giáo án địa lý 8 bài 20 khí hậu và cảnh quan trên trái đất

7 6,241 10
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 00:21

Giáo án Địa lý 8 BÀI 20: KHÍ HẬU VÀ CẢNH QUAN TRÊN TRÁI ĐẤT. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh phải: - Nhận biết mô tả các cảnh quan trên chính Trái Đất, các sông và vị trí của chúng trên Trái Đất, các thành phần của lớp vỏ Trái đất - Phân tích được mối quan hệ mang tính quy luật giữa các yếu tố để giải thích một số hiện tượng địa lí tự nhiên. 2. Kỹ năng: Củng cố, nâng cao Kỹ năng nhận xét, phân tích bản đồ, lược đồ, cảnh quan trên Trái Đất. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Giáo án. - Bản đồ tự nhiên và khí hậu thế giới. 2. Học sinh: Chuẩn bị kĩ bài trước ở nhà. III. Phương pháp: Trực quan, thảo luận, vấn đáp, gợi mở… IV. Họat động dạy và học: 1. Ổn định lớp:( 1p). Kiểm tra sĩ số và trực nhật của lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (4p) Giáo án Địa lý 8 - Nội lực là gì? Xác định tên và vị trí một số dãy núi cao và núi lửa trên bản đồ? 3. Giới thiệu vào bài mới: Các nơi trên Trái đất nhận được lượng nhiệt mặt trời không giống nhau nên xuât hiện các đới khí hậu khác nhau. Yếu tố địa hình, vị trí xa hoặc gần biển, đại dương đều ảnh hưởng tới khí hậu từng vùng. Sự đa dạng của khí hậu đã tạo nên sự phong phú của cảnh quan thiên nhiên. Hoạt động của GV và HS. TG Nội dung bài. Hoạt động 1. GV: Treo bản đồ lên. ? Quan sát bản đồ cho biết: Đường chí tuyến và đường vòng cực là ranh giới của những vanøh đai nhiệt nào? Có mấy đới? HS: Nhiệt đới – ôn hòa – hàn đới. ? Nguyên nhân xuất hiện các đới khí hậu? HS: Do sự chênh lệnh nhiệt độ. ? Mỗi châu lục có những đới khí hậu nào? HS:* Châu Á: Cực – cận cực – ôn đới – cận nhiệt – nhiệt đới – xích đạo. * Châu Âu: Cận cực – ôn đới. * Châu Phi: Cận nhiệt – nhiệt đới – xích đạo. * Châu Mĩ: Giống châu Á nhưng có ở cả hai phần châu lục. * Châu Đại dương: Cận nhiệt và nhiệt đới. ? Nêu đặc điểm của 3 đới khí hậu? 20p 1. Khí hậu trên Trái Đất: - Do vị trí kích thước lãnh thổ mỗi châu lục có các đới khí hậu khác nhau. Giáo án Địa lý 8 HS: - Nhiệt đới: nóng quanh năm. - Ôn đới: trung gian. - Hàn đới: lạnh lẽo quanh năm. ? Tại sao thủ đô của Oen lin tơn ( 41 0 N, 175 0 Đ của Niu Di Lân lại đón xuân vào những ngày mùa hạ của Việt Nam? HS: Việt Nam ở nửa cầu Bắc còn Niu Di Lân ở nửa cầu Nam. GV: chia lớp làm 4 nhóm thảo luận (4p) HS: Thảo luận, rồi đại diện các nhĩm lên trình bày, các nhĩm khác nhận xét , bổ sung. GV: Nhận xét, kết luận * Nhóm 1: Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa A? TL: - Nhiệt độ: + Tháng nóng nhất T4, 11 – 30 0 c + Tháng lạnh nhất T 12,1 – 27 0 c.  Nóng quanh năm, biên độ nhiệt thấp. - Mưa: không đều mùa mưa T 5,9 Không mưa T 12,1. => Nhiệt đới gió mùa. * Nhóm 2: Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa B? TL: Giáo án Địa lý 8 - Nhiệt độ: ít thay đổi, nóng nhiệt độ TB 30 0 c. - Mưa: quanh năm tập trung T 4,10. => Xích đạo. * Nhóm 3: Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa C? TL: - Nhiệt độ: Đông T 1,12 - <-10 0 c. + Hè T 7 - 16 0 c. + Biên độ nhiệt lớn 30 0 c. - Mùa quanh năm Tập trung tháng 6,9 => Ôn đới lục địa. * Nhóm 4: Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa D? TL: - Nhiệt độ:+ Đông T 1,2 - 5 0 c. + Hạ T 6,7,8 – 25 0 c. - Mưa phân bố không đều, mùa đông mưa nhiều,mùa hạ mưa ít. => Địa Trung Hải. ? Quan sát H 20.3 ( sơ đồ các vành đai gió). Nêu tên và sự hình thành các loại gió chính trên Trái Đất? HS: - Gió tín phong: Vùng xích đạo nhiệt đới quanh năm tạo một vùng áp thấp, không khí nóng bốc lên cao tỏa ra hai bên đường xích đạo lạnh dần đi chuyển xuống khoảng 30 0 - Giáo án Địa lý 8 35 0 ở 2 bán cầu tạo ra một khu vực có (+) không khí chuyển từ vùng (+) 30 0 đến vùng (-) thành gió tín phong. - Gió tây ôn đới: Không khí chuyển từ vùng (+) 30 0 ở hai bán cầu đến 60 ở hai bán cầu là nơi có áp thấp động lực tạo ra gió tây ôn đới. - Gió đông cực: Không khí chuyển từ vùng 90 Bắc Nam nơi (+) về 60 0 Bắc, Nam. ? Quan sát bản đồ và H 20.1 ( lược đồ tư…); H 26.3 giải thích sự xuất hiện của hoang mạc Xahara? HS: vì - Lãnh thổ Bắc Phi rộng lớn, ảnh hưởng đường chí tuyến Bắc - Gió tín phong đông bắc khô ráo từ châu Á tới - Dòng biển lạnh ven bờ. GV: Chuyển ý. Hoạt động 2. ? Quan sát H 20.4 một số cảnh quan. Hãy mô tảcác cảnh quan thuộc đới nào? HS: - Aûnh A – hàn đới. - Aûnh B – ôn đới. - Aûnh C – Nhiệt đới. GV: Cho HS Vẽ sơ đồ H 20.5 vào vở và điền Giáo án Địa lý 8 vào ô trống: . ? Qua sơ đồ trình bày mối quan hệ tác động qua lại? HS: Trình bày. GV: Nhận xét, kết luận ghi bảng 15p 2. Các cảnh quan trên Trái Đất: - Từng đới khí hậu có các cảnh quan đặc trưng. Sinh vật K.khí Địa hình Đất Nước c Giáo án Địa lý 8 - Các thành phần cảnh quan tự nhiên tác động qua lại lẫn nhau. - Một yếu tố thay đổi thì xẽ kéo theo sự thay đổi khác và cảnh quan cũng thay đổi. 4. Củng cố (4p) - Nêu đặc điểm 3 đới khí hậu? - Mỗi châu lục có những đới khí hậu nào? - Trình bày mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần tạo nên các cảnh quan thiên nhiên? 5. Dặn dò về nhà: (1p) - Học bài. - Đọc và tìm hiểu kĩ bài mới: “Con người và môi trường địa lí”. . Giáo án Địa lý 8 BÀI 20: KHÍ HẬU VÀ CẢNH QUAN TRÊN TRÁI ĐẤT. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh phải: - Nhận biết mô tả các cảnh quan trên chính Trái Đất, các sông và vị trí của chúng trên. Cận nhiệt và nhiệt đới. ? Nêu đặc điểm của 3 đới khí hậu? 20p 1. Khí hậu trên Trái Đất: - Do vị trí kích thước lãnh thổ mỗi châu lục có các đới khí hậu khác nhau. Giáo án Địa lý 8 HS: - Nhiệt. lược đồ, cảnh quan trên Trái Đất. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Giáo án. - Bản đồ tự nhiên và khí hậu thế giới. 2. Học sinh: Chuẩn bị kĩ bài trước
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án địa lý 8 bài 20 khí hậu và cảnh quan trên trái đất, giáo án địa lý 8 bài 20 khí hậu và cảnh quan trên trái đất, giáo án địa lý 8 bài 20 khí hậu và cảnh quan trên trái đất