Tiểu luận quản trị thương hiệu Lý do thành công của The body Shop

13 783 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2014, 14:09

Tiểu luận quản trị thương hiệu Lý do thành công của The body ShopThe Body Shop là nhà sản xuất và bán lẻ mỹ phẩm có nguồn gốc và cảm hứng từ thiên nhiên một cách có đạo đức, được thành lập tại Anh vào năm 1976 với phương châm: Việc kinh doanh của doanh nghiệp không chỉ nhằm vào tiền bạc, nó cần phải bao gồm cả trách nhiệm .việc kinh doanh nên nhắm mục đích vì lợi ích cộng đồng,không phải chỉ là thỏa mãn ham muốn cho bản thân …” Bài tập nhóm nhỏ Môn Quản trị Thương hiệu Nhóm 7 – QTKD3 –K21 1.Khái niệm Green marketing xanh bao gồm tất cả các hoạt động được thiết kế để tạo ra và tạo điều kiện trao đổi nhằm đáp ứng nhu cầu và mong muốn của con người đồng thời tối thiểu hóa các hoạt động bất lợi đến môi trường. (Polonsky 1994). Là một tiến trình quản lý tổng thể nhằm xác định, dự báo và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và xã hội theo cách có lợi nhuận và bền vững (Peattie & Charter, 2008). Green marketing xanh là hoạt động marketing các sản phẩm được coi là an toàn cho môi trường. Thành viên Nhóm 7: 1. Phạm Thu Hương 1. Phạm Thu Hương 1. Phạm Thu Hương 1. Phạm Thu Hương 2. Lê Quỳnh Nga 2. Lê Quỳnh Nga 2. Lê Quỳnh Nga 2. Lê Quỳnh Nga 3. Nguyễn Thị Loan (1983) 3. Nguyễn Thị Loan (1983) 3. Nguyễn Thị Loan (1983) 3. Nguyễn Thị Loan (1983) 4. Nguyễn Thị Loan (1988) 4. Nguyễn Thị Loan (1988) 4. Nguyễn Thị Loan (1988) 4. Nguyễn Thị Loan (1988) 5. Nguyễn Thị Nhung 5. Nguyễn Thị Nhung 5. Nguyễn Thị Nhung 5. Nguyễn Thị Nhung 6. Đoàn Thị Thanh 6. Đoàn Thị Thanh 6. Đoàn Thị Thanh 6. Đoàn Thị Thanh 1.Khái niệm Green marketing xanh bao gồm tất cả các hoạt động được thiết kế để tạo ra và tạo điều kiện trao đổi nhằm đáp ứng nhu cầu và mong muốn của con người đồng thời tối thiểu hóa các hoạt động bất lợi đến môi trường. (Polonsky 1994). Là một tiến trình quản lý tổng thể nhằm xác định, dự báo và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và xã hội theo cách có lợi nhuận và bền vững (Peattie & Charter, 2008). Green marketing xanh là hoạt động marketing các sản phẩm được coi là an toàn cho môi trường. 4. Lý do thành công của The body Shop Nội dung chính I. Sơ lược về The Body Shop Dame Anita Roddick Nhà hoạt động nhân quyền. Người sáng lập The Body Shop Những dấu mốc quan trọng - 1976: Mở cửa hàng đầu tiên tại Brighton, Anh - 1985: Thành lập công ty - 1986: Thực hiện dự án về môi trường “Cứu cá voi xanh” cùng tổ chức Hòa Bình xanh. - 1990: Có 2500 đơn xin nhượng quyền thương hiệu. Và thành lập quỹ The Body Shop từ thiện, tài trợ cho các hoạt động nhân quyền và bảo vệ môi trường - 1999: Thành lập 4 trụ sở kinh doanh ở Anh, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á. - … II. Một vài phương tiện quảng cáo truyền thống 1. Báo chí 2. Tờ rơi 3. Trang vàng 4. Truyền hình 5. Thư trực tiếp 6. Tạp chí 7. Truyền thanh III. Cách quảng bá sản phẩm của the Body Shop Tuy đơn thuần là một công ty kinh doanh mỹ phẩm nhưng nhà sáng lập này đã lấy việc bảo vệ quyền con người và môi trường làm triết lý kinh doanh. The Body Shop đã dành rất nhiều ngân sách cho hoạt động cộng đồng (15%-25% lợi nhuận được dùng để xây dựng các trung tâm giáo dục, dạy nghề và văn hóa). IV. Lý do thành công của The Body Shop Màu xanh tạo nên sự khác biệt IV. Lý do thành công của The Body Shop  Màu xanh trong Sản phẩm  Màu xanh trong các hoạt động  Phát triển 2 dòng sản phẩm chính: sản phẩm chăm sóc da và tóc  Thành phần: được trồng và thu hoạch bằng cách áp dụng các kỹ thuật truyền thống và được bảo quản theo cách truyền thống có nguồn gốc tự nhiên  Các sản phẩm của được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế: FSC, RSPO, Humane Cosmetics Standards [...]... Nói không với thử nghiệm trên động vật  Khuyến khích thương mại công bằng Tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên Bảo vệ nhân quyền Bảo vệ hành tinh  Quỹ hỗ trợ Châu Phi Chống bạo lực Trang bị kiến thức cho nhân viên: kĩ năng make-up, đặc tính của sản phẩm và các vấn đề môi trường Thank You! . Cách quảng bá sản phẩm của the Body Shop Tuy đơn thuần là một công ty kinh doanh mỹ phẩm nhưng nhà sáng lập này đã lấy việc bảo vệ quyền con người và môi trường làm triết lý kinh doanh. The. The Body Shop đã dành rất nhiều ngân sách cho hoạt động cộng đồng (15%-25% lợi nhuận được dùng để xây dựng các trung tâm giáo dục, dạy nghề và văn hóa). IV. Lý do thành công của The Body Shop Màu. sự khác biệt IV. Lý do thành công của The Body Shop  Màu xanh trong Sản phẩm  Màu xanh trong các hoạt động  Phát triển 2 dòng sản phẩm chính: sản phẩm chăm sóc da và tóc  Thành phần: được
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quản trị thương hiệu Lý do thành công của The body Shop, Tiểu luận quản trị thương hiệu Lý do thành công của The body Shop, Tiểu luận quản trị thương hiệu Lý do thành công của The body Shop

Từ khóa liên quan