bài giảng toán 4 chương 2 bài 1 phép cộng

15 361 0
  • Loading ...
1/15 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 16:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÉP CỘNG KiÓm tra bµi cò ÐÆt tÝnh råi tÝnh: 346 + 123 765 + 286 B 346 123 + 469 1051 765 286 + 7 9 1. VÝ dô: a) 48352 + 21026 = 21026 48352 + 836 48352 + 21026 = 69378 - 2 cộng 4 bằng 6, Viết 6. - 8 cộng 1 bằng 9, Viết 9. - 3 cộng 0 bằng 3, Viết 3. - 5 cộng 2 bằng 7, Viết 7. * Cộng theo thứ tự từ phải sang trái. Phép cộng - 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. . 48352 + 21026 = 69378 b) 367859 + 541728 = ? 367859 541728 + * Cộng theo thứ tự từ phải sang trái. - 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 78590 - 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8. viết 8. - 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. - 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9 viết 9. - 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. - 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9 viết 9. 9 Phép cộng Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta thực hiện đặt tính sao cho các hàng đơn vị thẳng cột với nhau. Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái. Khi thc hin phộp cng cỏc s t nhiờn ta t tớnh nh th no? Thc hin cỏc phộp tớnh theo th t no? Phộp cng Đặt tính rồi tính: 1 a) 4682 + 2305 = b) 2968 + 6524 = 5247 + 2741 = 3917 + 5267 = 5247 2741 7988 + 4682 2305 6987 + 2968 6524 9492 + 3917 5267 9184 + B Phép cộng Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta thực hiện đặt tính sao cho các hàng đơn vị thẳng cột với nhau. Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái. Khi thc hin phộp cng cỏc s t nhiờn em ó t tớnh nh th no? Thc hin cỏc phộp tớnh theo th t no? Phộp cng a) 4685 + 2347 57696 + 814 = 7032 = 58510 6094 + 8566 = 14660 Bµi 2: TÝnh N b) 186954 + 247436 = 434390 514625 + 82398 = 597023 793575 + 6425 = 800000 Khi thùc hiÖn phÐp céng c¸c sè tù nhiªn em thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh theo thø tù nµo? Phép cộng Bài 3 : Tóm tắt Cây lấy gỗ : 325 164 cây Cây ăn quả : 60 830 cây ? Cây Giải Số cây cả huyện đó đã trồng được là : 325164 + 60830 = 385994 (cây) Đáp số : 385994 cây Phép cộng [...]...Phộp cng 4 Tỡm x : Mun tỡm s b tr trong phộp tớnh tr ta lm th no? Mun tỡm s b tr trong phộp tớnh tr ta ly hiu cng vi s tr Phộp cng 4 Tỡm x : Mun tỡm s hng cha bit ta lm th no? Mun tỡm s hng cha bit ta ly tng tr i s hng ó bit Phộp cng 4 Tỡm x : a) x 363 = 975 b) 20 7 + x = 815 x = 975 + 363 x = 815 - 20 7 x = x= 13 38 608 Phộp cng Cng c - dn dũ: -Khi nh xem li... cng cỏc thc nhiờn - Ghi nh cỏch thc tớnh nh th no? Thc hin phộpphộp tớnh theo th t cỏc cng no? - Xem bi tip theo: Phộp tr - SGK trang 39 Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta thực hiện đặt tính sao cho các hàng đơn vị thẳng cột với nhau Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái Tit hc kt thỳc . ĐÀO TẠO PHÉP CỘNG KiÓm tra bµi cò ÐÆt tÝnh råi tÝnh: 346 + 12 3 765 + 28 6 B 346 12 3 + 46 9 10 51 765 28 6 + 7 9 1. VÝ dô: a) 48 3 52 + 21 026 = 21 026 48 3 52 + 836 48 3 52 + 21 026 = 69378 - 2 cộng 4 bằng. 46 82 + 23 05 = b) 29 68 + 65 24 = 5 24 7 + 2 7 41 = 3 917 + 526 7 = 5 24 7 2 7 41 7988 + 46 82 23 05 6987 + 29 68 65 24 949 2 + 3 917 526 7 91 84 + B Phép cộng Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta. 14 6 60 Bµi 2: TÝnh N b) 18 69 54 + 24 7 436 = 43 4390 5 14 6 25 + 823 98 = 597 023 793575 + 6 42 5 = 800000 Khi thùc hiÖn phÐp céng c¸c sè tù nhiªn em thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh theo thø tù nµo? Phép cộng Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 4 chương 2 bài 1 phép cộng, bài giảng toán 4 chương 2 bài 1 phép cộng, bài giảng toán 4 chương 2 bài 1 phép cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn