Biện pháp thi công cài đặt lắp đặt các dịch vụ

31 1,841 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2014, 00:48

1.Dịch vụ CATVBước 1 :Chuẩn bị dụng cụ vật tư lắp đặt : kìm , toovit , dao dọc giấy , dao quay , kìm nén , đầu jack f5 jack tivi , cầu nối FF , bộ chia truyền hình cáp , cáp rg 6 , đồng hồ đo truyền hình cáp , đồng hồ đo điện vạ năng.Bước 2 :đo tìm dây tín hiệu từ nhà khách hang ra trục . làm đầu cáp đánh dấu dây và đấu nối vào bộ chia trong tps trục kĩ thuật , lắp đặt thêm filter nếu cần thiết . Biện pháp thi công cài đặt lắp đặt các dịch vụ 1. Dịch vụ CATV Bước 1 : Chuẩn bị dụng cụ vật tư lắp đặt : kìm , toovit , dao dọc giấy , dao quay , kìm nén , đầu jack f5 jack tivi , cầu nối FF , bộ chia truyền hình cáp , cáp rg 6 , đồng hồ đo truyền hình cáp , đồng hồ đo điện vạ năng. Bước 2 : đo tìm dây tín hiệu từ nhà khách hang ra trục . làm đầu cáp đánh dấu dây và đấu nối vào bộ chia trong tps trục kĩ thuật , lắp đặt thêm filter nếu cần thiết . [...]... độ mạng hiện tại so với gói cước lắp đặt 3: lắp đặt FTTH Bước 1 : chuẩn bị dụng cu lắp đặt : máy hàn quang , dao cắt quang , dao tuốt sợi quang , kìm , tovit , dao dọc giấy máy đo công suất , bút soi quang , odf , dây nhảy , … Bước 2 : kiểm tra hạ tầng đây cáp trong nhà khách hàng Bước 3 : hàn tín hiệu đấu nối thi t bị đầu cuối cho khách hàng Bước 4 : lắp đặt ODF và thi t bị đầu cuối Bước 5 : vào... cho khách hàng Bước 6 : kiểm tra tốc độ đường truyền với gói cước khách hàng đăng ký 3 : lắp đặt IPTV Bước 1 : chuẩn bị dụng cụ lắp đặt bao gồm STB , dây cáp lan , dây hdmi , Bước 2 : lắp đặt thi t bị stb vào cổng lan của modem dây hdmi vào tivi Bước 3 : đăng nhập vào modem khai báo vlan khởi chạy dịch vụ Chú ý công lan đã tích là cổng giao tiếp với stb Sau khi khai báo xong ta bật tv chọn kết nối
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công cài đặt lắp đặt các dịch vụ, Biện pháp thi công cài đặt lắp đặt các dịch vụ, Biện pháp thi công cài đặt lắp đặt các dịch vụ