bao cao thực tập hệ thống chuyển mạch và truyền dẫn

34 664 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2014, 23:02

Báo cáo thực tập MỤC LỤC MỞ ĐẦU Phần 1 : Tìm hiểu chung về hệ thống chuyển mạch và truyền dẫn TTVT Lệ Thủy 1.1 Hệ thống chuyển mạch 1.2 Hệ thống truyền dẫn Phần 2 : Tìm hiểu thiết bị MSAN ALCATEL 1540 LITESPAN 2.1 Tổng quan về thiết bị 2.2 Cấu trúc tổng quan 2.2.1 Sơ đồ khối 2.2.2 Cấu trúc các Bus 2.2.3 Bảo vệ 2.2.4 Sự đồng bộ 2.3 Cấu trúc chi tiết 2.3.1 Cấu trúc khung 2.3.2 Card và chức năng các card 2.4 Cấp Nguồn KẾT LUẬN - 1 - Báo cáo thực tập MỞ ĐẦU Hiện nay, việc lựa chọn thiết bị và công nghệ cho phát triển mạng Viễn thông là một bài toán đồng bộ và phức tạp và chỉ xét về khía cạnh thiết bị truy nhập cần đòi hỏi các yêu cầu sau: - Cung cấp các truy nhập cho tất cả các dịch vụ. - Thích ứng với mạng lưới hiện tại và tương lai (NGN). - Các đầu cuối sử dụng thuận tiện, giá rẻ, không lệ thuộc vào nhà cung cấp độc quyền. Thiết bị ALCATEL 1540 LITESPAN về cơ bản giải quyết được các yêu cầu trên đây . Trong thời gian thực tập em tìm hiểu một số nội dung sau : - Tìm hiểu chung về hệ thống chuyển mạch và truyền dẫn của TTVT Lệ Thủy (Đơn vị thực tập). - Các ứng dụng của thiết bị Alcatel 1540 trong mạng thế hệ sau NGN. - Kết nối Ethernet và SDH trong thiết bị . - Ứng dung trong các dịch vụ Ethernet và Triple Play. - Các loại cấu hình mạng . - Cấu hình V5 Hubbing. - Cấu Trúc thiết bị và chức năng các Card. - Bảo vệ - Sự đồng bộ. - Tạo chuông . - Theo dõi cảnh báo. - Chức năng kiểm tra đường dây. Vì thời gian tìm hiểu không nhiều và do trình độ cũng như kinh nghiệm bản thân còn hạn chế, nên bản báo cáo này còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự chỉ bảo của các Thầy, Cô. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh Viên Châu Phước Túy - 2 - Báo cáo thực tập Thuật Ngữ Viết Tắt AC Alternating Current Dòng xoay chiều ADM Add-Drop Multiplexer Bộ tách ghép kênh ADPCM Adaptive Pulse Code Modulation Điều chế xung mã tương thích ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Đường dây thuê bao số không đối xứng ADSL LT ADSL Line Termination Đầu cuối đường dây ADSL AGW Access Gateway Cổng truy nhập AIS Alarm Indication Signal Tín hiệu chỉ thị cảnh báo ALMA Alcatel Management Applications Các ứng dụng quản lý của Alcatel ALMAP Alcatel Management Platform Platform quản lý của Alcatel AN Access Node Node truy nhập APS Automatic line Protection System Hệ thống bảo vệ đường dây tự động ASIC Application Specific Integrated Circuit Mạch tích hợp ứng dụng đặc biệt ATM Asynchronous Transfer Mode Cơ chế truyền tải dị bộ ATMF ATM Forum Forum ATM ATU-C ADSL Transceiver Unit-Central office end Khối thu phát ADSL- tại đầu cuối trung tâm ATU-R ADSL Transceiver Unit-Remote terminal end Khối thu phát ADSL tại khối từ xa BA Basic Access (ISDN) Tốc độ truy nhập cơ sở (ISDN) BB Broadband Băng rộng BB-RAS Broadband RAS Tốc độ truy nhập băng rộng RAS BER Bit Error Ratio Hệ số lỗi bit BTV Broadcast TV Service Dịch vụ truyền hình quảng bá CDE Custom Design Engineering CO Central Office Văn phòng trung tâm COT Central Office Transportation Khối truyền dẫn trung tâm CPE Customers Premises Environment Môi trường nhà riêng khách hàng CPNT CPE Network Termination Đầu cuối mạng CPE CRC-4 Cyclic Redundancy Check nº 4 Kiểm tra mã dư thừa vòng số 4 CT Craft Terminal Hệ thống khai thác và vận hành CU Copper pair Đôi dây cáp đồng DC Direct Current Dòng một chiều DCC Data Communications Channel Kênh giao tiếp dữ liệu DCE Data Circuit terminating Equipment Thiết bị đầu cuối mạch số liệu DCN Data Communications Network (TMN) Mạng giao tiếp số liệu (TMN) - 3 - Báo cáo thực tập DDI Direct Dial In DLC Digital Loop Carrier Mạch vòng sóng mang số DMT Discrete Multi Tone Đa xung rời rạc DTE Data Terminal Equipment Thiết bị đầu cuối số liệu DTMF Dial Tone Multi-Frequency Quay xung đa tần E1 European digital signal level one (2 Mb/s) Tín hiệu số tiêu chuẩn Châu Âu mức 1 (tốc độ 2Mb/s) EC Equipment Controller Bộ điều khiển thiết bị E-MAN Ethernet Metropolitan Area Network Mạng vùng nội thị dùng Ethernet EMC Electro Magnetic Compatibility Sự tương thích điện từ EMI Electro Magnetic Interference Giao diện điện từ EML Element Management Layer Lớp quản lý thiết bị ESP Established Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ đã được thiết lập ETSI European Telecommunications Standard Institute Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu EOC Embedded Operation Channel EU Exchange Unit Khối trung tâm F Local Management Interface Giao diện quản lý nội hạt FDI Feeder Distribution Interface Giao diện phân phối nguồn nuôi FDM Frequency Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo tần số FO Fibre Optics Sợi quang HDB3 High Density Binary 3 Mã hóa HDB3 HDSL High-bit-rate Digital Subscriber Line Đường dây thuê bao số tốc độ cao HOA High Order Assembler HPC High order Path Connection Kết nối đường trật tự cao HSI High Speed Internet Service Dịch vụ Internet tốc độ cao IGMP Internet Group Multicast Protocol Giao thức đa quảng bá nhóm mạng IMA Inverse Multiplexing ATM Ghép kênh ATM ngược IP Internet Protocol Giao thức mạng IQ BB bus Bus băng rộng ISDN Integrated Services Digital Network Mạng số dịch vụ tích hợp ISO International Standards Organisation Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISP Internet Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ mạng ITU International Telecommunication Union Tổ chức viễn thông quốc tế ITU-T ITU Telecommunication Standardisation Sector - 4 - Báo cáo thực tập L2TP Layer 2 Tunnelling Protocol Giao thức đường hầm lớp 2 LAN Local Area Network Mạng vùng nội hạt LC Line Card Card thuê bao LCD Liquid Crystal Display Màn hình tinh thể lỏng LIM Line Interface Module Modul giao diện đường dây LE Local Exchange Tổng đài nội hạt LED Light Emitting Diode Diode phát quang LL Leased Lines Các đường dây thuê riêng LOS Loss Of Signal Suy giảm tín hiệu LPC Low order Path Connection Kết nối đường thứ tự thấp LT Line Termination Đầu cuối đường dây MAC Medium Access Control Điều khiển truy nhập mức trung bình MAN Metropolitan Area Network Mạng vùng nội thị MBTP MLS Bus Termination Plug Chân cắm đầu cuối bus MLS MDF Main Distribution Frame Khung phân phối chính MG Media Gateway Cổng đa phương tiện MGC Media Gateway Controller Bộ điều khiển cổng đa phương tiện MIB Management Information Base MLS Multiservice Line Shelf Giá đường dây đa dịch vụ MTBF Mean Time Between Failure MuM Litespan Multimedia Shelf Giá đa dịch vụ Litespan NB Narrowband Băng hẹp NE Network Element Thành phần mạng NG DLC New Generation Digital Loop Carrier Mạch vòng sóng mang số thế hệ mới NIC Network Interface Card Card giao diện mạng NLC NB bus Bus băng hẹp NMS Network Management System Hệ thống quản lý mạng NT Network Termination Đầu cuối mạng NTU Network Termination Unit Khối đầu cuối mạng OAM Operations, Administration & Maintenance Vận hành, quản trị và bảo dưỡng OBC On Board Controller Bộ điều khiển trên bo mạch OLS On Line Services Các dịch vụ trên đường dây OS Operations System Hệ thống vận hành OSS Operations Support System Hệ thống hỗ trợ vận hành - 5 - Báo cáo thực tập PABX Private Automatic Branch Exchange Tổng đài cơ quan PDH Plesiochronous Digital Hierarchy Phân cấp số cận đồng bộ PC Personal Computer Máy tính cá nhân PCB Printed Circuit Broad Bo mạch in PCM Pulse Code Modulation Điều chế xung mã POTS Plan Old Telephone System Hệ thống thoại cũ PPTP Point to Point Tunneling Protocol Giao thức đường hầm điểm-điểm PRA Primary Rate Access (ISDN) Truy nhập tốc độ cơ bản (ISDN) PS POTS splitter Bộ chia POTS PTO Public Telecommunication Operator Nhà khai thác viễn thông công cộng Q3 Management Connection point Điểm kết nối quản lý QECC SDH Management embedded channel QOS Quality Of Service Chất lượng dịch vụ RDI Remote Defect Indicator REU Remote Extension Unit Khối mở rộng xa RSU Remote Subscriber Unit Khối thuê bao xa RTP Real-Time Transport Protocol Giao thức vận chuyển thời gian thực RU Remote Unit Khối tập trung thuê bao xa SALT Subscriber Access Line Termination Giao diện đường dây truy nhập thuê bao SDI Subscriber Distribution Interface Giao diện phân phối thuê bao SDH Synchronous Digital Hierarchy Phân cấp số đồng bộ SHDSL Symmetric simple pair High bit rate Digital Subscriber line Đường dây thuê bao số tốc độ cao đối xứng SNCP/I Subnetwork connection protection/Inherent Bảo vệ kết nối mạng con SNMP Simple Network Management Protocol Giao thức quản lý mạng đơn giản SOHO Small Office Home Office Văn phòng tại nhà nhỏ STM Synchronous Transfer Module (ETSI) Module truyền đồng bộ (chuẩn ETSI) TCP Transmission Control Protocol Giao thức điều khiển truyền dẫn TDM Time Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo thời gian TMN Telecommunications Management Network Mạng quản lý mạng viễn thông TTF Transport Terminal Function Chức năng đầu cuối truyền dẫn TOS Type Of Service Loại dịch vụ TU-12 Tributary Unit-12 (SDH) UADSL Universal ADSL ADSL toàn cầu UNI User Network Interface Giao diện mạng người dùng VC-3 Virtual Container-3 Vật chứa ảo-3 VC-4 Virtual Container-4 (SDH) Vật chứa ảo-4 (SDH) - 6 - Báo cáo thực tập VDSL Very-high-speed Digital Subscriber Line Đường dây thuê bao số tốc độ siêu cao VF Voice Frequency Tần số thoại VoD Video On Demand Service Dịch vụ truyền hình theo yêu cầu VoIP Voice over IP Thoại qua IP VP Virtual Path Đường ảo xDSL Digital Subscriber Line (all types) Đường dây thuê bao số (các loại) HLTCA HDSL line termination card Card đầu cuối đường dây HDSL LTAC Line terminating ADSL card Card ADSL đầu cuối đường dây LTSC Line terminating SHDSL (ATM) card Card SHDSL (ATM) đầu cuối đường dây NACC NB-ADSL combined card Card kết hợp ADSL băng hẹp NEHC NB element handler card Card điều khiển băng hẹp NSEC NB shelf extension controller Card điều khiển giá mở rộng băng hẹp PHDC Primary rate HDB3 driver card Card driver HDB3 tốc độ cơ bản PMLC POTS mirror line card Card thuê bao mirror POTS PRCC Primary rate Channel Card Card dùng cho kênh tốc độ cơ bản SALC Subrate digital line card Card thuê bao số tốc độ thấp SLTC SHDLS (TDM) line termination Card Card đầu cuối đường dây SHDSL (TDM) SYNTH-1 SDH card Card SDH TACC Test access control card Card điều khiển truy nhập kiểm tra TARCB Test alarm & remote inventory card B Card kiểm tra cảnh báo và thu thập từ xa VISC Voice over IP Server Card Card dịch vụ thoại qua IP - 7 - Báo cáo thực tập PHÂN I TÌM HIỂU CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHUYỂN MẠCH VÀ TRUYỀN DẪN CỦA TTVT Lệ Thủy Lệ Thủy là một huyện thuộc tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Phía nam giáp huyện Vĩnh Linh (thuộc tỉnh Quảng Trị), phía bắc giáp huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), phía tây giáp tỉnh Khammouan của Lào, phía đông giáp Biển Đông. Diện tích tự nhiên 142.052 ha, dân số năm 1998 là 140.804 người.Mạng viễn thông của Trung tâm (tính đến tháng 4 năm 2008 là hơn 12.000 máy điện thoại cố định, 340 máy đi dộng trả sau, 280 máy GPHONE và 250 thuê bao ADSL) đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông tin phục vụ sự chỉ đạo của Đảng, chính quyền địa phương và thông tin kinh tế – xã hội trong giai đoạn hiện nay. Những năm tới, viễn thông được xác định vẫn là một trong những ngành mũi nhọn phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội, dân sinh. 1.1) Hệ thống chuyển mạch Hệ thống chuyển mạch của Trung tâm viễn thông Lệ Thủy được trang bị đồng nhất một chủng loại tổng đài NEAX61Σ với 6 trạm chuyển mạch gồm 8RLU và hai thiết bị MSAN ALCATEL LITESPAN 1540 phục vụ 26 xã trên địa bàn huyện và 2 thị trấn. Do sử dụng đồng nhất một loại tổng đài, không sử dụng tổng đài độc lập, kết nối tập trung một cấp các vệ tinh về HOST nên thuận lợi cho việc quản lý khai thác, đảm bảo các yêu cầu kết nối cuộc gọi, chất lượng các dịch vụ đảm bảo, tỉ lệ cuộc gọi thành công cao. - Về cấu trúc hệ thống chuyển mạch được thiết kế theo dạng module do vậy rất thuận tiện cho việc lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng .Ngoài ra đối với các phần tử quan trọng trong hệ thống đều được thiết kế kép 1 active 1 standby nên hệ thống có tính an toàn cao. - Hệ thống báo hiệu từ Host – vệ tinh (RLU) sử dụng giao diện X25. - Việc định tuyến cuộc gọi quốc tế, trong nước, nội tỉnh, nội huyện, quản lý cung cấp dịch vụ, khởi tạo thuê bao tập trung tại tổng đài Host. - 8 - Báo cáo thực tập Hình 1: Sơ đồ tổ chức mạng chuyển mạch của TTVT Lệ Thủy - Hiện nay trên địa bàn Trung tâm đã triển khai nhiều dịch vụ gọi trong nước và quốc tế như 171, 1719, điện thoại thẻ, các dịch vụ thoại miễn phí 1800 và thông tin giải trí 1900. - Dịch vụ truy cập Internet của huyện sử dụng đồng thời hai phương thức truy nhập: 1260, 1268, 1269 và dịch vu Internet tốc độ cao MegaVnn. Tính đến thời điểm hiện nay thì chủ yếu khách hàng chỉ sử dụng dịch vụ Mega Vnn. - Mạng di động công nghệ GSM: Hiện có 3 mạng di động VinaPhone, MobiFone và VietTelMobile. Mạng di động công nghệ CDMA có 3 mạng: HanoiTeleccom, S.Phone và E. Mobile . Trong những năm tới nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông còn rất lớn, với tốc độ phát triển nhanh chóng của các khu dân cư, khu công nghiệp, khu chuyển đổi kinh tế trong nông nghiệp của huyện như hiện nay, thoả mãn nhu cầu - 9 - Host Host O D f FLX 150/ 600 O D f FLX 150/ 600 RLU 1 3.328 Lines RLU 1 3.328 Lines RLU 2 3.328 Lines RLU 2 3.328 Lines O D f FLX 150/ 600 O D f FLX 150/ 600 RLU 1 3.328 Lines RLU 1 3.328 Lines M D F M D F Báo cáo thực tập sử dụng các dịch vụ viễn thông của khách hàng ngày càng cao, sẽ chuyển dần từ mạng truy nhập thuê bao truyền thống sang mạng truy nhập thuê bao hiện đại có khả năng hỗ trợ băng rộng, khi chuyển mạng thế hệ sau (NGN), đáp ứng sử dụng truyền thông đa phương tiện cho khách hàng, linh hoạt trong cấu hình mạng., thì việc quy hoạch mạng, đầu tư trang thiết bị công nghệ mới là một tất yếu nhằm hoàn thiện hệ thống mạng, thay thế dần các thiết bị cũ, lạc hậu. Thiết bị MSAN ALCATEL LITESPAN 1540 là một trong những thiết bị điển hình .Thiết bị này sẽ được tìm hiểu sâu trong phần sau. 1.2) Mạng truyền dẫn a) Mạng cáp đồng. Đối với các trạm chuyển mạch của Trung tâm, các tuyến cáp chính đã được ngầm hoá, một số tuyến cống bể cáp đang tiến hành thi công xây dựng theo dự án đầu tư của Tổng công ty và vốn phân cấp của Bưu điện tỉnh, còn lại các tuyến cáp nhánh hầu hết sử dụng cáp treo. Cáp ngầm (cáp gốc) thường sử dụng cáp loại có dầu dung lượng từ 200 đến 400 đôi, đường kính lõi 0,4và 0,5mm, cáp treo (cáp phối và cáp nhánh) sử dụng loại từ 20 – 300 đôi. Tính đến hết quí 1 năm 2008, Trung tâm đang quản lý 17650 đôi cáp gốc, trong đó đã sử dụng 12100 đôi chiếm tỷ lệ 68,5%, bán kính phục vụ thường từ 2 đến 8 km. Chiều dài cáp cống là 52,2km và cáp treo là 431,3km. b) mạng cáp quang Mạng truyền dẫn của Trung tâm viễn thông Lệ Thủy chủ yếu sử dụng truyền dẫn quang SDH. Với trên 33 km cáp quang và dụng thiết bị đầu cuối quang FLX 150/600 của hãng FUITSU- Nhật Bản), mạng truyền dẫn quang của Trung tâm nằm trong vòng RING có tốc độ 155Mbps là một trong ba vòng Ring của Viễn Thông Lệ Thủy. - 10 - [...]... card thuê bao chung và tập các giao diện bên trong tiên tiến • Đa giao thức với TDM, ATM, IP/ATM và IP/Ethernet trên một node đơn Alcatel 1540 Litespan là cổng truy nhập đa dịch vụ đầu tiên tích hợp cổng truy nhập phi tập trung với các dịch vụ băng rộng và băng hẹp - 14 - Báo cáo thực tập • • • • Hệ thống quản lý mạng được tích hợp: việc quản lý tại chỗ, mạng thLệ Thủyện với người sử dụng và việc tải... chính sau: - Phát triển thuê bao thoại và truy nhập Internet tốc độ cao với chỉ duy nhất một lần đầu tư - Giảm thiểu phí đầu tư và chi phí vận hành - Thiết bị xây dựng trên nền công nghệ IP/Ethernet và cho phép kết nối với mạng TDM hiện tại Thiết bị truy nhập chủ lực của mạng NGN công nghệ thích hợp nhất cho việc chuyển đổi từ mạng thoại truyền thống PSTN sang mạng thế hệ mới NGN Chỉ có thiết bị truy... rộng và băng hẹp đều có thể cắm trên cùng một vị trí Bên cạnh đó, hệ thống cho phép cắm nóng các thành phần biến Litespan thành một hệ thống Plug & Play: Các card thuê bao mới có thể được trang bị/cắm tại bất kỳ thời điểm nào trên bất kỳ khe cắm đa năng nào, và card điều khiển sẽ tự động cảm nhận được sự có mặt của card thuê bao, tải phần mềm phù hợp để đưa card vào hoạt động - 19 - Báo cáo thực tập. .. dung lượng thuê bao d) NSEC NSEC thực hiện chức năng điều khiển băng hẹp cho khung MLS_3F mở rộng (Shelf Extendsion) NSEC cắm ở slot 2 và 3 trên khung mở rộng và được kết nối point to point với NEHC NSEC nhận luồng dữ liệu 51Mbps từ NEHC và chuyển tiếp nó tới NSEC tiếp theo Trên mặt card module1 và module2 nối với module1 và module2 trên card NEHC, module3 và module4 nối với module1 và module2 trên... việc tải phần mềm từ xa làm cho việc cập nhật trở nên dễ dàng Độ tin cậy của hệ thống cao: lựa chọn các thiết bị dự phòng bên trong hệ thống Các tủ trong nhà (indoor) và ngoài trời (outdoor): có từ 30 đến 2500 thuê bao trong một node mạng đơn hoặc có đến 4000 thuê bao trong cấu hình mạng mở rộng Hỗ trợ cho hầu hết các giao diện và các giao thức chuẩn mở tiên tiến Thiết bị Alcatel 1540 Litespan đáp ứng... 30 VA và 15 VA g) Card kiểm tra đường dây TACC Card kiểm tra đường dây được sử dụng để kiểm tra thiết bị, đường dây và mạch điện kết nối trực tiếp đến thuê bao Card kiểm tra đường dây được kết nối đến bus kiểm tra thông qua bo mạch lưng Để kiểm tra một mạch đường dây của card thuê bao, card thuê bao này được kết nối đến bus kiểm tra bằng các rơ-le được gắn trên mỗi card Các chức năng kiểm tra bao gồm:... mạng - Cấu hình V5 Hubbing - Cấu Trúc thiết bị và chức năng các Card - Bảo vệ - Sự đồng bộ Tuy nhiên những phần trên mới chỉ ở mức độ khái quát mà chưa đi sâu vào chi tiết Nếu có thời gian em sẽ đi sâu vào tìm hiểu thêm và đặc biệt về phần hoạt động của hệ thống Em xin chân thành cảm ơn! Nhận xét của cơ quan nơi thực tập Nhận xét của giáo viên hướng dẫn - 34 - ... tới mỗi card thuê bao băng rộng BB LIM (EFL-3B) Hình 11:Bus NLC (TDM bus) và HLC trên khung MLS_3F 2.3.2/ Card và chức năng các Card a) LIOC Card được cắm ở Slot đầu tiên trong khung MLS_3F gồm các chức năng chính: outband ethernet cho O&M, Craft terminal cho kết nối máy tính trực tiếp, lấy đồng bộ và tập chung cảnh báo - Giao diện Outband ethernet sử dụng làm cổng kết nối vào hệ thống NMS (Network... cung cấp tại phía thuê bao các dịch vụ băng hẹp cũng như dịch vụ băng rộng Trong số các dịch vụ băng hẹp, các dịch vụ được hỗ trợ là POTS, ISDN BA, ISDN PRA và các đường dây dành riêng tương tự và số sử dụng mã HDSL, SHDSL, mã đường dây HDB3 Các dịch vụ băng rộng được hỗ trợ nhờ các card thuê bao SHDSL, ADSL và ADSL 2/2+ Thiết bị Alcatel 1540 Litespan thực hiện các giải pháp truyền dẫn để định tuyến lại... cho 8 khe cắm chung cắm card thuê bao đầu tiên Bus này cung cấp thêm băng thông 32 Mb/s (2x16 Mb/s) cho các ứng dụng TDM server pool như là Voice over IP - 20 - Báo cáo thực tập d) Bus nối điểm- điểm Các đường điểm-điểm này kết nối các module giao diện đường dây ADSL2/2+ tới các card chuyển mạch băng rộng trong ngăn giá Litespan, bus này truyền dẫn cả phần điều khiển và dữ liệu Mỗi một đường link này
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao thực tập hệ thống chuyển mạch và truyền dẫn, bao cao thực tập hệ thống chuyển mạch và truyền dẫn, bao cao thực tập hệ thống chuyển mạch và truyền dẫn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn