Mô hình và một số yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

72 1,047 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2014, 21:51

[...]... thương tích - Phương tiện vận chuyển bệnh nhân đến viện - Các loại tổn thương do tai nạn thương tích - Kết quả điều trị tai nạn thương tích tại bệnh viện - Đánh giá tỉ lệ tử vong tại bệnh viện do tai nạn thương tích 2.2.3.2 Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến TNTT ở trẻ em tại BVĐK tỉnh Cao Bằng - So sánh tỉ lệ mắc tai nạn thương tích theo giới tính, khu vực - Yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích: ... sơ bệnh án tai nạn thương tích ở trẻ từ dưới 1 tuổi đến 14 tuổi vào viện điều trị từ 01/01/2007 đến 31/12/2011 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng 2.2.3 Chỉ tiêu nghiên cứu 2.2.3.1 Mô hình tai nạn thương tích ở trẻ em tại BVĐK tỉnh Cao Bằng - Tình hình tai nạn thương tích ở trẻ em vào viện trong 5 năm (2007-2011) - Phân bố các ca tai nạn thương tích theo địa dư - Phân loại nguyên nhân gây tai nạn thương. .. Tỉ lệ tai nạn thương tích ở trẻ em tại BVĐK tỉnh Cao Bằng Nhận xét: Có sự khác biệt về tỉ lệ tai nạn thương tích ở trẻ em tại BVĐK tỉnh Cao Bằng trong các năm (2007-2011) Tỉ lệ tai nạn thương tích ở trẻ em vào viện đang có xu hướng gia tăng theo thời gian (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình và một số yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, Mô hình và một số yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, Mô hình và một số yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

Từ khóa liên quan