tóm tắt luận án nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số chống oxy hóa ở người tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ, tác dụng bảo vệ của sâm ngọc linh trên động vật thực nghiệm

24 854 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2014, 11:02

ĐẶT VẤN ĐỀ Chì khi xâm nhập vào cơ thể gây nhiều tổn thương đa dạng và phức tạp trên hầu hết các cơ quan, tổ chức. Cơ chế gây bệnh của chì được cho là ức chế và liên kết đặc hiệu với các enzym, chất sinh học có chứa nhóm -SH nhưng chưa giải thích thỏa đáng các tổn thương mang tính chất toàn thân do chì gây ra. Một số nghiên cứu cho rằng, chì khi vào cơ thể có khả năng kích thích tạo gốc tự do và làm giảm chức năng của hệ thống chống gốc tự do. Làm rõ vấn đề này, cần đánh giá sự thay đổi các enzym chống oxy hóa trong cơ thể. Sâm Ngọc Linh sinh khối (SNLSK) được cho là có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể chống lại các stress oxy hóa. Việc ứng dụng và đánh giá hiệu quả bảo vệ của SNLSK đối với các đối tượng tiếp xúc với chì là vấn đề mới thực tế chưa được nghiên cứu. Xuất phát từ thực tế đó chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số chống oxy hóa ở người tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ, tác dụng bảo vệ của sâm Ngọc Linh trên động vật thực nghiệm”. 1. Mục tiêu: - Xác định sự thay đổi một số thông số chống oxy hóa và hóa sinh máu ở người tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ và động vật thực nghiệm. - Đánh giá tác dụng bảo vệ của sâm Ngọc Linh sinh khối trên động vật được gây nhiễm độc bán trường diễn với chì acetat. 2. Tính cấp thiết: Chì là nguyên liệu không thể thay thế trong nhiều ngành công nghiệp, số lượng người tiếp xúc với chì không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên mặc dù chì có nhiều tác hại với sức khỏe con người. Khi chì xâm nhập vào cơ thể chì có thể gây ra nhiễm độc nghề nghiệp và stress oxy hóa. Trong nhiễm độc chì, hiện nay đã sử dụng các thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hiệu quả mang lại chưa được như mong muốn nhất là trong nhiễm độc mạn tính. SNLSK là chế phẩm có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ cơ thể, nó có thể làm giảm các tác hại của chì gây 1 ra với cơ thể. Xuất phát từ thực tế đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này. 3. Những đóng góp mới của luận án: Chì có tác hại đối với cơ thể gây stress oxy hóa dẫn đến làm biến đổi các chỉ số chống oxy hóa. Luận án nghiên cứu khá toàn diện các chỉ số chống oxy hóa ở công nhân tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ và trên động vật thực nghiệm. Đánh giá tác dụng bảo vệ của SNLSK trên động vật thực nghiệm bị gây độc bán trường diễn với chì acetat. Kết quả nghiên cứu giúp cho các nhà máy, xí nghiệp có sử dụng chì trong sản xuất tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe người lao động đồng thời có thể nghiên cứu thêm để lựa chọn SNLSK bảo vệ cho công nhân tiếp xúc nghề nghiệp với chì. 4. Bố cục của luận án: Luận án được trình bày 135 trang bao gồm: đặt vấn đề 2 trang, tổng quan 38 trang, đối tượng và phương pháp nghiên cứu 20 trang, kết quả nghiên cứu 41 trang, bàn luận 31 trang, kết luận 2 trang, kiến nghị 1 trang. Luận án có 37 bảng, 21 biểu đồ, 5 sơ đồ, gồm 161 tài liệu tham khảo trong đó có 27 tài liệu tiếng Việt và 134 tài liệu tiếng Anh. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1. Gốc tự do và hệ thống chống gốc tự do của cơ thể. 1.1.1. Khái niệm về gốc tự do và các dạng oxy hoạt động. Gốc tự do là những nguyên tử, nhóm nguyên tử hay phân tử mà lớp ngoài cùng chứa các điện tử không ghép cặp (điện tử đơn độc). Gốc tự do thường bất ổn cả về năng lượng cũng như động học và có khuynh hướng đạt tới sự ổn định, thời gian tồn tại rất ngắn, hoạt tính rất mạnh. Các dạng oxy hoạt động (reactive oxygen species - ROS) là những gốc tự do, những ion hoạt động, phân tử có chứa nguyên tử oxy, có khả năng sinh ra gốc tự do hoặc được hoạt hóa bởi các gốc tự do. 2 1.1.2. Stress oxy hóa. Stress oxy là sự mất cân bằng giữa quá trình tạo thành các dạng oxy hoạt động với hệ thống chống oxy hóa. Stress oxy hóa có thể là kết quả của sự suy giảm hệ thống chống oxy hóa, tăng tạo thành các dạng oxy hoạt động và thiếu khả năng sửa chữa các tổn thương do quá trình oxy hóa trong cơ thể. 1.1.3. Quá trình hình thành các gốc tự do. Các gốc tự do trong cơ thể được tạo ra từ: chuỗi hô hấp tế bào, tác nhân phóng xạ, hội chứng viêm, trong hiện tượng thiếu máu cục bộ - tưới máu lại, các tác nhân xenobiotic và một số tác nhân khác. Các chất xenobiotic trong đó có chì khi xâm nhập vào cơ thể sẽ bị chuyển hóa và cấu trúc xenobiotic bị biến đổi rõ rệt, chúng có thể gắn thêm nhóm -OH, -NH 2 , -SH, -COOH tạo thành các chất dễ tan trong nước và tiếp tục liên hợp với các chất, đào thải ra khỏi cơ thể; đồng thời tạo ra các dạng ROS như • 2 O , 1 O 2 có độc tính cao gây ra tình trạng stress oxy hóa. Các chất chống oxy hóa trong cơ thể như: SOD, catalase, protein có nhóm SH, ceruloplasmin trong hồng cầu và gan rất nhạy cảm với các xenobiotic. 1.1.4. Hệ thống chống oxy hóa trong cơ thể. 1.1.4.1. Hệ thống chống oxy hóa có bản chất enzym. - Superoxid dismutase (SOD, EC 1.15.1.1) là enzym chống oxy hóa có chứa kim loại thuộc loại oxidoreductase, nó xúc tác cho phản ứng chuyển hóa superoxid thành O 2 và H 2 O 2 : 2 • 2 O + 2H + → SOD H 2 O 2 + O 2 SOD có hoạt tính càng cao thì O 2 • có hoạt tính càng nhỏ, SOD là một chất chống oxy hóa rất cơ bản, làm hạ thấp nồng độ tiền chất • 2 O , mà từ đó sẽ sản sinh ra tất cả các dạng oxy hoạt động khác. - Catalase (CAT, EC 1.15.1.1) là enzym xúc tác phản ứng phân hủy H 2 O 2 : H 2 O 2  → Catalase H 2 O + ½ O 2 3 - Peroxidase (EC 1.11.1.7) là một nhóm enzym xúc tác các phản ứng oxy hóa khử, thuộc lớp oxidoreductase, xúc tác cho phản ứng sau. AH 2 + H 2 O 2  → peroxidase A + 2H 2 O - Glutathion peroxidase (GPx) (E C.1.11.1.9) là enzym xúc tác cho phản ứng loại bỏ các loại peroxid, hoạt động ở các mô và trong hồng cầu khi nồng độ H 2 O 2 thấp. GPx ROOH + 2GSH GSSG + ROH + H 2 O 1.1.4.2. Hệ thống chống oxy hóa có bản chất không enzym. Gồm ba nhóm chính: nhóm các polyphenol, các phối tử sắt và đồng, các thiol. Các nhóm có thể tồn tại cả ở trong và ngoài tế bào. Hệ thống này hỗ trợ hệ thống chất chống oxy hóa có bản chất enzym. - Trạng thái chống oxy hóa toàn phần (total antioxidant status: TAS) là trạng thái chống oxy hóa toàn phần của huyết tương dựa trên khả năng ức chế và chống lại các chất oxy hóa của các chất chống oxy hóa, bao gồm tất cả các chất chống oxy hóa có trong cơ thể, gồm nhiều hệ thống bảo vệ nhằm chống lại những ảnh hưởng có hại của gốc tự do và hiện tượng peroxid đối với cơ thể. 1.2. Cơ chế tác dụng, khả năng sinh gốc tự do, ức chế hệ thống chống oxy hóa của chì vô cơ. 1.2.1. Cơ chế tác dụng chung. Chì vào cơ thể sẽ ức chế và liên kết chọn lọc đối với hệ thống enzym, phân tử sinh học có nhóm -SH gây ra nhiều rối loạn sinh hóa quan trọng của tế bào. 1.2.2. Cơ chế sinh gốc tự do, ức chế hệ thống chống oxy hóa của chì vô cơ. Chì vô cơ gây ra stress oxy hóa bằng 2 cơ chế đối lập và liên quan chặt chẽ đến nhau: kích thích tạo gốc tự do và giảm khả năng chống oxy hóa của cơ thể. - Kích thích tạo gốc tự do: Gốc tự do được tạo thành từ 4 nguồn chính là (1) quá trình enol hóa và oxy hóa của acid aminolevulinic (ALA), (2) quá trình tự oxy hóa của oxyhemoglobin, 4 (3) sự tăng cường hoạt tính của các enzym oxy hóa, (4) sự oxy hóa của nitric oxid bởi các gốc tự do. - Ức chế hệ thống chống oxy hóa: Chì gắn kết với nhóm -SH làm giảm mức GSH, GR, hoạt tính G 6 PD, GSH và tỉ lệ GSH/GSSH. Chì làm giảm hấp thu yếu tố vi lượng như selen, Cu, Zn, do đó làm giảm hoạt tính các enzym chống oxy hóa GPx, SOD, CAT và tăng tính phản ứng của màng tế bào với các tấn công oxy hóa. 1.3. Tác dụng chống oxy hóa của Sâm Ngọc Linh sinh khối. 1.3.1. Thành phần hóa học. SNLSK có thành phần hóa học chủ yếu là saponin, hàm lượng saponin toàn phần đạt 2,01%. Trong đó, hàm lượng các ginsennosid Rg 1 , Rb 1 , Rd là Rg 1 = 0,31%; Rb 1 = 0,36%; Rd = 0,15%. 1.3.2. Tác dụng chống oxy hóa. Saponin toàn phần và hoạt chất MR-2 trong SNL có tác dụng chống oxy hóa. Dịch chiết sâm có khả năng ức chế sự tạo thành gốc OH • từ phản ứng Fenton bằng cơ chế tạo phức với các ion kim loại, đồng thời trực tiếp thu dọn gốc OH • , có tác dụng chống oxy hóa trên cả môi trường dầu và nước, có khả năng tham gia vào tất cả các giai đoạn của quá trình POL. Một số tác giả cho rằng, tác dụng chống oxy hóa của SNL là các thành phần khoáng có trong sâm. CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu. 2.1.1. Nghiên cứu môi trường lao động. Nghiên cứu đặc điểm vi khí hậu và nồng độ chì trong không khí tại MTLĐ. 5 2.1.2. Nghiên cứu trên người. - Đối tượng: 165 công nhân làm việc tại các phân xưởng sản xuất thuốc gợi nổ (nhà máy Zx); phân xưởng lắp ắc quy, phân xưởng lá cực (công ty cổ phần pin ắc quy Vĩnh Phú) trực tiếp tiếp xúc với chì, được chia làm 2 nhóm: + Nhóm I (55 công nhân) là nhóm có nồng độ chì máu ≤ 10 µg/dL. + Nhóm II (110 công nhân) là nhóm có nồng độ chì máu > 10 µg/dL. + Nhóm II được chia làm 2 nhóm: Nhóm IIA (86 công nhân): nồng độ chì máu từ 10 µg/dL đến < 40 µg/dL và nhóm IIB (24 công nhân): nồng độ chì máu ≥ 40 µg/dL. - Tiêu chuẩn chọn: + Có thời gian làm việc trong môi trường trực tiếp tiếp xúc với chì ≥ 5 năm, thời gian tiếp xúc liên tục. Không tiếp xúc với các yếu tố độc hại khác. Tự nguyện tham gia nghiên cứu. + Tiêu chuẩn loại trừ: đợt cấp của các bệnh mạn tính, bệnh ác tính, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh thận tiết niệu, viêm gan cấp và mạn, suy gan, bệnh tự miễn dịch. - Chọn toàn bộ những công nhân nằm trong tiêu chuẩn chọn và không nằm trong tiêu chuẩn loại trừ vào nghiên cứu. 2.1.3. Nghiên cứu trên động vật. * Động vật thực nghiệm: 360 chuột nhắt trắng đực, trọng lượng: 20 - 25 gam, được chia thành 3 lô. - Lô đối chứng (108 chuột) (lô 1). - Lô bị gây nhiễm độc bằng chì acetat (108 chuột) (lô 2). - Lô bị gây độc bằng chì acetat và uống SNLSK để bảo vệ (108 chuột) (lô 3). - 36 chuột bị giết và lấy máu xét nghiệm ở thời điểm ngay trước khi tiến hành xét nghiệm. 6 * Vật liệu nghiên cứu. Dung dịch chì acetat do Phòng Trang bị kỹ thuật - Học viện Quân y cung cấp (được sản xuất bởi công ty: Lucheng Qinda plastic injection Factory - Trung Quốc). SNLSK do Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Y dược học Quân sự - Học viện Quân y mới sản xuất và cung cấp. Dụng cụ nghiên cứu đầy đủ đảm bảo cho thí nghiệm. 2.2. Phương pháp nghiên cứu. 2.2.1. Phương pháp nghiên cứu môi trường lao động: Khảo sát vi khí hậu và nồng độ bụi chì trong MTLĐ. 2.2.2. Phương pháp nghiên cứu trên người lao động. - Thiết kế nghiên cứu: mô tả, cắt ngang. - Chỉ tiêu và kỹ thuật nghiên cứu. + Xét nghiệm nồng độ chì trong máu. + Xét nghiệm công thức máu ngoại vi. + Xét nghiệm các chỉ số hóa sinh máu. + Xác định hàm lượng nhóm -SH tự do trong máu, hoạt độ peroxidase huyết tương, hoạt độ superoxide dismutase (SOD) hồng cầu, glutathion peroxidase (GPx) hồng cầu, hàm lượng malondialdehyde (MDA) huyết tương, trạng thái chống oxy hóa toàn phần (TAS) huyết tương. 2.2.3. Phương pháp nghiên cứu trên động vật. Thiết kế nghiên cứu: thực nghiệm, có can thiệp. * Pha chì acetat và cao đặc SNLSK: Pha 2,592g (2.592mg) chì acetat trong 1,296L (1.296mL) nước cất, thu được dung dịch chì acetat. Pha 24,30g (24.300mg) cao đặc SNLSK trong 0,324L (324mL) nước cất, thu được dung dịch cao đặc SNLSK. * Phương pháp gây độc: Phương pháp gây độc bán trường diễn theo mô hình gây độc của El-Sayed I. H, Lotfy. M và cs (2006); Flora G, Gupta D và cs (2013). 7 - Lô 1 (n = 108): cho chuột uống 0,2mL nước cất vào buổi sáng các ngày trong tuần, thời gian uống liên tục 15 ngày, 30 ngày, 45 ngày. - Lô 2 (n = 108): cho chuột uống 0,2mL dung dịch chì acetat (20 mg/kg/ngày) vào buổi sáng các ngày trong tuần, thời gian uống liên tục 15 ngày, 30 ngày, 45 ngày. - Lô 3 (n = 108): cho chuột uống 0,1ml dung dịch SNLSK (375 mg/kg/ngày) vào buổi sáng các ngày trong tuần. Một giờ sau khi uống SNLSK, chuột được cho uống 0,2mL dung dịch chì acetat (20 mg/kg/ngày), thời gian uống liên tục 15 ngày, 30 ngày, 45 ngày. * Phương pháp lấy máu xét nghiệm: Chuột bị giết tại các thời điểm nghiên cứu và máu được lấy ở 2 bên hốc mắt. * Ở thời điểm trước khi tiến hành thực nghiệm: (36 chuột). - 12 chuột chọn ngẫu nhiên, lấy máu và chia làm 2 phần: xét nghiệm công thức máu và nồng độ chì máu. - 12 chuột tiếp theo được chọn ngẫu nhiên trong số còn lại, lấy máu và chia làm 2 phần: xét nghiệm hoạt độ SOD, GPx hồng cầu và nồng độ TAS, hoạt độ peroxidase, nồng độ MDA, -SH huyết tương. - 12 chuột còn lại, lấy máu để xét nghiệm các chỉ số hóa sinh. * Ở các thời điểm sau khi tiến hành thực nghiệm: (324 chuột). - Tại thời điểm 15 ngày, 30 ngày, 45 ngày sau khi tiến hành thực nghiệm, mỗi thời điểm 108 chuột (mỗi lô: 36 chuột) được chọn ngẫu nhiên, bị giết và lấy máu xét nghiệm. * Các chỉ tiêu và kỹ thuật nghiên cứu: như trên người. 2.3. Xử lý số liệu. Số liệu được xử lý bằng phương pháp thống kê y học, sử dụng phần mềm EpiInfo 2005 (Version 3.3.2), EpiCalc 2000. 2.4. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu. Đảm bảo y đức trong nghiên cứu. 8 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Kết quả nghiên cứu trên người. 3.1.1. Nồng độ chì máu trung bình của các nhóm đối tượng nghiên cứu. Bảng 3.3. Nồng độ chì máu ở các nhóm nghiên cứu Nhóm Nhóm I (n=55) Nhóm II (n=110) Nhóm II Nhóm IIA (n=86) ( X ±SD) Nhóm IIB (n=24) ( X ±SD) Nồng độ chì máu (µg/dL) 4,26±2,28 36,54±18,36 23,82±7,54 57,66±9,73 Nồng độ chì máu ở nhóm II, IIB có độ dao động lớn. 3.1.2. Kết quả xét nghiệm SOD, GPx, peroxidase, -SH, MDA, TAS ở các nhóm nghiên cứu. Bảng 3.8. Sự biến đổi một số chỉ số chống oxy hóa ở nhóm I và II Nhóm Chỉ tiêu Nhóm I (n=55) ( X ±SD) Nhóm II (n=110)( X ±SD) p SOD (U/g Hb) 1212,87±180,70 1578,26±180,65 p<0,001 GPx (U/g Hb) 64,46±8,57 54,29±7,82 p<0,001 Peroxidase (µg/mg) 0,019±0,006 0,021±0,008 p>0,05 - SH (mmol/mg) 0,685±0,092 0,461±0,120 p<0,001 MDA (µmol/L) 3,19±0,42 4,01±0,49 p<0,001 TAS (mmol/L) 1,58±0,22 1,42±0,21 p<0,001 9 Bảng 3.12. Mối tương quan giữa SOD, GPx, peroxidase, MDA, TAS và nồng độ chì máu ở nhóm II Chỉ tiêu nghiên cứu r p Phương trình hồi quy SOD (U/gHb) Chì máu (µg/dL) 0,45 <0,05 y = 5,282 x + 1197 GPx (U/gHb) Chì máu (µg/dL) -0,49 <0,01 y = -0,339 x + 58,31 MDA (µmol/L) Chì máu (µg/dL) 0,57 <0,01 y = 0,020 x + 3,731 -SH (mmol/mg) Chì máu (µg/dL) -0,68 <0,01 y = -0,0046 x +0,6172 Peroxidase (µg/mg) Chì máu (µg/dL) 0,17 >0,05 y = 0,0004 x + 0,020 TAS (mmol/L) Chì máu (µg/dL) -0,32 <0,05 y = -0,008 x + 1,506 3.1.3. Kết quả xét nghiệm công thức máu ngoại vi ở các nhóm nghiên cứu. Bảng 3.13. Sự biến đổi công thức máu ở nhóm I và nhóm II Nhóm Chỉ tiêu Nhóm I (n=55) ( X ±SD) Nhóm II (n=110) ( X ±SD) p Hồng cầu (T/L) 5,19±0,48 4,88±0,51 p<0,001 Hemoglobin (g/L) 154,21±11,14 149,07±10,16 p<0,01 Hematocrit (%) 46,28±3,40 43,98±6,02 p<0,01 Bạch cầu (G/L) 7,10±1,36 7,18±1,49 p>0,05 Tiểu cầu (G/L) 225,42±46,35 234,06±39,28 p>0,05 3.1.4. Kết quả xét nghiệm một số chỉ số hóa sinh máu ở các nhóm . Bảng 3.16. Sự biến đổi AST, ALT, GGT, bilirubin toàn phần huyết tương ở nhóm I, II. Nhóm Chỉ tiêu Nhóm I (n=55) ( X ±SD) Nhóm II (n=110) ( X ±SD) p AST (U/L) 29,42±6,85 35,28±18,27 p<0,05 ALT (U/L) 30,08±9,16 37,56±25,40 p<0,05 GGT (U/L) 31,19±10,24 39,88±23,29 p<0,01 Bi TP (µmol/L) 9,87±1,26 10,14±3,65 p>0,05 10 [...]... gan khi gây tổn thương gan thực nghiệm KẾT LUẬN 1 Sự biến đổi một số chỉ số chống oxy hóa và hóa sinh máu ở người tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ và động vật thực nghiệm 1.1 Ở công nhân tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ - Hoạt độ enzym chống oxy hóa GPx hồng cầu, nồng độ nhóm -SH, TAS huyết tương ở nhóm có nồng độ chì máu > 10 µg/dL (nhóm II) thấp hơn nhóm có nồng độ chì máu ≤ 10 µg/dL (nhóm I)... độc không uống SNLSK (p . đổi một số chỉ số chống oxy hóa ở người tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ, tác dụng bảo vệ của sâm Ngọc Linh trên động vật thực nghiệm . 1. Mục tiêu: - Xác định sự thay đổi một số thông số. số thông số chống oxy hóa và hóa sinh máu ở người tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ và động vật thực nghiệm. - Đánh giá tác dụng bảo vệ của sâm Ngọc Linh sinh khối trên động vật được gây. của luận án: Chì có tác hại đối với cơ thể gây stress oxy hóa dẫn đến làm biến đổi các chỉ số chống oxy hóa. Luận án nghiên cứu khá toàn diện các chỉ số chống oxy hóa ở công nhân tiếp xúc nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số chống oxy hóa ở người tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ, tác dụng bảo vệ của sâm ngọc linh trên động vật thực nghiệm, tóm tắt luận án nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số chống oxy hóa ở người tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ, tác dụng bảo vệ của sâm ngọc linh trên động vật thực nghiệm, tóm tắt luận án nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ số chống oxy hóa ở người tiếp xúc nghề nghiệp với chì vô cơ, tác dụng bảo vệ của sâm ngọc linh trên động vật thực nghiệm

Từ khóa liên quan