LUẬN VĂN Tình Hình Huy Động Vốn Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – QTK Lý Thái Tổ

57 301 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2014, 23:17

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN QTK LÝ THÁI TỔ Giảng viên hướng dẫn: THS. ĐỖ XUÂN MINH Sinh viên thực hiện : HOÀNG VĂN THÀNH MSSV: B1080045 Khóa: CĐ 6 TP HCM, NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2013 LỜI CẢM ƠN Thời gian trôi thật nhanh mới ngày nào còn chập chững bước vào Sài Gòn mà giờ đây em chuẩn bị phải xa Thầy Cô trường lớp bạn bè. Với thời gian học tập tại trường em đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ niềm vui nỗi buồn bên thầy cô và bạn bè tại ngôi trường mang tên bác Tôn Trường đại học Tôn Đức Thắng. Em cám ơn nhà trường đã tạo môi trường học tập hiện đại, kiến thức bổ ích để tạo hành trang vững chắc trước khi bước vào đời. Em xin cảm ơn Cha Mẹ người đã nuôi dưỡng em chu cấp cho em trong suốt thời gian học tập. Em xin hứa khi ra trường sẽ tìm công việc ổn định để tự lo cho bản thân mình. Cám ơn thầy cô trường Đại học Tôn Đức Thắng đã diều dắt em đi suốt chặng đường dài. Để mai này có kiến thức, niềm tin, hi vọng vào cuộc sống. Đặc biệt em cám ơn Ths Đỗ Xuân Minh đã tận tình hướng dẫn em làm bài báo cáo thực tập này đúng tiến độ và chỉ ra hướng đi làm bài đúng đắn. Cách nói chuyện, lời văn của Thầy rất chừng mực, kiến thức rộng,… và sau này Thầy sẽ là đích đến của em. Cám ơn tập thể 10TT2C đã giúp đỡ, tạo điều kiện môi trường sinh hoạt năng động sân chơi bổ ích để em vượt qua những quảng thời gian khó khăn khi xa nha xa quê hương. Và cuối cùng em xin cảm ơn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – QTK Lý Thái Tổ đã tạo môi trường thực tế để em tiếp cận làm việc, ở đó anh chị lúc nào cũng niềm nở với khách hàng tạo môi trường ấm cúng làm em có cảm giác mình đang ở trong chính gia đình mình vậy. Cám ơn Chị Bình Giám đốc Quỹ Tiết Kiệm đã tạo điều kiện tốt cho em trong việc học tập và làm việc. Cuối cùng em kính chúc quý thầy cô, quý cơ quan, gia đình, bạn bè được thành công trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh Viên: Hoàng Văn Thành 2 NHẬN XÉT CƠ QUAN THỰC TẬP 3 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 4 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 5 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT CBNV: Cán bộ nhân viên CMND: Chứng minh nhân dân HĐQT: Hội đồng quản trị NHNN: Ngân hàng nhà nước QTK: Quỹ tiết kiệm TGTK: Tiền gửi tiết kiệm TMCP: Thương mại cổ phần TKTG: Tài khoản tiền gửi SCB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn BCTC: Báo cáo tài chính 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Số liệu tài chính tổng hợp của SCB Bảng 2.1: Cơ cấu vốn huy động của QTK Lý Thái Tổ 2010 – 2012 Bảng 2.2: Tình hình vốn huy động của QTK Lý Thái Tổ qua các năm Bảng 2.3: Các loại chỉ số vốn huy động Bảng 2.4: Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân 7 DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ Hình 1.1: CƠ CẤU QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG – SƠ ĐỒ TỔ CHỨC Hình 1.2: Vốn huy động và dư nợ tín dụng của các ngân hàng năm 2012 Hình 1.3: So sánh vốn huy động và dư nợ tín dụng của các ngân hàng năm 2012 Hình 1.4: Sơ đồ tổ chức QTK Lý Thái Tổ Hình 2.1: Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn Hình 2.2: Tỷ số vốn huy động có kỳ hạn trên tổng số vốn huy động 8 MỤC LỤC Lời cảm ơn 1 Nhận xét cơ quan thực tập 2 Nhận xét của giảng viên hướng dẫn 3 Nhận xét của giảng viên phản biện 4 Danh mục từ ngữ viết tắt 5 Danh mục bảng biểu 6 Danh mục hình vẽ đồ thị 7 Mục lục 8 Lời mở đầu 12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 14 1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn 14 1.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn 14 1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 14 1.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 17 1.1.4 Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu 19 1.1.4.1 Huy động vốn 19 1.1.4.2 Tín dụng 19 1.1.4.3 Thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ 19 1.1.4.4 Kinh doanh thẻ 19 1.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh thời gian qua 20 9 1.2 Giới thiệu về Quỹ tiết kiệm Lý Thái Tổ - Ngân hàng TMCP Sài Gòn 23 TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – QTK LÝ THÁI TỔ 25 2.1 Khái quát về công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – QTK Lý Thái Tổ 25 2.1.1 Các nguồn vốn huy động 25 2.1.1.1 Tiền gởi tiết kiệm: 25 2.1.1.1.1 Những quy định cụ thể đối với tiền gởi tiết kiệm 26 2.1.1.1.2 Qui trình gởi tiết kiệm: 27 2.1.1.1.3 Cơ sở tính lãi và trả lãi: 29 2.1.1.1.4 Quản lý và bảo quản thẻ tiết kiệm: 29 2.1.1.1.5 Tái ký gởi: 30 2.1.1.1.6 Thủ tục rút tiền tiết kiệm, chi trả tiền gởi tiết kiệm: 30 2.1.1.2 Tiền gởi không kỳ hạn: 32 2.1.1.3 Tiền gởi có kỳ hạn: 33 2.1.1.4 Lợi thế của SCB so với các ngân hàng khác 33 2.1.1.5 Nhiệm vụ của Kế toán giao dịch 34 2.1.2 Tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Quỹ tiết kiệm Lý Thái Tổ 34 2.1.2.1 Tình hình chung về nguồn vốn huy động tại QTK Lý Thái Tổ 34 2.1.2.2 Đánh giá về tình hình huy động vốn tại QTK Lý Thái Tổ 36 2.1.2.2.1Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn 37 2.1.2.2.2 Tỷ số vốn huy động có kì hạn trên tổng số vốn huy động 38 10 [...]... đề tài: Tình Hình Huy Động Vốn Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – QTK Lý Thái Tổ Cấu trúc báo cáo thực tập em gồm 3 chương Chương 1: Tổng quan về ngân hàng TMCP Sài Gòn Chương 2: Thực trang công tác kế toán huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Quỹ tiết kiệm Lý Thái Tổ Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Quỹ... về các nghiệp vụ huy động vốn và sử dụng vốn + Tổ chức thanh toán bù trừ và thanh toán liên ngân hàng + Lập bảng cân đối ngày, tuần, tháng, quý, năm và gửi báo cáo lên ngân hàng cấp trên 2.1.2 Tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Quỹ tiết kiệm Lý Thái Tổ 2.1.2.1 Tình hình chung về nguồn vốn huy động tại QTK Lý Thái Tổ Bảng 2.1 Cơ cấu vốn huy động của QTK Lý Thái Tổ 2010 – 2012 35 Đơn vị:...2.1.2.2.3 Tỷ số vốn huy động không kì hạn trên tổng số vốn huy động 38 2.2 Các kênh huy động vốn của QTK Lý Thái Tổ 39 2.2.1 Vốn huy động từ dân cư 39 2.2.2 Vốn huy động từ các tổ chức kinh tế xã hội .39 2.2.3 Vốn huy động từ các tổ chức tín dụng 39 2.3 Thực trạng về công tác kế toán huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Quỹ tiết kiệm Lý Thái Tổ ... hàng, phấn đấu trở thành một trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam Hình 1.4 Sơ đồ tổ chức Quỹ tiết kiệm Lý Thái Tổ TRƯỞng QTK (Chị Bình) KIỂM SOÁT VIÊN (Chị Thi) 23 GIAO DỊCH VIÊN (Chị Hiếu) THỦ QUỸ (Chị Lệ) 24 TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 Ngân hàng TMCP Sài Gòn là ngân hàng đầu tiên tại Viêt Nam Hợp nhật thành công và năm 2012 giữa 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa, Ngân hàng TMCP. .. ngân hàng bán lẽ hàng đầu Việt Nam SCB “Hoàn thiện Vì Khách Hàng 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – QTK LÝ THÁI TỔ 2.1 Khái quát về công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – QTK Lý Thái Tổ 2.1.1 Các nguồn vốn huy động 2.1.1.1 Tiền gởi tiết kiệm: bao gồm: tiền gởi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gởi tiết kiệm có kỳ hạn và các... 1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển Ngày 26/12/2011, Thống đốc NHNN chính thức cấp Giấy phép số 238/GP-NHNN về việc thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trên cơ sở hợp nhất tự nguyện 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng hợp nhất) chính thức đi vào hoạt động từ ngày... hoạt động tín dụng Tuy nhiên so sánh với riêng tổng nguồn vốn huy động trong dân cư, dư nợ tín dụng năm 2012 chỉ đạt 21 83% Điều này cho thấy vốn ngân hàng được sử dụng an toàn nhưng chưa thực sự hiệu quả Đây cũng là tình hình chung của các ngân hàng tại Việt Nam Hình 1.2: Vốn huy động và dư nợ tín dụng của các ngân hàng năm 2012 Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2012 Biểu đồ 1.2 cho ta thấy vốn huy động. .. tiết kiệm Lý Thái Tổ Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do thời gian hạn chế nên không thể tránh khỏi sai sót Kính mong sự phê bình và giúp đỡ của Quý thầy cô, Ban giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – QTK Lý Thái Tổ để báo cáo thực tập của em được tốt hơn 13 Em xin chân thành cảm ơn! 14 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn 1.1.1... 2010 2011 2012 Vốn huy động có kỳ hạn 157 229 246.5 Vốn huy động không kỳ hạn 1 3 0.5 Số vốn huy động 158 232 247 Tổng nguồn vốn 165 240 250 Nguồn: Bảng cân đối kế toán năm 2010, 2011, 2012 QTK Lý Thái Tổ Qua bảng tổng hợp số liệu trên Ta thấy nguồn vốn Tăng đều qua các năm: 2010 165 tỷ đồng, năm 2011 240 tỷ đồng, năm 2012 250 tỷ đồng Trong đó, số vốn huy động chiếm đa số trong tổng nguồn vốn. Điều này... hóa các hình thức huy động vốn 50 3.2.5 Về nguồn nhân lực 50 3.3 Các biện pháp đang áp dụng nhằm thu hút nguồn vốn huy động tại QTK Lý Thái Tổ .51 3.3.1 Lãi suất: .51 3.3.2 Các hình thức huy động vốn: 51 3.3.3 Uy tín của ngân hàng: .51 3.3.4 Nâng cao thái độ kỷ năng làm việc: .52 3.4 Kiến nghị 52 3.4.1 Đối với Ngân hàng thương . TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – QTK LÝ THÁI TỔ 25 2.1 Khái quát về công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – QTK Lý Thái Tổ 25 2.1.1 Các nguồn vốn huy động 25 2.1.1.1 Tiền. tại QTK Lý Thái Tổ 34 2.1.2.2 Đánh giá về tình hình huy động vốn tại QTK Lý Thái Tổ 36 2.1.2.2.1Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn 37 2.1.2.2.2 Tỷ số vốn huy động có kì hạn trên tổng số vốn. dụng của các ngân hàng năm 2012 Hình 1.4: Sơ đồ tổ chức QTK Lý Thái Tổ Hình 2.1: Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn Hình 2.2: Tỷ số vốn huy động có kỳ hạn trên tổng số vốn huy động 8 MỤC LỤC Lời
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN Tình Hình Huy Động Vốn Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – QTK Lý Thái Tổ, LUẬN VĂN Tình Hình Huy Động Vốn Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – QTK Lý Thái Tổ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn