nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm thực hành trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10)

104 483 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 08:10

S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Đại học Thái Nguyên Tr-ờng đại học s- phạm lò văn lợi nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm thực hành trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10) luận văn thạc sỹ giáo dục học Thỏi Nguyờn, nm 2012 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn i Trang bỡa ph Đại học Thái Nguyên Tr-ờng đại học s- phạm lò văn lợi nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm thực hành trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10) chuyên ngành: ll&PPDH sinh học mã số: 60.14.10 luận văn thạc sỹ giáo dục học Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Nguyn Phỳc Chnh Thỏi Nguyờn, nm 2012 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh. Sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, đầy tinh thần trách nhiệm của thầy đã giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Sinh - KTNN Trường ĐHSP- ĐHTN đã cho tôi những ý kiến quý báu và tạo điều kiện giúp tôi hoàn thành luận văn của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn học viên K18 Trường ĐHSP - ĐHTN đã nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu luận văn. Trong quá trình hoàn thành luận văn, do còn nhiều hạn chế về năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu nên không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn học viên để luận của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 4 năm 2012 Tác giả Lò Văn Lợi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình khoa học của riêng tôi. Tất cả các số liệu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong các công trình khoa học khác. Các tài liệu tham khảo đều có trích dẫn Thái Nguyên, tháng 4 năm 2012 Tác giả Lò Văn Lợi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv MỤC LỤC Trang Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v DANH MỤC BIỂU BẢNG Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi DANH MỤC HÌNH Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN STT VIẾT TẮT ĐỌC LÀ 1 ĐC Đối chứng 2 DHSH Dạy học Sinh học 3 GV Giáo viên 4 HS Học sinh 5 NC Nâng cao 6 PPDH Phương pháp dạy học 7 PTTQ Phương tiện trực quan 8 QS Quan sát 9 SGK Sách giáo khoa 10 SH Sinh học 11 THCS Trung học cơ sở 12 THPT Trung học phổ thông 13 TN Thí nghiệm 14 Tn Thực nghiệm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1.1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phƣơng pháp dạy học Với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện nay đã đưa thế giới bước sang kỷ nguyên thông tin và phát triển tri thức, đồng thời tác động mạnh mẽ tới tất cả các lĩnh vực, làm biến đổi nhanh chóng và sâu sắc đời sống vật chất và tinh thần của xã hội hiện nay. Để phù hợp với xu thế chung của thời đại thì vấn đề được đặt ra là phải đổi mới giáo dục để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để phát triển được nguồn nhân lực, Đảng và chính phủ đã đề ra mục tiêu đổi mới giáo dục toàn diện trong đó có đổi mới phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp học, bậc học. Kết hợp tốt học đi đôi với hành, học tập gắn liền với lao động sản xuất, thực nghiệm và nghiên cứu giáo dục, gắn nhà trường với xã hội”. Điều 24 trong Luật Giáo dục đã quy định: “phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của HS, phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trong học tập cho HS”. Như vậy, thực chất đổi mới giáo dục là lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính thích cực, chủ động sáng tạo của HS. Luật Giáo dục 2005 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa X, kì họp thứ 10 thông qua đã quy định rõ: “Hoạt động giáo dục phải được theo nguyên lí học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”. 1.2. Xuất phát từ vị trí, vai trò của TN thực hành trong dạy học Sinh học Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 9 TN có vị trí, vai trò quan trọng, đó là nguồn thông tin phong phú, đa dạng giúp HS lĩnh hội tri thức một cách cụ thể, chính xác, là con đường tốt nhất tiếp cận với hiện thực khách quan. Mục đích của giáo dục ở nhà trường không chỉ đào tạo ra những con người nắm vững kiến thức khoa học, mà còn giỏi thực hành, có bàn tay khéo léo thực hiện được những điều mà bộ óc suy nghĩ. Nếu không có những điều đó thì những hiểu biết của con người chỉ dừng lại ở mức độ nhận thức lí thuyết, chưa tác động vào thực tiễn để tái tạo lại thế giới và cải tạo nó. Nhận thức lí luận và việc vận dụng lí luận vào thực tiễn là hai mặt của một quá trình nhận thức nhưng giữa chúng có một khoảng cách không thể vượt qua nếu không thông qua hoạt động thực hành. Khi hoạt động với công cụ, HS có điều kiện đưa các vật vào nhiều hình thức tác động tương hỗ. Điều đó làm rõ mối quan hệ nội tại giữa các vật, làm xuất hiện bức tranh chân thật về thế giới. Qua hoạt động TN thực hành, các kiến thức HS lĩnh hội được trên lớp sẽ trở nên sinh động và rõ bản chất hơn. Khi tiếp xúc với hoạt động thực tiễn, bằng hoạt động, hứng thú của HS được kích thích, tư duy của HS luôn được đặt trước những tình huống mới, buộc HS phải suy nghĩ, tìm tòi, phát triển trí sáng tạo, gia tăng hoạt động độc lập trong nhận thức của HS. Sinh học là môn khoa học thực nghiệm nghiên cứu các hiện tượng, khái niệm, quá trình, quy luật bắt nguồn từ thực tiễn. TN thực hành là phương pháp quan trọng nhất để tổ chức HS nghiên cứu các hiện tượng Sinh học. TN là mô hình của hiện thực khách quan, là cơ sở xuất phát cho quá trình nhận thức của HS; TN là cầu nối giữa lí thuyết và thực tiễn. Vì vậy nó là phương tiện duy nhất giúp hình thành ở HS kĩ năng, kĩ xảo thực hành và tư duy kĩ thuật; TN giúp HS đi sâu tìm hiểu bản chất của các hiện tượng, các quá [...]... với thực tiễn, giúp HS hiểu rõ bản chất của các sự vật, hiện tượng Sinh học thì giáo viên cần thường xuyên sử dụng và sử dụng có hiệu quả các TN thực hành trong quá trình dạy học Sinh học Việc nâng cao hiệu quả sử dụng các TN thực hành sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy học Xuất phát từ những lí do trên chúng tôi đã chọn đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng TN thực hành trong dạy học. .. các TN trong quá trình dạy học Tuy nhiên, chưa có công trình nào đề cập đến vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng TN trong dạy học sinh học tế bào (SH 10) 1.4 Thực trạng của việc sử dụng TN trong dạy học SH ở trƣờng THPT 1.4.1 Thực trạng việc nhận thức của GV về việc sử dụng TN trong quá trình dạy học Để xác lập cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TN trong dạy học SH... thực trạng sử dụng TN thực hành trong trường THPT - Cải tiến cách làm và cách sử dụng TN thực hành trong dạy học Sinh học tế bào( SH 10) - Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá hiệu quả của các phương án đề xuất 4 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu các TN thực hành và cách sử dụng TN Sinh học tế bào (SH 10) 5 Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các thí nghiệm Sinh học tế bào ( SH 10) - Khách... Sinh học tế bào (Sinh học 10) 2 Mục đích nghiên cứu Cải tiến cách làm và cách sử dụng một số TN thực hành trong dạy học Sinh học tế bào để góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 10 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 12 - Nghiên cứu cơ sở lí luận của vấn đề sử dụng TN thực hành trong quá trình dạy học Sinh học - Nghiên cứu thực. .. Qúa trình dạy học Sinh học 10 6 Giả thuyết khoa học Nếu cải tiến cách làm và cách sử dụng TN thực hành tốt sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng các TN thực hành trong dạy học Sinh học 10 7 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: nghiên cứu tài liệu trong nước và nước ngoài có liên quan tới TN thực hành; Kĩ thuật thực hiện các TN và phương pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TN thực hành trong quá... Chương 1 Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng TN thực hành Chương 2 Nâng cao hiệu quả sử dụng TN thực hành Sinh học tế bào (SH 10) Chương 3 Thực nghiệm sư phạm Chƣơng 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH TRONG DẠY HỌC 1.1 Một số vấn đề chung về TN thực hành 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài ● Trực quan Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn... nghiên cứu Sinh học, Nông học như quan sát, thực nghiệm [2] 1.3 Xuất phát từ thực trạng của việc sử dụng TN thực hành trong các trƣờng THPT TN thực hành đóng vai trò quan trọng trong quá trình dạy học nói chung và dạy học Sinh học nói riêng, nhưng thực tế việc sử dụng các TN thực hành vẫn còn rất hạn chế và chưa đem lại hiệu quả trong dạy học Do một số nguyên nhân chủ yếu: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu... độ sử dụng lượng - TN thực hành tất cả các bài thực Tỉ lệ (%) - Không sử dụng Tổng số 35,5 20 64,5 0,0 31 - TN thực hành 2 – 3 bài thực hành 11 0 hành 100 Từ kết quả thu được chúng tôi có thể đi đến một số nhận định sau: Trong các trường THPT hiện nay, GV đã sử dụng TN trong quá trình dạy học nhưng mức độ sử dụng là chưa nhiều (64,5% GV sử dụng 2 – 3 bài thực hành và 35,5% GV sử dụng tất các bài thực. .. kết quả của TN Hơn nữa, mặc dù nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của TN nhưng mức độ sử dụng TN trong dạy học là không thường xuyên, GV chưa tự giác trong việc khai thác, sử dụng TN trong giảng dạy Do đó, hiệu quả sử dụng TN trong quá trình giảng dạy chưa cao Từ kết quả điều tra, khảo sát thực trạng việc sử dụng TN trong quá trình dạy học SH ở trường THPT cho phép đi đến kết luận: việc nâng cao hiệu. .. dạy học SH ở trường THPT cho phép đi đến kết luận: việc nâng cao hiệu quả sử dụng TN trong dạy học SH là vấn đề cấp bách, cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học Chƣơng 2 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO (SH 10) 2.1 Cấu trúc nội dung chƣơng trình SH 10 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 35 2.1.1 Cấu trúc chƣơng trình . dụng TN thực hành trong dạy học Sinh học tế bào (Sinh học 10). 2. Mục đích nghiên cứu Cải tiến cách làm và cách sử dụng một số TN thực hành trong dạy học Sinh học tế bào để góp phần nâng cao. lợi nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm thực hành trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10) chuyên ngành: ll&PPDH sinh học mã số: 60.14.10 luận văn thạc sỹ giáo dục học . http://www.lrc-tnu.edu.vn Đại học Thái Nguyên Tr-ờng đại học s- phạm lò văn lợi nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm thực hành trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10) luận
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm thực hành trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10), nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm thực hành trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10), nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm thực hành trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10)

Từ khóa liên quan