Tiểu luận môn quản trị chất lượng Nâng cao năng suất chất lượng với KAIZEN

20 702 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2014, 13:46

Hai cách tiếp cận để cải tiến năng suất, chất lượngtrong các công ty: • Cách tiếp cận từng bước: Kaizen• Cách tiếp cận mang tính đột phá: đổi mớiHoàn thành công việc không có nghỉa là kết thúccông việc mà chỉ là hoàn thành ở giai đoạn nầytrước khi chuyển qua giai đoạn kế tiếp. Nâng cao năng suất chất lượng với KAIZEN Quản trị chất lượng Nguyen Phuoc - Unilh 2012 Cách tiếp cận • Hai cách tiếp cận để cải tiến năng suất, chất lượng trong các công ty: • Cách tiếp cận từng bước: Kaizen • Cách tiếp cận mang tính đột phá: đổi mới Nguyen Phuoc - Unilh 2012 KAIZEN • THAY ĐỔI + CHO TỐT HƠN KAIZEN = CẢI TIẾN • Hoàn thành công việc không có nghỉa là kết thúc công việc mà chỉ là hoàn thành ở giai đoạn nầy trước khi chuyển qua giai đoạn kế tiếp. Nguyen Phuoc - Unilh 2012 Quan điểm cơ bản của Kaizen • Mọi hoạt động hiện tại đều có nhiều cơ hội để cải tiến. • Các phương pháp, công cụ đang sử dụng đều có thể được cải tiến với một nỗ lực nào đó. • Nhiều cải tiến nhỏ sẽ tạo ra một sự biến đổi lớn. • Tạo điều kiện lôi cuốn toàn thể công nhân viên cùng tham gia • Phản hồi nhanh, áp dụng các đề xuất sáng kiến Nguyen Phuoc - Unilh 2012 Đặc trưng của Kaizen • Những cải tiến nhỏ • Liên tục trong thời gian dài • Với sự tham gia của tất cả các bộ phận • Các đối tượng cải tiến của Kaizen • Phương pháp làm việc • Quan hệ công việc • Môi trường làm việc • Điều kiện làm việc ở mọi nơi Nguyen Phuoc - Unilh 2012 Các hoạt động của Kaizen có thể được khởi xướng bởi • Lãnh đạo • Một bộ phận (phòng, ban) của tổ chức • Một nhóm làm việc • Nhóm Kaizen • Từng cá nhân Nguyen Phuoc - Unilh 2012 Kaizen • 3 nguyên lý ứng dụng: • Thay đổi từng phần, chứ không thay đổi toàn thể • Khi thay đổi, hãy nhìn sự việc dưới nhiều góc độ • Điều chỉnh cấp độ, nếu cần khi cần thực hiện thay đổi Nguyen Phuoc - Unilh 2012 Kaizen • 3 quy tắc ứng dụng: • Dừng: ngưng thực hiện điều không còn phù hợp • Giảm: giảm những vật, và những hoạt động không cần thiết • Thay đổi: hãy cải tiến nhỏ để cho điều gì đó được tốt hơn • 3 yếu tố giúp Kaizen hữu hiệu: • Ứng dụng: thực hiện • Hiển thị: viết ra • Chia sẻ: công bố, thảo luận Nguyen Phuoc - Unilh 2012 Kaizen & Đổi mới • Kaizen đưa đến những cải tiến nhỏ và liên tục, bằng cách thay đổi cách thức và thao tác thực hiện hàng ngày của mổi người, mổi bộ phận • Đổi mới tạo ra những cải tiến nhảy vọt trong sản xuất thông qua những thay đổi lớn về kỹ thuật, công nghệ, máy móc, thường được khởi xướng từ cấp quản lý Nguyen Phuoc - Unilh 2012 Đặc điểm của Kaizen và Đổi mới Nội dung • Tính hiệu quả • Nhịp độ • Thời gian • Thay đổi • Cách tiếp cận • Liên quan • Cách thức • Bí quyết • Yêu cầu • Định hướng KAIZEN • Dài hạn • Không gây ấn tượng mạnh • Các bước nhỏ • Liên tục • Dần dần • Nỗ lực tập thể • Tất cả mọi người • Duy trì và cải tiến • Nỗ lực, sáng tạo • Đầu tư ít • Con người Đổi mới • Ngắn hạn • Gây ấn tượng mạnh • Nhảy vọt • Cách quảng • Đội ngũ • Nỗ lực cá nhân • Một số được lựa chọn • Đột phá và xây dựng • Đột phá kỹ thuật CN • Đầu tư lớn • Công nghệ Nguyen Phuoc - Unilh 2012 [...]... hin KAIZEN? Lónh o NM i mi Lónh o PX T trng Nhõn viờn Duy trỡ (Tỡnh trng hin hu) Duy trỡ: Tip tc cỏc hot ng sn xut, lm cỏc cụng vic hng ngy (nhõn viờn) i mi: n vi nhng ý tng mi v phng phỏp mi (cp qun lý) Kaizen: Quỏ trỡnh ci tin liờn tc, cú h thng, trong cỏch ang c thc hin ú l nhng thay i nh, bỡnh thng nhng s t n nhng hiu qu cao (Mi ngi u tham gia) Nguyen Phuoc - Unilh 2012 10 nguyờn tc ca Kaizen. ..Biu hiu qu gia Kaizen v i mi Hieọu quaỷ Hieọu quaỷ (B) (A) Thi gian Hiu qu thc t ca i mi Nguyen Phuoc - Unilh 2012 Thi gian Hiu qu ca s kt hp -i mi Kaizen 8 bc thc hin Kaizen 1 2 3 4 5 6 7 8 Chn ti, xỏc nh mc tiờu Tỡm hiu tỡnh hỡnh thc t Loi tr cỏc bt thng Phõn tớch nguyờn nhõn Lp k hoch... n mi ngi 4 Xõy dng Vn hoỏ khụng li 5 Thỳc y mt mụi trng vn húa m Nguyen Phuoc - Unilh 2012 9 Rốn luyn ý thc k lut, t giỏc 10 Thỳc y vic nõng cao nng sut v hiu qu trong cụng vic KAIZEN cú ngha l thc hin nhng iu bỡnh thng mt cỏch bỡnh thng Cỏi tt nht l k thự ca KAIZEN Nguyen Phuoc - Unilh 2012 Cm n s quan tõm ca cỏc bn! Nguyen Phuoc - Unilh 2012 ... tr li cỏc cõu hi sau: Vn cú nghiờm trng khụng? Nhúm cú kh nng gii quyt vn khụng? Li ớch gỡ s t sau khi gii quyt vn ? Lónh o cú quan tõm, ng h? 2 Tỡm hiu tỡnh hỡnh thc t Yu kộm nht Cú tn tht cao nht Cú tớnh ph bin nht Cú th t c kt qu nhanh Dựng 3M phỏt hin cỏc im cn ci tin Thu thp cỏc thụng tin cú sn Chn lc thụng tin phự hp vi phm vi vn cn gii quyt Quan sỏt hin trng, cú thờm bng chng... kin Nguyen Phuoc - Unilh 2012 Lp k hoch ci tin S dng 5W + 1H Lờn danh sỏch nhng vic cn lm Phõn cụng, qui nh rừ quyn hn, trỏch nhim Xỏc nh, thng nht thi hn hon thnh Tho lun nhúm, nhm t c mc cam kt cao nht Nguyen Phuoc - Unilh 2012 Cỏc bc thc hin (tt.) Thc hin cỏc hot ng ci tin Lm theo phõn cụng Theo dừi tin thc hin Giỏm sỏt, kim tra, iu chnh nu cn Kim tra kt qu Kim tra kt qu t c so vi mc . Nâng cao năng suất chất lượng với KAIZEN Quản trị chất lượng Nguyen Phuoc - Unilh 2012 Cách tiếp cận • Hai cách tiếp cận để cải tiến năng suất, chất lượng trong các công. đẩy việc nâng cao năng suất và hiệu quả trong công việc Nguyen Phuoc - Unilh 2012 KAIZEN có nghĩa là thực hiện những điều bình thường một cách bình thường Cái tốt nhất là kẻ thù của KAIZEN Nguyen. được tốt hơn • 3 yếu tố giúp Kaizen hữu hiệu: • Ứng dụng: thực hiện • Hiển thị: viết ra • Chia sẻ: công bố, thảo luận Nguyen Phuoc - Unilh 2012 Kaizen & Đổi mới • Kaizen đưa đến những cải tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn quản trị chất lượng Nâng cao năng suất chất lượng với KAIZEN, Tiểu luận môn quản trị chất lượng Nâng cao năng suất chất lượng với KAIZEN, Tiểu luận môn quản trị chất lượng Nâng cao năng suất chất lượng với KAIZEN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn