Hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam và tác động của nó tới tăng trưởng kinh tế

27 422 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 18:23

Tài liệu này dành cho sinh viên, giảng viên viên khối ngành tài chính ngân hàng tham khảo và học tập để có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành tài chính ngân hàng LOGO Hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam và tác động của nó tới tăng trưởng kinh tế Nhóm II _ Lớp 16 GE Đề tài: LOGO Thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tác động của hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam đến tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô Hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam và tác động của nó tới tăng trưởng kinh tế Nhóm II _ Lớp 16 GE LOGO Nghiệp vụ huy động vốn  Vốn tự có  Vốn cấp 1 (Tier I)  Vốn cấp 2 (Tier II)  Vốn cấp 3 (Tier III _ Theo Basel II)  Vốn huy động  Vốn đi vay  Vốn khác Nhóm II _ Lớp 16 GE LOGO Các hình thức huy động vốn  Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi  Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá  Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng khác và từ Ngân Hàng Nhà Nước Nhóm II _ Lớp 16 G E LOGO  Các hình thức cho vay  Các loại Tài sản bảo đảm  Chất lượng nợ khoản vay  Tình hình trả nợ của khách hàng  Các gian lận trong tín dụng Nghiệp vụ cho vay Nhóm II _ Lớp 16 GE LOGO Nghiệp vụ cho vay Nhóm II _ Lớp 16 GE LOGO Nghiệp vụ cho thuê tài chính  Cho thuê tài chính là một dạng cho thuê tài sản, nhưng khác về căn bản so với các loại cho thuê tài sản khác là có sự chuyển dịch về cơ bản các rủi ro và các lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê  Xét dưới hình thức cấp vốn, cho thuê tài chính là một hoạt động tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài sản Nhóm II _ Lớp 16 GE LOGO Nghiệp vụ bảo lãnh  Bảo lãnh vay vốn  Bảo lãnh thanh toán  Bảo lãnh dự thầu  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng  Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm  Bảo lãnh hoàn trả tiền tiền ứng trước  Bảo lãnh đối ứng  Xác nhận bảo lãnh  Các loại bảo lãnh khác Nhóm II _ Lớp 16 GE LOGO  Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian gần đây có thể được tóm lược trong bảng sau: Đơn vị: Tỷ đồng 2006 2007 Ước tính 2008 Dư bảo lãnh 48.533 76.122 90.000 - Trong đó BL XL 38.826 57.091 58.000 Thu phí bảo lãnh 728 1.256 1.500 Tỷ trọng/CL thu chi 22% 25% 30% (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước) Nhóm II _ Lớp 16 GE LOGO Nghiệp vụ Đặc điểm Mua bán giao ngay (Spot) - Mua bán ngoại tệ theo tỷ giá tại thời điểm mua bán. - Thanh toán ngay hoặc sau 2 ngày làm việc Mua bán kỳ hạn (Forward) - Hợp đồng mua bán ngoại tệ tại 1 thời điểm trong tương lai. - Tỷ giá được xác định trước từ hiện tại (Tỷ giá Forward = Tỷ giá giao ngay + Điểm kỳ hạn) Mua bán tương lai (Future) Tương tự như hợp đồng kỳ hạn nhưng thông qua trung gian như Sở giao dịch, mang tính chất chính thức hơn Mua bán quyền chọn (Option) - Hợp đồng quyền chọn mua (bán) ngoại tệ trong tương lai. - Tỷ giá được xác định trước từ hiện tại. - Người ký hợp đồng có thể thực hiện hợp đồng hoặc không và chịu mất khoản phí. Hoán đổi (Swap) - Thoả thuận mua và bán đồng thời đồng tiền này với đồng tiền khác. Thường sử dụng khi Quý khách hàng có dòng tiền vào và ra là 2 đồng tiền khác nhau. KHÁI QUÁT CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NHTM Nhóm II _ Lớp 16 G E [...]... Việt Nam đến tăng trưởng kinh tế  Tác động của Tín dụng đến tăng trưởng kinh tế  Hoạt động của ngân hàng góp phần kiềm chế lạm phát  Tác động đến hoạt động kinh tế đối ngoại  Tác động đến việc phát triển thị trường chứng khoán E Nhóm II _ Lớp 16 G LOGO Tác động của Tín dụng đến tăng trưởng kinh tế  Tín dụng tác động đến lạm phát cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn  Tạo sức ép tăng giá cả E Nhóm... ngân hàng điện tử trực tuyến  Giao dịch ngân hàng qua điện thoại (phonebanking)  Giao dịch ngân hàng qua mạng (internetbanking)  Giao dịch ngân hàng di động (mobibanking) E Nhóm II _ Lớp 16 G LOGO Các hoạt động xã hội khác  Tham gia quảng cáo  Tham gia tài trợ  Tham gia các hoạt động từ thiện E Nhóm II _ Lớp 16 G LOGO Chương 2 Tác động của hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam đến tăng. .. Nghiệp vụ thanh toán Hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam tồn tại ba hệ thống thanh toán là:  Thanh toán nội bộ ngân hàng thương mại  Thanh toán vốn liên ngân hàng  Hệ thống thanh toán thẻ E Nhóm II _ Lớp 16 G LOGO Thanh toán nội bộ ngân hàng thương mại  Mỗi ngân hàng đều xây dựng cho mình một hệ thống thanh toán riêng  Để thực hiện giao dịch trong nội bộ ngân hàng  Các chi nhánh chuyền dữ liệu... định hướng của Chính phủ  Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tiền tệ, ngân hàng và công tác quản lý E Nhóm II _ Lớp 16 G LOGO Tác động đến hoạt động kinh tế đối ngoại  Đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ thanh toán và dịch vụ tín dụng xuất – nhập khẩu  Góp phần thúc đẩy kinh tế xuất, nhập khẩu có những bước tăng trưởng vượt bậc E Nhóm II _ Lớp 16 G LOGO Tác động đến... LOGO Hoạt động của ngân hàng góp phần kiềm chế lạm phát  NHNN thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt  Các ngân hàng thực hiện các giải pháp:  Điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ  Tăng cường giám sát thị trường tiền tệ  xây dựng cơ chế kiểm soát, hấp thụ hiệu quả luồng vốn đầu tư gián tiếp  Tăng cường công tác thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước  điều chỉnh kế hoạch kinh. .. G LOGO Tác động của hoạt động tín dụng đến việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế TT Ngành 2002 2003 2004 Tỷ trọng Tăng trưởng Tỷ trọng Tăng trưởng Tỷ trọng Tăng trưởng 1 Ngành Nông, Lâm ngư nghiệp 29,6% 44,3% 29,4% 26,9% 29,7% 28,2% 2 Ngành Công nghiệp 25,4% 34,6% 25,1% 26,0% 25,1% 26,9% 3 Ngành Xây dựng 13,9% 32,55 13,9% 27,5% 14,2% 29,7% 4 Ngành Thương nghiệp sửa chữa và khách sạn nhà hàng 17,2%... chọn) E Nhóm II _ Lớp 16 G LOGO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH Nghiệp vụ Các NH được phép thực hiện Giao ngay Mọi ngân hàng thương mại Là nghiệp vụ chủ yếu và (từ trụ sở chính -> chi nhánh chiếm tỷ trọng lớn nhất lớn, nhỏ) trong doanh số mua bán NH Kỳ hạn và hoán đổi Mọi ngân hàng thương mại (chỉ có trụ sở chính và chi nhánh lớn) Ít hợp đồng và chiếm tỷ trọng nhỏ trong doanh số mua bán NH... nhánh chuyền dữ liệu thông qua trung tâm thanh toán của ngân hàng E Nhóm II _ Lớp 16 G LOGO Thanh toán vốn liên ngân hàng  Gồm hai hệ thống:  Thanh toán bù trừ  Thanh toán giấy  Thanh toán điện tử giữa các ngân hàng trong phạm vi cùng Tỉnh/TP  Thanh toán các giao dịch giá trị thấp  Thanh toán điện tử liên ngân hàng  Thanh toán giữa các ngân hàng khác địa bàn Tỉnh/ TP  Trong phạm vi 5 Tỉnh/ TP:...KẾT QUẢ KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA CÁC NGÂN HÀNG (ĐƠN VỊ: VND) Năm 2005 2006 2007 Ngân hàng VCB 192.780.000.000 274.052.000.000 354.532.000.000 BIDV * 44.224.000.000 94.661.000.000 121.132.000.000 SACOMBANK 25.417.000.000 4.178.000.000 100.815.000.000 ACB 14.640.000.000 70.320.000.000 100.140.000.000 (*: BIDV là Ngân hàng nội địa cung ứng dịch vụ kinh doanh ngoại tệ tốt nhất” trong 2 năm 2007 và năm 2008”... vượt bậc E Nhóm II _ Lớp 16 G LOGO Tác động đến việc phát triển thị trường chứng khoán  Đối với hoạt động của công ty chứng khoán  Thực hiện vai trò ngân hàng chỉ định thanh toán  Thực hiện vai trò ngân hàng lưu ký  Góp vốn để thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán  Thực hiện vai trò ngân hàng giám sát E Nhóm II _ Lớp 16 G LOGO ELOGO Nhóm II _ Lớp 16 G . Nam Tác động của hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam đến tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô Hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam và tác động của nó tới. LOGO Hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam và tác động của nó tới tăng trưởng kinh tế Nhóm II _ Lớp 16 GE Đề tài: LOGO Thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt. LOGO Nghiệp vụ thanh toán Hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam tồn tại ba hệ thống thanh toán là:  Thanh toán nội bộ ngân hàng thương mại  Thanh toán vốn liên ngân hàng  Hệ thống thanh toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam và tác động của nó tới tăng trưởng kinh tế, Hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam và tác động của nó tới tăng trưởng kinh tế, Hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam và tác động của nó tới tăng trưởng kinh tế