Luận văn thạc sĩ vè một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần CP Công nghiệp và XNK cao su

85 3,685 30
  • Loading ...
1/85 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 15:41

Luận văn thạc sĩ vè một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần CP Công nghiệp và XNK cao su [...]... CChương 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU 2.1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU 2.1.1 Giới thiệu về Cơng ty cổ phần Cơng nghiệp Xuất nhập khẩu Cao su - Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU - Tên giao dịch quốc tế : RUBBER INDUSTRY AND IMPORT-EXPORT... định nguồn nhân lực được thực hiện theo các bước sau : • Phân tích mơi trường, xác định mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp http://www.ebook.edu.vn 7 • Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp • Dự báo khối lượng cơng việc • Dự báo nhu cầu nguồn nhân lựcPhân tích quan hệ cung cầu nguồn nhân lực • Thực hiện các chính sách, kế hoạch chương trình quản trị nguồn nhân lực. .. về nguồn nhân lực của Việt Nam nĩi chung doanh nghiệp nĩi riêng Nguồn nhân lựcmột vai trị hết sức quan trọng trong việc tồn tại phát triển của doanh nghiệp số lượng lao động ở Việt Nam khá dồi dào Đây là một trong những nhân tố thuận lợi nếu chúng ta biết sử dụng một cách hợp lý, triệt để cĩ hiệu quả Ngược lại, nếu chúng ta khơng giải quyết tốt số lượng lao động dồi dào này thì đây là nhân. ..http://www.ebook.edu.vn 1 Chương 1 SỞLUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 NGUỒN NHÂN LỰC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm : Con người là một yếu tố rất quan trọng cĩ tính chất quyết định cho hoạt động kinh doanh của tồn xã hội nĩi chung các doanh nghiệp trong đĩ cĩ Cơng ty cổ phần Cơng nghiệp Xuất nhập khẩu Cao su nĩi riêng Trong các thập niên đầu của thế kỷ mới, các... vốn nhân lực (Human Capital) Theo tiến Trần Kim Dung thì quản trị nguồn nhân lực là hệ thống các triết lý, chính sách hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo - phát triển duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên http://www.ebook.edu.vn 2 Quản trị nguồn nhân lực nghiên cứu các vấn đề về quản trị con người trong các tổ chức ở tầm vi mơ cĩ... chúng ta ngày càng nhận thức rõ vai trị quyết định của nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao vốn là yếu tố vật chất quan trọng đối với sự phát triển lực lượng sản xuất tốc độ tăng trưởng kinh tế Chiến lược phát triển nguồn nhân lực thường bắt đầu từ cơng tác quản lý dân số Qui mơ chất lượng dân số vừa phản ảnh tiềm năng, sức mạnh về nguồn nhân lực, vừa là tiêu chí để xác định các... hội.Trong các loại nguồn lực ( vật lực, tài lực, nhân lực) thì phát triển nguồn nhân lực giữ vai trị trung tâm đặc biệt quan trọng Để phát triển nhân lực một cách tồn diện, địi hỏi phải cĩ một sự hợp tác động bộ của các ngành, lĩnh vực trong xã hội nhằm nâng cao chất lượng về mọi mặt: Sức khoẻ, trình độ chuyên mơn, kỹ thuật cao, nhất là những nhà quản lý, cơng nhân lành nghề… để đi ngay vào kinh tế tri... bất kỳ một quốc gia nào nhằm đạt được sự ổn định xã hội phát triển bền vững 1.1.4 Hoạch định nguồn nhân lực : Cơng tác hoạch định nguồn nhân lực giúp cho doanh nghiệp thấy rõ được phương hướng, cách thức quản trị nguồn nhân lực của mình, đảm bảo cho doanh nghiệp bố trí đúng người đúng việc, đúng thời điểm cần thiết linh hoạt đối phĩ với những thay đổi thị trường Hoạch định nguồn nhân lực là quá... trẻ cĩ học vấn sẽ là nguồn nhân lực dễ tiếp thu kỹ thuật cơng nghệ mới, nếu phát huy tốt sẽ là nguồn phát triển lớn Nếu trình độ kiến thức chuyên mơn kỹ thuật thấp lại thiếu việc làm thì lao động trở thành một gánh nặng cho nền kinh tế Số lượng chất lượng nguồn nhân lực luơn là yếu tố tiên quyết, quyết định tính sống cịn tồn tại của mỗi quốc gia Kỹ năng, kiến thức, văn hố, các giá trị và. .. hiệu quả nguồn nhân lực nhằm tăng năng su t lao động nâng cao tính hiệu quả của tổ chức * Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên được phát huy tối đa các năng lực cá nhân, được kích thích, động viên nhiều nhất tại nơi làm việc trung thành tận tâm với doanh nghiệp - Nguồn nhân lực xã hội bao gồm những người trong độ tuổi lao động, cĩ khả năng lao động mong muốn 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ vè một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần CP Công nghiệp và XNK cao su, Luận văn thạc sĩ vè một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần CP Công nghiệp và XNK cao su, Luận văn thạc sĩ vè một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần CP Công nghiệp và XNK cao su, Tính cấp thiết của đề tài, Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng- khách thể Giới hạn nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 1. Về lý luận, Lịch sử nghiên cứu vấn đề Về thực tiễn, Nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay, Tình hình chung về xuất khẩu hàng hố của Việt Nam:, Mặt mạnh : Mặt yếu:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn