xây dựng hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị

83 657 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 08:41

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lời cảm ơn Thời gian trôi qua thật nhanh, bốn năm học tập, nghiên cứu của chúng em trên giảng đường Đại học đã sắp kết thúc. Bốn năm, quãng thời gian không ngắn của một đời người, không dài trong quá trình học tập nghiên cứu, quãng thời gian với đầy ắp kỷ niệm bên thầy cô, bạn bè đã sắp trôi qua mãi mãi. Trong những tháng cuối cùng của quãng đời sinh viên tươi đẹp, em có cơ hội nghiên cứu thực tế, vận dụng những kiến thức đã được thầy cô truyền dạy trong những năm qua vào việc tìm ra giải pháp công nghệ thông tin thực sự thiết thực cho cuộc sống và công việc quản lý. Qua quá trình thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp, em mới thấy được hết tầm quan trọng, sự bổ Ých và thiết thực của những kiến thức đã được các thầy truyền đạt trong bốn năm qua. Với tất cả tấm lòng mình, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô tại khoa Tin học Kinh tế trường Đại học Kinh tế quốc dân - những người đã tận tình chỉ dạy, truyền đạt cho em những kiến thức quớ bỏu và thiết thực cho việc học tập, nghiên cứu trên giảng đường Đại học và trong công việc của em sau này. Em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới TS. Trần Thị Song Minh – người đã tận tình chỉ bảo, góp ý và hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Những lời góp ý, chỉ dạy, hỏi han, động viên chân tình của cụ đó giỳp em vượt qua khó khăn, vướng mắc để giải quyết được bài toán thực tế đã đặt ra. Em xin cảm ơn cô rất nhiều. Em còng xin gửi lời cảm ơn tới TS. Đặng Kim Giao, anh Phan Thanh Bình, anh Huy, anh Phúc đó tạo điều kiện và giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực tập tại Trung tâm tin học Bộ Xây dựng và quá trình thực hiện đề tài “Xõy dựng hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị”. Lời cuối cùng, xin cảm ơn các bạn sinh viên trong tập thể líp Tin học Kinh tế 43B. Cảm ơn các bạn đó luụn ở bên tớ trong bốn năm qua, cảm ơn vỡ đó luụn động viên và giúp đỡ tớ trong quá trình thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp này. 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lời nói đầu Công nghệ thông tin ngày càng chứng tỏ được tầm quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đâu đâu trong cuộc sống cũng bắt gặp những ứng dụng thiết thực của khoa học công nghệ thông tin, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý. Là mét sinh viên khoa Tin học Kinh tế trường Đại học Kinh tế quốc dân, được học tập và nghiên cứu trong cả hai lĩnh vực Kinh tế và Công nghệ thông tin nên em có lợi thế hơn những sinh viên của các khoa khỏc, cỏc trường khác trong việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý. Chính vì vậy, trong quá trình thực tập tại Trung tâm tin học Bộ Xây dựng, em đã tìm tòi, nghiên cứu và xây dựng “Hệ thống thông tin quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị”. Hệ thống này ra đời sẽ giúp giảm nhẹ công việc của các chủ đầu tư – những người quan tâm và chịu trách nhiệm nhiều nhất tới quỏ trỡnh đầu tư xây dựng khu đô thị - thông qua việc chuyển những công việc quản lý bằng tay hoặc bán tin học trong hiện tại thành tin học hoá hoàn toàn. Hệ thống hoàn thành sẽ cho phép chủ đầu tư nắm bắt được tiến độ sử dụng vốn đầu tư thông qua các số liệu về giá trị thực hiện tới nay và đưa ra các báo cáo về quản lý đầu tư khu đô thị một cách nhanh chóng, chính xác và dễ dàng. Ngoài lời nói đầu và phần kết luận, chuyên đề tốt nghiệp được bố cục thành 3 chương: Chương I “Tổng quan về cơ sở thực tập và đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị” tập trung giới thiệu về cơ sở thực tập, những yêu cầu thực tế đặt ra cho việc tin học hoá việc quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và phạm vi nghiên cứu của đề tài. Chương II “Cơ sở lý luận về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin” đề cập tới khái niệm hệ thống thông tin, quá trình phát triển hệ thống thông tin, các công cụ được sử dụng để phân tích, thiết kế và thực hiện chuyên đề tốt nghiệp. Chương III “Phõn tớch thiết kế hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị” đưa ra những kết quả phân tích, thiết kế quan trọng nhất của 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp chuyên đề. Đó là thiết kế các tệp dữ liệu, thiết kế sơ đồ cấu trúc dữ liệu, các giao diện vào/ ra và các thuật toán chính trong chương trỡnh. MỤC LỤC CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP VÀ ĐỀ TÀI “XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ ” 6 1.1 Giới thiệu về cơ sở thực tập 6 CH NG I T NG QUAN V C S TH C T P V T IƯƠ – Ổ Ề Ơ Ở Ự Ậ ÀĐỀ À 4 XÕY D NG H TH NG THÔNG TIN QU N LÝ“ Ự Ệ Ố Ả 4 D N U T X Y D NG KHU Ô THỰÁ ĐẦ Ư Â Ự Đ Ị” 4 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 5 1.1.1 Giới thiệu chung về Trung tâm tin học Bộ Xây dựng và Phũng Phỏt triển công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu (CNTT & CSDL ) 5 1.1.2 Các chức năng của Phòng Phát triển CNTT & CSDL 8 1.1.3 Nhiệm vụ của Phòng Phát triển CNTT & CSDL 9 1.1.4 Các thành tựu đã đạt được 10 1.2 LÝ DO LÙA CHỌN ĐỀ TÀI “XÕY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ” 12 1.2.1 Lý do lùa chọn đề tài 12 1.2.2 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại Hà Nội 13 1.2.3 Phạm vi nghiên cứu của đề tài 15 1.2.4 Một số khái niệm sử dụng trong quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị 15 1.2.5 Công cụ thực hiện 16 CH NG II C S LÝ LU N VƯƠ – Ơ Ở Ậ Ề 17 PH N T CH V THI T K H TH NG THÔNG TINÂ Í À Ế Ế Ệ Ố 17 2.1 HỆ THỐNG THÔNG TIN (HTTT) 17 2.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin 17 2.1.2 Phân loại HTTT 18 2.1.3 Các mô hình biểu diễn HTTT 20 2.1.4 Tầm quan trọng của HTTT hoạt động tốt 22 2.2 PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN MỘT HTTT 23 2.2.1 Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một HTTT 23 2.2.2 Phương pháp phát triển HTTT 25 2.2.3 Các nguyên tắc phát triển HTTT 27 2.3 CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN HTTT 27 2.3.1 Giai đoạn 1- Đánh giá yêu cầu 28 2.3.2 Giai đoạn 2 - Phân tích chi tiết 28 2.3.3 Giai đoạn 3 - Thiết kế lụgớc 29 2.3.4 Giai đoạn 4 - Đề xuất các phương án của giải pháp 29 2.3.5 Giai đoạn 5 - Thiết kế vật lý ngoài 30 2.3.6 Giai đoạn 6 - Triển khai kỹ thuật hệ thống 31 2.3.7 Giai đoạn 7: Cài đặt và khai thác 31 2.4 PHÂN TÍCH HTTT 32 2.4.1 Các phương pháp thu thập thông tin 32 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.4.2 Mó hoỏ dữ liệu 33 2.4.3 Các công cụ mô hình hóa HTTT 34 2.5 PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU TỪ CÁC THÔNG TIN ĐẦU RA 38 2.5.1 Bước 1 – Xác định các đầu ra của HTTT 38 2.5.2 Bước 2 – Xác định các tệp cần thiết cung cấp đủ dữ liệu cho việc tạo ra từng đầu ra 38 2.5.3 Bước 3 – Tích hợp các tệp để chỉ tạo ra mét CSDL 40 2.5.4 Bước 4 – Xác định khối lượng dữ liệu cho từng tệp và toàn bộ sơ đồ 40 2.5.5 Bước 5 – Xác định liên hệ lụgớc giữa các tệp và thiết lập sơ đồ cấu trúc dữ liệu 40 2.6 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI 40 2.6.1 Lý thuyết về cơ sở dữ liệu 40 2.6.2 Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual FoxPro 42 CH NG III PH N T CH THI T K H TH NG THÔNG TIN QU N LÝƯƠ – Â Í Ế Ế“ Ệ Ố Ả 45 D N U T X Y D NG KHU Ô THỰÁ ĐẦ Ư Â Ự Đ Ị” 45 3.1 PHÂN TÍCH TỔNG THỂ 45 3.1.1 Sơ đồ chức năng của hệ thống (Sơ đồ BFD) 45 3.1.2 Sơ đồ DFD ngữ cảnh 46 3.1.3 Sơ đồ DFD mức 0 47 3.1.4 Sơ đồ DFD mức 1 48 3.1.5 Sơ đồ quan hệ thực thể ERD (Entity Relationship Diagram) 50 3.1.6 Sơ đồ luồng thông tin IFD (Information Flow Diagram) 50 3.2 THIẾT KẾ CSDL 53 3.2.1 Liệt kê các đầu ra của hệ thống 53 3.2.2 Chuẩn hoá dữ liệu 55 3.2.3 Tích hợp các tệp 60 3.2.4 Thiết kế các tệp CSDL 61 3.2.5 Sơ đồ cấu trúc dữ liệu quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị 64 3.3 CÁC THUẬT TOÁN CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH 66 3.3.1 Thuật toán đăng nhập chương trình 66 3.3.2 Thuật toán thêm dữ liệu 66 3.3.3 Thuật toán sửa dữ liệu 67 3.3.4 Thuật toỏn xoá dữ liệu 69 3.3.5 Thuật toán in báo cáo 70 3.4 MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 71 3.4.1 Form Đăng nhập hệ thống 71 3.4.2 Menu chính của chương trình 72 3.4.3 Form Đổi mật mã 72 3.4.4 Form Đăng ký người dùng mới 73 3.4.5 Form Danh mục dự án đầu tư khu đô thị 73 3.4.6. Cập nhật hợp đồng 74 3.4.7 Form Cập nhật thanh toán hợp đồng 75 3.4.8 Danh mục văn bản 76 3.4.9 Cập nhật Văn bản – Dự án 77 3.5 MỘT SỐ ĐẦU RA CHÍNH CỦA HỆ THỐNG 78 3.5.1 Báo cáo công tác đầu tư xây dựng 78 3.5.2 Báo cáo kết quả xây dựng nhà ở 78 3.5.3 Báo cáo tổng hợp cơ sở hạ tầng 79 3.5.4 Báo cáo hợp đồng kinh tế 79 3.5.6 Danh mục hồ sơ tài liệu 81 Chương I – Tổng quan về Cơ sở thực tập và đề tài “Xõy dựng hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị” 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.1 Giới thiệu về cơ sở thực tập 1.1.1 Giới thiệu chung về Trung tâm tin học Bộ Xây dựng và Phũng Phỏt triển công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu (CNTT & CSDL ) Trung tâm tin học Bộ Xây dựng được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm thông tin khoa học xây dựng (trực thuộc Bộ Xây dựng) và Trung tâm tin học quản lý hành chính nhà nước ngành Xây dựng (trực thuộc Văn phòng Bộ) theo quyết định số 727/QĐ-BXD ngày 26/05/2003 của Bộ trưởng Bộ Xõy dựng. - Tên giao dịch quốc tế: Construction Information Technology Centre (viết tắt là CITC) - Trụ sở được đặt tại Sè 37 phố Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội. Trung tâm tin học là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Xây dựng, có tư cách pháp nhân, có con dấu theo mẫu quy định và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng. Chức năng chính của Trung tâm là tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, nghiên cứu phát triển hệ thống tin học ngành Xây dựng; là đầu mối thu thập, quản lý, lưu trữ, cung cấp, phổ biến thông tin phục vụ yêu cầu chỉ đạo, quản lý nhà nước của Bộ, và công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành Xây Dựng. Các nhiệm vụ chính của Trung tâm bao gồm: 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển hệ thống tin học hoỏ cỏc hoạt động thông tin phục vụ quản lý trong ngành Xây dựng phù hợp với từng giai đoạn trình Bộ phê duyệt. - Xây dựng, quản lý, vận hành và bảo trì Trung tâm tích hợp dữ liệu và mạng tin học quản lý hành chính của Bộ Xây dựng; xây dựng, tích hợp các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tổ chức kết nối, cung cấp và bảo đảm thông tin thông suốt với các cơ quan Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị trong ngành Xây dựng. - Nghiên cứu, ứng dụng những thanh tựu công nghệ thông tin ở trong nước và nước ngoài; phát triển, cung cấp phần mềm tin học và thống nhất áp dụng các phần mềm phục vụ quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh trong ngành Xây dựng. - Xây dựng, quản lý và khai thác các dịch vụ thông tin để phát triển trang thông tin điện tử (Website) của Bộ Xây dựng; xây dựng và phát triển hệ thống “Chớnh phủ điện tử ngành Xây dựng” theo chương trình và hướng dẫn của Ban điều hành đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của Chính phủ; tin học hoá về hành chính các dịch vụ công của Bộ theo qui định của pháp luật. - Tổ chức thu thập, quản lý, lưu trữ tài liệu, tư liệu, sỏch, bỏo, tạp chí khoa học công nghệ trong và ngoài nước có liên quan đến ngành Xây dựng; quản lý thư viện khoa học công nghệ của Bộ bằng các giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ tra cứu, cung cấp thông tin kịp thời theo yêu cầu quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo, sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành Xây dựng - Tổ chức biên tập, xuất bản các Ên phẩm, tập san, thông tin nhanh về cơ chế chính sách, hoạt động khoa học công nghệ quản lý,… phục vụ yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và các đơn vị trong ngành Xây dựng. - Đầu mối tổ chức các hoạt động thông tin: triển lãm, hội thảo, họp báo, chiếu phim, dịch vụ tư vấn thông tin khoa học công nghệ, khoa học quản lý, nghiên cứu, 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp đào tạo, sản xuất cho các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. - Thực hiện các nội dung của công tác tư vấn về công nghệ thông tin (lập dự án, thẩm định, tư vấn đấu thầu, giám sát thi cụng,…); tổ chức đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị trong ngành Xây dựng. - Thực hiện hợp tác, trao đổi với các tổ chức, đơn vị, cỏc chuyờn gia trong và ngoài nước để tiếp nhận, nâng cao trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý và phát triển công nghệ thông tin phục vụ quản lý, sản xuất kinh doanh của ngành Xây dựng. - Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, các chế độ chớnh sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm. - Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật và quy chế của Bộ. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao Hiện tại Trung tâm tin học Bộ Xây dựng có một Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý chung và năm phòng nghiệp vụ trực thuộc, bao gồm: phòng Phát triển công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu, phòng Tổng hợp (Tổ chức – Hành chính – Kế hoạch – Tài vụ), phòng Tích hợp dữ liệu và quản trị mạng, phòng Tư liệu, thư viện và tra cứu, phòng Thông tin và tư vấn dịch vụ thông tin. 7 Chuyờn thc tp tt nghip Trung tõm tin hc B Xõy dng c t chc theo s sau: Hỡnh 1 S t chc Trung tõm tin hc B Xõy dng Phũng Phỏt trin Cụng ngh thụng tin v C s d liu (CNTT & CSDL) l mt trong cỏc phũng nghip v trc thuc Trung tõm tin hc B Xõy dng c thnh lp theo quyt nh s 727/Q-BXD ngy 26/05/2003 ca B trng B Xõy dng. Hin ti Phũng Phỏt trin CNTT & CSDL cú 1 Trng phũng v 4 chuyờn viờn tin hc cú trỡnh t i hc tr lờn, trong ú cú 2 ngi ú cỳ bng thc s v 2 ngi ang theo hc cao hc tip tc nõng cao nng lc chuyờn mụn. 1.1.2 Cỏc chc nng ca Phũng Phỏt trin CNTT & CSDL Theo quyt nh ca Giỏm c Trung tõm tin hc B Xõy dng, Phũng Phỏt trin CNTT & CSDL cỳ cc chc nng chớnh sau õy: - Nghiờn cu, ng dng, phỏt trin cụng ngh thụng tin v cỏc c s d liu phc v cụng tỏc qun lý, iu hnh, sn xut kinh doanh v cụng tỏc thụng tin, th vin 8 Giám đốc Phòng Phát triển CNTT và CSDL Phòng Tổng hợp Phòng Tích hợp dữ liệu và quản trị mạng Phòng Thông tin và t vấn dịch vụ thông tin Phòng T liệu, th viện và tra cứu Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Xây dựng và phát triển các phần mềm tin học, trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng - Tổ chức đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ thông tin 1.1.3 Nhiệm vụ của Phòng Phát triển CNTT & CSDL Để thực hiện các chức năng đã được quy định, Phòng Phát triển CNTT & CSDL cú cỏc nhiệm vụ sau: - Tham gia xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển hệ thống tin học hoỏ cỏc hoạt động thông tin phục vụ quản lý trong ngành Xây dựng - Đề xuất kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin - Nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin qua các đề tài, đề án, dự án khoa học công nghệ - Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh và công tác thông tin, thư viện trong ngành Xây dựng. - Xây dựng và phát triển hệ thống “Chớnh phủ điện tử ngành Xây dựng” theo chương trình và hướng dẫn của Ban điều hành đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của Chính phủ; Tin học hoá về hành chính các dịch vụ công của Bộ theo quy định của pháp luật - Nghiên cứu các giải pháp để đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và mạng, phòng chống Virus, tin tặc; Nghiên cứu và thử nghiệm cá chế độ bảo mật thông tin - Quản lý kỹ thuật và vận hành trang Web của Trung tâm Tin học; Tổ chức cập nhật thông tin lên trang Web của Trung tâm tin học 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Nghiên cứu, biên soạn các tiêu chuẩn, qui phạm về CNTT ứng dụng trong xây dựng - Thực hiện các dịch vụ tư vấn về CNTT, tham gia tư vấn thẩm định các dự án, đề án, đề tài CNTT và giám sát thực hiện dự án CNTT - Xây dựng mới và phát triển các phần mềm tin học và trang thông tin điện tử - Xây dựng chương trình đào tạo tin học, viết giáo trình đào tạo tin học và tổ chức cỏc lớp đào tạo cho mọi đối tượng - Tham gia chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật; Chuyển giao và huấn luyện sử dụng các sản phẩm phần mềm tin học - Giúp giám đốc lùa chọn các trang bị, dây chuyền công nghệ mới - Tổ chức thực hiện các dịch vụ thông tin trên mạng - Thực hiện cỏc cụng việc đột xuất của Bộ và Trung tâm 1.1.4 Các thành tựu đã đạt được Tuy mới được thành lập và có số lượng cán bộ không nhiều nhưng Phòng Phát triển CNTT & CSDL đã đạt được rất nhiều thành tựu trong công việc và đóng góp một phần to lớn vào sự nghiệp phát triển của Trung tâm tin học Bộ Xây dựng nói riêng và sự phát triển công nghệ thông tin nói chung trong toàn ngành Xây dựng. Hiện tại Phũng đó thu thập, xử lý và xây dựng được rất nhiều cơ sở dữ liệu (CSDL) quan trọng phục vụ cho các hoạt động của các đơn vị trong ngành Xây dựng, có thể kể đến: - CSDL Tiêu chuẩn Xõy dựng : bao gồm các hệ thống Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam, Anh, Hoa Kỳ, ISO… 10 [...]... phận phát/nhận tin Ngun hoc ớch Chuyờn thc tp tt nghip 36 Tn dũng d liuDng d liu Tên tiến trình xử lý Dũng d liu Tin trỡnh x lý Tp d liuKho d liu Kho d liu Cụng vic qun lý d ỏn u t khu ụ th cú th c mụ t qua mụ hỡnh sau: Dữ liệu dự án Chủ đầu t Quản lý dự án khu đô thị Báo cáo Chủ đầu t H s d ỏn u t - Cỏc mc ca DFD: + S ng cnh (Context Diagram): th hin rt khỏi quỏt ni dung chớnh ca HTTT S ny khụng i... trong th gii vt lý bng cỏc s - Cỏc ký phỏp dựng trong s lung thụng tin: + X lý: Chuyờn thc tp tt nghip Th cụng Giao tỏc ngi mỏy 35 Giao tỏc ngi mỏy Tin hc hoỏ hon ton Tin hc hoỏ hon ton + Kho lu tr d liu Th cụng Tin hc hoỏ + Dũng thụng tin+ iu khin Tin hc hoỏ + iu khin Tài liệu S lung d liu (DFD Data Flow Diagram) - Khỏi nim: S lung d liu dựng mụ t cng chớnh HTTT nh s lung thụng tin nhng trờn... chun ỏnh giỏ cht lng ca thụng tin bao gm : tin cy: Thụng tin do HTTT cung cp phi tin cy c tin cy ca thụng tin th hin cỏc mt v xỏc thc v chớnh xỏc Thụng tin ít tin cy s gõy cho t chc nhng hu qu ti t Tớnh y : H thng phi cung cp c thụng tin nhiu gúc khỏc nhau, bao quỏt c nhng vn nh qun lý quan tõm, yờu cu nh qun lý xem xột vn v a ra quyt nh Tớnh thớch hp v d hiu: Thụng tin phi c gi ti cho nhng ngi... n vic phỏt trin mt h thng thụng tin Trong thc tin hin nay, vic qun lý cỏc d ỏn u t xõy dng khu ụ th ch yu l do con ngi m nhn, trong khi ú, s lng ti liu cn thit li quỏ ln v quỏ trỡnh tin hnh u t li din ra trong mt thi gian di, gõy khú khn vic qun lý Vỡ vy, H thng thụng tin qun lý d ỏn u t xừy dng khu ụ th ra i nhm ỏp ng yờu cu ca qun lý t ra l gim nh cụng vic ca nh qun lý v nõng cao cht lng ca h thng... cỏc d ỏn u t khu ụ th thỡ vic ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý cú ý ngha rt quan trng Chớnh vỡ vy, ti Xừy dng h thng thụng tin qun lý d ỏn u t xõy dng khu ụ th l mt ti mang tớnh thc tin cao v ỏp ng c nhu cu qun lý trong giai on hin nay S thnh cụng ca ti ny s mang li cỏc li ích sau: - Cho phộp kt xut thụng tin bỏo cỏo mt cỏch nhanh chúng, chớnh xỏc - Nõng cao hiu qu cụng tỏc qun lý - Cung cp... dng cỏc khu ụ th mi cng quan trng i vi s phỏt trin ca thnh ph thỡ vic qun lý cỏc d ỏn u t xõy dng khu ụ th cng phi c tin hnh mt cỏch cn thn, chi tit v khoa hc Ch cú qun lý tt cỏc d ỏn u t khu ụ th mi cú th giỳp cho nhng c quan v cỏ nhõn qun lý nhanh chúng nm c y thụng tin v cỏc khu ụ th ó, ang, v s c xõy dng ca thnh ph v qua ú a ra c cỏc quyt nh chớnh xỏc, kp thi, hiu qu gúp phn tng hiu qu qun lý cỏc... cn thit Do ú, thi gian phn hi thụng tin ca h thng phi ỳng lỳc, phự hp vi cụng vic H thng thụng tin qun lý d ỏn u t xõy dng khu ụ th thu thp y cỏc thụng tin liờn quan ti vic qun lý d ỏn u t xõy dng, s dng ngụn ng chuyờn mụn trong qun lý xõy dng v hn ch s tip cn vi nhng thụng tin quan trng ca h thng thụng qua vic phõn quyn cho ngi s dng õy l h thng qun lý ó c ng dng tin hc ho nn ti bt k thi im no, h thng... nghip Phõn loi theo cp qun lý trong doanh nghip: Cỏc thụng tin trong mt t chc c phõn chia theo cp qun lý v trong mi cp qun lý, chỳng li c chia theo nghip v m chỳng phc v Theo cỏch phõn chia ny, cú ba loi HTTT l: HTTT mc chin lc, HTTT mc chin thut v HTTT mc tỏc nghip Chuyờn thc tp tt nghip 20 H thng thụng tin qun lý d ỏn u t xõy dng khu ụ th l h thng thụng tin tỏc nghip h tr qun lý v l h thng c s dng... dng H thng thụng tin qun lý d ỏn u t khu ụ th, Phng vn v Nghin cu ti liu l hai phng phỏp c s dng ch yu thu thp v phõn tớch thụng tin Phng phỏp Phng vn c s dng tỡm hiu nhng hot ng nghip v thc t trong qun lý d ỏn u t xõy dng khu ụ th cũn phng phỏp Nghin cu ti liu giỳp hiu rừ nhng giy t, vn bn, th tc cn thit cho quỏ trỡnh qun lý xõy dng, nhng mu biu bỏo cỏo cn thit 2.4.2 Mú ho d liu Xừy dựng HTTT rt cn... ỏn 112 Chớnh ph õy l nhng thnh tu rt ỏng t ho ca Phũng Phỏt trin CNTT & CSDL, lm nn tng cỏc chuyờn viờn tin hc trong Phũng t tin v tip tc tin lờn trờn con ng nghiờn cu v phỏt trin cụng ngh thụng tin ngnh Xõy dng 1.2 Lý do lựa chn ti Xừy dng h thng thụng tin qun lý d ỏn u t xõy dng khu ụ th 1.2.1 Lý do lựa chn ti Lch s phỏt trin xó hi loi ngi ó chng minh s phỏt trin ụ th l mt tt yu khỏch quan ụ th . Xây dựng hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tập trung giới thiệu về cơ sở thực tập, những yêu cầu thực tế đặt ra cho việc tin học hoá việc quản lý dự án đầu tư xây dựng. quản lý các dự án đầu tư khu đô thị thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý có ý nghĩa rất quan trọng. Chính vì vậy, đề tài “Xõy dựng hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư xây dựng. dụng trong quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị - Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị: là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các khu đô thị nhằm mục
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, xây dựng hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, xây dựng hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, Lời cuối cùng, xin cảm ơn các bạn sinh viên trong tập thể líp Tin học Kinh tế 43B. Cảm ơn các bạn đó luụn ở bên tớ trong bốn năm qua, cảm ơn vỡ đó luụn động viên và giúp đỡ tớ trong quá trình thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp này., 1 Giới thiệu về cơ sở thực tập, 2 Lý do lùa chọn đề tài “Xõy dựng hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị”, 1 Hệ thống thông tin (HTTT), 2 Phương pháp phát triển một HTTT, 3 Các giai đoạn phát triển HTTT, 6 Khái quát về công cụ sử dụng trong đề tài, 1 Phân tích tổng thể, 3 Các thuật toán chính trong chương trình, 4 Một số giao diện chính của chương trình, 5 Một số đầu ra chính của hệ thống

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm