãi những chi tiêu cần thiết đồng thời có một khoản lãi góp phần vào việc chi tiêu hàng tháng. Ngoài ra, đối tượng gửi tiền có thể là những người thừa tiền nhàn rỗi muốn gửi vào Ngân Hàng để thu hoạch lợi tức đồng thời đảm bảo an toàn hơn tiển cất ở nhà.Loại tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn lãi suất thấp do Ngân hàng không chủ động được nguồn vốn lãi luôn được nhập vốn thường tính lãi theo nhóm ngày gửi tiền. Còn đối với tiền gửi thanh toán thì lãi nhập vốn vào cuối tháng.* Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Đây là loại hình nhân gửi tiền có sự thoả thuận về thời gian với ngân hàng, chỉ rút tiền khi đến thời hạn thoả thuận. Còn trường hợp đặc biệt rút ra trước thời hạn thì lãi suất thấp hơn. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lớn hơn tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.Về nguyên tắc khách hàng chỉ được rút vốn khi đến hạn. Nếu rút trước hạn phải được sự đồng ý của Ngân Hàng chỉ được hưởng lãi suất của tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn hoặc không được hưởng lãi nếu gửi có kỳ hạn mà rút ra chưa được 1 tháng.A.4 Phát hành các chứng từ có giá:Gồm kỳ phiếu Ngân hàng trái phiếu Ngân hàng* Kỳ phiếu ngân hàng: Kỳ phiếu ngân hàng là loại chứng từ có giá được ngân hàng phát hành để huy động tiết kiệm trong xã hội nhằm mục đích phục vụ cho việc kinh doanh trong thời kỳ nhất định. Thời hạn của kỳ phiếu còn phụ thuộc vào chính sách huy động vốn của ngân hàng, có thể là: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, trên 12 tháng.Ưu điểm: Thời gian huy động nhanh, số tiền lớn.Nhược điểm: Ngắn hạn lãi suất cao hơn tiền gửi tiết kiệm.* Trái phiếu ngân hàng: Trái phiếu ngân hàngcông cụ huy động vốn trung dài hạn vào ngân hàng, nó là một loại chứng khoán có thể dùng để mua bán trên thị trường chứng khoán. Ở nước ta, trái phiếu có kỳ hạn trên một năm. Khi Ngân Hàng phát hành trái phiếu thì Ngân Hàng có mục đích dùng số vốn đó để đầu tư vào các dự án mang tính chất dài hạn như: đầu tư vào các công trình, dự án liên doanh, cho vay dài hạn…Đối với khách hàng, trái phiếu Ngân Hàng là một khoản đầu tư mang lại thu nhập ổn định ít rủi ro so với cổ phiếu doanh nghiệp.Ưu điểm: Đối với Ngân Hàng vốn huy động từ trái phiếu lãi suất thấp ổn định trong thời gian dài. Do vậy ngân hàng có thể chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn này để cho vay trung dài hạn.Nhược điểm: Do lãi suất thấp thời gian dài nên rất khó thu hút khách hàng.Lãi suất của hai loại này thường cao hơn các loại tiền gửi khác.B. Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản: Là việc cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng các dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng.C. Cấp Tín Dụng: Là việc thỏa thuận để tổ chức, nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.Chương I: Cơ sở lý luận1.1.4 VỐN ĐI VAYNguồn vốn đi vay của các Ngân Hàng khác là nguồn vốn được hình thành bởi các mối quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau hoặc giữa các tổ chức tín dụng với Ngân hàng Nhà nước. Nguồn vốn đi vay bao gồm: A. Vay các tổ chức tín dụng khác: Trong quá trình kinh doanh của các Ngân Hàng, cũng có lúc Ngân Hàng tập trung huy động được vốn nhưng lại không cho vay hết, trong khi đó vẫn phải trả lãi tiền gửi. Tương tự, có thời điểm nhu cầu cho vay vốn lớn, nhưng khả năng nguồn vốn mà Ngân Hàng huy động được lại không đáp ứng đủ. Vì vậy, trong những trường hợp đó Ngân Hàng cũng có thể tiếp tục gửi vốn tạm thời chưa sử dụng vào Ngân Hàng khác để lấy lãi hoặc đi vay của các Ngân hàng khác có phát sinh tình trạng thừa vốn để nhằm khôi phục khả năng thanh toán của Ngân Hàng.Do Ngân Hàng Thương Mại là một doanh nghiệp hoạch toán ngành, vì vậy khi phát sinh tình trạng tạm thời thừa vốn, các chi nhánh của Ngân Hàng thường phải điều chuyển vốn thừa về Ngân Hàng cấp trên, để tiếp tục điều chuyển cho các Ngân Hàng thiếu vốn.B. Vay từ Ngân hàng Trung Ương:Ngân hàng Trung Ương đóng vai trò là Ngân Hàng của các Ngân Hàng, là người cho vay cuối cùng đối với các Ngân Hàng Thương Mại. Việc cho vay vốn của Ngân Hàng Trung Ương đối với các Ngân Hàng Thương Mại thông qua hình thức tái cấp vốn. Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng có đảm bảo của Ngân Hàng Trung Ương nhằm cung ứng vốn ngắn hạn các phương tiện thanh toán cho các Ngân Hàng Thương Mại.Ưu điểm: Ngân Hàng có thể vay số tiền lớn nhanh.Nhược điểm: Khi vay vốn của Ngân Hàng Trung Ương hoặc của các Tổ chức tín dụng khác, các Ngân Hàng Thương Mại thường phải chịu chi phí lớn, do Ngân Hàng Trung Ương cho vay theo lãi suất chiết khấu, các TCTD khác cho vay theo lãi suất thị trường. Vì vậy, hiệu quả kinh tế mang lại từ việc sử dụng nguồn vốn này đối với các ngân hàng thương mại không cao. Trong thực tế nguồn vốn này cũng chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nguồn vốn kinh doanh của các Ngân Hàng Thương Mại.1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG1.2.1 KHÁI NIỆM Tín dụng là một phạm trù kinh tế tồn tại phát triển qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội. Ngày nay tín dụng được hiểu theo những định nghĩa sau:Định nghĩa 1: Tín dụng là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc lãi sau một thời gian nhất định.Định nghĩa 2: Tín dụng là phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa các pháp nhân thể nhân trong nền kinh tế hàng hoá.Định nghĩa 3: Tín dụng là một giao dịch giữa hai bên, trong đó một bên (trái chủ - người cho vay) cấp tiền, hàng hoá, dịch vụ, chứng khoán,… dựa vào lời hứa thanh toán lại trong tương lai của bên kia (thụ trái - người cho vay).Như vậy, “Tín dụng” có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng nội dung cơ bản của những định nghĩa này là thống nhất: Đều phản ánh một bên là cho Chương I: Cơ sở lý luậnvay, còn bên kia là người đi vay. Quan hệ giữa hai bên được ràng buộc bởi cơ chế tín dụng pháp luật hiện hành.1.2.2 KHÁI NIỆM VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNGTín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác với các chủ thể trong nền kinh tế như nhà doanh nghiệp nhân. Trong nền kinh tế, ngân hàng đóng vai trò là một định chế tài chính trung gian, vì vậy trong quan hệ tín dụng với các nhà doanh nghiệp nhân , ngân hàng vừa là người cho vay đồng thời cũng là người đi vay.- Với tư cách là người đi vay, ngân hàng nhận tiền gửi từ các doanh nghiệp nhân hoặc phát hành chính chỉ tiền gửi, trái phiếu để huy động vốn trong xã hội.- Với tư cách là người cho vay, ngân hàng cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhân.- Chủ thể tham gia gồm một bên là ngân hàng, bên còn lại là các chủ thể trong nền kinh tế như doanh nghiệp, hộ gia đình, nhân,…- Vốn tín dụng cấp chủ yếu là tiền tệ,cũng có thể là tài sản. Nguồn vốn này chủ yếu hình thành từ vốn huy động tiền gửi, hoặc có thể phát hành các chứng chỉ, giấy tờ có giá tạo tiền để cho vay…- Thời hạn cho vay rất linh hoạt, có thể ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.- Công cụ của tín dụng ngân hàng cũng rất linh hoạt, có thể là kì phiếu, trái phiếu ngân hàng, các hợp đồng tín dụng…- Đây là hình thức tín dụng mang tính gián tiếp, trong đó ngân hàng là trung gian tín dụng giữa những người tiết kiệm những người cần vốn để sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng qua đó thu được lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trường, đại bộ phận quỹ cho vay tập trung qua ngân hàng từ đó đáp ứng nhu cầu vốn bổ sung cho các doanh nghiệp nhân. Tín dụng ngân hàng không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn để dự trữ vật tư hàng hoá, trang trải chi phí sản xuất thanh toán các khoản nợ mà còn tham gia cấp vốn cho đầu tư xây dựng các xí nghiệp mới, các cơ sở kinh tế hạ tầng, cải tiến kĩ thuật.1.2.3 CHỨC NĂNG TÍN DỤNGA. Chức năng phân phối lại tài nguyênTín dụng là sự chuyển nhượng vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác. Thông qua sự chuyển nhượng này tín dụng góp phần phân phối lại tài nguyên, thể hiện ở chỗ.- Người cho vay có một số tài nguyên tạm thời chưa dùng đến, thông qua tín dụng, số tài nguyên đó được phân phối lại cho người đi vay.- Ngược lại, người đi vay cũng thông qua quan hệ tín dụng nhận được phần tài nguyên được phân phối lại.B. Chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hoá phát triển sản xuất Nhờ tín dụng mà quá trình chu chuyển tuần hoàn vốn trong từng đơn vị nói riêng trong toàn bộ nền kinh tế nói chung đựơc thực hiện một cách bình thường liên tục. Do đó, tín dụng góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất lưu thông hàng hoá.Chương I: Cơ sở lý luận1.2.4 PHÂN LOẠI TÍN DỤNGA. Căn cứ vào thời hạn tín dụnga) Tín dụng ngắn hạn: Là loại tín dụng có thời hạn dưới một năm được xác định phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh khả năng trả nợ của khách hàng, loại tín dụng này chiếm chủ yếu trong các ngân hàng thương mại. Tín dụng ngắn hạn thường được dùng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt nhân.b) Tín dụng trung hạn: Là loại tín dụng có thời hạn từ 1 đến 3 năm dùng để cho vay vốn mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi mới kỹ thuật, mở rộng xây dựng các công trình nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh.c) Tín dụng dài hạn: Là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm được sử dụng để cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến mở rộng sản xuất có quy mô lớn.B. Căn cứ vào đối tượng tín dụng.a) Tín dụng vốn lưu động: Là loại tín dụng cung cấp nhằm hình thành vốn lưu động như cho vay để dự trữ hàng hóa, mua nguyên vật liệu cho sản xuất.b) Tín dụng vốn cố định: Là loại tín dụng cung cấp nhằm hình thành vốn cố định, loại tín dụng này được thực hiện dưới hình thức cho vay trung dài hạn. Tín dụng vốn cố định thường được cấp phát phục vụ cho việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi mới kỹ thuật, mở rộng sản xuất, xây dựng các xí nghiệp công trình mới.C. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụnga) Tín dụng sản xuất lưu thông hàng hóa: Là loại tín dụng cung cấp cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, nhân để tiến hành sản xuất kinh doanh.b) Tín dụng tiêu dung: Là hình thức tín dụng cấp phát cho nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.1.3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHO VAY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG1.3.1 KHÁI NIỆMCho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo nguyên tắc có hoàn trả cả gốc lãi vô điều kiện cho Ngân Hàng.- Đối tượng vay vốn: nhân người Việt Nam người nước ngoài, hộ gia đình.- Đối tượng cho vay: Cho vay kinh doanh, sản xuất; Cho vay phát triển kinh tế gia đình; Cho vay thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phục vụ đời sống khác; Cho vay tiêu dùng; Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình, phương tiện giao thông (ôtô, xe máy .)1.3.2 PHÂN LOẠI CHO VAYCho vay là một trong những nghiệp vụ cơ bản nhất nhu cầu vay vốn của khách hàng thì rất phong phú đa dạng nên cho vay Ngân Hàng cũng có nhiều hình thức khác nhau. Chính vì vậy, các ngân hàng luôn phải tìm ra các tiêu thức phân loại để thiết lập các quy trình cho vay thích hợp có thể dễ dàng quản lý,kiểm tra từ đó nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro. Phân loại cho vay dựa vào căn cứ sau:Chương I: Cơ sở lý luậnA. Căn cứ vào mục đích cho vay- Cho vay với mục đích sản xuất: Các hộ gia đình sản xuất nông ngiệp, các cơ sở sản xuất các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ.- Cho vay với mục đích kinh doanh: Đây là các tiểu thương kinh doanh nhiều loại hàng hoá.- Cho vay với mục đích tiêu dùng: Như mua sắm trang thiết bị, dụng cụ tiện nghi trong gia đình,nhu cầu du lịch, học tập,…- Cho vay với mục đích sửa chữa xây dựng nhà ở.- Cho vay khác: Gồm các loại không thuộc xếp hạn trên các khoản cho vay kinh doanh chứng khoán.B. Căn cứ vào thời hạn cho vay Cho vay ngắn hạn;Cho vay trung hạn;Cho vay dài hạn. C. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng- Cho vay không đảm bảo: Là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc sự bảo lãnh của người thứ ba, mà việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng.- Cho vay có bảo đảm: Là loại cho vay có sự bảo đảm của tài sản thế chấp, cầm cố hay có bảo lãnh của bên thứ 3.D. Căn cứ vào phương thức cho vay- Cho vay từng lần: đây là hình thức tín dụng mà ngân hàng khách hàng thỏa thuận ký hợp động riêng với mỗi khoản vay khi khách hàng có nhu cầu. mỗi lần khách hàng có nhu cầu vay vốn thì việc ký kết hợp đồng sẽ được thực hiện lại từ đầu.- Cho vay theo hạn mức tín dụng: theo hình thức này ngân hàng khách hàng thỏa thuận ký kết một hợp đồng hạn mức tín dụng duy trì theo thời hạn nhất định hoặc theo chu kỳ sản xuất kinh doanh.- Cho vay từng dự án đầu tư: ngân hàng cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các dự án đầu tư phục vụ đời sống.E. Căn cứ vào xuất xứ tín dụng- Cho vay trực tiếp: Ngân hàng trực tiếp cấp vốn cho người có nhu cầu, đồng thời người đi vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng.- Cho vay gián tiếp: Là khoản cho vay được thực hiện thông qua việc mua lại các khế ước hoặc chứng tờ nợ đã phát sinh còn trong thời hạn thanh toán.F. Căn cứ vào phương thức hoàn trả- Cho vay có thời hạn: là loại cho vay có thoả thuận thời hạn trả nợ cụ thể theo hợp đồng, bao gồm: chỉ có một kì hạn trả nợ, có nhiều kì hạn trả nợ, hoàn trả nợ nhiều lần nhưng không có kì hạn cụ thể.- Cho vay không có thời hạn: là loại cho vay mà ngân hàng có thể yêu cầu hoặc người di vay tự nguyện trả nợ bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý, thời gian này có thể thỏa thuận trong hợp đồng.1.3.3 NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CHO VAY[...]... chọn đề tài: Phân tích biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dành cho khách hàng nhân tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 3 TP.HCM”.2. Đối tượng phạm vi nghiên cứu:Xuất phát từ mục tiêu của đề tài, đề tài chọn đối tượng phạm vi nghiên cứu không phải tất cả các chủ thể trong quan hệ cho vay với ngân hàngchỉ tập trung vào đối tượng cụ thể là khách hàng nhân. Mặt khác... kết cho khách hàng “ Đáp ứng các yêu cầu cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng”2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NHÂN TẠI VIETINBANK_CN3 TP.HCM 2.2.1 GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CHO VAY NHÂNCho vay du học• Cho vay mua ơ tơ• Cho vay mua nhà dự án• Cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngồi• Cho vay kinh doanh tại chợ• Cho vay tiêu dùng đối với cán... đến hoạt động cho vay đối với đối tượng này.Đề tài chọn điểm nghiên cứu thực tiễn tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 3 TP.HCM. 3. Mục tiêu nghiên cứu:Đề tài sẽ phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tín dụng nhân, để thấy rõ thực trạng tín dụng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách 1 Chương II: Khảo sát thực tế hoạt động cho vay tại VietinBank_CN3 TP.HCMđó,... 2008 dần bước vào giai đoạn phục hồi cho nên TG TCKT tăng cao hơn so với năm 2008 70.2% tương đương 265 .33 tỷ đồng. Chương II: Khảo sát thực tế hoạt động cho vay tại VietinBank_CN3 TP.HCMB. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM_ CHI NHÁNH 3 TP.HCM (NHTMCPCTVN_CN3)Được thành lập trên cơ sở tiếp quản trụ sở của chi nhánh Ngân Hàng Sài Gịn Cơng thương. Sau khi tiếp quản, Ngân Hàng. .. có nghĩa là vào một thời điểm nào đó nếu dư nợ vay của khách hàng lên đến mức tối đa cho phép, thì khi đó ngân hàng sẽ khơng phát tiền vay cho khách hàng 3. Cho vay theo dự án đầu tư 4. Cho vay trả góp: Ngân hàng khách hàng xác định thoả thuận trước số tiền lãi vay phải trả cộng với số nợ gốc chia ra để trả theo các kỳ hạn trong thời gian vay. 5. Các loại hình cho vay theo các phương thức... ở.- Cho vay khác: Gồm các loại không thuộc xếp hạn trên các khoản cho vay kinh doanh chứng khoán.B. Căn cứ vào thời hạn cho vay Cho vay ngắn hạn; Cho vay trung hạn; Cho vay dài hạn. C. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng - Cho vay khơng đảm bảo: Là loại cho vay khơng có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc sự bảo lãnh của người thứ ba, mà việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng. -... Thời hạn vay vốnNHCT khách hàng thoả thuận thời hạn cho vay căn cứ vào chu ký sản xuất-kinh doanh phù hợp khả năng của khách hàng; thời hạn thu hồi vốn của phương án/dự án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng nguồn vốn cho vay của NHCT• Cho vay ngắn hạn: là khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng.• Cho vay trung hạn: là khoản vay có thời hạn cho vay từ12 tháng đến 60 tháng• Cho vay dài... cầu của khách hàng thực tế phát sinh, NHCT sẽ xem xét cho vay theo các phương thức khác phù hợp với đặc điểm hoạt động trong từng thời kỳ không trái với quy định của pháp luật.2.2 .3 QUY TRÌNH CHO VAY NHÂN 1. Tiếp xúc khách hàng hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn Gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với khách hàng Trao đổi với khách hàng để nắm được các thong tin cơ bản của khách hàng như:-... trong tất cả các hoạt động của ngân hàng được cả nước quan tâm. Đối với ngân hàng thì hoạt động cho vay là quan trọng nhất vì nó mang lại thu nhập cao nhất cho ngân hàng. Ngân hàng cho vay đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty tư nhân, khách hàng truyền thống của các ngân hàng Việt Nam là các doanh nghiệp. Tuy nhiên với điều kiện kinh tế phát triển,GDP tăng dần qua các quý cộng... nhiều khách hàng. nó được đánh giá là khoản tín dụng có tiềm năng rất lớn để phát triển.Vì vậy cho vay khách hàng nhân là tất yếu là xu hướng phát triển chung của cả hệ thống ngân hàng. Khách hàngnhân đã đang là mảng khách hàng tiềm năng, được nhiều ngân hàng chú trọng khai thác. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả cao nhất cho các khoản vay nhân không phải ngân hàng nào cũng làm . văn là Phân tích và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 3 TP. HCM .Ngoài. đề tài: Phân tích và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại NHTMCP Cơng Thương Việt Nam chi nhánh 3 TP. HCM .2. Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 3 TP.HCM.doc, Phân tích và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 3 TP.HCM.doc, Lý do chọn đề tài:, HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐIỀU KIỆN VAY VỐN, Đặc trưng cơ bản của hợp đồng tín dụng Nội dung của hợp đồng tín dụng, DƯ NỢ TRÊN TỔNG NGUỒN VỐN DƯ NỢ TRÊN TỔNG VỐN HUY ĐỘNG NỢ Q HẠN TRÊN TỔNG DƯ NỢ HỆ SỐ THU NỢ CHỈ TIÊU VỊNG QUAY VỐN TÍN DỤNG, NHIỆM VỤ CỦA VIETINBANK_CN3 CƠ CẤU TỔ CHỨC VIETINBANK_CN3 TP.HCM, KẾT QUẢ HĐKD VIETINBANK_CN3, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VIETINBANK_CN3 TP.HCM TRONG THỜI GIAN TỚI, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Cho vay du học, Cho vay mua ơ tơ Tiện ích của chương trình Cho vay mua nhà dự án Tiện ích của chương trình, Cho vay kinh doanh tại chợ Tiện ích của chương trình, Cho vay ứng trước tiền bán chứng khốn Tiện ích của sản phẩm, 76.94 Giấy tờ có giá 466.91, -346 Giấy tờ có giá 466.91, PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY, NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG TẠI VIETINBANK_CN3 TP.HCM .1 ĐIỂM MẠNH, Xác định giá trị tài sản đảm bảo Phân tán rủi ro “ Khơng nên bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ” Trích lập dự phòng rủi ro Tăng cường và nâng cao chất lượng cán bộ cho vay

Từ khóa liên quan