skkn đổi mới phương pháp dạy học bài speakliten tiếng anh lớp 9

32 663 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2014, 21:02

Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải ********************************************************************* ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM DẠY TIẾT “SPEAK AND LISTEN” TRONG CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 9-THCS” A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. Như chúng ta đã biết việc dạy và học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông đã có những thay đổi lớn về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy để phù hợp với mục tiêu và yêu cầu đặt ra trong chương trình cải cách. Quan điểm cơ bản nhất về phương pháp mới là làm sao phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh và tạo điều kiện tối ưu cho học sinh rèn luyện, phát triển và nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ vào mục đích giao tiếp chứ không phải việc cung cấp kiến thức ngôn ngữ thuần tuý.Với quan điểm này, các thủ thuật và hoạt động trên lớp học cũng đã được thay đổi và phát triển đa dạng. Chính vì thế người dạy cần nắm bắt những nguyên tắc cơ bản của phương pháp mới, tìm hiểu các thủ thuật và hoạt động dạy học theo quan điểm giao tiếp sao cho có thể áp dụng được một cách uyển chuyển, phù hợp và có hiệu quả. Là một giáo viên được nhà trường phân công dạy môn Tiếng Anh lớp 9 và qua dự giờ đồng nghiệp tôi thấy rằng để học sinh có thể vận dụng được kiến thức mà giáo viên đã cung cấp trong tiết “speak and Listen” còn gặp nhiều khó khăn, vì đây là tiết kết hợp ngữ liệu giữa việc dạy nghe và nói, do đó số lượng từ vựng nhiều và thiếu hình ảnh minh hoạ để học sinh có thể đoán, nói và nghe tốt một đoạn văn; vì thế giáo viên hầu như rất lúng túng khi dạy phần này.Tiết “Speak and Listen” của mỗi đơn vị bài học đòi hỏi giáo viên phải sáng tạo và đầu tư thời gian nhiều hơn trong khâu soạn giảng.Thực tế những năm qua nhiều giáo viên chưa chú trọng khai thác nội dung bài giảng, chỉ dạy ngắn gọn theo sách giáo khoa vì nghĩ rằng mình đã truyền đạt hết nội dung của sách ***************************************************************************** Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng 1 Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải ********************************************************************* giáo khoa yêu cầu là đủ.Vì thế việc các em vận dụng kiến thức đã học để tái tạo lại ngôn ngữ còn hạn chế.Đây chính là vấn đề mà tôi boăn khoăn và cố gắng tìm ra phương pháp dạy để đạt hiệu quả cao nhất. Xuất phát từ thực tiễn và lý do đó, trong quá trình giảng dạy tôi đã tham khảo các sách về chuyên môn cũng như tham khảo ý kiến của đồng nghiệp ở trường và trường bạn để tìm ra một số thủ thuật áp dụng dạy tiết “Speak and Listen” môn tiếng Anh lớp 9 và ở chừng mực nào đó đã thu được những kết quả tương đối khả quan, học sinh đã vận dụng ngôn ngữ tốt hơn, sau bài học các em có thể giao tiếp với bạn, có thể liên hệ đến thực tế để trình bày quan điểm của mình bằng Tiếng Anh theo chủ đề của mỗi đơn vị bài học. II. MỤC ĐÍCH VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. Chúng ta đều biết rằng trong chương trình phân tiết của bộ giáo dục và đào tạo đối với bộ môn tiếng Anh lớp 9 có phần ghép giữa “speak” và “listen”. Đây là tiết dạy ghép rất khó bởi vì có những bài hai nội dung không trùng khớp nhau. Thêm nữa học sinh học nói đã khó lại thêm phần nghe càng khó hơn.Nên trong những năm qua nhiều cuộc hội thảo và nhiều ý kiến tranh luận về nội dung và phương pháp giảng dạy tiết học này đã đưa ra nhưng trên thực tế chưa có cách giải quyết nào là ổn thoả cả.Mỗi giáo viên thường tự tìm cho mình một phương pháp dạy thích hợp nhất nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo. Từ thực tế trên, là một giáo viên có nhiều năm công tác trong nghề và thường xuyên đảm nhận công tác giảng dạy lớp 9 ở trường THCS, tôi đã tích luỹ một số kinh nghiệm qua những thủ thuật dạy tiết “speak and listen” .Do đó, nhằm trao đổi kinh nghiệm cùng đồng nghiệp và tìm ra biện pháp giảng dạy tốt hơn cho tiết “speak and listen”; tôi xin trình bày đề tài “Kinh nghiệm dạy tiết “speak and listen” trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9-THCS” III. CƠ SỞ VÀ ĐỐI TƯỢNG VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ***************************************************************************** Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng 2 Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải ********************************************************************* Học sinh khối lớp 9 trường THCS Trần Quang Khải. IV. PHẠM VI THỰC HIỆN. Thủ thuật dạy tiết “speak and listen” sách Tiếng Anh 9 của nhà xuất bản giáo dục B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN. Xuất phát từ tình hình thực tế như đã trình bày ở mục lý do đề xuất sáng kiến kinh nghiệm, bản thân tôi trong quá trình giảng dạy đã cố gắng tìm ra những biện pháp nhằm giúp học sinh vận dụng vốn từ vựng và ngữ pháp mà các em đã tiếp thu trong tiết học speak and listen để tái tạo lại ngôn ngữ theo chủ đề mà các em đã được học trong từng đơn vị bài học nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh.Xin được trình bày những biện pháp mà tôi đã vận dụng trong những năm dạy tại trường THCS Trần Quang Khải. 1.Lập phiếu điều tra: ***************************************************************************** Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng 3 Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải ********************************************************************* PHIẾU ĐIỀU TRA V/V học tiết “speak and Listen” (Đánh dấu x vào câu trả lời thích hợp) Đặt vấn đề có không 1. Em thấy học ghép 2 phần “speak and Listen” có khó không? 2. Em thích học nói tiếng Anh không? 3. Em có gặp khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Anh không? 4. Em có thích nói chuyện với bạn bằng tiếng Anh không? 5. Trong tiết học nói, em có thích hoạt động cặp, nhóm không? 6. Em có tự tin khi học nói tiếng Anh không? 7. Người bản xứ đọc tiếng Anh có khó nghe không? 8. Em có rèn luyện nghe ở nhà như nghe băng, đài không? 9. Khi học nghe em có cần giáo viên cung cấp từ mới và đặt câu hỏi gợi ý không? 10.Em nghĩ rằng tiết học “speak and listen” có tác dụng tốt trong việc rèn luyện để học tốt môn tiếng Anh không? *Một số kiến nghị: ………………………………………………………. ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Từ kết quả tổng hợp phiếu điều tra, tôi rút ra một số kinh nghiệm sau: ***************************************************************************** Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng 4 Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải ********************************************************************* Đa số học sinh đều có quan điểm chung là việc học ghép 2 phần “speak and listen”có khó khăn và học sinh không có điều kiện để nghe băng, đài ở nhà.Đa số đều khẳng định học tiết”speak and listen” có tác dụng tốt trong việc rèn luyện tiếng Anh, tất cả đều thích giao tiếp trên lớp nhưng chưa tư tin vì gặp khó khăn khi phát âm.Học sinh đều có kiến nghị giáo viên nên cung cấp từ và các câu hỏi gợi ý trước khi nghe. 2.Phương pháp thực hiện: a)Thủ thuật: Từ những thu thập thông tin trên, để dạy một tiết “speak and listen” giáo viên cần tuân thủ theo các bước sau: Giới thiệu (Presentation), luyện tập (Practice) và sản sinh lời nói (Production).Trong khuôn khổ của sáng kiến kinh nghiệm này tôi xin đưa ra môt số thủ thuật để giúp học sinh vận dụng bài học vào quá trình nghe và giao tiếp như sau: • Discussion. • Free Role play. • Comparision. • Expressing feelings and opinions. • Imagination • Brainstorm. • Mapped Dialogue • Survey. • Retelling. • Arrange the events in order. • Ask and answer. Ngoài ra giáo viên cũng có thể áp dụng những trò chơi vào bài học giúp củng cố kiến thức cho học sinh, giúp các em có thể vận dụng bài học tốt hơn nhờ học mà vui, vui mà học tạo cho các em tâm lý thoải mái khi học. Việc chọn trò chơi cần phải phù hợp với nội dung bài học. Trò chơi không chỉ được áp dụng nhiều ở phần warm- up ***************************************************************************** Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng 5 Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải ********************************************************************* mà nếu áp dụng hợp lý vào phần “speak” thì sẽ đem lại hiệu quả cho tiết học vì các em rất thích các hoạt động này. Sau đây là một số những trò chơi mà tôi đã áp dụng trong bài dạy: b) Trò chơi: • Chain game • Noughts and crosses. • Lucky number. • Make up a sentence. . ♦VÍ DỤ MINH HOẠ: Unit 1: A VISIT FROM A PEN PAL Period 3: SPEAK AND LISTEN *Speak: 1. Sử dụng hoạt động tự giới thiệu mình và nghe chọn tranh: self-production. Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu của bài tập nói, sau đó học sinh hoạt động theo cặp, đóng vai Nga và Maryam để trò chuyện lẫn nhau. Example: A: Hello. You must be Maryam ***************************************************************************** Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng 6 Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải ********************************************************************* B: That’s right, I am A: Pleased to meet you. Let me introduce myself. I’m Nga B: Pleased to meet you, Nga.Are you one of Lan’s classmates? A: Yes, I am. Are you enjoying your stay in Viet Nam? B: Oh yes, very much. Vietnamese people are very friendly and Ha Noi is a verry interesting city. A: Do you live in the city, too? B: Yes.I live in Kuala Lumpur. Have you been there? A: No. Is it very different from Hanoi? B: The two cities are the same in some way A: I see. Oh! Here’s Lan.Let’s go. 2. Sử dụng hoạt động nói theo tranh và từ gơi ý : Perth-Australia Liverpool-England Tokyo-Japan Với những từ gợi ý trong sách giáo khoa, giáo viên giới thiệu một số hình ảnh liên quan đến nội dung của bài đối thoại nhằm cung cấp cho các em một số hình ảnh về thủ đô, đất nước mà các em luyện tập.Từ đó học sinh luyện tập theo nhóm Sau khi HS luyện xong bài hội thoại phần speak a) .giáo viên chia lớp thành 3 nhóm và phát handout để học sinh rèn luyện *Handout A ***************************************************************************** Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng 7 Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải ********************************************************************* You- Yoko from Tokyo-Japan -like the Vietnamese people -love old cities in Vietnam You want to know about Yoko -where he comes from -reasons for staying in Viet nam *Handout B: You-Paul from Liverpool-England -love the people, the food and beaches in Vietnam You want to know about Paul -where he comes from -reasons for staying in Vietnam *Handout C: You-Jane from Perth-Australia -love temples, churches in Vietnam -love ao dai, Vietnamese food, especially nem You want to know about Jane  Cách tiến hành: HS1: Where does Paul come from? HS2: He comes from Liverpool-England HS1: Why is he enjoying his stay in Vietnam? HS2: He loves the Vietnamese people, food and beaches in Vietnam 3. Sử dụng hoạt động imagination : Giáo viên cũng có thể sử dụng những tranh ảnh liên quan đến địa phương và cho tình huống giả sử như bạn qua thư của em đến thăm Khánh Hoà thì em sẽ đưa bạn của em tham quan những nơi nào? Giáo viên cũng có thể gợi ý cho các em những từ có liên ***************************************************************************** Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng 8 Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải ********************************************************************* quan đến cảnh đẹp ở Khánh Hoà để giúp các em nói tốt hơn như: Tháp Bà, hòn Ngọc Việt, Hải học viện, Đảo khỉ, suối Hoa Lan Vinpearland Monkey island Tri Nguyen Aquarium - Imagine your pen pal is coming to stay with you in Khánh Hoà for a week. Where should you take your pen pal to and what activities should you do? 4. Sử dụng hoạt động Interviews. - Giáo viên đưa ra một vài câu hỏi gợi ý và gợi ý câu trả lời.Yêu cầu học sinh phỏng vấn lẫn nhau.Giáo viên có thể cho học sinh từ hoặc tranh gợi ý về những nơi nổi tiếng ở địa phương nơi các em ở để các làm tốt hơn cuộc phỏng vấn với bạn mình. + Now use these questions to interview your friends: a/ Do you have any pen pals? if yes, how long have you been pen pals? (2/ 3 years) b/ Did he / she visit you? (Yes) c/ Where did you take him / her to? d/ What activities did you do during the visit? e/ Was she/ he impressed by the beauty of the town? How about the people? -Nếu học sinh ở trình độ khá hơn, có thể tự đặt các câu hỏi để phỏng vấn lẫn nhau mà giáo viên không cần đưa câu hỏi gợi ý. - Giáo viên kiểm tra một số cặp học sinh trước lớp.Sau đó giáo viên có thể yêu cầu các em kể lại điều mà các em vừa phỏng vấn bạn mình. ***************************************************************************** Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng 9 Phòng giáo dục Huyện Ninh Hoà Trường THCS Trần Quang Khải ********************************************************************* Example: Hoa and Mai have been pen pals for three years. Last year, Hoa came to Khánh Hoà to visit Mai. Mai took her to see many famous places in Khánh Hoà *Listen: Giáo viên giới thiệu tình huống cuộc đối thoại giữa Tim và Carlo.Sau đó cho các em đoán trước tình huống theo tranh. Giáo viên cung cấp cho học sinh một số mẫu câu để học sinh có thể nhận biết khi nghe -Picture 1: Is she walking on the grass or picking flowers? -picture 2: Does he want to catch the bus 103 or 130? -picture 3: Does he love American food or Mexican food? Giáo viên cho học sinh nghe ntoàn bộ bài hội thoại(2 lần)sau đó so sánh với kết quả các nhóm đã dự đoán. Unit 2: CLOTHING Period 8+9: SPEAK AND LISTEN 1 . Sử dụng hoạt động describing. - Use your own words to describe the ao dai. (Giáo viên có thể dùng tranh hoặc chiếc áo dài thật để học sinh có thể mô tả dễ hơn.) ***************************************************************************** Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng 10 [...]... dẫn học sinh vào những hoạt động học tập tích cực và chủ động trên lớp. Điều này càng thể hiện rõ hơn trong việc dạy và học tiếng Anh bỡi lẽ quan điểm cơ bản nhất về phương pháp mới là làm sao phát huy được tính tích cực, chủ động của người học và tạo điều kiện tối ưu cho người học rèn luyện phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ vào mục đích giao tiếp Cụ thể là ở tiết học “speak and listen” của Tiếng Anh. .. không 4 (15, 4%) 2 (7, 7%) 2 (6, 9% ) 8 (7, 3%) Ghi chú Tôi đã vận dụng những thủ thuật và cải tiến phương pháp giảng dạy trong năm học 20 09- 2010.Kết quả cho thấy chất lượng học tập của học sinh tăng lên rõ rệt.Tỷ lệ học sinh khá giỏi nhiều hơn, tỉ lệ học sinh trung bình tăng cao, hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém Đa số học sinh ham thích học tiết “speak and listen” hơn vì học sinh có điều kiện được nghe... ********************************************************************* Tổng cộng 122 7 (5, 7%) 26 (21, 3%) 69 (56, 6%) 20 (14, 6%) Học kỳ I năm học 20 09- 2010 tôi tiếp tục áp dụng các biện pháp trên và kết quả cuối học kỳ I như sau: Lớp 9/ 1 9/ 2 9/ 3 9/ 4 Tổng cộng số học sinh 30 26 26 29 111 Giỏi 7 (23, 3%) 2 (7, 7%) 2 (7, 7%) 3 (10, 3%) 14(12, 6%) Khá 17 (56, 7%) 8 (30, 8%) 12 (46, 2%) 9 (31%) 46 (38, 7%) Trung bình 6 (20%) 12 (46, 2%) 10 (38, 5%)... tiết học “speak and listen” của Tiếng Anh 9 sau bài học, học sinh có thể giao tiếp với bạn bè, có thể liên hệ đến thực tế, trình bày những quan điểm của mình bằng Tiếng Anh theo chủ đề của mỗi đơn vị bài học. Học sinh có thể nghe hiểu tiếng Anh tốt hơn khi giáo viên dùng hình ảnh minh hoạ và các thủ thuật gợi ý II KIẾN NGHỊ Vì tiết” speak and listen” là tiết dạy khó, phụ thuộc hoàn toàn vào việc sáng... -Are you good at listening / speaking…?Which skills are you good at? -What can you do to improve your listening / speaking ? 4.Sử dụng tranh để hỏi về một số phương tiện học tiếng Anh: -Giáo viên cung cấp cho học sinh một số tranh, học sinh chọn lựa cách học tiếng Anh tốt nhất mà mình đã sử dụng Sau đó hoạt động theo cặp hoặc nhóm Example: A: How do you learn English? B: I learn English by reading newspapers... hoạ và có cơ hội giao tiếp tiếng Anh với bạn bè trong lớp. Tôi sẽ tiếp tục vận dụng và tham khảo ý kiến đồng nghiệp để phát huy sáng kiến ngày càng hiệu quả và hoàn thiện hơn C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đề ra những yêu cầu đổi mới đối với giáo dục.Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tư duy sáng... trình soạn bài giáo viên cần đầu tư thời gian nhiều hơn cho hoạt động này và thiết kế các hoạt động nghe nói sao cho phù hợp với chủ đề của bài học, phù hợp với trình độ cụ thể của học sinh Trong quá trình dạy bài mới giáo viên cần suy nghĩ cách chuyển mạch như thế nào để kết hợp hai phần hoà hợp không riêng lẽ, không nên quá chú trọng đến việc dạy từ mới Chỉ nên giới thiệu cho học sinh những từ mới thật... điều kiện cho học sinh tự suy đoán nghĩa của từ mới theo ngữ cảnh Phân bố thời gian hợp lý cho từng phần của bài học, tránh việc ôm đồm dạy từ vựng hay ngữ pháp, cần phát huy hoạt động cặp nhóm, động viên, khuyến khích các em mạnh dạn phát biểu, mạnh dạn trong giao tiếp tránh rụt rè, e ngại Giúp học sinh vận dụng từ và mẫu câu đã được học vào thực tiễn giao tiếp hay tái tạo lại nội dung bài học một cách... các biện pháp trên và đạt được kết quả cuối năm học như sau: Lớp 9/ 1 9/ 2 9/ 3 số học sinh 42 39 41 Giỏi 3 (7, 1%) 2 (5, 1%) 2 (4, 9% ) Khá 7 (16, 7%) 5 (12, 8%) 14 (34,1%) Trung bình 22 (52, 4%) 27 ( 69, 2%) 20 (48, 8%) Yếu 10 (23, 8%) 5 (12, 8%) 5 (12, 2%) Ghi chú ***************************************************************************** Tổ Anh văn-Sử-Địa Giáo viên: Võ Xuân Hồng 27 Phòng giáo dục Huyện... -Sau khi học sinh nghe và chọn câu đúng sai theo sách giáo khoa Giáo viên có thể nêu ra câu hỏi để cả lớp thảo luận: Is there life on the moon? Why or Why not? -Dự kiến: There is no life on the moon because some experts have found out that there is no water or air on the moon II KẾT QUẢ VẬN DỤNG CÁC BIỆN PHÁP Trong năm học 2008- 20 09 tôi đã áp dụng các biện pháp trên và đạt được kết quả cuối năm học như . listening / speaking ? 4.Sử dụng tranh để hỏi về một số phương tiện học tiếng Anh: -Giáo viên cung cấp cho học sinh một số tranh, học sinh chọn lựa cách học tiếng Anh tốt nhất mà mình đã sử dụng động trên lớp học cũng đã được thay đổi và phát triển đa dạng. Chính vì thế người dạy cần nắm bắt những nguyên tắc cơ bản của phương pháp mới, tìm hiểu các thủ thuật và hoạt động dạy học theo. NGHIỆM DẠY TIẾT “SPEAK AND LISTEN” TRONG CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 9- THCS” A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. Như chúng ta đã biết việc dạy và học tiếng Anh trong
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn đổi mới phương pháp dạy học bài speakliten tiếng anh lớp 9, skkn đổi mới phương pháp dạy học bài speakliten tiếng anh lớp 9, skkn đổi mới phương pháp dạy học bài speakliten tiếng anh lớp 9

Từ khóa liên quan