Tiểu luận quản trị thương hiệu Xây dựng thương hiệu COFRESH

21 561 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2014, 15:47

Tiểu luận quản trị thương hiệu Xây dựng thương hiệu COFRESHChuẩn bị và sự xuất hiện của CofreshMục tiêu: Tăng tính tò mò của công chúng về Cofresh do công ty sắp tung ra.Hoạt động chính:Vận động và hỗ trợ thông tin cho báo chí viết loạt bài về sức khoẻ, cách làm đẹp của giới trẻ.Tung quảng cáo “ kéo đẩy”“Ra mắt” với khách hàng mục tiêu Nhóm thực hiện: Đinh Ngọc Hiếu Trần Thị Loan Chung Thụy Bảo Quỳnh Nguyễn Thị Thanh Phương Nguyễn Phú Kỳ Trân Nguyễn Thị Phương Thảo (1987) Trần Thị Thúy B B 1: 1: Xây d ng n n móng th ng hi uự ề ươ ệ Xây d ng n n móng th ng hi uự ề ươ ệ Bao g m: ồ Nh n bi t c b n, l i ích, ni m tin, tính cách, tính ch t th ng ậ ế ơ ả ợ ề ấ ươ hi uệ COFRESH COFRESH Logo: Cofresh, k t h p gi a 2 màu:ế ợ ữ tr ng và xanh lá ắ Slogan: "Spark your life" Nh c hi u: ạ ệ Coconut water B B 1: 1: Xây d ng n n móng th ng hi uự ề ươ ệ Xây d ng n n móng th ng hi uự ề ươ ệ a). Nh n bi t c b nậ ế ơ ả : COFRESH Bao bì: chai nh a và h p gi yự ộ ấ a). Nh n bi t c b nậ ế ơ ả : B B 1: 1: Xây d ng n n móng th ng hi uự ề ươ ệ Xây d ng n n móng th ng hi uự ề ươ ệ COFRESH b). L i ích th ng hi uợ ươ ệ : gi i khát, đ p da, giúp ả ẹ gi i khát, đ p da, giúp ả ẹ c th kh e sau khi b ơ ể ỏ ổ c th kh e sau khi b ơ ể ỏ ổ sung nh ng khoáng ữ sung nh ng khoáng ữ ch tấ ch tấ B B 1: 1: Xây d ng n n móng th ng hi uự ề ươ ệ Xây d ng n n móng th ng hi uự ề ươ ệ COFRESH c). Ni m tin th ng hi uề ươ ệ : “n c gi i khát an toàn v sinh, ướ ả ệ mang đ n s t tin h n trong cu c ế ự ự ơ ộ s ng"ố e). Tính ch t th ng hi uấ ươ ệ : b d ngổ ưỡ d). Tính cách th ng hi uươ ệ : tr trungẻ B B 1: 1: Xây d ng n n móng th ng hi uự ề ươ ệ Xây d ng n n móng th ng hi uự ề ươ ệ B B 2: 2: Đ nh v th ng hi uị ị ươ ệ Đ nh v th ng hi uị ị ươ ệ N c gi i khát t tin t a sángướ ả ự ỏ COFRESH COFRESH N c gi i khát t tin t a sángướ ả ự ỏ N c gi i khát t tin t a sángướ ả ự ỏ COFRESH B B 3: 3: Xây d ng chi n l c th ng hi uự ế ượ ươ ệ Xây d ng chi n l c th ng hi uự ế ượ ươ ệ Bao g m 5 giai đo n, th i gian t ồ ạ ờ ừ 6/2012 đ n 5/2014ế COFRESH Giai đo n 1 (06/2012 - 08/2012)ạ Giai đo n 1 (06/2012 - 08/2012)ạ Chu n b và s xu t hi n c a ẩ ị ự ấ ệ ủ Chu n b và s xu t hi n c a ẩ ị ự ấ ệ ủ Cofresh Cofresh • Mục tiêu: Tăng tính tò mò của công chúng về Cofresh do công ty sắp tung ra. • Hoạt động chính:  Vận động và hỗ trợ thông tin cho báo chí viết loạt bài về sức khoẻ, cách làm đẹp của giới trẻ.  Tung quảng cáo “ kéo & đẩy”  “Ra mắt” với khách hàng mục tiêu [...]... “ Fresh all for you”, giới thiệu các sản phẩm Cofresh với hương vị mới: chocolate, passion fruit,…  Sử dụng print & outdoor Ads quảng bá Giai đoạn 5 (01/2014 ­ 05/2014) Tiếp tục tăng doanh số Mục tiêu: Hoàn thiện hệ thống phân phối COFRESH B4: Xây dựng chiến lược truyền thông Sử dụng Digital Marketing (thời gian từ 6/2012 đến 5/2013) COFRESH 1. Mục tiêu:  - Xây dựng COFRESH là nước giải khát không...Giai đoạn 2 (09/2012 ­ 01/2013)  Tăng sự nhận biết của công chúng về Cofresh • Mục tiêu: Tăng sự nhận biết Cofresh và tạo thói quen sử dụng nước giải khát tự nhiên • Hoạt động chính:  Cung cấp thông tin về Cofresh: công dụng, hiệu quả Cofresh mang lại  Phát Cofresh dùng thử Giai đoạn 3 (02/2013 ­ 06/2013) Tăng doanh số cho Cofresh • Mục tiêu: Kích thích nhu cầu mua hàng của khách hàng và đẩy mạnh... chiến dịch viral (2 tháng) Launch: Giai đoạn 1: Xây dựng sự nhận biết TH bằng lợi ích khi dùng SP (2 tháng) Giai đoạn 2: Tiếp tục đẩy mạnh viral & hé lộ dần những bước xúc tiến quảng cáo lớn tiếp theo (2 tháng) Giai đoạn 3: Tăng cường mạnh các xúc tiến, quảng cáo, đẩy doanh số (3 tháng) Post launch: Thu thập những chứng thực, thông tin về chiến dịch (2 tháng) COFRESH 4. Kênh truyền thông: ­ Website  ­ Ad network (banner)... Ngân sách: 42% sales KPIs: Increase 47% sales Quan trọng nhất : truyền tải key concept COFRESH Pre-launch Launch Post launch 2 month 7 months 2 month - Khơi gợi và bắt đầu chiến dịch viral - Xây dựng sự nhận biết bằng những lợi ích SP - Tiếp tục đẩy mạnh viral & hé lộ dần bước xúc tiến quảng cáo lớn tiếp theo - Tăng cường mạnh các xúc tiến, quảng cáo, đẩy doanh số Thu thập chứng thực, thông tin về chiến dịch Bị tò... force COFRESH PAID MEDIA EARNED MEDIA Ad network Ad network Online community Online community Social media Social media Online PR Online PR Tr aff ic fic c ffi ra T Traff ic WEBSITE Traffic ffi Tra eDM eDM Tr af c c ffi ra T Traffic Tr af fic Online community Online community Social network Social network WOM WOM Sale force Sale force (*)100% (**)25 - 30% KEY CUSTOMER 52-60% from (**) PUSH SALE  (47%) COFRESH. .. Traffic Tr af fic Online community Online community Social network Social network WOM WOM Sale force Sale force (*)100% (**)25 - 30% KEY CUSTOMER 52-60% from (**) PUSH SALE  (47%) COFRESH B5: Đo lường và hiệu chỉnh kế hoạch  truyền thông THANK YOU . t h p gi a 2 màu:ế ợ ữ tr ng và xanh lá ắ Slogan: "Spark your life" Nh c hi u: ạ ệ Coconut water B B 1: 1: Xây d ng n n móng th ng hi uự ề ươ ệ Xây d ng n n móng th ng hi uự ề ươ. là nước giải khát không cola, mang lại sự tươi trẻ cho người dùng - Thúc đẩy bán hàng 2. Key concept: SPARK YOUR LIFE” 3. Th i gian chi n d ch: ờ ế ị 11 tháng Pre-Launch: Khơi gợi và bắt đầu. indicators (KPIs): Ngân sách: 42% sales KPIs: Increase 47% sales Quan tr ng nh t : truy n t i key conceptọ ấ ề ả COFRESH Post launch Launch Pre-launch 2 month 7 months 2 month Th i gianờ - Khơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quản trị thương hiệu Xây dựng thương hiệu COFRESH, Tiểu luận quản trị thương hiệu Xây dựng thương hiệu COFRESH, Tiểu luận quản trị thương hiệu Xây dựng thương hiệu COFRESH

Từ khóa liên quan