Tổng hợp các thí nghiệm vật Lý THCS

68 643 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2014, 23:00

THCS Thị Trấn Ba T ri Cơ Học Nhiệt Học Điện Học Quang Học PHÒNG THÍ NGHIỆM ẢO THCS Thị Trấn Ba T ri Cơ học 1.Lực đẩy Ac-si-met. THCS Thị Trấn Ba T ri Nhiệt học 1. Dẫn nhiệt 2. Công thức tính nhiệt lượng 3. Sơ lược cấu tạo nguyên tử 3. Động cơ nổ bốn kì. THCS Thị Trấn Ba T ri quang học 1. Sự tán sắc ánh sáng 2. Mắt 3. Màu sắc của các vật THCS Thị Trấn Ba T ri ĐIỆN HỌC 1.Chuông điện 2.Tác dụng hoá học của dòng điện 3.Nhiễm điện 4.Cấu tạo và hoạt động của đèn pin 5.Tác dụng từ của dòng điện THCS Thị Trấn Ba T ri + - Nguồn điện + - Cuộn dây Lá thép đàn hồi Miếng sắt Tiếp điểm Đầu gõ chuông Chuông Chuông điện Chốt kẹp THCS Thị Trấn Ba T ri Nguyên tắc hoạt động của chuông điện. + - THCS Thị Trấn Ba T ri + - THCS Thị Trấn Ba T ri THCS Thị Trấn Ba T ri 5 p h ú t 1 0 p h ú t T=20 o C [...]... HIEN TệễẽNG TAN SAẫC ANH SANG Ngun sỏng trng A P Tm chn khe sỏng Tm lc mu vng Lng kớnh Vng B Mn THCS Th Trn Ba Tri THCS Th Trn Ba Tri PHềNG GD & T QUN THANH KHấ Trng THCS Phan ỡnh Phựng Thí nghiệm ảo vật lý 9: chương II Điện từ học - Phần I N S THCS Th Trn Ba Tri YK 1 Thí nghiệm: Bài 22-Tiết 24- Hình 22.1 A THCS Th Trn Ba Tri ... ri Nhụm ng Thu tinh THCS Th Trn Ba T ri NGUYN TRUNG HI - THCS MC L- MC CHU - SN LA THCS Th Trn Ba T ri THCS Th Trn Ba T ri THCS Th Trn Ba T ri THCS Th Trn Ba T ri CU TO V HOT NG CA ẩN PIN Cụng tc Pin Búng ốn dõy túc v Gng lừm THCS Th Trn Ba T ri II S LC V CU TO NGUYấN T Mi vt u c cu to t cỏc nguyờn t Nguyờn t l ht rt nh nhng ht ú li gm nhng ht nh hn na Mụ hỡnh n gin ca nguyờn t THCS Th Trn Ba T ri... Trn Ba T ri THCS Th Trn Ba T ri - + Acquy THCS Th Trn Ba T ri - + Acquy THCS Th Trn Ba T ri Thi than ni vi cc õm c ph bờn ngoi mt lp mu Ngi ta ó xỏc nh õy l lp Kt lun: kim loi ng i qua dung dch mui Dũng in Hin tng ngthi than ni vi tỏch khi ng lm cho dung dch mui ng mt cú ng cc õm c ph khi lp + dũng-in chy qua chng t Acquy dũng in cú tỏc dng hoỏ hc THCS Th Trn Ba T ri THCS Th Trn Ba T ri THCS Th Trn... vt ny sang vt khỏc THCS Th Trn Ba T ri THCS Th Trn Ba T ri HIEN TệễẽNG TAN SAẫC ANH SANG Ngun sỏng trng P Tm chn khe sỏng A Lng kớnh B THCS Th Trn Ba Tri Mn Cam Vng Lc Lam Chm Tớm HIEN TệễẽNG TAN SAẫC ANH SANG Ngun sỏng trng A P Tm chn khe sỏng Tm lc Lng kớnh B Mn THCS Th Trn Ba Tri HIEN TệễẽNG TAN SAẫC ANH SANG Ngun sỏng trng A P Tm chn khe sỏng Tm lc xanh Lng kớnh Xanh B Mn THCS Th Trn Ba Tri.. .THCS Th Trn Ba T ri P =2,5 N THCS Th Trn Ba T ri P =2,5 N P1< P F P THCS Th Trn Ba T ri chng t iu P1 =1,8 N gỡ? P1< P chng t vt nhỳng trong nc chu 2 lc tỏc dng ngc chiu nhau (P v F) P1= P - F < P Kt lun: Mt vt nhỳng trong lũng cht lng tỏc di lờn dng mt lc y hng t Lc y ca cht lng lờn mt vt nhỳng trong nú do nh bỏc hc Ac_si_met (287-212 TCN) ngi Hi Lp phỏt hin ra u tiờn nờn c gi l lc y Ac-si_met THCS . chuông điện. + - THCS Thị Trấn Ba T ri + - THCS Thị Trấn Ba T ri THCS Thị Trấn Ba T ri 5 p h ú t 1 0 p h ú t T=20 o C THCS Thị Trấn Ba T ri THCS Thị Trấn Ba T ri P =2,5 N THCS Thị Trấn Ba. THCS Thị Trấn Ba T ri Cơ Học Nhiệt Học Điện Học Quang Học PHÒNG THÍ NGHIỆM ẢO THCS Thị Trấn Ba T ri Cơ học 1.Lực đẩy Ac-si-met. THCS Thị Trấn Ba T ri Nhiệt học . 3. Sơ lược cấu tạo nguyên tử 3. Động cơ nổ bốn kì. THCS Thị Trấn Ba T ri quang học 1. Sự tán sắc ánh sáng 2. Mắt 3. Màu sắc của các vật THCS Thị Trấn Ba T ri ĐIỆN HỌC 1.Chuông điện 2.Tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các thí nghiệm vật Lý THCS, Tổng hợp các thí nghiệm vật Lý THCS, Tổng hợp các thí nghiệm vật Lý THCS