bài giảng toán 3 chương 2 bài 10 bảng chia 7

16 466 0
  • Loading ...
1/16 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:09

[...].. .Toán Bảng chia 7 V Bài 3: Có 35 l dầu chia đều vào 7 can Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít? Tóm tắt: 35 lít : chia 7 can Mỗi can: lít dầu ? Bài 4: N Có 35 L dầu chia vào các can, mỗi can có 7 L dầu Hỏi có bao nhiêu can? Tóm tắt: 1 can : 7 lít 35 lít can Bài giải Bài giải 35 lít thì có số can là : Số lít dầu trong mỗi can là : 35 : 7 = 5 (can ) 35 : 7 = 5 (l ) Đáp số: 5 lít Đáp... Nhóm nào nhanh và đúng thì thắng cuộc TÌM NHÀ CHO MÂY 28 : 7 63 : 7 56 : 7 9 8 4 TRÒ CHƠI : TIẾP SỨC 4 42 : 7 7 63 : 7 6 28 : 7 9 Toán Bảng chia 7 7 :7= 1 14 : 7 = 2 21 : 7 = 3 28 : 7 = 4 35 : 7 = 5 42 : 7 = 6 49 : 7 = 7 56 : 7 = 8 63 : 7 = 9 70 : 7 = 10 Chúc mọi người mạnh khoẻ Chúc các em chăm ngoan học giỏi Chào tạm biệt Hẹn gặp lại ! ... : Chia lớp thành cỏc nhúm, mỗi nhúm 7 bạn.Các nhĩm “Tìm nhà cho mây” bằng cách nối một phép tính trong mõy với một kết quả đúng trong nhà, sau đó đớnh kết quả lờn bảng Chơi trong hai phút Nghe tiếng chuông thứ nhất bắt đầu,tiếng chuông thứ hai kết thúc - Nhóm nào nhanh và đúng thì thắng cuộc TÌM NHÀ CHO MÂY 28 : 7 63 : 7 56 : 7 9 8 4 TRÒ CHƠI : TIẾP SỨC 4 42 : 7 7 63 : 7 6 28 : 7 9 Toán Bảng chia 7 . : 7 = 9 7 : 7 = 1 70 : 7 = 10 Toán Bảng chia 7 7 : 7 = 1 14 : 7 = 2 21 : 7 = 3 28 : 7 = 4 35 : 7 = 5 42 : 7 = 6 49 : 7 = 7 56 : 7 = 8 63 : 7 = 9 70 : 7 = 10 Toán Bảng chia 7 Học thuộc bảng. bảng chia 7 7 : 7 = 1 14 : 7 = 2 21 : 7 = 3 28 : 7 = 4 35 : 7 = 5 42 : 7 = 6 49 : 7 = 7 56 : 7 = 8 63 : 7 = 9 70 : 7 = 10 Học thuộc bảng chia 7 Toán Bảng chia 7 7 : 7 = 1 14 : 7 = 2 21 : 7. TRA BÀI CŨ Học sinh đọc bảng nhân 7 Toán Bảng chia 7 Toán Tiết 35 : Bảng chia 7 7 x 1 = 7 7 : 7 = 1 7 x 2 = 14 14 : 7 = 2 7 x 3 = 21 21 : 7 = 3 7 x 4 = 28 28 : 7 = 4 7 x 5 = 35 35 : 7 = 5 7
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 10 bảng chia 7, bài giảng toán 3 chương 2 bài 10 bảng chia 7, bài giảng toán 3 chương 2 bài 10 bảng chia 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn