một số giải pháp nâng cao tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựn

68 224 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2014, 08:14

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp được coi như là những tế bào của xã hội mà sự tồn tại và phát triển của chúng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần xây dựng số 9_Vinaconex nói riêng thì sự phát triển của nó phụ thuộc rất lớn vào hoạt động tài chính của bản thân doanh nghiệp hay nói cách khác là phụ thuộc vào hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp mình. Bởi vậy, trên cơ sở thực hiện các biện pháp chủ yếu về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước, đảm bảo quyền tự chủ và độc lập về mặt tài chính đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp phải có các biện pháp hợp lý sử dụng nguồn vốn của mình một cách có hiệu quả nhất. Hiệu quả sử dụng vốn cao hay thấp sẽ quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trong môt trường cạnh tranh quyết liệt hiện nay. Đặc biệt là sau khi Việt Nam là thành viên thứ 150, của tổ chức thương mại quốc tế WTO, thì sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp trong nước với nhau, giữa các Doanh nghiệp trong nước với các Doanh nghiệp nươc ngoài, cũng trở nên ngày càng quyết liệt và gay gắt hơn. Điều này đã buộc các Doanh nghiệp phải có sự nhạy bén trong kinh doanh, cũng như sử dụng nguồn vốn của Doanh nghiệp mình hợp lý hơn. Vấn đề nâng cao tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp đang là một yếu tố khách quan cần thiết cho mỗi DN hiện nay.Đây là một phương thức khó, đòi hỏi mỗi DN đều phải quan tâm đến.Cho nên vấn đề này có y nghĩa rất quan trọng quyết định đến sự tồn tai và phát triển của mỗi DN.Các Dn phải có sự nhạy bén trong quá trình kinh doanh của mình Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của các giải pháp nâng cao tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng vốn trong các DN nói chung và tại Công ty cổ phần xây dựng số 9_Vinaconex nói riêng. Trong thời gian thực tập tại công ty cùng với sự giúp đỡ chỉ bảo nhiệt tình chu đáo của các cô chú ,anh chị trong Công ty và sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Đoàn Thị Nga cùng các thầy cô giáo trong khoa Tài chính- Ngân hàng, đã giúp em đi sâu vào đề tài: “Một số giải pháp nâng cao tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần xây dựng số 9_ Vinaconex” Chuyên để thực tập tốt nghiệp được xây dựng thành 3 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác tổ chức ,quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng số 9_ Vinaconex. Chương III: Giải pháp nâng cao tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng số 9_ Vinaconex. Với vốn kiến thức và thời gian còn hạn chế, chắc chắn chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót.Vì vậy rất mong nhận được sự đóng góp và chỉ bảo của các thầy, cô giáo và các cô chú ,anh chị trong công ty, để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP Vốn luôn đóng một vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Để định nghĩa “vốn là gì?” các nhà kinh tế đã tốn rất nhiều công sức và mỗi người đều có những định nghĩa riêng, theo quan điểm riêng của mình. Trong nền kinh tế thị trường, vốn được coi là một loại hàng hóa. Nó giống các hàng hóa khác ở chỗ có chủ sở hữu đích thực, song nó có đặc điểm khác vì người sở hữu vốn có thể bán quyền sử dụng vốn trong một thời gian nhất định. Giá của quyền sử dụng vốn chính là lãi suất. Chính nhờ có sự tách rời quyền sở hữu và quyền sử dụng nên vốn có thể lưu chuyển trong đầu tư kinh doanh và sinh lời. Dưới góc độ của doanh nghiệp, vốn là một trong những điều kiện vật chất cơ bản kết hợp với sức lao động và các yếu tố khác làm đầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh. Sự tham gia của vốn không chỉ bó hẹp trong quá trình sản xuất riêng biệt mà trong toàn bộ quá trình sản xuất và tái sản xuất liên tục, suốt thời gian tồn tại của doanh nghiệp, từ khi bắt đầu quá trình sản xuất dầu tiên đến chu kỳ sản xuất cuối cùng. Do có rất nhiều quan niệm về vốn nên rất khó đưa ra được một định nghĩa chính xác và hoàn chỉnh về vốn. Tuy nhiên có thể hiểu một cách khái quát về vốn như sau: Vốn của doanh nghiệp là toàn bộ những giá trị ứng ra ban đầu (đây là các khoản được tích tụ bởi lao động trong quá khứ được biểu hiện bằng tiền), tham gia liên tục vào quá trình sản xuất kinh doanh với mục đích đem lại giá trị thặng dư cho chủ sở hữu. Có rất nhiều loại vốn và cách phân loại vốn nhưng căn cứ vào vai trò và đặc điểm chu trình giá trị của vốn khi tham gia vào quá trình kinh doanh Khi căn cứ vào vai trò và đặc điểm chu trình giá trị của vốn khi tham gia vào quá trình kinh doanh có thể chia vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thành 2 bộ phận: vốn cố định và vốn lưu động. A>VỐN CỐ ĐỊNH (VCĐ) I) TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (TSCĐ) VÀ VỐN CỐ ĐỊNH (VCĐ) CỦA DOANH NGHIỆP (DN) 1 Tài sản cố định (TSCĐ ) của Doanh nghiệp 1.1 Các khái niệm Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các DN phải có các yếu tố : sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động.Khác với đối tượng lao động ( Nguyên nhiên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm…), các tư liệulao động ( máy móc, thiết bị, nhà xưởng… ) là những phương tiện vật chất mà cong người sư dụng để tác động vào đối tượng lao động biến đổi nó theo mục đích của mình.Bộ phận quan trọng nhất của tư liệu lao động là TSCĐ. Đó là những tư liệu 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lao động, chủ yếu sử dụng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất- kinh doanh. Định nghĩa về TSCĐ: - TSCĐ phải có thời gian sử dụng trên 1 năm tài chính. - TSCĐ phải có giá trị trên 5 triệu đồng theo quyết định số 166/1999/QĐ- BTC ban hành ngày 30/12/1999. Từ những nội dung trên có thể đưa ra khái niệm về TSCĐ như sau: “TSCĐ trong các DN là những tư liệu lao động chủ yếu có giá trị lớn, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất . Còn giá trị của chúng được dịch chuyển từng phần vào giá trị sản phẩm trong các chu kỳ sản xuất- kinh doanh.” TSCĐ có nhiều cách phân loại được gọi là: TSCĐ hữư hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ dùng trong sản xuất kinh doanh, TSCĐ dùng ngoài quá trình sản xuất - kinh doanh, TSCĐ tự có, TSCĐ thuê…… 1.2 Đặc điểm của TSCĐ TSCĐ trong DN tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh của DN.Trong quá trình đó hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của TSCĐ là không đổi. Song giá trị của nó lại được chuyển dịch dần từng phần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra. Bộ phận chuyển dịch này cấu thành một yếu tố chi phí sản xuất- kinh doanh của DN và được bù đắp khi sản phẩm được tiêu thụ. 1.3 Vai trò của TSCĐ TSCĐ là cơ sở vật chất của nền kinh tế nói chung, của DN nói riêng. Đó là yếu tố không thể thiếu đối với bất kỳ một quốc gia nao, một DN nào. Đó là những tư liệu lao động chủ yếu được ví như : “ Hệ thống, xương cốt của quá trình sản sản xuất- kinh doanh”. Theo pháp luật Việt Nam, một trong những điều kiện được phép thành lập doanh nghiệp phái có trụ sở, có tài sản riêng. như vậy có thể nói TSCĐ là tiền đề cần thiết để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. TSCĐ là công cụ huy động vốn hữu hiệu vì TSCĐ được dùng làm vật thế chấp cho các món tiền vay của Ngân hàng, trên cơ sở giá trị tài sản thế chấp mà Ngân hàng mới quyết định là cho vay hay không cho vay. Ngoài ra, trình độ trang bị TSCĐ năng lực sản xuất, năng xuất lao động, chi phí giá thành, chất lượng cũng như khả năng cạnh tranh của DN. Bởi vì nếu DN nào trang thiết bị hiện đại thì sẽ giảm mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, đồng thời cho ra những sản phẩm tốt có chất lượng cao, rút ngắn thời gian sản xuất làm cho chi phí cá biệt thấp hơn mức trung bình của xã hội. Do đó lợi nhuận của công ty sẽ tăng lên. Từ những phân tích trên, ta càng thấy rõ được vai trò quan trọng của TSCĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Vì vậy cơ cấu TSCĐ hợp lý ,bảo quản sử dụng tốt TSCĐ không chỉ có ý nghĩa quyết định đến việc tăng năng suất lao 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 động,mà còn cho phép huy động tối đa năng lực sản xuất của TSCĐ, góp phần bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh nói chung và vốn cố định nói riêng. 1.4 Phân loại TSCĐ (vốn cố định) Phân loại TSCĐ là việc phân chi toàn bộ TSCĐ trong doanh nghiệp theo những tiêu thức nhất định nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Thông thường có những cách phân loại sau: a/ Căn cứ vào hình thái biểu hiện: TSCĐ được phân thành 2 loại: - TSCĐ hữu hình: TSCĐ có hình thái vật chất như nhà cửa, vật kiến trúc, phương tiện vận tải…. - TSCĐ vô hình: TSCĐ không có hình thái vật chất cụ thể như chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí sử dụng đất… Với cách phân loại này giúp cho người quản lý thấy được cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp vào TSCĐ hữu hình và vô hình để từ đó đề ra các quy định đầu tư hoặc điều chỉnh cơ cấu đầu tư hợp lý nhất, hiệu quả nhất. Song với cách phân loại này nó không phản ánh được toàn diện chi tiết các loại TSCĐ (vốn cố định) mà doanh nghiệp đang sử dụng trong chu kỳ sản xuất- kinh doanh. b/ Căn cứ theo công dụng kinh tế bao gồm 2 loại: - TSCĐ dùng trong sản xuất- kinh doanh: Là những TSCĐ hữu hình và vô hình trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc, thiết bị máy móc… và những tài sản cố định không có hình thái vật chất khác. - TSCĐ dùng ngoài sản xuất- kinh doanh: Là những TSCĐ dùng cho phúc lợi công cộng, không mang tính chất sản xuất- kinh doanh như: nhà cửa, phương tiện dùng cho sinh hoạt văn hoá… Theo cách phân loại này giúp cho người quản lý thấy rõ kết cấu TSCĐ và vai trò, tác dụng của TSCĐ trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý sử dụng TSCĐ và tính toán khấu hao chính xác. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c/ Căn cứ vào tình hình sử dụng : chia thành các loại: - TSCĐ đang sử dụng: đó là tất cả những TSCĐ của doanh nghiệp đang sử dụng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và những hoạt động khác của doanh nghiệp. - TSCĐ chưa cần dùng: Là những TSCĐ cần thiết cho hoạt động sản xuất- kinh doanh hay các hoạt động khác của doanh nghiệp, song hiện tại chưa cần dùng, đang được dữ trữ để sử dụng sau này. - TSCĐ không cần dùng và chờ thanh lý: Là những TSCĐ không cần thiết hay không phù hợp với nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp, cần được thanh lý, nhượng bán để thu hồi vốn đầu tư đã bỏ ra ban đầu. Dựa vào cách phân loại này giúp cho người quản lý thấy mức độ sử dụng có hiệu quả các tài sản cố định của doanh nghiệp như thế nào, từ đó có biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng của chúng. d/ Căn cứ theo mục đích sử dụng: bao gồm 3 loại: - TSCĐ dùng cho các mục đích kinh doanh: là những TSCĐ do doanh nghiệp sử dụng cho các mục đích kinh doanh của doanh nghiệp. + TSCĐ vô hình: Chi phí thành lập, chi phí sưu tầm và phát triển quyền đặc nhượng, quyền khai thác…. + TSCĐ hữu hình: Nhà cửa, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ quản lý, các TSCĐ khác… - TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh quốc phòng là những TSCĐ do doanh nghiệp quản lý sử dụng cho các mục đích phúc lợi, sự nghiệp an ninh, quốc phòng trong doanh nghiệp. - TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ nhà nước là những TSCĐ doanh nghiệp bảo quản hộ, giữ hộ cho đơn vị nhà nước có thẩm quyền. Phương pháp phân loại này giúp cho người quản lý thấy được cơ cấu TSCĐ theo mục đích sao cho có hiệu quả nhất. e/ Căn cứ theo quyền sở hữu TSCĐ bao gồm 2 loai : - TSCĐ tự có : là những TSCĐ thuộc quyền sở hữu của Doanh nghiệp - TSCĐ đi thuê : là nững TSCĐ thuộc quyền sở hữu của Doanh nghiệp khác bao gồm 2 loại TSCĐ đi thuê hoạt động và TSCĐ thuê tài chính Phân loại theo cách này giúp cho người quản lý thấy kết cấu TSCĐ thuộc quyền sở hữu của Doanh nghiệp và TSCĐ thuộc quyền sở hữu của Doanh nghiệp khác mà khai thác, sử dụng hợp lý TSCĐ của Doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đồng vốn. f/ Căn cứ theo nguồn hình thành TSCĐ được chia thành 2 loại : - TSCĐ hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu: Đây là những TSCĐ được đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu của Doanh nghiệp. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TSCĐ hình thành từ nguồn nợ phải trả: Đây là những TSCĐ được đầu tư dựa trên sự vay vốn từ Ngân hàng, các tổ chức tín dụng… mà Doanh nghiệp đã vay. Cách phân loại này giúp cho người quản lý thấy được nguồn hình thành TSCĐ của Doanh nghiệp mình, từ đó có biện pháp theo dõi quản lý và sử dụng TSCĐ sao cho có hiệu quả nhất. 2 Vốn cố định (VCĐ) trong kinh doanh 2.1 Khái niệm và đặc điểm luân chuyển của vốn cố định (VCĐ ) 2.1.1 Khái niệm Trong điều kiện nền kinh tế thị trường việc mua sắm xây dựng hay lắp đặt các TSCĐ của Doanh nghiệp đều phải thanh toán chi trả bằng tiền. Số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm xây dựng hay lắp đặt các TSCĐ hữư hình và vô hình, được gọi là VCĐ của Doanh nghiệp. Đó là số tiền ứng trước nên số vốn này nếu được sử dụng hợp lý sẽ không mất đi, Doanh nghiệp sẽ thu hồi lại được sau khi tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá dịch vụ của mình. Nói cách khác,VCĐ là biểu hiện bằng tiền giá trị TSCĐ, nó ứng ra để hình thành TSCĐ. Nên quy mô của VCĐ nhiều hay ít sẽ quyết định quy mô của TSCĐ, ảnh hưởng rất lớn đến trình độ trang thiết bị, kỹ thuật công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Song ngược lại những đặc điểm kinh tế của TSCĐ trong quá trình sử dụng lại có ảnh hưởng quyết định chi phối đặc điểm tuần hoàn luân chuyển VCĐ. VCĐ trong Doanh nghiệp bao gồm: giá trị TSCĐ , số tiền đầu tư tài chính dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang, giá trị TSCĐ thế chấp dài hạn… 2.1.2 Đặc điểm luân chuyển của Vốn cố định - Một là: VCĐ luân chuyển và vận động theo đặc điểm của TSCĐ được sử dụng lâu dài, trong nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. - Hai là: VCĐ được luân chuyển từng phần trong các chu kỳ sản xuất kinh doanh. Khi tham gia vào quá trình sản xuất, một bộ phận VCĐ được luân chuyển và cấu thành chi phí sản xuất sanp phẩm (dưới hình thức khấu hao) tương ứng với phần giá trị hao mòn của TSCĐ. - Ba là: Sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh VCĐ mới hoàn thành một vòng luân chuyển. Sau mỗi chu kỳ sản xuất, phần vốn được luân chuyển vào giá trị sản phẩm luỹ kế, xong phần vốn đầu tư vào TSCĐ lại dần dần giảm xuống cho đến khi TSCĐ hết thời gian sử dụng, giá trị của nó được dich chuyển hết vào giá trị sản phẩm đã sản xuất thì VCĐ mới hoàn thành một vòng luân chuyển. Từ những phân tích trên ta có thể đưa ra khái niệm về VCĐ như sau:" Vốn cố định của Doanh nghiệp là bộ phận của vốn đầu tư ứng trước về TSCĐ mà đặc 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 điểm của nó là luân chuyển dần từng phần trong nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi TSCĐ hết thời gian sử dụng." Những đặc điểm luân chuyển trên của VCĐ đòi hỏi việc quản lý VCĐ phải luôn gắn liền với việc quản lý hình thái hiện vật của nó là TSCĐ của Doanh nghiệp. 2.2 Nguồn hình thành TSCĐ Đầu tư vào TSCĐ là một việc bỏ vốn dài hạn nhằm hình thành bổ sung những TSCĐ cần thiết, để thực hiện mục tiêu kinh doanh của Doanh nghiệp. Do đó việc xây dựng các nguồn tài trợ cho những khoản mục đầu tư như vậy là rất quan trọng. Bởi vì, nó có các yếu tố quyết định cho việc quản lý sử dụng VCĐ này. Người ta có thể chia làm 2 nguồn tài trợ chính: - Nguồn tài trợ bên trong: Vốn ban đầu, lợi nhuận để lại…. nói cách khác là những nguồn vốn chủ sở hữu của Doanh nghiệp. - Nguồn tài trợ bên ngoài: Vốn vay ngân hàng các tổ chức tín dụng, phát hanh trái phiếu, thuê hoạt động…. Tuy nhiên Doanh nghiệp cần phải có đinh hướng cho việc khai thác và tạo lập nguồn VCĐ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, các Doanh nghiệp phải xác định được nhu cầu vốn đầu tư và TSCĐ trong những năm trước mắt và lâu dài. Căn cứ vào các dự án đầu tư TSCĐ đã được thẩm định, đồng thời phải đinh hướng cơ bản cho việc khai thác, tạo lập nguồn vốn cố định cho Doanh nghiệp, đảm bảo tính tự chủ của Doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 2.3 Công tác quản lý và sử dụng TSCĐ Đây là nội dung quan trọng của công tác quản lý Doanh nghiệp. Trong quá trình sản xuất kinh doanh sự vận động của VCĐ gắn liền với hình thái vật chất của nó. Vì vậy để quản lý sử dụng VCĐ có hiệu quả có một số hình thái sau: 2.3.1 Hao mòn và khấu hao TSCĐ a/ Hao mòn TSCĐ Trong quá trình sử dụng TSCĐ có thể bị hao mòn dưới 2 hình thức: Hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình - Hao mòn hữu hình của TSCĐ: Là sự hao mòn về vật chất, giá trị sử dụng và giá trị của TSCĐ trong quá trình sử dụng. Có nghĩa là TSCĐ bị giảm sút về chất lượng, về công suất, năng suất, về giá trị sử dụng và giá trị. + Nguyên nhân và mức độ hao mòn hữu hình của TSCĐ trước hết phụ thuộc vào các nhân tố trong quá trình sử dụng TSCĐ như: thời gian, cường độ sử dụng, việc chấp hành các quy phạm kỹ thuật trong quá trình sử dụng và bảo dưỡng TSCĐ. Tiếp đến là các nhân tố về tự nhiên và môi trường sử dụng TSCĐ như: độ ẩm, nhiệt độ môi trường, tác động của các hoá chất hoá học….Ngoài ra mức độ hao mòn hữu hình còn phụ thuộc vào chất lượng chế tạo TSCĐ như: chất lượng nguyên vật liệu, trình độ kỹ thuật… 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Việc nhận thức rõ các nguyên nhân ảnh hưởng đến mức độ hao mòn hữu hình TSCĐ sẽ giúp các Doanh nghiệp có biện pháp cần thiết, hữu hiệu để hạn chế nó. - Hao mòn vô hình TSCĐ: Là sự hao mòn về giá trị của TSCĐ do ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ thuật (được biểu hiện ra ở sự giảm sút về giá trị trao đổi của TSCĐ). TSCĐ có giá trị sử dụng có tính năng như cũ nhưng giá cả rẻ hơn, giá cả tài sản như cũ nhưng lại có thêm chức năng mới (tăng giá trị sử dụng), hay TSCĐ đã lỗi thời, đã lạc hậu. + Nguyên nhân cơ bản của hao mòn vô hình TSCĐ là sự phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Do đó biện pháp hiệu quả nhất sẽ khắc phục hao mòn vô hình TSCĐ là Doanh nghiệp phải coi trọng đổi mới kỹ thuật, công nghệ sản xuất, ứng dụng kịp thời các thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật. Điều này có ý nghĩa quyết định trong việc tạo ra lợi thế cho Doanh nghiệp trong cạnh tranh trên thị trường. b/ Khấu hao TSCĐ Để bù đắp giá trị TSCĐ bị hao mòn trong quá trình sản xuất kinh doanh, Doanh nghiệp phải chuyển dịch dần dần phần giá trị hao mòn đó vào giá trị sản phâm sản xuất trong kỳ. "Khấu hao TSCĐ là việc tính toán nhằm phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của TSCĐ vào chi phí kinh doanh qua thời gia sử dụng của TSCĐ " Mục đích của khấu hao TSCĐ là nhằm tích luỹ vốn để tái sản xuất giản đơn hoặc tái sản xuất mở rộng TSCĐ. Bộ phận giá trị hao mòn được dịch chuyển dần vào giá trị sản phẩm, được coi là một yếu tố chi phí sản xuất sản phẩm, được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ gọi là tiền khấu hao TSCĐ. Sau khi sản phẩm hàng hoá được tiêu thụ, số tiền khấu hao được tích luỹ lại hình thành quỹ khấu hao TSCĐ của Doanh nghiệp. Trên thực tế, khi chưa có nhu cầu đầu tư mua sắm TSCĐ, các Doanh nghiệp có thể sử dụng linh hoạt quỹ này để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh của Doanh nghiệp mình. Về nguyên tắc việc tính khấu hao TSCĐ phải phù hợp với mức độ hao mòn của TSCĐ và đảm bảo thu hồi đầy đủ giá trị vốn đầu tư ban đầu.Thực hiện khấu hao TSCĐ một cách hợp lý có ý nghĩa kinh tế lớn đối với Doanh nghiệp. Tỷ lệ khấu hao: Là tỷ lệ (%) giữa trích khấu hao hàng năm so với nguyên giá TSCĐ. Việc xác lập tỷ lệ khấu hao thấp thì Doanh nghiệp sẽ không bù đắp được hao mòn thực tế của TSCĐ của Doanh nghiệp, không bảo toàn được vốn cố định. Nhưng ngược lại nếu trích tỷ lệ khấu hao cao đáp ứng được yêu cầu bảo toàn VCĐ, song sẽ làm tăng giá thành một cách giả tạo ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. c/ Các phương pháp khấu hao TSCĐ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong thực tế của Doanh nghiệp và tuỳ vào điều kiện của từng Doanh nghiệp, mà mỗi Doanh nghiệp sẽ áp dụng một trong các phương pháp khấu hao sau: - Phương pháp 1: Khấu hao TSCĐ bình quân (khấu hao TSCĐ đều) Mức khấu hao và tỷ lệ khấu hao hàng năm được xác định theo mức không đổi trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ của Doanh nghiệp. - Phương pháp 2: Khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần Mức khấu hao hàng năm được xác định bằng cách lấy tỷ lệ khấu hao cố định nhân với giá trị còn lại của TSCĐ. M ki = T kh x G đi Trong đó: M ki : Số tiền khấu hao TSCĐ năm thứ i T kh : Tỷ lệ khấu hao hàng năm của TSCĐ G đi : Giá trị còn lại của TSCĐ ở đầu năm thứ i i : Thứ tự sử dụng TSCĐ qua các năm (i = 1,n ) - Phương pháp 3: Khấu hao giảm dần kết hợp với khấu hao bình quân. Đặc điểm của phương pháp này là trong những năm đầu sử dụng TSCĐ (Thông thường là 70% thời gian sử dụng TSCĐ), người ta sử dụng phương pháp khấu hao giảm dần. Những năm cuối (30% thời gian sử dụng TSCĐ còn lại) thì thực hiện phương pháp khấu hao bình quân. - Phương pháp 4: Khấu hao tổng số (khấu hao theo tỷ lệ khấu hao giảm dần). Số tiền trích khấu hao hàng năm được tính trên cơ sở nhân tỷ lệ khấu hao mỗi năm với nguyên giá của TSCĐ. M kt = T kt x NG Trong đó: M kt : Số tiền trích khấu hao TSCĐ ở năm thứ t (t = 1,n ) T kt : Tỷ lệ khấu hao TSCĐ ở năm thứ t NG: Nguyên giá TSCĐ Số năm phục vụ còn lại của TSCĐ + Tỷ lệ khấu hao = x 100 mỗi năm (%) Tổng số thứ tự năm sử dụng Việc nghiên cứu các phương pháp khấu hao TSCĐ là một căn cứ quan trọng giúp cho Doanh nghiệp lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp với chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp mình. Đảm bảo cho việc thu hồi, bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ. Đồng thời cũng là căn cứ cho việc lập kế hoạch khấu hao TSCĐ của Doanh nghiệp. 2.3.2 Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ hàng năm là một nội dung quan trọng để quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ của Doanh nghiệp. Thực hiện tốt kế hoạch khấu hao có ý nghĩa quan trọng để Doanh nghiệp xem xét, lựa chọn các quyết định đầu tư đổi mới TSCĐ trong tương lai. Để phát huy vị trí và tác dụng của kế hoạch khấu hao, đòi hỏi việc lập kế hoạch khấu hao phải chính xác, kịp thời và tuân thủ những trình tự nhất định. Khi lập kế hoạch khấu hao TSCĐ, trước hết xác định tổng giá trị TSCĐ hiện có vào đầu năm kế hoạch, cơ cấu nguồn hình thành giá trị đó và phạm vi cần tính khấu hao. Vấn đề tiếp theo trong trình tự lập kế hoạch khấu hao TSCĐ là phải căn cứ vào kế hoạch đầu tư dài hạn và tình hình thực tế của Doanh nghiệp, để dự kiến tình hình tăng giảm qui mô TSCĐ trong năm kế hoạch. Bởi vì việc tăng giảm qui mô TSCĐ trong năm kế hoạch sẽ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự biến động về số tiền trích khấu hao TSCĐ trong năm. Trên thực tế, việc tăng giảm TSCĐ trong năm kế hoạch diễn ra không phải cùng một thời điểm. Do đó phải dùng phương pháp bình quân gia quyền để tính giá trị bình quân TSCĐ phải trich khấu hao tăng, giảm trong kỳ. Để đơn giản, TSCĐ phải trích khấu hao tăng thêm hoặc giảm bớt trong kỳ được tính theo nguyên tắc tính tròn tháng. Công thức tính giá trị bình quân TSCĐ phải trich khấu hao tăng thêm hoặc giảm bớt trong năm kế hoạch như sau: + Nguyên giá TSCĐ phải trích khấu hao tăng trong năm kế hoạch NG t x T sd NG t = 12 + Nguyên giá TSCĐ phải trích khấu hao giảm trong năm kế hoạch NG g x (12 - T sd ) NG g = 12 Trong đó: NG t , NG g : Nguyên giá bình quân TSCĐ phải trích khấu hao tăng, giảm trong năm kế hoạch NG t , NG g : Nguyên giá TSCĐ phải trích khấu hao tăng, giảm trong năm kế hoạch. T sd : Số tháng sử dụng của TSCĐ trong năm kế hoạch Sau khi xác đinh được nguyên giá bình quân TSCĐ phải trích khấu hao tăng hoặc giảm trong năm kế hoạch, ta có thể tính được tổng giá trị bình quân TSCĐ phải trích khấu hao trong năm kế hoạch. NG kh = NG đ + NG t - NG g Trong đó: NG kh : Nguyên giá bình quân TSCĐ cần tính khấu hao trong năm kế hoạch. NG t , NG g : Nguyên giá bình quân TSCĐ phải trích khấu hao tăng, giảm trong năm kế hoạch. 10 [...]... TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9- VINACONEX I) GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9VINACONEX 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty CP xây dựng số 9 được thành lập vào tháng 11 năm 1977 theo Quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước số 129/BXD-TC ngày 15/11/1977 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty Cổ phần xây dựng số 9... II) HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ 1, Hiệu quả sử dụng VLĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ 1.1, Quan niêm về hiệu quả sử dụng VLĐ Vốn nói chung và VLĐ nói riêng là điều kiện cần thiết cho hoạt động sản xuât kinh doanh Thế nhưng điều quan tâm là:”VLĐ sử dụng như thế nào để có hiệu quả ?” Vấn đề này cũng được đề cập nhiều trong chuyên môn với nhiều cách tiếp cận khác nhau và hiệu. .. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty Công ty Cổ phần xây dựng số 9 là một Doanh nghiệp Nhà nước, chuyên thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông trên khắp lãnh thổ Việt Nam và đang hướng ra thị trường quốc tế với những chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là: - Xây dựng công trình công nghiệp, công trình công cộng, xây dựng nhà ở và xây dựng các công trình khác 25... Công ty cổ phần xây dựng số 9- Vinaconex năm 2005, 2006 Để đánh giá tính hợp lý trong việc sử dụng vốn cần phân tích cơ cấu tài sản của công ty, từ đó rút ra tỷ trọng đầu tư của từng bộ phận để có biện pháp hợp lý trong việc nâng cao hiêu quả sử dụng vốn của công ty 34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BẢNG PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ... Xuất phát từ ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ Trước tình hình đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ mà trước hết là tự trang trải mọi chi phí về VCĐ và có lãi 3, Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ 3.1 Các chỉ tiêu tổng hợp: gồm 4 chỉ tiêu 3.1.1 Hiệu quả sử dụng VCĐ: Doanh thu thuần + Hiệu quả sử dụng vốn cố định = Vốn cố định bình quân VCĐ... trên của công ty chủ yếu đáp ứng cho ngành nghề kinh doanh ở lĩnh vực Tất các các hoạt động đó đều nhằm mục đích không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ xã hội của Bộ xây dựng, của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam nói chung và của Công ty Cổ phần xây dựng số 9 nói riêng 3 Cơ cấu tổ chức quản lý và kinh doanh của Công ty: 3.1 Tổ chức... xếp lại các đơn vị của Bộ xây dựng, thì Công ty Cổ phần xây dựng số 9 trở thành đơn vị thành viên, đơn vị hạch toán kinh tế độc lập thuộc Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam Hiện nay, công ty xây dựng Vinaconex 9 đã cổ phần hoá theo Quyết định số 1731/QĐ-BXD ngày 04/11/2007, với vốn điều lệ là 21 tỷ đồng trong đó số vốn Tổng công ty đã góp là 12,6 tỷ đồng (chiếm 60% vốn điều lệ của Vinaconex... quản lý : Bộ máy công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến, tham mưu 3.1.1 Lãnh đạo công ty: -Giám đốc công ty là đại diện của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về điều hành hoạt động của Công ty. Giám đốc là người có quyền hành cao nhất trong Công ty -Các phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc điều hành hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công. .. thêm vốn, nhưng tốc độ nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận 1.3 Quản lý và bảo toàn VLĐ 1.3.1 Công tác quản lý sử dụng VLĐ VLĐ trong cùng một lúc được phân bổ trên khắp các giai đoạn luân chuyển và biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau Quản lý sử dụng VLĐ trong kinh doanh là một khâu có tầm quan trọng quyết đinh đến hiệu quả kinh doanh Quản lý VLĐ không những đamr bảo sử dụng VLĐ hợp lý, tiết... khí và 1 Ban điều Xưởngdcơ án B1 xây dựng 1 Phòng Tổ chức- hành chính - hà điện nước 2 Phòng Tài chính- ké toán 2 Ban điều Tổ nh dự án B2 3.2ànhcấu tổ chức của Công ty được trình bày theo sơ đồ sau: lý dự án Cơ dự án B3 3 Phòng Kỹ thuật - quản 3 Ban điều h 4 Phòng công ty 4 Ban điều hành dự ánSơ đồ tổ chức bộ máy quản lý củaĐầu tư B5 5 Phòng quản lý CN-TB 5 Ban quản lý dự án Chí Đông 6 Ban quản lý dự . dụng vốn trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác tổ chức ,quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng số 9_ Vinaconex. Chương III: Giải pháp nâng cao tổ chức, quản lý. và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần xây dựng số 9_ Vinaconex” Chuyên để thực tập tốt nghiệp được xây dựng thành 3 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng. SỬ DỤNG VLĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ. 1, Hiệu quả sử dụng VLĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ 1.1, Quan niêm về hiệu quả sử dụng VLĐ Vốn nói chung và VLĐ nói riêng là điều kiện cần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nâng cao tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựn, một số giải pháp nâng cao tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựn, một số giải pháp nâng cao tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựn