Đề tài kinh nghiệm dạy bài hướng dẫn đọc thêm trong chương trình ngữ văn THCS

14 3,637 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2014, 15:01

Hiện nay trong các nhà trường phổ thông nói chung và các nhà trường THCS nói riêng, qua tiếp xúc với các em học sinh, qua dự giờ thăm lớp của đồng nghiệp, chúng tôi nhận thấy: việc Dạy bài hướng dẫn đọc thêm trong chương trình Ngữ văn là vô cùng cần thiết.Theo lí luận văn học đọc hiểu là hoạt động trung tâm của hoạt động dạy học Ngữ văn đổi mới, bởi nội dung Văn trong bài học Ngữ văn là Đọc hiểu văn bản . Bản chất của đọc hiểu là tìm hiểu phân tích để chiếm lĩnh văn bản bằng nhiều biện pháp và hình thức dạy học Văn, trong đó biện pháp dạy học bằng hệ thống câu hỏi cảm thụ văn bản được thực hiện dưới hình thức đối thoại, đây là hình thức dạy học chủ đạo trong một giờ “ Hướng dẫn đọc thêm văn bản” KINH NGHIỆM DẠY BÀI “HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM” TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THCS A. PHẦN MỞ ĐẦU. I. CƠ SỞ LÍ LUẬN. Hiện nay trong các nhà trường phổ thông nói chung và các nhà trường THCS nói riêng, qua tiếp xúc với các em học sinh, qua dự giờ thăm lớp của đồng nghiệp, chúng tôi nhận thấy: việc Dạy bài hướng dẫn đọc thêm trong chương trình Ngữ văn là vô cùng cần thiết. Theo lí luận văn học đọc - hiểu là hoạt động trung tâm của hoạt động dạy - học Ngữ văn đổi mới, bởi nội dung Văn trong bài học Ngữ văn là "Đọc - hiểu văn bản ". Bản chất của đọc - hiểu là tìm hiểu phân tích để chiếm lĩnh văn bản bằng nhiều biện pháp và hình thức dạy học Văn, trong đó biện pháp dạy học bằng hệ thống câu hỏi cảm thụ văn bản được thực hiện dưới hình thức đối thoại, đây là hình thức dạy học chủ đạo trong một giờ “ Hướng dẫn đọc thêm văn bản” Văn bản đọc thêm nói chung có một tác dụng lớn trong giờ học Ngữ văn, giúp cho việc phân tích thơ văn trở lên sống động có tính truyền cảm, giúp cho giáo viên, giúp cho các em học sinh có được niềm vui sướng trong lao động sáng tạo. Giờ đọc thêm còn có tác dụng giáo dục thẩm mĩ, làm cho các em thêm yêu thích văn học, nảy sinh ý muốn tìm đọc thêm các tác phẩm văn học nghệ thuật đã làm mình rung động. Xuất phát từ cơ sở đó, việc hướng dẫn đọc tác phẩm không chỉ diễn ra ở các tiết học đọc - hiểu văn bản mà còn được chú trọng trong các tiết học : Hướng dẫn đọc thêm của chương trình Ngữ văn THCS. Vậy cần dạy bài đọc thêm như thế nào trong các tiết dạy này để rèn luyện kỹ năng đọc - hiểu cho các em học sinh chính là hướng mà chúng tôi muốn đưa ra. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN. 1. Hệ thống văn bản hướng dẫn đọc thêm trong chương trình ngữ văn hiện nay. Khi thực hiện đổi mới trong dạy - học Văn hiện nay, chương trình SGK môn Ngữ văn tập trung nhiều vào các tiết đọc thêm và các tiết hướng dẫn đọc thêm được điều chỉnh ở hầu hết 4 khối lớp . Điều này cho thấy việc rèn luyện kỹ năng đọc - hiểu trong các tiết học đọc thêm cũng rất cần thiết, giúp các em học sinh chủ động nắm tác phẩm, tự làm sống dậy tác phẩm theo cách riêng. * Cụ thể các bài đọc thêm: LỚP TIẾT VĂN BẢN HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM. 1 Lớp 6 2 13 34,35 Bánh trng, bánh giày. Sự tích Hồ Gơm. Ông lão đánh cá và con cá vàng. 45 51 59 100 111 Chân, tay, tai, mắt, miệng. Lợn cới, áo mới( dạy cùng tiết : Treo biển ) Con hổ có nghĩa. Ma ( dạy cùng trong tiết học : Lợm ) Lòng yêu nớc Lớp 7 25,26 34 63 Sau phút chia li ( dạy cùng Bánh trôi nớc ) Vọng L sơn bộc bố, Phong Kiều dạ bạc. Sài Gòn tôi yêu. Lớp 8 65 Muốn làm thằng cuội; Hai chữ nớc nhà. Lớp 9 56,57 84,85 111,112 136,137 Khúc hát ru những em bé lớn trên lng mẹ ( dạy cùng bài: Bếp lửa ). Những đứa trẻ. Con cò. Bến quê. Từ hệ thống có thể thấy các tiết dạy: hớng dẫn đọc thêm chú trọng ở từng khối lớp, đề cập đến tầm quan trọng của tất cả các kiểu văn bản, thể loại văn bản, giai đoạn văn học. 2. Nhận thức của giáo viên và học sinh. Bắt đầu từ năm học này, hệ thống các bài đọc thêm đợc điều chỉnh, nhng là vấn đề không mới, bởi trớc đó đã có ở các lớp 6,7,8,9 của môn Ngữ văn. Qua dự giờ và trao đổi với đồng nghiệp trong và ngoài huyện chúng tôi thấy xung quanh vấn đề dạy các bài hớng dẫn đọc thêm này có nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau; Có ngời cho là không cần thiết lắm để thời gian dạy kỹ hơn các tác phẩm chính; Lại có ý kiến dạy các bài đọc thêm chủ yếu cho học sinh đọc, tóm tắt nội dung.Còn các em học sinh, khi giáo viên yêu cầu chuẩn bị bài đọc thêm việc các em thờng làm là đọc tác phẩm. Nh vậy, thì việc dạy tiết hớng dẫn đọc thêm quả là nan giải. Từ thực tiễn và căn cứ vào lí luận văn học, chúng tôi mạnh dạn đa ra vấn đề Một h ớng dạy bài hớng dẫn đọc thêm trong chơng trình Ngữ văn THCS . B. PHN NI DUNG I. CN C CHUNG. 1. c trng b mụn. a. Mc ớch yờu cu c - hiu. 2 * Đọc - hiểu rất cần thiết không chỉ cho dạy học môn Ngữ văn, mà cho đọc nói chung. Đọc để nắm được câu chuyện( số đông người ), đọc hiểu vấn đề nội dung, giá trị tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm, đọc để biết cách lí giải vấn đề của tác giả. Ví dụ: "Truyện Kiều " của Nguyễn Du có nhiều người, nhiều tầng lớp đọc: chị vú em đọc"Truyện Kiều ", cô cậu học sinh đọc"Truyện Kiều ", nhà văn nhà thơ đọc"Truyện Kiều". Song trẻ em lại thích đọc truyện tranh, các thanh niên lại thích đọc truyện chưởng Hồng Kông. Vì sao có hiện tượng đó? Bởi mỗi người có một mục đích đọc -hiểu khác nhau đọc ở cấp độ khác nhau. Khi mà văn hoá nghe nhìn đang lấn lướt văn hoá đọc cần phải được đề cao, nhất là trong nhà trường mà chủ yếu là ở môn Ngữ văn. * Đọc tác phẩm gắn liền với rèn luyện thị giác, điều phối hơi thở, khả năng phát âm, luyện âm, luyện giọng, khả năng lắng nghe đọc. Có thể đọc- hiểu bằng mắt, đọc thầm, đọc thành tiếng, đọc một mình, đọc trước nhóm người, tập thể * Muốn đọc theo một chuẩn mực nào đó đã được quy định trước hết phải giúp học sinh tái hiện tác phẩm, đây là thao tác tư duy đầu tiên quan trọng nhất để đọc, để cảm nhận tác phẩm. Đọc chuẩn một tác phẩm là phải đọc đúng, đọc rõ, đọc diễn cảm, đọc hay, đọc như một sự tự biểu hiện như là một sự tự cảm nhận. Khi đọc- hiểu cần chú ý đến thể loại tác phẩm, tính cách nhân vật, phong cách tác giả. b. Khái niệm đọc - hiểu. Đọc- hiểu không nhằm diễn đạt hai hoạt động " đọc, hiểu ". Trong cuộc sống đôi khi ta đọc vu vơ một dòng chữ nào đó mà không cần hiểu, lại có khi ta đọc lướt qua một cột báo, chộp lấy một thông tin, nhưng nhiều khi ta phải đọc nghiền ngẫm có suy tư, thậm chí cả cảm xúc, liên tưởng, tưởng tượng; đọc theo cách này diễn ra theo cách bám sát, luồn sâu vào tác phẩm để giải mã "văn bản " nghĩa là xác lập các giá trị văn bản, theo cách cảm và hiểu của người đọc. Cách đọc này theo SGV Ngữ văn 6 tập I lí giải như sau: " Khả năng đọc- hiểu( bao gồm cả cảm thụ) một tác phẩm văn chương lệ thuộc không ít vào việc có thể trả lời được hay không những câu hỏi đặt ra ở những cấp độ khác nhau. Mức thấp nhất là chỉ cần sử dụng ngay các thông tin đã có trong văn bản. Đó là trường hợp câu trả lời đã có sẵn trong bài, là trình độ chỉ mới biết đọc trên dòng. Mức cao hơn là buộc phải suy nghĩ và sử dụng những thông tin trong văn bản, là trình độ đã biết đọc giữa các dòng. Cao hơn nữa là yêu cầu khái quát, liên hệ giữa cái mà học sinh đã đọc với thế giới bên ngoài bài học, đó là trình độ biết vượt ra khỏi dòng để đọc văn bản. Khám phá theo hướng này thì học sinh không chỉ hứng thú, hiểu sâu văn bản mà còn liên hệ được một cách sinh động tự nhiên việc học văn với những vấn đề của cuộc sống ". 3 Nh th, bn cht ca hot ng c - hiu vn bn trong cỏc gi hc Ng vn chớnh l s tỡm tũi, phõn tớch cm v hiu vn bn theo mc tiờu c th ca mụn Ng vn hin hnh. 2. Yờu cu dy Ng vn hin nay. Phng phỏp c - hiu vn bn khỏc vi cụng vic ging vn lõu nay ca giỏo viờn thng lm. Tỏc gi SGK lp 9, giỏo s Ngc Thng cú nờu ra mt vi im khỏc bit nh sau: GING VN C - HIU + Nghiêng về công việc của thầy. + Thầy nói cái hay, cái đẹp mà thầy cảm nhận đợc cho học sinh nghe. + Nghiêng về khai thác nội dung, t tởng của văn bản, ít chú ý đến ngôn từ và các hình thức nghệ thuật cụ thể. + Học sinh , nhiều khi không cần đọc văn bản. + Chỉ biết văn bản đợc học. + Tổ chức cho trò thực hiện. + Trò tự khám phá ra cái hay, cái đẹp của văn bản theo ý mình. +Tập trung khai thác vẻ đẹp nội dung qua hình thức: bám sát câu chữ của văn bản để chỉ ra nội dung t tởng. + Học sinh bắt buộc phải đọc văn bản. + Có phơng pháp đọc - hiểu các tác phẩm cùng loại. Từ những quan niệm trên chúng tôi tiến hành thực hiện chuyên đề, mong sao góp thêm một hớng dạy cho bộ môn Ngữ văn - phần hớng dẫn đọc thêm. Cũng nhằm đáp ứng yêu cầu dạy - học văn theo hớng đổi mới là dạy cho học sinh biết cách đọc - hiểu các loại văn bản( chủ yếu là văn bản văn học ). Hình thành cho các em biết đọc văn để dần dần tự các em có thể tự đọc - hiểu tác phẩm văn học một cách khoa học, đáp ứng đợc yêu cầu của bộ môn và giao tiếp.Làm thế là thực hiện đợc mục đích của đổi mới giáo dục, đúng nh lời phát biểu của đồng chí Phạm Văn Đồng : " Ngày nay, sự hiểu biết của con ngời luôn luôn đổi mới, cho dù học đợc trong nhà trờng bao nhiêu chăng nữa cũng chỉ là hạn chế. Thế thì cái gì là quan trọng? Cái quan trọng là rèn luyện bộ óc, rèn luyện phơng pháp suy nghĩ, phơng pháp học tập, phải tìm tòi phơng pháp vận dụng tốt nhất bộ óc của mình. " ( Dạy văn là một quá trình rèn luyện toàn diện ) I.I XC NH CC BC TRONG QU TRèNH DY BI HNG DN C THấM . 1. Tip xỳc vi vn bn. Nu l tỏc phm t s phi c qua mt vi lt nm ct truyn, nm din bin cõu chuyn. Nu l th phi c qua mt lt cú n tng ban u. Nu l vn ngh lun cng rt cn c trc nm vn : 4 - Xác định thể loại và tìm hiểu vai trò tác dụng của thể loại - Phân tích vai trò, tác dụng của bố cục và cấu trúc tác phẩm - Định hướng xác định chủ đề của tác phẩm. 2. Hướng dẫn đọc - hiểu. * Đọc - hiểu ngôn từ câu, đoạn. Mỗi văn bản đều có cách đọc - hiểu ngôn từ, câu, đoạn khác nhau với văn bản thơ văn trung đại ta bắt gặp nhiều từ ngữ khó, nhiều điển tích, thi liệu cổ, do đó phải hiểu kĩ các chú thích, hoặc tra cứu sách vở( chủ yếu sử dụng từ điển Tiếng Việt và từ điển Hán Việt ). Ví dụ: + Khi đọc : "Sau phút chia ly" ( tiết 26- Ngữ văn 7 ). Chốn Hàm Dương chàng còn ngảnh lại Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng. Cần hiểu được: Hàm Dương, Tiêu Tương là gì? + Đọc - hiểu bài "Vọng Lư sơn bộc bố " ( tiết 34 - Ngữ văn 7 ) Phi lưu trực há tam thiên xích. Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên. Các từ ngữ Hán trong các câu có nghĩa như thế nào cần phải hiểu được qua tra cứu sách vở mới hiểu được nội dung bài thơ. * Đọc - hiểu tư tưởng, tình cảm của tác giả được thể hiện trong tác phẩm. Có lúc tác giả bộc lộ trực tiếp tư tưởng tình cảm. Có lúc tác giả lại gửi gắm cảm xúc, ý nghĩa qua hình tượng nghệ thuật. Ví dụ: đọc - hiểu bài " Con cò " của Chế Lan Viên( tiết 111- 112 Ngữ văn 9 ). Cần hiểu được tư tưởng tình cảm của tác giả qua hình tượng nghệ thuật: con cò. * Đọc - hiểu cấu trúc văn bản. Trong thực tế giảng dạy môn Ngữ văn ở THCS, chúng ta thấy bài thơ có nhiều đoạn, vở kịch có nhiều hồi, nhiều lớp, truyện có nhiều phần, nhiều tình tiết, truyện có kết thúc có hậu như truyện cổ tích. Vậy có thể so sánh đọc - hiểu cấu trúc văn bản như: - Vào xem cái đình, đền cổ mà chỉ xem hai ông tướng trấn cửa đền thì coi như chưa hiểu biết gì. - Cũng như cô gái thi hoa hậu mà chân đi vòng kiềng, bàn chân bàn cuốc dù có mặt hoa da phấn cũng khó mà lọt vào vòng trong. 5 Do vậy đọc - hiểu cấu trúc văn bản là cần thiết, chưa nắm được cấu trúc văn bản thì cảm thụ văn sẽ bị hạn chế. * Đọc - hiểu và thưởng thức văn học. Đọc - hiểu văn bản là để mở rộng nhận thức văn chương, mê say văn chương, như vua Tự Đức đã từng viết: Mê gì? Mê đánh tổ tôm, Mê ngựa Hậu Bổ, mê nôm Thuý Kiều. Muốn thưởng thức văn chương phải có sự say mê, yêu thích. Đọc - hiểu văn bản sẽ giúp các em điều đó. * Đọc tích luỹ kiến thức. Chu Quang Tiềm viết: " Sách cũ trăm lần xem không chán Thuộc lòng ngẫm nghĩ một mình hay." Muốn có được sự tích luỹ kiến thức, cần chọn sách hay, sách phục vụ cho việc học tập bộ môn. Rồi đọc lướt, đọc kĩ, đọc sâu, sau đó có nhận xét ngắn gọn, ghi chép lại điều mình yêu thích. Phần đọc - hiểu này thường sử dụng trong phần củng cố bài dạy. Từ việc định hướng các bước đọc - hiểu người thầy cần hướng dẫn học sinh xác định các tín hiệu thẩm mĩ của văn bản văn học bằng hệ thống câu hỏi. 3. Hướng dẫn luyện tập : Mục đích của phần luyện tập trong bài dạy “ Hướng dẫn đọc thêm “ là giúp học sinh củng cố, mở rộng kiến thức phục vụ cho chủ đề hoặc mảng kiến thức thuộc cụm bài mà học sinh đang học . Vì vậy phần luyện tập trong các tiết dạy bài “ Hướng dẫn đọc thêm “ phải được giáo viên đặc biệt quan tâm. Trong tiết dạy “ Hướng dẫn đọc thêm “ giáo viên nên dành nhiều thời gian cho phần luyện tập ( Khoảng 15-20 phút ) , thiết kế các bài tập phù hợp với đối tượng học sinh . Một dạng bài tập có thể vận dụng trong tiết luyện tập là: Bài tập về cảm thụ văn học ( Cảm nhận về từ ngữ , hình ảnh , các biện pháp tu từ trong bài …), bài tập về tạo lập văn bản , bài tập so sánh đối chiếu , câu hỏi để học sinh thảo luận … Ví dụ : Khi dạy xong văn bản : Mưa của Trần Đăng Khoa giáo viên có thể đưa bài tập để rèn luyện kĩ năng tạo lập văn bản như sau : Dựa vào phần đầu bài thơ “ Mưa “ hãy viết đoạn văn ngắn miêu tả trận mưa rào mùa hạ . III. XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG CÂU HỎI DẠY BÀI “ HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM “ . 6 1. Hỏi về thể loại. Giáo viên có thể nêu câu hỏi yêu cầu học sinh nêu đặc điểm của thể loạivà tìm hiểu vai trò, tác dụng của thể loại trong việc biểu đạt nội dung tư tưởng. 2. Hỏi hướng vào các yếu tố của văn bản bao gồm nhiều lớp câu hỏi: * Câu hỏi đọc lướt, đọc thông chẳng hạn: tìm bố cục, nêu nội dung mỗi đoạn, lập dàn ý sự việc, thuật lại cốt truyện, thống kê nhân vật, nêu cảm nhận chung. * Câu hỏi đọc sâu, cảm nhận ngôn từ như: ý nghĩa của tên văn bản, câu then chốt của bài, giải nghĩa từ khó, câu văn, thơ, chi tiết, hình ảnh hiểu các biểu trưng, biểu tượng, phân tích vai trò các điểm nhìn không gian, thời gian, giọng điệu * Câu hỏi đọc - hiểu, là các câu hỏi yêu cầu chỉ ra tư tưởng khái quát của văn bản, nhận định, đánh giá chung về nội dung xã hội, giá trị thẩm mĩ, kết cấu nghệ thuật. 3. Hỏi về yếu tố ngoài văn bản. * Câu hỏi về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Hoàn cảnh xã hội chung và hoàn cảnh sáng tác cụ thể của mỗi nhà văn, mỗi tác phẩm. * Câu hỏi về tác giả như quê hương, gia đình, bản thân tác giả. 4. Hỏi về vai trò của người tiếp nhận( người đọc ). * Khai thác kinh nghiệm, vốn sống, gia đình, quê hương. * Khai thác năng lực, trí tuệ phân hoá khác nhau của học sinh. IV. ĐỊNH HƯỚNG DẠY BÀI “ HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM “ Có nhiều thể loại văn học được đưa vào dạy - học trong nhà trường THCS, song trong phạm vi hạn chế, chúng tôi chỉ đưa ra hướng dạy các văn bản đọc thêm của của thơ và truyện nói chung. 1. Hướng dẫn đọc thêm văn bản thơ. a. Tiếp xúc với văn bản. + Đọc diễn cảm: mục đích là biến văn bản thành tác phẩm trong từng học sinh, làm sống dậy tâm tư tình cảm của nhà thơ gửi gắm, giãi bày trong đó. + Giải nghĩa các từ ngữ cần thiết. + Tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ( hỏi sơ lược ). + Nhìn tổng quát bài thơ: nhan đề, bố cục và hình tượng thơ( khách thể và chủ thể trữ tình ). b. Phân tích hình tượng thơ( chủ thể trữ tình hoặc nhân vật trữ tình ). - Hình tượng khách thể: là bức tranh cuộc sống được tái tạo lại bằng cảm xúc của nhà thơ với các chặng đường phát triển của nó. 7 - Hình tượng chủ thể trữ tình là mạch cảm xúc và suy tư của nhà thơ được bộc lộ trực tiếp qua ngôn từ, hình ảnh, kết cấu và các chặng đường phát triển của nó. Cần đọc - hiểu để thấy rõ hai hình tượng đó nương tựa vào nhau, đan xen nhau trong bài thơ. c. Khám phá chủ đề tư tưởng tác phẩm. - Vấn đề đặt ra ở đây ra sao? - Thái độ xử lí vấn đề như thế nào? - Điều sâu kín mà nhà thơ muốn bày tỏ? - Ý nghĩa khái quát toát ra từ hình tượng thơ? Tuy nhiên mỗi bài thơ, mỗi thể thơ có những đặc điểm khác nhau nên không thể áp đặt máy móc cách dạy tự học có hướng dẫn . Tuỳ từng bài đọc - hiểu mà vận dụng: dạy - học chính khoá khác với hướng dẫn đọc thêm. Chỉ cần làm thế nào cho học sinh "lắng nghe cho được nhịp điệu của cuộc sống nằm im trong chữ nghĩa, để tim mình rung cảm trở lại cái rung cảm của tác giả, cũng vui buồn, căm giận, thương nhớ, đợi chờ, nâng mình lên xúc cảm với cái đẹp trong hình tượng thơ văn; nghe nhạc mà thấy mùi hương, nghe tiếng động mà thấy tĩnh mịch, thấy bóng đèn mà bóng tối hoá thâm u."( Lê Trí Viễn ) Tóm lại trong quá trình đọc - hiểu thơ phải làm thế nào để đi vào thế giới tinh vi của thơ bằng cả con người thông minh, nhạy cảm, tinh vi. 2. Hướng dẫn đọc thêm văn bản truyện. Hướng dẫn đọc - hiểu qua các trình tự: + Đọc - hiểu cốt truyện( tóm tắt truyện ) + Phát hiện tình huống + Phân tích kết cấu + Tìm hiểu sự kiện - nhân vật( nhân vật chính, nhân vật phụ ) + Phân tích các chi tiết về hành vi, lời nói của nhân vật làm bộc lộ nét bản chất của con người mà tác phẩm hướng tới. Các trình tự này như một định hướng chung còn cụ thể từng loại truyện; truyện ngắn, tiểu thuyết mà có cách đọc - hiểu cụ thể. Đặc biệt ở từng giai đoạn văn học, truyện có cách đọc- hiểu cũng khác nhau như: truyện cổ, truyện trung đại, truyện hiện đại III. MÔ HÌNH GIỜ DẠY : HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM. 1. Quan niệm chung. Để giờ dạy hướng dẫn đọc thêm đạt kết quả và mang tính tích hợp trong bộ môn, theo chúng tôi cũng giống như một giờ dạy văn bản nói chung. Có điều, trong hệ thống bài hướng dẫn đọc thêm có bài được dạy trọn vẹn ở 1 tiết, hoặc 2 tiết nhưng có bài lại 8 dạy kèm trong các tiết học văn bản chính thức. Vậy làm thế nào để vừa đảm bảo yêu cầu chung, yêu cầu riêng của từng tiết? Nếu bài đọc thêm được dạy kèm trong cùng tiết với một văn bản khác, nên đưa bài đọc thêm vào phần sau tiết học và với thời lượng vừa phải đủ để lưu ý các em một số nội dung như câu hỏi định hướng SGK. Nhưng muốn làm được tốt ở các tiết học trước phải có sự hướng dẫn các em chu đáo. Còn các bài hướng dẫn đọc thêm được tách thành tiết nên đi theo mô hình chung của giáo án Ngữ văn, trong đó chú trọng phần đọc - hiểu. Để dạy tốt và các em tham gia tốt khâu chuẩn bị vô cùng quan trọng, có lẽ sự chuẩn bị còn công phu hơn tiết dạy đọc - hiểu thông thường, nhất là các em học sinh phải rất tự giác trong việc chuẩn bị. Đó là quan điểm chung của chúng tôi, song ở từng bài, từng tiết, từng thể loại văn học có thể linh hoạt vận dụng sao cho mục đích cần đạt có hiệu quả: Rèn kỹ năng đọc - hiểu cho các em trong giờ dạy: hướng dẫn đọc thêm. 2. Mô hình giờ dạy. * MỤC TIÊU CẦN ĐẠT( YÊU CẦU ). + Nội dung, nghệ thuật. + Tích hợp. + Rèn kỹ năng. * CHUẨN BỊ. 1. Chuẩn bị của thầy: Nội dung, phương pháp, tài liệu tham khảo, ĐDDH 2. Chuẩn bị của trò: Đọc tác phẩm, hiểu sơ lược, chuẩn bị theo câu hỏi hướng dẫn trong SGK… *TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. A. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC ( 1phút ) B. KIỂM TRA BÀI CŨ ( 5 phút ) Phương pháp : Vấn đáp, câu hỏi trắc nghiệm qua phiếu học tập. C. BÀI MỚI. I. GIỚI THIỆU CHUNG( 3 PHÚT ) Phần này sử dụng câu hỏi ngoài văn bản để định hướng cho các em. + Học sinh tự trình bày sự hiểu biết của bản thân về tác giả, tác phẩm( dựa vào phần chuẩn bị ở nhà, phần hiểu biết thêm ). + Giáo viên kết luận và có thể bổ sung thêm, mở rộng hơn về tác giả, tác phẩm: phong cách, sở trường, thành công, đóng góp của tác giả, vị trí của tác phẩm trong hệ thống tác phẩm văn học, các đánh giá, nhận định về tác giả tác phẩm. Ví dụ: Khi xây dựng giáo án bài " Những đứa trẻ " của Gooc- ki. Có thể hướng dẫn các em đọc - hiểu phần giới thiệu chung như sau: 9 Có một tác giả văn học Nga, đã tự thuật về tuổi thơ của mình bằng những trang văn rất xúc động, đó là Mac- xim- Gooc- ki. Bằng sự chuẩn bị và hiểu biết của bản thân em hãy giới thiệu cho các bạn cùng hiểu về tác giả và truyện "Những đứa trẻ " của ông. - Sau đó, giáo viên có thể bổ sung thêm về cuộc đời nhiều cay đắng của tác giả để các em hiểu sâu hơn nội dung truyện: bố mất, mẹ qua đời, ở với bà ngoại, bỏ học từ năm 11 tuổi để đi kiếm sống( có thể kể thêm cho các em nghe về ảnh hưởng của bà từ những câu dân ca đến tâm hồn văn của tác giả ), hệ thống tác phẩm của ông. II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN. 1. Đọc( 5 phút ) - Giáo viên đã hướng dẫn các em tự đọc ở nhà để có hiểu biết sơ lược về tác phẩm trên lớp giáo viên tổ chức cho học sinh tự đọc: đọc cá nhân, đọc theo từng nhóm, đọc thầm, đọc to, đọc diễn cảm( diễn xuất ). - Các nhóm cử đại diện đọc, nhóm khác nhận xét về câu, nhịp, giọng điệu. - Nếu là truyện thì đọc - hiểu phải tóm tắt được sự việc, nhân vật hướng tới chủ đề. Một số truyện dân gian, thơ trữ tình có thể sử dụng băng hình, băng đĩa cho học sinh cảm nhận giọng đọc, hình ảnh minh hoạ. Ví dụ: Dạy tiết 2 - Bánh chưng, bánh giầy - Ngữ văn 6. Có thể dùng đĩa tiếng cho học sinh nghe đọc diễn cảm, đĩa hình để xem hoạt cảnh( băng, đĩa là đồ dùng của môn Ngữ văn 6 ). Lưu ý: Với các tiết dạy hướng dẫn đọc thêm giáo viên nên dành thời gian hướng dẫn học sinh đọc toàn bộ tác phẩm. 2. Chú thích (1 phút ). - Giáo viên yêu cầu học sinh dựa vào sự đọc - hiểu nghĩa từ ngữ để tự đặt ra câu hỏi và tự trả lời. Với hình thức tổ chức hoạt động nhóm: Nhóm 1 nêu từ ngữ cần giải đáp, nhóm 2 hoặc các nhóm khác nêu nghĩa của từ ngữ. - Có thể tích hợp với Tiếng Việt ở giải nghĩa từ, thành ngữ, thuật ngữ, nói quá Ví dụ: Trong dạy bài" Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ " có thể học sinh sẽ nêu câu hỏi: Trong phần chú thích có những từ nào được hiểu theo nghĩa chuyển? Các nhóm học sinh tham gia trả lời. 3. Bố cục( 2 phút ). Sử dụng kiểu câu hỏi đọc lướt để định hướng cho học sinh. - Giáo viên giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Từng nhóm thực hiện yêu cầu: tìm bố cục, nêu nội dung chính từng phần. 10 [...]... tương đồng về đề tài , nhân vật ? Theo em truyện “ Bến quê “ hấp dẫn người đọc vì sao ? E HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 3 PHÚT ) - Hướng dẫn học sinh học nội dung kiến thức bài học trên lớp - Hướng dẫn bài chuẩn bị tiết sau( khâu này quan trọng, được coi như bước định hướng đầu tiên cho học sinh học tốt bài sau ) Trên đây là một cách dạy một bài hướng dẫn đọc thêm trong chương trình Ngữ văn THCS theo hướng rèn luyện... luyện kĩ năng đọc - hiểu văn bản văn học cho học sinh Nhóm chuyên đề rất mong sự trao đổi , đóng góp của các bạn đồng nghiệp để tiết dạy các văn bản “ Hướng dẫn đọc thêm “ trong chương trình Ngữ văn THCS đạt được kứêt quả như mong muốn C PHẦN KẾT LUẬN Trong phần chuyên đề, chúng tôi đã đưa ra những quan niệm về đọc - hiểu để làm căn cứ cho việc vận dụng dạy bài" Hướng dẫn đọc thêm " Vấn đề được đưa... chất lượng môn Ngữ văn từ việc tạo cho học sinh sự yêu thích say mê môn Văn Vấn đề dạy bài hướng dẫn đọc thêm chắc còn rất nhiều điều cần bàn bạc Chúng tôi sẽ cố gắng vận dụng, áp dụng phần lí thuyết vào dạy kiểu bài này với mong muốn đạt kết quả cao và áp dụng cho dạy tất cả các bài hướng dẫn đọc thêm ở các khối lớp 6,7,8,9; ở hầu hết các kiểu văn bản, thể loại Mong góp thêm một hướng dạy làm phong... ngôn ngữ, hình ảnh… * Nếu là truyện: chú ý đến sự việc, chuỗi sự việc, nhân vật, tư tưởng chủ đề Để thực hiện bước này giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi đọc - hiểu( trong tiết dạy hướng dẫn đọc thêm, câu hỏi chủ yếu là các câu hỏi khái quát, câu hỏi nêu vấn đề, câu hỏi mở rộng, nâng cao, so sánh ) Học sinh dựa vào đọc - hiểu nội dung đã chuẩn bị để tham gia trao đổi( có thể tranh luận) Ví dụ: Dạy văn. .. lập văn bản Đây là lúc các em phát huy tính tổng hợp, tích hợp để đọc- hiểu có kết quả Ví dụ: Phần luyện tập bài đọc thêm" Bến quê" Có thể đưa ra hai bài tập: Bài 1 Liệt kê các câu văn, các hình ảnh về thiên nhiên và cho biết ý nghĩa hàm ẩn của các hình ảnh đó? Bài 2 Qua truyện ngắn" Bến quê" , em rút ra được những bài học gì cho bản thân? Hãy viết một đoạn văn ngắn theo cách diễn dịch để nêu ra bài. .. ghi nhớ trong SGK III LUYỆN TẬP( 10 PHÚT ) Tiết dạy hướng dẫn đọc thêm, cần coi trọng luyện tập để rèn kỹ năng cho học sinh Đây là bước các em vận dụng quá trình đọc - hiểu ở trên để bộc lộ khả năng cảm thụ của mình Do đó giáo viên phải thiết kế hệ thống bài tập theo cấp độ từ nhận diện đến cảm thụ, từ rèn kỹ năng nghe, đọc, nói đến viết Đặc biệt chú ý các bài tập so sánh, đối chiếu và các bài tập... cục, kết cấu khác với truyện Ví dụ: Dạy bài " Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ " Nhân vật trong thơ trữ tình bao giờ cũng là trung tâm cảm nghĩ của tác giả trong bài thơ Vậy trong bài thơ trung tâm cảm nghĩ của tác giả là hình ảnh nào? - Bà mẹ Tà ôi Mỗi khúc ru trong bài hướng tới nội dung nào? ( Hình ảnh bà mẹ, tình yêu của bà mẹ ) Từ đó hãy nêu bố cục bài thơ, và đặt tên cho từng khúc ru?... 45 - Ngữ văn 6 - Có thể dùng câu hỏi nêu vấn đề : Nếu lão Miệng cũng như cô Mắt, bác Tai, cậu Chân, cậu Tay thì câu chuyện sẽ như thế nào? Em là một trong các nhân vật ấy, em có làm như vậy không? - Dùng câu hỏi đọc - hiểu tóm tắt sự việc : Câu chuyện có được kể theo một trình tự? Hãy hệ thống các sự việc? Sau khi học sinh tham gia vào giải quyết các vấn đề thuộc về nội dung văn bản, nghệ thuật văn. .. của Nguyễn Duy trong bài" Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa ": " Cái cò sung chát đào chua, 11 Câu ca mẹ hát gió đưa về trời Ta đi trọn kiếp con người Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru" Sau khi định hướng cho học sinh đọc - hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật, các em có thêm được khả năng cảm thụ văn học Từ đó các em tự rút ra được những vấn đề cơ bản về nội dung, nghệ thuật mà văn bản cần đạt( vấn đề này được khái... thuộc diễn cảm( với thơ ), tóm tắt cả văn bản, một đoạn đầu, đoạn cuối, đoạn kể về diễn biến tâm trạng nhân vật( với truyện ) - Có thể so sánh với văn bản khác để khắc sâu Khơi gợi được hứng thú tìm kiếm tác phẩm để đọc của học sinh 12 Ví dụ : Phần củng cố tiết dạy bài "Bến quê "( Ngữ văn 9- tập 2) Có thể dùng câu hỏi so sánh để gieo vấn đề cho học sinh tìm hiểu thêm ở nhà Em hãy so sánh truyện" Chiếc . hướng dẫn đọc tác phẩm không chỉ diễn ra ở các tiết học đọc - hiểu văn bản mà còn được chú trọng trong các tiết học : Hướng dẫn đọc thêm của chương trình Ngữ văn THCS. Vậy cần dạy bài đọc thêm. định hướng đầu tiên cho học sinh học tốt bài sau ). Trên đây là một cách dạy một bài hướng dẫn đọc thêm trong chương trình Ngữ văn THCS theo hướng rèn luyện kĩ năng đọc - hiểu văn bản văn học. ĐỊNH HƯỚNG DẠY BÀI “ HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM “ Có nhiều thể loại văn học được đưa vào dạy - học trong nhà trường THCS, song trong phạm vi hạn chế, chúng tôi chỉ đưa ra hướng dạy các văn bản đọc thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài kinh nghiệm dạy bài hướng dẫn đọc thêm trong chương trình ngữ văn THCS, Đề tài kinh nghiệm dạy bài hướng dẫn đọc thêm trong chương trình ngữ văn THCS, Đề tài kinh nghiệm dạy bài hướng dẫn đọc thêm trong chương trình ngữ văn THCS

Từ khóa liên quan