tóm tắt luận án xác định vai trò phẫu thuật nội soi lồng ngực, trong chẩn đoán và điều trị u trung thất

24 411 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2014, 16:59

1 GIỚI THIỆU LUẬN ÁN ĐẶT VẤN ĐỀ Có nhiều phương pháp được áp dụng để chẩn đoán và điều trò u trung thất. Điều này không chỉ do u trung thất ở nhiều vò trí khác nhau trong lồng ngực, tiếp xúc với nhiều cơ quan quan trọng mà còn do sự đa dạng về bản chất mô học. Với sự phát triển mạnh mẽ của các dụng cụ nội soi cũng như các phương tiện dẫn truyền hình ảnh, phẫu thuật nội soi (PTNS) lồng ngực đã trở thành một phương pháp mới giúp cho các phẫu thuật viên lồng ngực có thể tiếp cận để sinh thiết hay cắt bỏ u trung thất với mức độ xâm lấn tối thiểu. Ở nước ngoài, việc áp dụng PTNS lồng ngực để chẩn đoán và điều trò u trung thất đã được thực hiện bởi nhiều tác giả như Cirino L. (1983), Roviaro G. (1991), Gossot D. (2007), Chang C. (2005) Trong nước, nhiều tác giả cũng đã nghiên cứu áp dụng PTNS lồng ngực như: Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Quyết Tiến, Nguyễn Công Minh… TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Các báo cáo ở nước ta đều đánh giá cao ứng dụng của PTNS lồng ngực trong sinh thiết và cắt u trung thất. Tuy nhiên, một số vấn đề chưa được các công trình này ghi nhận như: tính chất u ảnh hưởng như thế nào đến PTNS lồng ngực, việc áp dụng PTNS lồng ngực trong chẩn đoán và điều trò u trung thất như thế nào là hợp lý. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nhằm góp phần hoàn chỉnh thêm một số vấn đề nêu trên, chúng tôi chọn đề tài: “Xác đònh vai trò phẫu thuật nội soi lồng ngực, trong chẩn đoán và điều trò u trung thất” với các mục tiêu: 1. Xác đònh vai trò chụp cắt lớp điện tốn (CCLĐT) trong chẩn đoán u trung thất. 2. Đánh giá khả năng ứng dụng của PTNS lồng ngực trong tiếp cận để sinh thiết và cắt u trung thất. 3. Xây dựng lưu đồ chẩn đoán và điều trò u trung thất bằng PTNS lồng ngực. 2 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN - Kết quả nghiên cứu khẳng đònh vai trò quan trọng của PTNS lồng ngực trong sinh thiết và cắt u trung thất. - Nghiên cứu giúp giải quyết được vấn đề áp dụng PTNS lồng ngực để sinh thiết và cắt u trung thất như thế nào là hợp lý. BỐ CỤC LUẬN ÁN Bố cục luận án: luận án bao gồm 100 trang. Ngoài phần đặt vấn đề: 2 trang, kết luận và kiến nghò: 2 trang, luận án có 4 chương. Chương 1: Tổng quan: 34 trang; Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 14 trang; Chương 3: Kết quả nghiên cứu: 24 trang; Chương 4: Bàn luận: 24 trang. Luận án có 23 bảng, 2 biểu đồ, 30 hình ảnh minh họa. Luận án có 158 tài liệu tham khảo, 20 tiếng Việt, 138 tiếng Anh. Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC 1.1.1. Nước ngoài Năm 1990, thuật ngữ Video-Assisted Thoracic Surgery (VATS) hay PTNS lồng ngực với sự hỗ trợ của hệ thống video ra đời để phân biệt với những kỹ thuật nội soi lồng ngực nhìn trực tiếp trước đây. PTNS lồng ngực được áp dụng cho nhiều bệnh lý trong trung thất trong đó có u trung thất. Cirino L. nghiên cứu u trung thất được chẩn đoán bằng phương pháp kinh điển và phẫu thuật nội soi. Koizumi K. (2003) áp dụng PTNS lồng ngực để chẩn đoán và điều trò u trung thất ở trẻ em. Kitami A. nghiên cứu áp dụng PTNS lồng ngực cắt u thần kinh thuộc trung thất sau cho 34 TH u kích thước nhỏ hơn hay bằng 6cm.Gossot D. áp dụng PTNS lồng ngực cho 14 bệnh nhân có u trung thất kích thước lớn từ 2002 đến 2007. 1.1.2. Tại Việt Nam Năm 1996 PTNS lồng ngực bắt đầu được thực hiện thành công tại các bệnh viện Bình Dân và Chợ Rẫy. Kể từ đó PTNS lồng ngực đã có những bước phát triển mạnh mẽ tại các bệnh viện khắp cả nước để điều trò các bệnh khác nhau trong lồng ngực trong đó có bệnh lý u trung thất. Từ năm 1999 Nguyễn Hoài Nam tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Đònh áp dụng PTNS lồng ngực trong chẩn đốn, điều trò các bệnh lý trong lồng ngực trong đó có u trung thất. Tại bệnh viện Bình Dân, 3 tác giả Văn Tần áp dụng PTNS lồng ngực trong điều trò u trung thất cũng ghi nhận ưu thế ít xâm lấn của phương pháp này. Tại bệnh viện Trưng Vương, Nguyễn Công Minh áp dụng PTNS lồng ngực trong cắt u tuyến hung trong điều trò nhược cơ ghi nhận kết quả tốt đối với bệnh lý này. Trần Quyết Tiến báo cáo 32 TH cắt được u trung thất bằng PTNS lồng ngực ghi nhận không có trường hợp tử vong và tỷ lệ tai biến là 3,12%. 1.2. QUAN NIỆM HIỆN NAY VỀ VẤN ĐỀ CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH VÀ ĐIỀU TRỊ U TRUNG THẤT 1.2.1. Về phương diện chẩn đoán: mặc dù có những phát triển mạnh mẽ của các phương tiện chẩn đoán bằng hình ảnh như CCLĐT, MRI, PET… nhưng để có thể đưa ra được một hướng điều trò hợp lý vẫn cần phải có một chẩn đoán chính xác về giải phẫu bệnh của u. Có nhiều phương pháp sinh thiết u trung thất, mỗi phương pháp đều có những ưu, khuyết điểm riêng của chúng. PTNS lồng ngực có thể giúp tiếp cận để sinh thiết những mẫu mô lớn với mức độ xâm lấn ít hơn so với những phương pháp mở ngực lớn, mở trung thất trước đây. 1.2.2. Về phương diện điều trò: PTNS lồng ngực trong cắt u trung thất có ưu thế ít xâm lấn, an toàn, có tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, có những trường hợp tương đối dễ như u nhỏ có cuống nhưng cũng có những trường hợp u to dính vào các cơ quan quan trọng xung quanh làm cho việc bóc tách u khó khăn hơn. Ngoài ra còn có những vấn đề khác như khả năng bóc tách bằng dụng cụ nội soi ở những vùng như vùng rốn phổi, thực quản và các mạch máu lớn cũng như khả năng điều trò tận gốc đối với thương tổn ung thư. Những nhận đònh trên cho thấy việc ứng dụng PTNS trong tiếp cận để sinh thiết và cắt bỏ u trung thất vẫn cần được nghiên cứu thêm. 1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP SINH THIẾT U TRUNG THẤT 1.3.1. Sinh thiết u bằng kim qua da Tỷ lệ tràn khí màng phổi được ghi nhận là 5-57%, với 2-17% trường hợp cần đặt ống dẫn lưu màng phổi. Theo Woolf tai biến chảy máu có 8,4% trường hợp khạc ra máu lượng trung bình. Priola A. và cộng sự thấy độ nhạy và độ chuyên biệt trong chẩn đoán ung thư lần lượt là 83,6% và 100%. 4 1.3.2. Sinh thiết u qua khí quản dưới hướng dẫn siêu âm Tai biến bao gồm: chảy máu trong lòng khí phế quản, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất.Theo tác giả Herth F. thì có độ chuyên biệt và độ nhạy cao hơn lần lượt là 89% và 100%. Giá trò dự đoán âm tính trung bình là 71%. Hạn chế của phương pháp là không thể sinh thiết được nhóm hạch quanh thực quản và nhóm hạch ở cửa sổ trung thất. 1.3.3. Sinh thiết u qua thực quản dưới hướng dẫn siêu âm Tai biến và biến chứng bao gồm: chảy máu, đặc biệt là những trường hợp có tăng áp tónh mạch cửa, nhiễm trùng vùng trung that, tràn khí màng phổi, nguy cơ gieo rắc tế bào ung thư theo đường chọc kim rất hiếm. Những nghiên cứu đầu tiên cho thấy độ chính xác khá cao và được chấp nhận cao. Độ nhạy là 90% có thể so sánh với PET và CCLĐT ưu thế về độ chuyên biệt (100%). 1.3.4. Nội soi trung thất sinh thiết u Phương pháp này được giới thiệu bởi tác giả Carlens vào năm 1959. Tai biến bao gồm: chảy máu, các mạch máu có thể nhận đònh nhầm là hạch như động mạch khí quản, tónh mạch azygos, động mạch phổi ở khu vực nhóm hạch khí phế quản bên phải, tổn thương thần kinh quặt ngược, hiếm gặp chiếm 0,18%-0,53%, thường bò bên trái, tràn khí màng phổi, tổn thương ống ngực. Tỷ lệ tử vong là 0,08%, tỷ lệ tai biến là 2%. Theo tác giả Abeloff và Detterbeck độ nhạy và độ chuyên biệt là khoảng 63-86% và 80-85%. Hammoud ghi nhận nội soi trung thất có thể thiết lập chẩn đoán trong 93,6% bệnh nhân. 1.3.5. Mở trung thất sinh thiết u Tai biến bao gồm: tổn thương mạch máu, rách màng phổi ít xảy, nhiễm trùng. Độ nhạy của phương pháp này là 91%. Tỷ lệ tử vong là 0% -0,3%, tỷ lệ tai biến 1% đến 2,3%. 1.3.6. Mở ngực sinh thiết u Phương pháp này cho phép khảo sát u và tình trạng khoang màng phổi một cách toàn diện nhất. Tuy nhiên, phương pháp này có tính xâm lấn cao và thường gây đau mạn tính sau mổ. 1.3.7. Phẫu thuật nội soi lồng ngực sinh thiết u. Tai biến bao gồm: chảy máu do thương tổn mạch máu thành ngực hay ở trung that, tổn thương ống ngực, tràn khí màng phổi sau mổ do tổn 5 thương nhu mô phổi. Trong phần lớn các nghiên cứu, phương pháp này đều xác đònh được bản chất mô học của các thương tổn của trung thất. Thuận lợi của PTNS lồng ngực so với mở ngực là ít đau sau mổ, thời gian nằm viện ngắn, có tính thẩm mỹ. 1.4. PTNS LỒNG NGỰC TRONG CẮT U TRUNG THẤT 1.4.1. Cắt u trung thất trước bằng PTNS lồng ngực U trung thất trước bao gồm nhiều loại khác nhau như: lymphoma, u tuyến hung, u trung mô, u tế bào mầm,… PTNS lồng ngực để cắt u trung thất trước lành tính, nhỏ đã được báo cáo bởi nhiều tác giả như: Yim (1996), Pun W. (2002), Akashi A. (2001), Roviaro G. (2000) , Giacomo T. (2000). Đối với u tuyến hung, mặc dù PTNS lồng ngực được xem như là một phương pháp hợp lý để cắt u nhưng vấn đề đáng quan tâm là khả năng cắt được hoàn toàn tuyến hung và lớp mỡ xung quanh. Mack J. cùng cộng sự ghi nhận 33 trường hợp u tuyến hung được cắt bằng PTNS lồng ngực và theo dõi trong 23 tháng. Nghiên cứu cho thấy 88% bệnh nhân có cải thiện, kết quả này được cho là hiệu quả tương đương với phương pháp mổ mở cắt u tuyến hung. Loscertales J. áp dụng PTNS lồng ngực cắt u tuyến hung cho 25 bệnh nhân cũng ghi nhận sự cải thiện ở bệnh nhân nhược cơ. 1.4.2. Cắt u trung thất giữa bằng PTNS lồng ngực Điều trò bảo tồn cho nang phế quản và nang màng tim điển hình ở người trẻ được đề nghò với việc theo dõi bằng CCLĐT. Tuy nhiên, nếu nang có triệu chứng chèn ép, nhiễm trùng hay khi nghi ngờ là ác tính thì phẫu thuật cắt nang là phương pháp được chọn. Phẫu thuật cắt nang có nhiều thuận lợi khi giải quyết các triệu chứng, cắt bỏ được khối u và có được chẩn đoán bản chất của u. Nang phế quản được cắt bỏ bằng PTNS lồng ngực được báo cáo của các tác giả như Martinod E., Cioffi U., Hazelrigg R., Chang C Điều quan trọng là phải cắt được toàn bộ nang và không để nang bò vỡ trong khi phẫu thuật để tránh tái phát. Việc chọc hút nang để làm giảm thể tích nang có thể giúp cho việc cầm nắm và thao tác trên u được dễ dàng hơn. Iwasaki A. và Shimokawa S. sử dụng catheter có bóng chèn để giải áp dòch trong nang và giúp cầm nắm, thao tác trên nang dễ dàng hơn. Trong trường hợp không thể cắt bỏ nang hoàn toàn thì có thể để lại một 6 phần vỏ nang và đốt lớp biểu mô lót mặt trong của nang để tránh tái phát. 1.4.3. Cắt u trung thất sau bằng PTNS lồng ngực U trung thất sau chủ yếu có nguồn gốc thần kinh. Tần suất u ở hai bên rãnh cạnh cột sống là bằng nhau. Điều trò phẫu thuật cắt u thần kinh lành tính là thích hợp và ít gặp tái phát u. Cần thực hiện CCLĐT và MRI trước mổ để phát hiện thành phần u trong ống sống hay còn gọi là u thần kinh dạng đồng hồ cát, tỷ lệ u loại này theo Cardillo G. và Akwari O. là 10%. Trong trường hợp như vậy PTNS lồng ngực rất có lợi vì tính chất ít gây sang chấn, nhất là khi bệnh nhân phải chòu hai cuộc phẫu thuật cùng một lúc. Hazelrigg và cộng sự đã thực hiện thành công 86% trường hợp cắt u thần kinh bằng PTNS lồng ngực ở 23 bệnh nhân với kích thước u từ 7-13cm. Cắt u bằng PTNS lồng ngực nên sử dụng dao đốt điện lưỡng cực vì dùng dao đốt đơn cực có thể làm thương tổn tủy hay rễ thần kinh. Ngoài ra Pon F. sử dụng dao đốt bằng sóng cao tần để làm giảm tai biến trong mổ cắt u thần kinh bằng nội soi. Chương 2: ĐỐI TƯNG & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Thiết kế nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: mô tả, phân tích hàng loạt trường hợp lâm sàng. 2.2. Đối tượng nghiên cứu 2.2.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán u trung thất dựa trên lâm sàng, X quang, CCLĐT được nhập viện trong khoảng thời gian từ tháng 01/2004 đến tháng 12/2009 tại bệnh viện Chợ Rẫy với tiêu chuẩn như sau: - Đối với PTNS lồng ngực cắt u: có khả năng cắt được u theo đánh giá trên CCLĐT (bảng 2.1) - Đối với PTNS lồng ngực trong sinh thiết u: không có khả năng cắt được u theo đánh giá trên CCLĐT (bảng 2.1), được đánh giá là bệnh lý hạch trung thất. 2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ 7 - Bệnh nhân không chòu được cuộc gây mê một phổi với FEV1 và VC <80% thể tích dự đoán. - Bệnh nhân có chống chỉ đònh phẫu thuật. - Bệnh nhân chỉ đònh cắt u bằng PTNS lồng ngực nhưng thất bại được chuyển sang sinh thiết u qua nội soi. 2.2.3. Ước lượng cỡ mẫu Số lượng bệnh nhân cần nghiên cứu được tính dựa vào công thức ước lượng cỡ mẫu theo một tỷ lệ bệnh trong dân số. N = Z 2 (1-α/2) .p.(1-p)/d 2 Z là trò số từ phân phối chuẩn α = 0,05 xác suất sai lầm loại I d = 0,06 độ chính xác (hay sai số cho phép) P là tỷ lệ dự đoán trong trong dân số nghiên cứu Theo đề tài có hai mục tiêu nghiên cứu cần được tính cỡ mẫu Cỡ mẫu cho mục tiêu đánh giá vai trò CCLĐT trong chẩn đoán u trung thất, cỡ mẫu này dựa vào tỷ lệ thất bại của PTNS lồng ngực trong cắt u trung thất, ước tính là 8%. Theo công thức trên cỡ mẫu cho mục tiêu này được tính là 79 bệnh nhân. Cỡ mẫu cho mục tiêu đánh giá khả năng ứng dụng của PTNS lồng ngực trong sinh thiết và cắt u trung thất dựa vào tỷ lệ tai biến của PTNS lồng ngực, ước tính là 7%. Theo công thức trên cỡ mẫu cho mục tiêu này được tính là 70 bệnh nhân. Như vậy cỡ mẫu chung cho nghiên cứu này là 79 bệnh nhân. 2.3. Phương pháp tiến hành nghiên cứu 2.3.1. Qui trình nghiên cứu - Chẩn đoán u trung thất dựa vào lâm sàng, X quang thường quy, CCLĐT. Những trường u ở cạnh khí phế quản sẽ được nội soi khí phế quản để đánh giá mức độ xâm lấn đường thở. - Dựa vào các đặc điểm hình ảnh của u trên CCLĐT để đánh giá khả năng cắt được u bằng PTNS lồng ngực (bảng 2.1.). - Nếu u thuộc nhóm có thể cắt được bằng PTNS lồng ngực thì được tiến hành PTNS lồng ngực để cắt u. Nếu u có một trong các dấu hiệu 8 không thể cắt bằng PTNS lồng ngực thì sẽ được mổ mở cắt u hay chỉ PTNS lồng ngực sinh thiết. - Ghi nhận các kết quả, theo dõi. Bảng 2.1. Dấu hiệu CCLĐT đánh giá khả năng cắt được u bằng PTNS lồng ngực. Có thể cắt được u Không thể cắt u Kích thước u U đặc, có kích thước <16cm U đặc, có kích thước >16cm Xâm lấn trun g thất * Chưa mất lớp mỡ quanh mạch máu * Chưa có dấu hiệu chèn ép các cơ quan trong trung thất * Góc giữa u và mạch máu lớn <90 0 * Mất lớp mỡ quanh mạch máu * Chèn ép các cơ quan trong trung thất * Góc giữa u và mạch máu lớn >90 0 Xâm lấn thành ngực * Chưa xâm lấn thành ngực, còn lớp mỡ ngoài lá thành màng phổi, không có hình ảnh hủy xương * Xâm lấn thành ngực làm mất lớp mỡ ngoài lá thành màng phổi, có hình ảnh hủy xương 2.3.2. Thu thập dữ liệu Các dữ liệu ghi nhận sẽ được nhập vào bệnh án mẫu và xử lý thống kê bằng chương trình STATA 8.0. Những biến số ghi nhận bao gồm: A. Trước mổ: tuổi, giới tính; Triệu chứng lâm sàng trước mổ; Bệnh nội khoa kèm theo; Tính chất u qua hình ảnh X quang, CCLĐT. B. Trong lúc mổ: Tính chất u; Các thương tổn kèm theo; Thời gian phẫu thuật; Lượng máu mất tính theo thể tích máu trong bình hút; Tai biến trong mổ; Các trường hợp chuyển từ PTNS lồng ngực cắt u sang sinh thiết u; Các trường hợp chuyển từ PTNS lồng ngực cắt u sang mổ mở. C. Sau mổ: Biến chứng sau mổ; Thời gian đặt ống dẫn lưu; Thời gian nằm viện. 2.3.3. Đánh giá kết quả 9 - PTNS lồng ngực với mục tiêu là sinh thiết u trung thất được đánh giá là thành công khi mẫu mô sinh thiết đủ lớn để có thể xác đònh bản chất mô học của u. - PTNS lồng ngực với mục tiêu là cắt u trung thất được xem là thành công khi cắt hoàn toàn được u mà không phải mở ngực. - Đánh giá là tái phát u khi bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng và hình ảnh trên X quang, CCLĐT của u trung thất mới xuất hiện. 2.3.4. Xử lý và phân tích số liệu - Các số liệu được xử lý bằng các phần mềm thống kê STATA 8.0 - Các biến số liên tục được trình bày dưới dạng trung bình. So sánh các biến số liên tục bằng thuật toán kiểm đònh t test. Khoảng tin cậy 95% được trình bày mang ý nghóa 95% giá trò trung bình nằm trong khoảng tin cậy này. - Các biến dạng rời rạc được trình bày dưới dạng %. So sánh các biến rời rạc bằng thuật toán kiểm đònh chi bình phương. - Các kiểm đònh t, kiểm đònh chi bình phương, bảng ANOVA được cho là có ý nghóa khi p <0,05. - Giá trò chẩn đoán của một biện pháp chẩn đoán được biểu thò qua các thông số: độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trò dự báo dương tính, giá trò dự báo âm tính, độ chính xác. Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Từ tháng 01/2004 đến tháng 12/2009 đã có 113 trường hợp (TH) u trung thất tại các bệnh viện Chợ Rẫy. được đưa vào nghiên cứu. Trong số này có 98 TH được chỉ đònh cắt u và 15 TH sinh thiết u, kết quả như sau: 96 TH cắt được u bằng PTNS lồng ngực. 2 TH không cắt được u bằng PTNS lồng ngực, chuyển mổ mở. 15 TH được PTNS lồng ngực sinh thiết u theo chỉ đònh ban đầu. 3.1. ĐẶC ĐIỂM U TRUNG THẤT - ĐỐI CHIẾU GIỮA KẾT QUẢ CCLĐT VÀ PHẪU THUẬT. 3.1.1. Vò trí u theo CCLĐT và phẫu thuật Tất cả các u đều được chẩn đoán chính xác 100% vò trí u ở trung thất trước, giữa và sau. 10 3.1.2. Kích thước u theo CCLĐT và phẫu thuật Kích thước trung bình của u theo CCLĐT và trong phẫu thuật lần lượt là 5,3cm và 5,6cm (P>0,05) (Bảng 3.1). Bảng 3.1: Kích thước u trên CCLĐT và trong phẫu thuật U nhỏ nhất (cm) U lớn nhất (cm) Trung bình (cm) Độ lệch chuẩn Tổng số (TH) CCLĐT 4 10 5,3 1,57 84 PHẪU THUẬT 4 10 5,6 1,49 84 3.1.3. Cấu trúc u theo CCLĐT và phẫu thuật Bảng 3.2: Cấu trúc u trên CCLĐT và trong phẫu thuật PHẪU THUẬT KẾT QUẢ (%) (+) (-) ĐN/ ĐCB GTDĐDT/ GTDĐAT ĐCX CCLĐT U đặc (+) 80 2 97/87 97/87 96 (-) 2 14 U hỗn hợp (+) 3 1 75/99 75/99 98 (-) 1 93 U nang (+) 13 1 100/99 93/100 99 (-) 0 84 Tăng sinh mạch máu (+) 8 1 67/99 88/96 95 (-) 4 85 Hình ảnh can xi hóa (+) 9 0 100/100 100/100 100 (-) 0 89 [...]... NĂNG CẮT U BẰNG PTNS LỒNG NGỰC U NANG U HỖN HP DÍNH NHI U, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CẮT U BẰNG PTNS LỒNG NGỰC U ĐẶC CHỌC HÚT U TRONG PTNS SAU CHỌC U 9cm PTNS LỒNG NGỰC CẮT U U 9cm MỔ MỞ PTNS LỒNG NGỰC SINH THIẾT U Hình 4.1: L U ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐI U TRỊ U TRUNG THẤT BẰNG PTNS LỒNG NGỰC 23 KẾT LUẬN Sau khi nghiên c u về vai trò của PTNS lồng ngực trong cắt u và sinh thiết u trung thất của... Trong 98 TH được nghiên c u về c u trúc u, so sánh hình ảnh trên CCLĐT và trong lúc ph u thuật cho kết quả độ chính xác trong chẩn đoán c u trúc u từ 96% đến 98% (Bảng 3.2) 3.1.4 Mức độ xâm lấn của u theo CCLĐT và ph u thuật So sánh hình ảnh u xâm lấn trung thất, thành ngực trên CCLĐT và trong lúc ph u thuật cho kết quả độ chính xác lần lượt từ 93-99 % Bảng 3.3: D u hi u xâm lấn thành ngực, trung thất. .. BÀN LUẬN 4.1 ĐỐI CHI U GIỮA KẾT QUẢ CCLĐT VÀ PH U THUẬT Trong nghiên c u của chúng tôi, kích thước trung bình của u ghi nhận qua CCLĐT và ph u thuật lần lượt là 5,3cm và 5,6cm (P>0,05) Độ chính xác trong chẩn đoán c u trúc u đạt từ 96% đến 98% Độ chính xác trong chẩn đoán mức độ xâm lấn của u vào trung thất đạt từ 9399% Amar L kết hợp CCLĐT và nhấp nháy đồ để đánh giá u tuyến cận giáp trước khi cắt u. .. quả và có tính thẩm mỹ 4.4 L U ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀĐI U TRỊ U TRUNG THẤT BẰNG PTNS LỒNG NGỰC Kết quả nghiên c u cho thấy hai y u tố quyết đònh đến khả năng thực hiện cắt u bằng PTNS lồng ngực là kích thước u và mức độ dính của u vào trung thất hay thành ngực Khi u có d u hi u dính vào trung thất hay thành ngực trên CCLĐT thì nên mổ mở hay chỉ sinh thiết qua nội soi Đối với u không có d u hi u dính ra mô xung... 7,3% U có d u hi u xâm lấn trung thất, thành ngực thì nên mổ mở hoặc chỉ nên sinh thiết u qua nội soi U đặc, chưa có d u hi u xâm lấn trung thất hay thành ngực và có kích thước . một số vấn đề n u trên, chúng tôi chọn đề tài: Xác đònh vai trò ph u thuật nội soi lồng ngực, trong chẩn đoán và đi u trò u trung thất với các mục ti u: 1. Xác đònh vai trò chụp cắt lớp. (CCLĐT) trong chẩn đoán u trung thất. 2. Đánh giá khả năng ứng dụng của PTNS lồng ngực trong tiếp cận để sinh thiết và cắt u trung thất. 3. Xây dựng l u đồ chẩn đoán và đi u trò u trung thất. 1 GIỚI THI U LUẬN ÁN ĐẶT VẤN ĐỀ Có nhi u phương pháp được áp dụng để chẩn đoán và đi u trò u trung thất. Đi u này không chỉ do u trung thất ở nhi u vò trí khác nhau trong lồng ngực, tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án xác định vai trò phẫu thuật nội soi lồng ngực, trong chẩn đoán và điều trị u trung thất, tóm tắt luận án xác định vai trò phẫu thuật nội soi lồng ngực, trong chẩn đoán và điều trị u trung thất, tóm tắt luận án xác định vai trò phẫu thuật nội soi lồng ngực, trong chẩn đoán và điều trị u trung thất

Từ khóa liên quan