GIÁO ÁN BÀI 26 CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT SINH HỌC 11 NÂNG CAO

11 5,195 36
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2014, 20:04

Phương pháp giảng dạy sinh học GIÁO ÁN Trường: ĐHSP Huế GVHD: TS. Đặng Thị Dạ Thủy Tên : Lê Hoàng Cảnh Hưng Bài 26 : CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. Mục tiêu - Phân biệt được cảm ứng ở động vật với cảm ứng ở thực vật. - Trình bày được các hình thức cảm ứng ở động vật liên quan đến mức độ cấu trúc của tổ chức thần kinh. - Mô tả được cấu tạo hệ thần kinh lưới, hệ thàn kinh chuỗi hạch và khả năng cảm ứng của các ĐV có cấu tạo các hệ thần kinh như trên. - Trình bày cảm ứng ở ĐV chưa có hệ thần kinh. - Rèn kỹ năng suy luận, kỹ năng hoạt động nhóm nhỏ, kỹ năng phân tích tranh ảnh, phim. - Thấy được cảm ứng phụ thuộc chặt chẽ vào tiến hóa của tổ chức thần kinh. II. Nội dung cần lưu ý 1.Nội dung trọng tâm. -Phân biệt cảm ứng ở động vật và thực vật -Sự tiến hóa của tổ chức thần kinh và hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật từ thấp đến cao trên bậc thang tiến hóa. 2.Thông tin bổ sung a) Cảm ứng là một trong những đặc trưng cơ bản của các cơ thể sống, đó là sự cảm nhận những tác động, kích thích của môi trường và phản ứng lại các tác động, kích thích đó. b)-Cảm ứng ở thực vật chủ yếu là các phản ứng thường diễn ra châm, biểu hiện bằng hướng động và ứng động. Lê Hoàng Cảnh Hưng - Sinh 4B Phương pháp giảng dạy sinh học -Cảm ứng ở động vật diễn ra nhanh hơn. Hiện tượng cảm ứng xảy ra ở mọi cơ thể động vật có tổ chức thần kinh đều là phản xạ. Tuy nhiên, một bộ phận cơ thể tách rời vẫn trả lời lại các kích thích, đó cũng là cảm ứng nhưng không phải là phản xạ vì cảm ứng là đặc tính chung của mọi tổ chức sống. Phản xạ chỉ xảy ra khi còn đầy đủ các thành phần của một cung phản xạ ( cơ quan thụ cảm, dây thần kinh hướng tâm, trung ương, dây thần kinh li tâm và cơ quan trả lời ), như vậy không phải mọi hình thức cảm ứng đều là phản xạ. Chẳng hạn kích thích vào một chế phẩm cơ thần kinh, cơ cũng co; kích thích trực tiếp vào bắp cơ, cơ cũng co. Những cơ cũng có thể co khi kích thích vào cơ quan thụ cảm, trường hợp này phản ứng co cơ là một phản xạ; còn khi co cơ bằng kích thích trực tiếp vào bắp cơ hoặc kích thích chế phẩm cơ thần kinh, cơ co là do cơ hoặc thần kinh có khả năng hưng phấn, nghĩa là tế bào cơ và thần kinh có tính cảm ứng. Cảm ứng là chung cho sinh giới, tuy nhiên đối với các sinh vật có cấp tổ chức khác nhau thì có những hình thức cảm ứng khác nhau. c) Sự tiến hóa của tổ chức thần kinh thể hiện ở mỗi dạng cấu trúc kể từ khi hình thành tổ chức thần kinh chính thức. Đó là: -Dạng thần kinh lưới, đặc trưng cho ruột khoang -Dạng thần kinh chuỗi, đặc trưng cho giun, sán -Dạng thần kinh hạc, đặc trưng cho sâu bọ, giáp xác, thân mềm -Dạng thần kinh ống, đặc trung cho động vật có xương sống. III.Phương tiện dạy học -Tranh, ảnh về cấu tạo hệ thần kinh của các nhóm động vật -Tranh, ảnh về các hình thức cảm ứng ở động vật và thực vật - Phim về cảm ứng ở cơ ếch và ở sâu. IV. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp làm việc với sách giáo khoa. - Phương pháp hỏi đáp tìm tòi bộ phận. -Phương pháp thuyết trình nêu vấn đề. V. Tiến trình tổ chức dạy học Lê Hoàng Cảnh Hưng - Sinh 4B Phương pháp giảng dạy sinh học 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ (Không kiểm tra vì tiết trước thực hành ) 3. Tổ chức hoạt động dạy học a. Đặt vấn đề Ở hai tiết trước, thầy và các em đã đi sâu vào nghiên cứu các hình thức cảm ứng ở thực vật, biết được sự cảm ứng biểu hiện bằng hướng động và ứng động với nhiều hình thức khác nhau. Như các em đã biết, cảm ứng là một phản ứng chung của sinh vật đối với các kích thích, vậy sự phản ứng đó ở động vật diễn ra như thế nào, có gì giống và khác so với thực vật? Để tìm hiểu những vấn đề này, thầy và các em cùng đi vào tìm hiểu bài 26 : CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT b.Các hoạt động dạy học Hoạt động 1: Khái niệm về cảm ứng ở động vật Mục tiêu: -Học sinh nêu được khái niệm cảm ứng ở động vật -Thấy được cảm ứng ở động vật khác với cảm ứng ở thực vật Lê Hoàng Cảnh Hưng - Sinh 4B Phương pháp giảng dạy sinh học Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung bài học Lê Hoàng Cảnh Hưng - Sinh 4B Phương pháp giảng dạy sinh học GV:Hãy cho vài ví dụ về cảm ứng ở động vật? GV:Nhận xét, phân tích ví dụ ( PowPoint – 2) GV: Qua các ví dụ trên, hãy cho biết cảm ứng ở động vật là gì? GV: Các em xem tranh, so sánh cách biểu hiện và tốc độ phản ứng giữa cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật ( PowPoint – 3) GV: nhận xét, đưa ra thêm ví dụ HS: Bằng kiến thức thực tế cho một vài ví dụ về cảm ứng ở động vật -Chim sẻ xù lông khi trời lạnh -Giun co người khi bị kích thích HS:thông qua ví dụ trả lời được câu hỏi. HS:xem tranh, quan sát, đưa ra câu trả lời. HS: lắng nghe, tiếp thu kiến thức I.Khái niệm về cảm ứng ở động vật 1.Định nghĩa Cảm ứng là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích của môi trường ( bên trong và bên ngoài của cơ thể) để tồn tại và phát triển. 2.Đặc điểm -Cảm ứng ở động vật Lê Hoàng Cảnh Hưng - Sinh 4B Phương pháp giảng dạy sinh học Hoạt động 2: Cảm ứng ở các nhóm động vật khác nhau Mục tiêu: -Trình bày được cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức thần kinh. -HS mô tả được cấu tạo hệ thần kinh dạng lưới, dạng chuỗi hạch và khả năng cảm ứng của động vật có dạng hệ thần đó. Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung bài học GV: Càng lên cao trên thang tiến hóa, cấu tạo cơ thể sinh vật càng tiến hóa, mức độ, tính chính xác của cảm ứng và hình thức cảm ứng cũng có những biến đổi tùy thuộc vào mức độ tổ chức của hệ thần kinh. Sự biến đổi đó ở các nhóm động vật khác nhau có những đặc điểm gì, chúng ta cùng nghiên cứu mục II. Cảm ứng ở các nhóm động vật khác nhau. GV:Dựa vào kiến thức đã học hãy sắp xếp các nhóm động vật sau theo thứ tự tiến hóa của hệ thần kinh ( PowPoint – 6) GV: nhận xét,đồng thời đưa ra sơ đồ phân chia về sự cảm HS: bằng kiến thức sinh học 8 thực hiện yêu cầu của giáo viên II.Cảm ứng ở các nhóm động vật khác nhau Lê Hoàng Cảnh Hưng - Sinh 4B Phương pháp giảng dạy sinh học ứng ở các nhóm động vật khác nhau thông qua sự tiến hóa của hệ thần kinh ( PowPoint – 7,8) GV: Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi: Động vật đơn bào phản ứng với các kích thích như thế nào? ( PowPoint – 9,10) GV: Kiểu cảm ứng này được gọi là hướng động, chuyển động tới các kích thích có lợi gọi là hướng động dương, tránh các kích thích có hại gọi là hướng động âm. HS: quan sát tranh, kết hợp nghiên cứu sách giáo khoa trả lời câu hỏi. HS: tiếp thu kiến thức. 1.Ở động vật chưa có tổ chức thần kinh. -Đại diện: trùng giày, amip -Hình thức cảm ứng: chuyển động cả cơ thể nhờ co rút chất nguyên sinh hoặc nhờ không bào co rút Ví dụ: trung roi bơi tới nơi giàu ánh sáng, amip tránh ánh sáng Lê Hoàng Cảnh Hưng - Sinh 4B Phương pháp giảng dạy sinh học GV: Xem tranh, kết hợp SGK trả lời câu hỏi: cấu tạo hệ thần kinh dạng lưới? ( PowPoint – 11) GV: nhận xét, chính xác hóa kiến thức, đưa ra ví dụ về một số động vật có hệ thần kinh dạng lưới. GV: Khi bị kích thích, thủy tức phản ứng như thế nào? Giải thích?( PowPoint – 12) GV: nhận xét, chính xác hóa kiến thức. Cơ thể thủy thức mới bắt HS:quan sát tranh, nghiên cứu sách giáo khoa trả lời được: -Các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể, liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới thần kinh. Các sợi thần kinh liên hệ với tế bào cảm giác và tế bào biểu mô cơ. HS kết hợp kiến thức đã học cùng với quan sát cấu tạo hệ thần kinh của động vật có hệ thần kinh dạng lưới trả lời được câu hỏi -Chúng co rúm toàn thân khi bị kích thích 2.Ở động vật có tổ chức thần kinh a.Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới Lê Hoàng Cảnh Hưng - Sinh 4B Phương pháp giảng dạy sinh học đầu có sự phân hóa thành tế bào thần kinh mà chưa có trung tâm thần kinh để phân tích các kích thích nên phản ứng chưa chuẩn xác. GV: phản ứng toàn cơ thể nên tiêu tốn nhiều năng lượng. GV:Quan sát hình vẽ, hãy cho biết hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có gì khác so với hệ thần kinh dạng lưới? ( PowPoint – 13) Sự khác nhau đó đã dẫn đến HS:quan sát tranh kết hợp nghiên cứu sách giáo khoa trả lời được câu hỏi: -Hệ thần kinh dạng chuỗi đã có sự phân hóa, có hạch thần kinh, dây thần -Đại diện: thủy tức, sao biển -Hình thức cảm ứng: Khi bị kích thích,thông tin truyền đến tế bào cảm giác rồi đến toàn bộ mạng lưới thần kinh, thông tin trả lời kích thích được truyền tới toàn bộ biểu mô cơ làm cả cơ thể co lại -Ví dụ: thủy tức có rúm lại khi bị kích thích. b.Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch. Lê Hoàng Cảnh Hưng - Sinh 4B Phương pháp giảng dạy sinh học điều gì trong hiệu quả phản xạ? ( PowPoint – 14) GV:nhận xét, chính xác hóa kiến thức. GV: cho học sinh xem phim về cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch ( PowPoint – 15) kinh. -Do mỗi hạch điều khiển một vùng xác định trên cơ thể nên khi bị kích thích tại một điểm nào đó, hạch thần kinh phụ trách vùng bị kích thích đó sẽ xử lí thông tin nhận được và đưa lệnh đến bộ phận trả lời tương ứng. HS quan sát phim, củng cố kiến thức vừa học. -Đại diện: giun tròn, giun dẹp,chân khớp -Hình thức cảm ứng: Phản ứng định khu ở chuỗi hạch -Ví dụ: sâu co người khi bị kích thích. 4. Củng cố -Trong hai dạng hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạc, dạng nào có ưu điểm hơn, vì sao? +Dạng chuỗi hạch +Dạng chuỗi hạch có số lượng tế bào thần kinh tăng, phân hóa rã ràng hơn, đã xuất hiện não. mỗi hạc thần kinh điều khiển một vùng nên phản ứng định khu chính xac, tiết kiệm năng lượng Lê Hoàng Cảnh Hưng - Sinh 4B [...]...Phương pháp giảng dạy sinh học -Hoàn thành bảng hệ thống lại kiến thức bài học ( PowPoint – 16,17) 5 Bài tập về nhà -Trả lời các câu hỏi 1,2 ,3 ,4 trang 104 SGK -Học và ôn lại bài cũ Lê Hoàng Cảnh Hưng - Sinh 4B . năng lượng. GV:Quan sát hình vẽ, hãy cho biết hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có gì khác so với hệ thần kinh dạng lưới? ( PowPoint – 13) Sự khác nhau đó đã dẫn đến HS:quan sát tranh kết hợp nghiên. khi còn đầy đủ các thành phần của một cung phản xạ ( cơ quan thụ cảm, dây thần kinh hướng tâm, trung ương, dây thần kinh li tâm và cơ quan trả lời ), như vậy không phải mọi hình thức cảm ứng đều. ống, đặc trung cho động vật có xương sống. III.Phương tiện dạy học -Tranh, ảnh về cấu tạo hệ thần kinh của các nhóm động vật -Tranh, ảnh về các hình thức cảm ứng ở động vật và thực vật - Phim về
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN BÀI 26 CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT SINH HỌC 11 NÂNG CAO, GIÁO ÁN BÀI 26 CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT SINH HỌC 11 NÂNG CAO, GIÁO ÁN BÀI 26 CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT SINH HỌC 11 NÂNG CAO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn