ĐỀ TÀI: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Thác Đa – ATIP

58 455 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 09:15

Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh LỜI MỞ ĐẦU Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và nhà nước, chuyển đổi nền kinh tế từ quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự định hướng của nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đó có sự phát triển đáng kể. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, trình độ dân trí ngày được nâng cao. Đảng và nhà nước ta đã xác định, Du lịch là một ngành công nghiệp khụng khúi, được ưu tiên phát triển mạnh và sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Quan điểm này được thể hiện rất rõ trong các văn kiện của Đại hội lần thứ VI, VII, VIII của Đảng. Chính vì vậy, theo đà phát triển của du lịch thế giới và khu vực, ngành du lịch Việt Nam trong những năm qua đã chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn tăng trưởng và dần hội nhập với du lịch các nước trong khu vực và trên thế giới. Năm 2007 cũng là năm đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ và thành công của sự nghiệp phát triển du lịch. Sự tăng trưởng của du lịch được xếp là một trong 10 sự kiện nổi bật của đất nước. Góp phần vào những thành công này của ngành Du lịch Việt Nam, có sự đóng góp rất nhiều của các công ty du lịch trên phạm vi cả nước nói chung và ở Hà Nội nói riêng. Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả, phát triển bền vững đòi hỏi mỗi công ty cần phải có kế hoạch, định hướng hướng đi cho riêng mình đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay. Mỗi doanh nghiệp cần phải xây dựng cho được chiến lược kinh doanh cho phù hợp với khả năng hiện có của mình và phù hợp với tình hình phát triển của trong nước và thế giới. Đây chính là yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công trong quá trình hoạt động kinh doanh. Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần du lịch Thác Đa - ATIP tôi đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Thác Đa – ATIP” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. SVTH: Doãn Thế Vĩnh Lớp QTKDTH – K37 1 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh Mục đích của việc lựa chọn đề tài này là để tìm hiểu, đánh giá việc thực hiện các chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Thác Đa trong thời gian qua và những chiến lược kinh doanh sẽ được sử dụng trong thời gian tiếp theo. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận kết hợp với quan sát tìm hiểu và khảo sát thực tế, phương pháp thu thập thông tin thứ cấp và sơ cấp, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp. Đề tài được bố cục thành 3 chương: Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần du lịch Thác Đa - ATIP Chương 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Thác Đa - ATIP Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Thác Đa - ATIP SVTH: Doãn Thế Vĩnh Lớp QTKDTH – K37 2 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh CHƯƠNG 1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÁC ĐA - ATIP 1.1. Giới thiệu Công ty Tên công ty: Công ty cổ phần du lịch Thác Đa – ATIP Tên giao dịch quốc tế: THACDA- ATIP TOURISM JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: THACDA., JSC Địa chỉ công ty: Thôn Muồng Cháu, xó Võn Hũa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Điện thoại: 04. 33969411/04.7849400 Fax: 04. 33969040 1.2. Quỏ trình hình thành và phát triển của Công ty 1.2.1. Lịch sử hình thành Công ty cổ phần Du lịch Thác Đa - ATIP tiền thân là khu du lịch sinh thái Thác Đa thuộc Công ty TNHH công nghệ Việt Mỹ (ATI). Khu du lịch sinh thái Thác Đa nằm ở phía đông chõn nỳi Ba Vì, thuộc thôn Muồng Chỏu, xó Võn Hũa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thác Đa có diện tích 100 ha và hàng nghìn ha vùng đệm để hỗ trợ cho du lịch sinh thái và giữ gìn môi trường trong sạch. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, năm 2000 Ban Giám đốc đã quyết định khởi công xây dựng hạ tầng cơ sở. Các hạng mục chính bao gồm khách sạn, hội trường, hồ bơi, trung tâm thể thao , năm 2003 đã được đưa vào hoạt động kinh doanh phục vụ du khách. Thác Đa được thiết kể bởi Công ty Quy hoạch và Thiết kế Hoa Kỳ - American Technologies, Inc., mang phong cách một khu du lịch nghỉ dưỡng và hội thảo. Không gian rộng, thoỏng đóng dựa vào giá trị môi trường trong sạch, cảnh quan thiên nhiên, phong cách phục vụ chuyên nghiệp là các yếu tố chính của Thác Đa. SVTH: Doãn Thế Vĩnh Lớp QTKDTH – K37 3 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh 1.2.2. Quá trình phát triển của Công ty Ngày 31/12/2006 Công ty TNHH công nghệ Việt Mỹ lập Hồ sơ xác định giá trị tài sản Khu du lịch sinh thái Thác Đa để tách ra thành lập Công ty cổ phần du lịch Thác Đa - ATIP. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000631 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 06 tháng 02 năm 2007. Công ty đăng ký thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh lần thứ nhất ngày 16 tháng 4 năm 2007. Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000631 đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 16 tháng 4 năm 2007, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm: Kinh doanh lữ hành nội địa; Kinh doanh lữ hành quốc tế; Kinh doanh các dịch vụ du lịch; Tổ chức hội thảo, hội nghị, hội trợ triển lãm; Kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; Kinh doanh dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp; Nhân và chăm sóc giống cây nông nghiệp; Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 1.3. Cơ cấu tổ chức 1.3.1. Các bộ phận thực hiện dịch vụ du lịch: + Bộ phận lễ tân; + Bộ phận chăm sóc khách hàng; + Bộ phận bar, bếp, nhà hàng buồng phòng; + Bộ phận hướng dẫn viên du lịch; + Bộ phận Marketing; + Bộ phận kinh doanh; SVTH: Doãn Thế Vĩnh Lớp QTKDTH – K37 4 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh 1.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, sẽ bầu hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty. Sơ đồ 1. Tổ chức bộ máy của Công ty Hệ thống quản trị của công ty theo kiểu trực tuyến chức năng. Với hệ thống quản trị này vừa duy trì được hệ thống trực tuyến, vừa két hợp được với việc tổ chức các bộ phận chức năng. Trong đó quyền ra lệnh quản tri sẽ thuộc cấp trưởng trực tuyến và cấp trưởng chức năng. Theo cách tổ chức này ưu điểm lớn là gắn việc sử dụng chuyên gia ở các bộ phận chức năn với hệ thống trực tuyến mà vẫn giữ được tính thống nhất quản trị ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, để đạt được điều đó đòi hỏi phải có sự phối hợp nhất định giữa các hệ thống trực tuyến và các bộ phận hoạt động chức năng. SVTH: Doãn Thế Vĩnh Lớp QTKDTH – K37 5 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN GIÁM ĐỐC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÁC PHÒNG BAN NGHIỆP VỤ Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục tiêu, chính sách, chiến lược và quyền lợi của Công ty phù hợp với Luật pháp và điều lệ công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng Cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty và thực hiện các công việc khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc là người quyết định cao nhất tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. Cỏc phòng ban nghiệp vụ Cỏc phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc. Công ty hiện có các phòng nghiệp vụ với chức năng được quy định như sau: SVTH: Doãn Thế Vĩnh Lớp QTKDTH – K37 6 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh Phòng Tổ chức Hành chính: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về công tác quản lý lao động, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Thực hiện các nhiệm vụ về hành chính văn phòng đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty và các phòng nghiệp vụ. Nghiên cứu các chế độ chính sách của Nhà nước để áp dụng thực hiện trong Công ty. Giải quyết các chế độ đối với ng- ười lao động. Xây dựng các nội quy, quy chế của Công ty theo Luật lao động. Phòng kinh doanh: Phòng kinh doanh có chức năng tham mưu phương án kinh doanh, tổ chức kinh doanh du lịch. Tham mưu cho Ban giám đốc chiến lược thị trường trong tư- ơng lai, xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất. Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm trên cơ sở năng lực hiện có. Tổ chức tiếp nhận vật tư, tổ chức kinh doanh, tiến độ thực hiện, theo dõi thực hiện hợp đồng. Phòng Kế toán - Tài chính: Có chức năng trong việc lập kế hoạch sử dụng và quản lý nguồn tài chính của Công ty, phân tích các hoạt động kinh tế nhằm bảo toàn vốn của Công ty, tổ chức công tác hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán thống kê và chế độ quản lý tài chính của Nhà nớc. Thực hiện công tác thanh quyết toán các chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về các chế độ quản lý tài chính tiền tệ, thực hiện công tác xây dựng kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm. An toàn lao động và vệ sinh môi truờng: Giám sát nội quy ra vào Công ty, tổ chức đón tiếp khách hàng đến giao dịch tại công ty, kiểm tra giám sát ghi chép chi tiết khách hàng vào Công ty; Bảo vệ tài sản Công ty, kiểm tra giám sát công tác phòng cháy chữa cháy, công tác bảo vệ quân sự đáp ứng một cách nhanh nhất khi tình huống xấu sảy ra. SVTH: Doãn Thế Vĩnh Lớp QTKDTH – K37 7 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh Trạm Y tế: Chịu trách nhiệm cao nhất trong đơn vị trước Tổng Giám đốc, có chức năng chăm sóc sức khỏe cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Ban Đời sống : Chịu trách nhiệm cao nhất trong đơn vị trước Tổng Giám đốc, phụ trách về công tác phục vụ đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty. 1.4. Kết quả chủ yếu mà Công ty đã đạt được 1.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2005-2008 Công ty cổ phần du lịch Thác Đa - ATIP mặc dù mới đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, nhưng trước đó đã hoạt động dưới hình thức chi nhánh của Công ty TNHH công nghệ Việt Mỹ do vậy đã kế thừa được một hệ thống quản trị điều hành, đội ngũ nhân viên cũng như những khách hàng cũ. Trong những năm vừa qua đã thu hút khá nhiều khách du lịch về Thác Đa thăm quan, nghỉ ngơi do đó lợi nhuõn của công ty năm sau thường cao hơn năm trước. Bảng 01: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2005 - 2008 TT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1 Tổng tài sản Tr.đ 187.000 231.000 253.342 261.000 2 Doanh thu thuần Tr.đ 26.000 30.000 35.000 36.000 3 Chi phí Tr.đ 23.646 27.413 31.852 32.700 4 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tr.đ 2.354 2.587 3.148 3.300 5 Lợi nhuận khác Tr.đ - - 6 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 2.354 2.587 3.148 3.300 7 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 1.694,88 1.862,64 2.406,24 2.576,00 (Nguồn: Công ty cổ phần du lịch Thác Đa - ATIP) Tuy nhiên Công ty cổ phần du lịch Thác Đa - ATIP còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý điều hành. Công ty sẽ lựa chọn một đội ngũ ban lãnh đạo có năng lực để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. SVTH: Doãn Thế Vĩnh Lớp QTKDTH – K37 8 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh Bên cạnh đó công ty cũng đang trong giai đoạn xây dựng các quy trình, quy chế để thực hiện điều hành doanh nghiệp có hiệu quả hơn. Công ty đó thuờ tổ chức tư vấn tài chính chuyên nghiệp để tư vấn và xây dựng Điều lệ công ty cổ phần, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, quy chế tài chính, quy chế tiền lương, tiền thưởng,… Nhìn vào bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2005 đến năm 2007 ta thấy năm 2005 doanh thu thuần của công ty đạt 26 tỷ đồng, năm 2006 đạt 30 tỉ đồng tăng 15% so với năm 2005 và năm 2007 tăng so với năm 2006 là 17%. Năm 2008 tuy tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động song doanh thu thuần của công ty vẫn đạt ở mức 36 tỷ đồng, tăng 2,86% so với năm 2007. Trong khi nhiều công ty du lịch khỏc cú mức tăng trưởng âm. Như vậy kết quả cho thấy doanh thu thuần của công ty tăng đều qua các năm. Năm sau thường cao hơn năm trước và được mô tả qua biểu đồ 1 Biểu đồ 1: Doanh thu của Công ty qua các năm Đơn vị: tỷ đồng SVTH: Doãn Thế Vĩnh Lớp QTKDTH – K37 9 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán của công ty - Lợi nhuận: Mục tiêu của mọi hoạt động kinh doanh là lợi nhuận, bất kỳ doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt động kinh doanh cũng phải tính đến chỉ tiêu này. Lợi nhuận được tính bằng doanh thu trừ chi phí. Nếu lợi nhuận dương chứng tỏ Công ty làm ăn có lãi, còn lợi nhuận âm chứng tỏ Công ty kinh doanh không có hiệu quả, thua lỗ. Lợi nhuận quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp làm ăn hiệu quả tất yếu thu được lợi nhuận cao và có tính bền vững. Để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty ta xem xét lợi nhuận. Mà hoạt động của Công ty chủ yếu là hoạt động kinh doanh dịch vụ nên lợi nhuận của Công ty phần lớn thu được từ hoạt động kinh doanh. Biểu đồ 2: Lợi nhuận của Công ty qua các năm Đơn vị: triệu đồng ( nguồn bộ phận tài chính- kế toán ) Lợi nhuận của Công ty tăng đều qua các năm, năm sau cao hơn năm trước, năm 2005 lợi nhuận của Công ty là 1,694 tỷ đồng, đến năm 2006 là 1,862 tỷ đồng tăng 10% so với năm 2005, năm 2007 là 2,406 tỷ đồng tăng 22% so với năm 2006. SVTH: Doãn Thế Vĩnh Lớp QTKDTH – K37 10 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2005 2006 2007 2008 [...]... chin lc kinh doanh no cng l hon ho Mc dự vy, khi thc hin chin lc trong quỏ trỡnh kinh doanh, Cụng ty ó thu c nhng thnh cụng nht nh nõng cao hiu qu kinh doanh cụng ty cn phỏt huy nhng u im v khc phc nhng nhc im xõy dng mt bn chin lc kinh doanh hiu qu 2.2.1 Nhng kt qu t c trong vic thc hin chin lc kinh doanh i vi chin lc Marketing hn hp: Cụng ty ó s dng chin lc Marketing Mix trong chin lc kinh doanh. .. tr kinh doanh kinh doanh ca Cụng ty l phi bng cỏch no ú cú th m rng mi quan h vi cng nhiu nh cung cp thỡ cng tt Nú s thỳc y hot ng kinh doanh ca Cụng ty mt cỏch cú hiu qu SVTH: Doón Th Vnh 19 Lp QTKDTH K37 Chuyờn tt nghip Khoa Qun tr kinh doanh 1.5.2.3 Sc ộp t pha cc sn phm thay th Trong tng lai sn phm thay th ca Cụng ty s cú xu hng gia tng Vi nhiu hỡnh thc t chc cỏc chng trỡnh du lch mi do cỏc doanh. .. kờnh phõn phi giỏn tip S : Kờnh phõn phi trc tip Công ty du lịch Thác Đa Khách du lịch Kờnh phõn phi trc tip l mt trong 2 kờnh phõn phi ch yu trong nhng nm gn õy ca Cụng ty Theo kờnh ny khỏch du lch liờn h trc tip vi cụng ty m khụng thụng qua bt c mt trung gian no khỏc i tng khỏch n vi cụng ty qua kờnh ny ch yu l nhng khỏch hng truyn thng hoc bit n cụng ty thụng qua bn bố, ngi thõn, cỏc phng tin thụng... l mt kờnh phõn phi hiu qu ca cụng ty c phn du lch Thỏc a Cụng ty S : S kờnh phõn phi ca Cụng ty c phn du lch Thỏc a c phn Khỏch duc lch SVTH: Doón Th Vnh du lch Vn phũng i din ca cụng28 ti H ty Ni Thỏc a Lp QTKDTH K37 Chuyờn tt nghip Khoa Qun tr kinh doanh Cỏc hóng l hnh Đại lý Vi kờnh phõn phi giỏn tip th khch n vi cụng ty thng thụng qua vn phũng du lch ca cụng ty ti H Ni, cc húng l hnh v cỏc i... mi ngi lm vic hng say hn v gn bú vi Cụng ty hn 1.4.2 kt qu cỏc lnh vc hot ng khỏc 1.5 c im kinh t - k thut ch yu nh hng n chin lc kinh doanh ca Cụng ty 1.5.1 Mụi trng v mụ 1.5.1.1 Mụi trng kinh t SVTH: Doón Th Vnh 11 Lp QTKDTH K37 Chuyờn tt nghip Khoa Qun tr kinh doanh Mụi trng kinh t v mụ cú tỏc ng ln n vic xõy dng chin lc kinh doanh ca mi doanh nghip Nn kinh t ca t nc tng trng hay suy thoỏi nú... Qung cỏo qua Internet, cỏc cuc hi tho, hi ch du lch, t ri, tp gp, cỏc phng tin thụng tin i chỳng: Bỏo, i, truyn hnh Hng nm cụng ty ó b ra nhng khon tin ln phc v cho hot ng ny SVTH: Doón Th Vnh 23 Lp QTKDTH K37 Chuyờn tt nghip Khoa Qun tr kinh doanh CHNG 2 THC TRNG CHIN LC KINH DOANH CA CễNG TY C PHN DU LCH THC A - ATIP 2.1 Thc trng chin lc kinh doanh ca Cụng ty 2.1.1 Thc trng s dng chin lc Marketing... xột vic thc hin chin lc kinh doanh ca Cụng ty Vi mc tiờu ti a hoỏ li nhun v tho món ti u nht mi nhu cu ca khỏch du lch Tng bc xõy dng khu du lch ca Cụng ty tr thnh mt thng SVTH: Doón Th Vnh 31 Lp QTKDTH K37 Chuyờn tt nghip Khoa Qun tr kinh doanh hiu mnh trong thi gian ti t c nhng mc tiờu ra, cng ging vi tt c cỏc cụng ty khỏc, Cụng ty phi xõy dng cho mỡnh nhng chin lc kinh doanh phự hp t c nhng... gia du khỏch vi cỏc cụng ty du lch trong vic thc hin cỏc chng trỡnh du lch cho du khỏch 1.5.3 Ngun lc bờn trong ca Cụng ty 1.5.3.1 Thc trng ngun ti chớnh ca Cụng ty Cn c theo H s xỏc nh giỏ tr ti sn doanh nghip Khu Du lch sinh thỏi Thỏc a ti ngy 31 thỏng 12 nm 2006 do Cụng ty TNHH cụng ngh Vit M lp v Bỏo cỏo soỏt xột ca Kim toỏn viờn c lp (Cụng ty kim toỏn Vit u) thỡ tng giỏ tr thc t ti sn ca Khu du. .. Cụng ty c phn du lch Thỏc a - ATIP l 245.000.000.000 ng Theo Bỏo cỏo ti chớnh Cụng ty c phn du lch Thỏc a ATIP ti ngy thnh lp 06/02/2007, Tng ti sn ca Cụng ty l 250.000.000.000 ng, trong ú 245.000.000.000 ng l giỏ tr ti sn Khu du lch sinh thỏi Thỏc a, 5.000.000.000 ng do cỏc thnh viờn gúp bng tin mt 1.5.3.2 Thc trng ngun nhõn lc ca Cụng ty n ngy 31 thỏng 12 nm 2008 thỡ tng s lao ng trong Cụng ty l... sn phm thay th i vi nhng sn phm ca Cụng ty 1.5.2.4 Th trng khỏch du lch Th trng khỏch du lch l yu t quan trng nht quyt nh ti quỏ trỡnh xõy dng chin lc kinh doanh ca Cụng ty Bi vỡ, mc tng trng ca th trng khỏch quy nh mc hp dn ca th trng Khi th trng ú l hp dn thỡ Cụng ty s xõy dng nhng chin lc kinh doanh phự hp cú th thõm nhp, phỏt trin v m rng th trng Cụng ty s s dng tt c mi ngun lc ca mỡnh cú th . triển của Công ty cổ phần du lịch Thác Đa - ATIP Chương 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Thác Đa - ATIP Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh. công trong quá trình hoạt động kinh doanh. Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần du lịch Thác Đa - ATIP tôi đã quyết định chọn đề tài: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du. sản Khu du lịch sinh thái Thác Đa để tách ra thành lập Công ty cổ phần du lịch Thác Đa - ATIP. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Thác Đa – ATIP, ĐỀ TÀI: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Thác Đa – ATIP, ĐỀ TÀI: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Thác Đa – ATIP, Tăng cường và đổi mới hoạt động Marketing trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay cũng như về lâu dài. Điều này, đòi hỏi Công ty phải xây dựng thiết lập những chương trình chiến lược marketing chi tiết, cụ thể nhưng phải phù hợp với từng giai đoạn phát tr, Trong năm 2009 và những năm tiếp theo, Hà Nội cũng không nằm ngoài vũng xoỏy của khủng hoảng kinh tế của thế giới và khu vực. Đây được đánh giá là một năm khó khăn cho du lịch Thủ đô. Chính vì vậy sở du lịch cần phải bám sát vào những giải pháp của Tổng c

Mục lục

Xem thêm