bài giảng lịch sử 10 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây - hi lạp và rô ma

40 5,256 2
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 17:02

Lịch sử 10 - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY- HY LẠP VÀ RÔ MA ( TIẾT 1) KIỂM TRA BÀI CŨ Em hãy trình bày những thành tựu về toán học của văn hóa phương Đông cổ đại? [...]... sống ban đầu Đầu thiên niên kỷ 1 TCN đồ sắt xuất hi n Việc đồ sắt xuất hi n có ý nghĩa như thế nào đối với cư dân nơi đây? Ý nghĩa: Diện tích trồng trọt tăng Sản xuất thủ công, kinh tế hàng hóa và tiền tệ phát triển THỦ CÔNG NGHIỆP Bình gốm cổ Hy Lạp Xưởng chế biến dầu ô liu ở Nam Italia Vò gốm cổ Hy Lạp THƯƠNG NGHIỆP Hải cảng Pi-rê (Hi Lạp) Đồng tiền cổ Hy Lạp Đồng tiền cổ R - ma => Trên cơ sở đó... nước ra đời 2 Thị quốc Địa Trung Hải Nhóm 1: Nguyên nhân ra đời của thị quốc? Tổ chức của thị quốc? Nhóm 2: Thành phần cư dân chủ yếu trong thị quốc? Nhóm 3: Thể chế nhà nước của thị quốc? Bản chất? Nhóm 4: Xã hội bao gồm những giai cấp nào? Giai cấp nào là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội? 2 Thị quốc Địa Trung Hải a Nguyên nhân ra đời: - Điều kiện tự nhiên: địa hình bị chia cắt, ít có điều... cư - Kinh tế: chủ yếu sản xuất thủ công và buôn bán nên cư dân không cần tập trung đông đúc một nơi b Tổ chức của thị quốc: Là một nước ,trong đó thành thị là chủ yếu Trong thành thị có lâu đài,phố xá, sân vận động, nhà hát và bến cảng Cư dân chủ yếu: công dân, kiều dân và nô lệ c Thể chế nhà nước: - Tính chất: : dân chủ Thể chế dân chủ cổ đại được biểu hi n ở điểm nào? Sơ đồ hi n pháp A -Ten ĐẠI... A Ten- Cơ quan quyền lực tối cao) 10 VỊ TƯ LỆNH Do Đại hội nhân dân bầu trực tiếp công khai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 50 người x 10 liên khu = 500 người TÒA ÁN NHÂN DÂN Gồm 6000 hội thẩm được bầu từ công dân 30 tuổi trở lên Dân chủ : - Hội đồng 500 - Đại hội nhân dân - Bản chất: Đó là nền dân chủ của giai cấp chủ nô d Về xã hội: 2 giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ Vai trò của nô lệ trong xã hội ? - Chủ... Vai trò của nô lệ trong xã hội ? - Chủ nô sống rất sung sướng - Nô lệ Tình cảnh của nô lệ LAO ĐỘNG NÔ LỆ Ở R MA Đấu trường COLOSSEUM Bên trong đấu trường -Nô lệ là lực lượng sản xuất chính trong xã hội, được coi là công cụ biết nói, là tài sản riêng của chủ nô, phụ thuộc vào chủ nô Em hi u thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ ? Chế độ chiếm hữu nô lệ là chế độ xã hội dựa trên sự bóc lột tàn bạo của . kiện tự nhiên của các quốc gia Hy Lạp và Rô ma như thế nào? 1. Thiên nhiên và đời sống con người. a. Điều kiện tự nhiên Lược đồ Hi Lạp và Rô Ma. Lược đồ Hy Lạp và R - ma R Ô - M A HY LẠP - Nằm. Lịch sử 10 - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY- HY LẠP VÀ RÔ MA ( TIẾT 1) KIỂM TRA BÀI CŨ Em hãy trình bày những thành tựu về toán học của văn hóa phương Đông cổ đại?
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lịch sử 10 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây - hi lạp và rô ma, bài giảng lịch sử 10 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây - hi lạp và rô ma, bài giảng lịch sử 10 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây - hi lạp và rô ma

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn