139 Kiểm toán xác định giá trị Doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC

103 551 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 16:58

139 Kiểm toán xác định giá trị Doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC Luận văn tốt nghiệp Lời mở đầu ở nớc ta, ngay từ những năm 1986, khi Nhà nớc thực hiên chuyển chế quản lý Nhà nớc, nền kinh tế thị trờng bắt đầu bung ra phát triển dần dần mạnh mẽ. Là một trong các yếu tố quan trong của thị trờng, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên mạnh mẽ. Lúc này, doanh nghiệp nhà nớc đã bộc lộ rõ những điểm yếu của mình là bị động, không tự chủ về tài chính hoạt động kinh doanh, hoạt động không hiệu quả do đợc Nhà nớc tài trợ đợc bù lỗ khi bị lỗ, bộ máy thì cồng kềnh trong khi việc làm không Nhận ra những điểm yếu trên các u điểm khác, Nhà nớc đã đẩy mạnh cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nứơc nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo ra loại hình doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu, tạo động lực chế quản lý năng động cho doanh nghiệp, huy động vốn của toàn xã hội phát huy vai trò làm chủ thực sự của ngời lao động. Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp Hành TW Đảng khoá IX đã chỉ rõ: cần thiết phải bổ sung hoàn thiện chế, chính sách về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nớc, trong đó cần sửa đổi phơng pháp xác địnhgiá trị doanh nghiệp theo hớng gắn với thị trờng, nghiên cứu đa ra giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp Nhà nớc ta đã không ngừng cải thiện, đổi mới công tác xác định GTDN. Điều đó đựơc thể hiện qua các văn bản Thông t số 36/TC-CN, Quyết định 202/CT ngày 8/5/1992, Thông t 50/TC/TCDN ngày 30/8/1996, Nghị định 28/CP ngày 7/5/1996, Thông t số 104/1998/TT-BTC ngày 29/6/1998, Nghị định số 44/1998/NĐ-CP, Nghị định 64/2002/NĐ-CP, Thông t số 76/2002/TT-BTC, 79/2002/TT-BTC về việc chuyển doanh nghiệp nhà nứơc thành công ty cổ phần. do đó, chừng nào còn doanh nghiệp nhà nớc để cổ phần hoá thì công tác xác định GTDN luôn là một vấn đề nóng hổi quan trọng. Do đó, em quyết định Nguyễn Thị Hoài Kiểm toán 42C 1 Luận văn tốt nghiệp chọn đề tài: Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nớc để cổ phần hoá tại công ty T vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC. Xác định GTDN là một vấn đề phức tạp từ khi Nhà nớc ta thực hiện CFH đến nay. Từ lý luận đến thực tiễn là một vấn đề lớn. Các văn bản hớng dẫn của Nhà nớc không lờng hết đợc các vấn đề nảy sinh, dẫn đến GTDN đợc xác định sự chênh lệch khá lớn giữa các phơng pháp khác nhau các tổ chức định giá khác nhau. ở đây, cũng nh tên đề tài đã nêu, tác giả đề cập đến vấn đề xác định GTDN liên quan đến công tác kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập. Nh vậy, kiểm toán xác định GTDN nhà nớc để cổ phần hoá bao gồm hai phần là: - Kiểm toán từng khoản mục trên BCTC. - Định giá tài sản. Em xin chân trọng cảm ơn TS. Chu Thành các anh chị phòng T vấn & Kiểm toán Công ty Dịch vụ T vấn Tài chính, Kế toán & Kiểm toán đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn này. Nguyễn Thị Hoài Kiểm toán 42C 2 Luận văn tốt nghiệp Chơng 1: sở lý luận của xác định giá trị Doanh nghiệp I. sở lý luận về xác định giá trị doanh nghiệp 1.1. Giá trị, giá trị hàng hoá giá trị doanh nghiệp 1.1.1. Quan điểm của Các-Mác về giá trị, giá trị hàng hoá Theo Các - Mác, hàng hoá hai thuộc tính là giá trị giá trị sử dụng, giá trị đợc xác định ở mặt chất mặt lợng: - Mặt chất của giá trị là hao phí lao động của con ngời - Mặt lợng của giá trị đợc đo bằng thời gian hao phí lao động. Khi trao đổi trên thị trờng, lợng của giá trị đợc đo bằng thời gian hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá. Sự cạnh tranh trong nội bộ ngành hình thành nên giá trị thị trờng, cạnh tranh giữa các ngành sẽ hình thành nên giá cả sản xuất. Khi tiền tệ ra đời thì giá trị của hàng hoá đợc phản ánh thông qua giá cả. Do sự tác động của cung cầu mà giá cả tách rời giá trị nhng yếu tố quyết định giá cả vẫngiá trị. - Giá trị sử dụng là khái niệm dùng để chỉ những công dụng, lợi ích mà hàng hoá thể mang lại cho con ngời khi tiêu dùng nó. Mỗi loại hàng hoá đều những công dụng riêng biệt, tồn tại độc lập không phụ thuộc vào giá cả. Trên thực tế, do quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trờng, giá trị của hàng hoá đợc đánh giá không chỉ bằng các chi phí thời gian lao động xã hội cần thiết mà còn bởi giá trị sử dụng dới quy luật cạnh tranh. các khái niệm giá trị hàng hoá sau: - Giá trị nhợng bán: là giá cả của hàng hoá đợc hình thành trong điều kiện bình thờng chịu tác động của quy luật cung cầu. Nó tơng ứng với khái niệm giá cả của Mác. Giá trị nhợng bán còn đợc gọi là giá thị trờng. Nguyễn Thị Hoài Kiểm toán 42C 3 Luận văn tốt nghiệp - Giá trị đổi mới: là khái niệm dùng để chỉ các khoản chi tiêu cần thiết để thay thế mới một tài sản. - Giá trị mua vào: giá ghi trên sổ kế toán, đây chínhgiá gốc, thờng không tính đến yếu tố thị trờng làm thay đổi giá cả . - Giá trị thanh lý: là mức giá chịu sự chi phối của nhiều yếu tố tài chính. Đây thờng là hậu quả đối với các DN bắt buộc phải thanh lý. Tài sản của DN trong những trờng hợp nh vậy nguy bị bán phá giá, tức không theo giá thị trờng. - Giá trị hoạt động: khi bán một DN đang hoạt động, mức giá thu đợc thờng mức chênh lệch so với giá trị thanh lý. Khoản chênh lệch giữa hai giá trị đó gọi là giá trị hoạt động, nó tợng trng cho giá trị về mặt tổ chức. - Giá trị theo công dụng: là mức giá chỉ ra các khoản chi tiêu cần thiết để đợc một tài sản tơng đơng tức cùng chất lợng, quy cách. Tóm lại mặc dù nhiều khái niệm giá trị đợc đa ra, nhng tiêu chuẩn để nhận biết giá trị hàng hoá trong hoạt động kinh doanh thể đợc chia là ba loại: - Loại 1: Giá trị theo sổ kế toán còn gọi là giá lịch sử (historical cost) hay giá gốc - Loại 2: Giá trị ớc tính theo giá hiện hành giá thị trờng - Loại 3: Giá trị ớc tính theo công dụng của tài sản 1.1.2. Giá trị thời gian của tiền, chi phí hội, chi phí sử dụng vốn vay Trong nền kinh tế thị trờng, luôn sự biến động trong việc sản xuất hàng hoá, khi tại thời điểm này, khi mà nhu cầu tiêu dùng của ngời dân giảm xuống thì số lợng hàng hoá tiêu thụ sẽ bị giảm, các nhà sản xuất sẽ giảm quy mô sản xuất xuống, ngợc lại, khi nhu cầu tiêu dùng tăng thì các DN lại mở rộng quy mô sản xuất. Cùng với sự lớn lên của giá trị hàng hoá, nhà nớc sẽ phải in thêm số lợng tiền để phù hợp với sức mua hàng hoá của ngời tiêu dùng. Do đó, luôn luôn sự khác biệt về giá trị của đồng tiền giữa các giai đoạn khác nhau của nền kinh tế. Nếu ta một số lợng tiền trong tay, nếu ta dùng để đầu t giả sử không gặp rủi ro về đầu t, trong tơng lai ta sẽ thu đợc một khoản thu nhập từ số tiền đầu t đó Nguyễn Thị Hoài Kiểm toán 42C 4 Luận văn tốt nghiệp với lãi suất lớn hơn lãi suất trái phiếu Chính phủ ở thời điểm hiện hành vì hoạt động đầu t vào trái phiếu Chính phủ là hoạt động đầu t ít rủi ro nhất. Nếu ta không dùng để đầu t, thì sau đó, trong tay ta vẫn từng ấy giá trị tiền. Nh vậy, khoản chênh lệch giữa việc đầu t không đầu t chứng tỏ tiền khả năng sinh lời, ngời ta gọi đó là giá trị thời gian của tiền. Cũng từ lý luận trên, nếu ta dùng số tiền đó cho đối tợng khác vay để hoạt động kinh doanh thì sau một khoảng thời gian ta sẽ thu đợc một số tiền lãi từ việc cho vay. Khoản tiền mà ngời đi vay phải trả cho ngời cho vay gọi là chi phí sử dụng vốn vay. Chi phí hội là chi phí lớn nhất trong các hội thể đợc lựa chọn đã bị bỏ qua. 1.1.3. Doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nớc, giá trị thực tế của doanh nghiệp a) Doanh nghiệp DN là một thuật ngữ trong kinh doanh dùng để chỉ các tổ chức kinh tế, cá nhân nhằm phân biệt nó với các hình thức kinh doanh quy mô quá nhỏ. Một tổ chức kinh tế chỉ đợc coi là DN nếu nó đợc sự thừa nhận về mặt pháp lý trên một số tiêu chuẩn nào đó. Các tiêu chuẩn ở đây thể là mức vốn tối thiểu (vốn pháp định), mục tiêu hoạt động, ngành nghề, địa điểm, quyền lợi, chủ sở hữu, nhiệm vụ . Xét theo mục tiêu hoạt động, ngời ta thể chia DN thành 2 loại: DN công ích DN kinh doanh. - DN công ích: là DN đợc thành lập ra nhằm mục tiêu chính trị, xã hội. Lợi nhuận chỉ là mục tiêu thứ yếu, mục đích của nó là mục tiêu xã hội: không chỉ là đóng góp đợc bao nhiêu thuế cho nhà nớc mà còn đợc thể hiện ở chỗ giải quyết đ- ợc bao nhiêu công ăn việc làm, mang lại bao nhiêu thu nhập cho các nhà cấp vốn, tổng giá trị mà nó đóng góp vào GDP của nền kinh tế . - DN kinh doanh: là một tổ chức kinh tế đợc thành lập nhằm mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận. Lợi nhuận của DN kinh doanh là lợi ích mà DN thể mang lại cho Nguyễn Thị Hoài Kiểm toán 42C 5 Luận văn tốt nghiệp nhà đầu t. Lợi ích kinh doanh là ở các khoản thu nhập dới hình thức nh lợi nhuận sau thuế, lợi tức cổ phần . Theo quan điểm của Nhà nớc Việt nam, công ty Cổ phầndoanh nghiệp trong đó các cổ đông cùng góp vốn, cùng tham gia quản lý, cùng chia lợi nhuận, cùng chịu rủi ro tơng ứng với phần vốn góp.Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế tên riêng, tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, đợc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. DNNN là tổ chức kinh tế do nhà nớc đầu t vốn, thành lập tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do nhà nớc giao. DNNN là tổ chức kinh tế t cách pháp nhân, các quyền nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi số vốn do DN quản lý, tên gọi, con dấu riêng (theo Điều 1, luật Doanh nghiệp nhà n- ớc, 20/04/1995). Nh vậy, ngoài những đặc điểm chung của DN, DNNN còn những đặc điểm sau: - DNNN là tổ chức kinh tế đợc thành lập để thực hiện những mục tiêu do Nhà nớc giao - DNNN do nhà nớc đầu t vốn nên tài sản trong DN là thuộc sở hữu của nhà nớc, DN quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của chủ sở hữu là nhà nớc. - DNNN t cách pháp nhân vì đủ các điều kiện của pháp nhân theo quy định của pháp luật. - DNNN là DN chịu trách nhiệm hữu hạn 2 loại DNNN là DNNN hoạt động kinh doanh hoạt động công ích. - DNNN hoạt động kinh doanh là DNNN hoạt động chủ yếu nhằm mục tiêu lợi nhuận. - DNNN hoạt động công ích là DNNN hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ công cộng, theo các chính sách của nhà nớc hoặc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh Nguyễn Thị Hoài Kiểm toán 42C 6 Luận văn tốt nghiệp Nh vậy, DNNN là DN nắm giữ những ngành kinh tế chủ đạo tác dụng điều hoà nền kinh tế quốc dân. b) Giá trị doanh nghiệp Trớc khi xem xét GTDN, ta thấy cần làm rõ một số đặc điểm của doanh nghiệp nh sau: - DN là một đơn vị, một tổ chức kinh tế hoạt động. Thông qua sự hoạt động mà ngời ta nhận ra DN. DN không phải là một tập hợp các loại tài sản. Khi mà nó chỉ đơn giản là một sự hỗn loạn các tài sản đơn lẻ, rời rạc mà ngời ta thể thanh lý, phát mãi từng thứ riêng biệt nh những hàng hoá thông thờng thì nó không còn đầy đủ ý nghĩa của một DN. do vậy, khái niệm GTDN là một khái niệm chỉ đợc dùng cho những DN đang còn hoạt động sẵn sàng hoạt động. - DN là một tổ chức vừa phi vật thể, vừa là vật thể. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trờng, DN cũng đợc coi là một loại hàng hoá, nó là một loại hàng hoá đặc biệt. Nó thể đợc đem rao bán trên thị trờng bị ảnh hởng bởi quy luật giá trị các quy luật khác trên thị trờng. - DN là một tổ chức, một đơn vị, một hệ thống đồng thời cũng là một phần tử trong hệ thống lớn nền kinh tế. Do đó, sự tồn tại của DN ở mối quan hệ của nó với các phần tử khác của hệ thống tức mối quan hệ với các đơn vị, thể nhân pháp nhân kinh tế khác. Sự tồn tại của DN không chỉ đợc quyết định bởi các yếu tố bên trong DN mà còn bởi các yếu tố bên ngoài nh khách hàng, ngời cung cấp, ngời cho vay, các luật, chính sách . Doanh nghiệp tồn tại đợc hay không là nhờ vào các mối quan hệ trên thị tr- ờng. Các mối quan hệ này mang tính quyết định đến sự phát triển, tồn tại thành công của doanh nghiệp. Do đó, khi đánh giá về doanh nghiệp, ngời ta phải quan tâm đến cả các mối quan hệ bên trong bên ngoài doanh nghiệp trên thị trờng. - Nếu nhìn nhận doanh nghiệp bằng con mắt của các nhà đầu t thì việc mua sắm TSCĐ lu động không ngoài mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Tiêu chuẩn để Nguyễn Thị Hoài Kiểm toán 42C 7 Luận văn tốt nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động, lợi ích của DN đối với các nhà đầu t là ở các khoản thu nhập từ hoạt động SXKD. Vì mục đích của các nhà đầu t là liệu đặt vốn kinh doanh của mình thì sẽ thu đợc bao nhiêu đồng lợi nhuận trên một đồng vốn. Vì vậy, theo các nhà đầu t thì giá trị của doanh nghiệpgiá trị của các khoản thu nhập mà doanh nghiệp thể đem lại cho nhà đầu t từ các hoạt động kinh doanh của mình. Tóm lại, qua việc phân tích trên ta thể thấy tồn tại hai cách tiếp cận trong việc xác định GTDN là: - Trực tiếp đánh giá giá trị của các tài sản trong DN - Đánh giá giá trị của các yếu tố, tổ chức hoặc bằng một kỹ thuật nào đó để lợng hoá các khoản thu nhập mà DN thể mang lại cho nhà đầu t. 1.2. Tính cần thiết phải xác định giá trị Doanh nghiệp nhà nớc để cổ phần hoá. Trong nền kinh tế thị trờng, DN đựơc coi nh một loại hàng hoá, chúng thể đợc mua bán, trao đổi. Vì vậy, nhu cầu đánh giá hay xác định giá trị đối với loại tài sản này xuất hiện là một đòi hỏi hoàn toàn tự nhiên. Trong việc điều hành kinh tế vĩ mô của nhà nớc cũng nh trong hoạt động quản trị kinh doanh của các DN luôn cần thiết các thông tin về GTDN. Giá trị của DN là bao nhiêu, cao hay thấp luôn là mối quan tâm của các pháp nhân thể nhân kinh tế lợi ích liên quan, gắn bó trực tiếp đến các DN. 1.2.1. Cổ phần hoá một bộ phận Doanh nghiệp nhà nớc là xu hớng tất yếu khách quan khi chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trờng. Trong nền kinh tế thị trờng thì xu hớng CPH một bộ phận các DNNN đã diễn ra nh là một quy luật, điều này thể đợc giải thích bởi 2 lý do là: Nguyễn Thị Hoài Kiểm toán 42C 8 Luận văn tốt nghiệp 1) Các DN nhỏ nếu muốn tồn tại trên thị trờng cạnh tranh gay gắt với các DN lớn thì phải góp vốn để tạo ra DN lớn sức cạnh tranh lớn hơn. Vì u thế của DN lớn là số lợng vốn lớn, quy mô sản xuất lớn, lợi thế trong việc nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, đổi mới quy trình công nghệ . để sản phẩm chất lợng tốt, giá thành rẻ thể tiêu thụ tốt hơn sản phẩm cùng loại. 2) Cũng do sự cạnh tranh rủi ro trong kinh doanh, các DN lớn tồn tại một khoản tiền vốn nhàn rỗi, không muốn gặp nhiều rủi ro nên phải phân tán số vốn của mình vào các DN khác bằng cách góp vốn mua cổ phần ở nhiều DN khác. Đây là xu hớng sát nhập các DN nhỏ thành DN lớn trên thế giới. Điều này nghĩa là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các DN dẫn đến quy luật đào thải, các DN nhỏ sẽ bị chèn ép dẫn đến phá sản. Các DN nhỏ không muốn phá sản, thì phải thu hút vốn thêm nhằm mở rộng thị trờng, phát triển sản xuất. Cũng do tính cạnh tranh khốc liệt của thị trờng mà trong các DN lớn tồn tại một lợng vốn nhàn rỗi, để giảm rủi ro trong đầu t, DN lớn này sẽ phân tán nguồn vốn đầu t của mình. DNNN với sự quản lý kém, hoạt động thiếu hiệu quả cũng nằm trong xu thế khách quan đó. Thực tiễn nhiều thập kỷ qua cho thấy, kinh tế quốc dân kém hiệu quả hơn kinh tế tập thể t nhân. Các DNNN làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ. Nguyên nhân chính là do không thực sự động lực để thúc đẩy làm ra nhiều lợi nhuận. Sự thua lỗ này lại đợc Nhà nớc bao cấp, tài trợ nhằm đảm bảo cho DNNN hoạt động tốt theo chủ trơng kế hoạch KTXH của Nhà nớc. Điều này làm mất tính tự chủ của DN tạo sự ỷ lại vào nguồn vốn Nhà nớc. Từ các thực tế trên cho thấy, xu hớng thay đổi quan điểm về vai trò điều tiết của nhà nớc trong nền kinh tế thị trờng, xu hớng đa dạng hoá các loại hình sở hữu. Sở hữu nhà nớc không đồng nghĩa với hiệu quả mục đích của sự phát triển mà chỉ là một công cụ quan trọng hữu hiệu cùng với công cụ tài chính tiền tệ để nhà nớc thực hành việc điều tiết định hớng vào nền kinh tế, khu vực kinh tế Nguyễn Thị Hoài Kiểm toán 42C 9 Luận văn tốt nghiệp nhà nớc chỉ nên thu hẹp ở những lĩnh vực vai trò quyết định đến sự phát triển ổn định của nền kinh tế nh giao thông vận tải, bu điện,. Các DNNN ở Việt nam hoạt động kém hiệu quả. Nguyên nhân là do: - Hệ thống kế hoạch hoá tài chính cồng kềnh cứng nhắc vì đợc quản lý theo hệ thống hành chính từ trên xuống theo nhiều cấp trung gian. - Tính tự chủ trong quản lý kinh doanh bị hạn chế vì nhiều quy chế liên quan đến quyền sở hữu của DN. - Sự độc quyền của các DNNN trên thị trờng đựơc pháp luật Việt nam củng cố đã làm mất đi những động lực nâng cao hiệu qủa SXKD - Đợc tài trợ bởi nguồn ngân sách nhà nớc, do đó không động lực nâng cao hiệu quả kinh doanh để tồn tại trong cạnh tranh với các DN t nhân vì không thể bị chết. - Hoạt động của DNNN là nhằm đảm bảo cho xí nghiệp hoạt động dễ chịu ổn định, tránh né sự thẩm xét của các quan cấp trên, do đó dẫn đến quan niêu, mua sắm thừa thiết bị, chế phình to . - Do phải tài trợ cho các DNNN bị lỗ, nên nhà nớc bị thâm hụt ngân sách nợ nớc ngoài nhiều. Vì vậy, nhà nớc ta đã thay đổi quan điểm về vai trò điều tiết của Nhà nớc trong nền kinh tế thị trờng đã thực hiện chủ trơng CPH ngay sau khi chuyển sang nền kinh tế thị trờng. Do đó, để cải thiện DNNN cho phù hợp với chế thị trờng, cần thiết phải cổ phần hoá. Tuy nhiên, CPH không phải là đơn giản, chúng ta phải giải quyết rất nhiều vấn đề phức tạp: - Xác định GTDN nh thế nào là chính xác - Đất tính vào GTDN không tính nh thế nào - Giải quyết vấn đề lao động nh thế nào khi DNNN chuyển sang công ty cổ phần. Nguyễn Thị Hoài Kiểm toán 42C 10 [...]... : 1) Xác định GTDN bằng cách dựa vào Bảng cân đối kế toán Giá trị doanh nghiệp thuần 2) Nguyễn Thị Hoài = Tổng tài sản Tổng các khoản nợ Ngắn hạn Dài hạn Xác định giá trị tài sản theo giá thị trờng 22 Kiểm toán 42C Luận văn tốt nghiệp Cách này u điểm hơn vì: - Giá trị tài sản phản ánh trên sổ kế toángiá gốc, tính lịch sử nên thể đã bị thay đổi tại thời điểm xác định GTDN - Giá trị còn... điểm khác biệt lớn nhất của kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp là báo cáo tài chính thực hiện kiểm toán dựa trên giá gốc, kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp chủ yếu dựa trên giá thị trờng của tài sản đó Do đó, KTV chỉ thực hiện xác minh lại giá trị đối với những tài sản cần thiết phải dùng đễn số liệu trên sổ sách nh đối với những tài sản mới mua sắm, các khoản... Hoài 28 Kiểm toán 42C Luận văn tốt nghiệp độc lập, những DN không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán thống thì quan quyết định giá trị DN xem xét thuê kiểm toán độc lập xác định Thực chất của kiểm toán xác định GTDN là hoạt động kiểm toán BCTC kết hợp với các đặc thù của xác định GTDN là: - Phân loại tài sản - Đánh giá chất lợng tài sản - Định giá tài sản dựa trên giá thị... thực hiện đúng chế độ kế toán hiện hành Khi đó, việc xác định giá trị DN phải đi cùng với kiểm toán các thông tin trên BCTC, phân loại tài sản kết hợp với việc định giá lại tài sản, loại ra khỏi GTDN những tài sản không cần dùng Nh vậy, việc kiểm toán BCTC để cổ phần hoá để xác định GTDN cũng tơng tự nh kiểm toán BCTC nhng đặc điểm là phân loại tài sản định giá lại tài sản Do đó, ngoài các... định giá trị doanh nghiệp sử dụng phơng pháp này để đánh giá tính hợp lý của số liệu, tìm ra xu hớng hoặc tìm ra những khoản mục nghi vấn, định hớng cho việc xác minh 4.3 Hệ thống mục tiêu của kiểm toán BCTC để cổ phần hoá mục tiêu xác định giá trị doanh nghiệp Nếu nh kiểm toán báo cáo tài chính hớng tới tính hợp pháp, hợp lý trung thực của số liệu trên báo cáo tài chính, kết quả cuối cùng... hình sự, để khẳng định một vụ việc trớc khi đa ra những kết luận kiểm toán Trong kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp, KTV sử dụng phơng pháp này để xác minh lại chất lợng hoạt động của tài sản cố định, qua đó đánh giá công suất, Nguyễn Thị Hoài 32 Kiểm toán 42C Luận văn tốt nghiệp xác định tỷ lệ còn lại Ngoài ra, kỹ thuật này còn đợc sử dụng trong xác minh lại qui trình sản xuất, để đánh giá lại... nhập tơng lai - Các tài sản vô hình theo phơng pháp này ngời ta chỉ thừa nhận giá trị của các tài sản vô hình đã đợc xác định trên sổ kế toán thờng không tính đến lợi thế thơng mại của DN Ta công thức sau: Giá trị tài sản DN Giá trị của các tài = sản đã đợc xác thuần định Các - khoản nợ Khoản tiền thuế tính trên giá trị tăng - thêm của số tài sản đợc đánh giá tại thời điểm xác định GTDN Phơng pháp... IV Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp trong công tác kiểm toán 4.1 Vai trò của kiểm toán trong xác định giá trị doanh nghiệp Có thể nói, hoạt động kiểm tra kiểm soát luôn tồn tại song song với hoạt động quản lý Hoạt động kiểm tra kế toán ra đời ngay từ khi xuất hiện hoạt động kế toán nguyên thuỷ nh dấu hiệu trên các sợi dây, thân cây, lá cây, Cùng với sự phát triển của quy luật ấy, kiểm tra nói... Thị Hoài 35 Kiểm toán 42C Luận văn tốt nghiệp cáo tài chính đó thì kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp quan tâm đến số liệu kiểm thực tế qua đó định giá lại tài sản, phần liên quan đến báo cáo tài chính cũng đợc KTV đa ra trong phần kiến nghị, nhận xét nhng không phải chỉ nhận xét về báo cáo tài chính mà còn về cả các yếu tố bên trong bên ngoài DN ở đây, ta chỉ xem xét cuộc xác định GTDN đối... nhân xử lý cụ thể Biên bản cần đợc đính kèm phiếu kiểm (mã cân) bảng chất lợng về kết quả kiểm Sự khác biệt trong kiểm của kiểm toán BCTC ở doanh nghiệp thông thờng kiểm toán BCTC DNNN để CPH sự khác biệt là: - Nếu kiểm toán BCTC hớng tới kiểm tất cả các tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thì kiểm toán BCTC DNNN để CPH chỉ tiến hành kiểm theo hớng phân loại tài . tốt nghiệp chọn đề tài: Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nớc để cổ phần hoá tại công ty T vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC. Xác. 79/2002/TT-BTC về việc chuyển doanh nghiệp nhà nứơc thành công ty cổ phần. Và do đó, chừng nào còn doanh nghiệp nhà nớc để cổ phần hoá thì công tác xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: 139 Kiểm toán xác định giá trị Doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC, 139 Kiểm toán xác định giá trị Doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC, 139 Kiểm toán xác định giá trị Doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC, Quan điểm của Các-Mác về giá trị, giá trị hàng hoá, Môi trờng kinh doanh tổng quát, Môi trờng đặc thù, VÞ trÝ kinh doanh Uy tÝn kinh doanh, Trình độ kỹ thuật và tay nghề của ngời lao động Phơng pháp giá trị tài sản thuần aCơ sở lý luận, Vai trò của kiểm toán trong xác định giá trị doanh nghiệp, Phơng pháp hiện tại hoá các nguồn tài chính trong tơng lai Phơng pháp định lợng Goodwill lợi thế thơng mại Phơng pháp kiểm toán ngoài chứng từ, Lập kế hoạch tổng quát, Thu thập thông tin cơ sở. Thu thập thông tin nghĩa vụ pháp lý của khách hàng., Thiết kế chơng trình kiểm toán Thực hiện kiểm toán, xác định giá trị DN và báo cáo xác định giá trị DN., Thực hiện các thủ tục phân tích Các phơng pháp xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt nam Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, Lịch sử hình thành và phát triển của AASC, Thực hiện kiểm toán xác định gía trị doanh nghiệp, Tính tất yếu phải hoàn thiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp ở AASC, Định hớng hoàn thiện Thực trạng công tác xác định giá trị doanh nghiệp 1. Đối với AASC

Từ khóa liên quan