đồ án tốt nghiệp phân tích và cài đặt chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện khánh hồ.

85 480 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2014, 13:51

Đồ án tốt nghiệp Trang 1 LỜI NÓI ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật. Công nghệ thông tin là một lĩnh vực nhiều ứng dụng thiết thực nhất trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và xã hội chúng ta, đặc biệt nó là công cụ hỗ trợ đắc lực không thể thiếu trong công tác quản lý. Dễ dàng thấy rằng cơ sở dữ liệu là một trong ứng dụng quan trọng của công tác tin học hố trong quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhờ vào công tác tin học hố mà công tác quản lý, điều hành của các doanh nghiệp tỏ ra có hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, lưu trữ gọn, bảo mật cao và dễ dàng. Chính vì lẽ đó mà cơ sở dữ liệu như là một giải pháp hữu hiệu nhất cho các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển một cách nhanh chóng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hồ là một trong những trung tâm khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh Khánh Hồ. Do đó, nhu cầu ứng dụng việc quản lý bằng tin học vào trong việc quản lý Bệnh nhân của bệnh viện là một nhu cầu tất yếu. Chính vì lý do này mà em chọn đề tài này. Hiện nay, có rất nhiều phần mềm hệ quản trị cơ sơ khác nhau. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình quản lý bệnh nhân và nhân viên thực tế của bệnh viện mà em chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là SQL Server 2000 và ngôn ngữ hỗ trợ cài đặt là Visual Basic 6.0. Mặc dù, đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian thực tập có hạn nên không thể tránh khỏi sai lầm và thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp và chỉ bảo của quý thầy cô cùng bạn đọc. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của thầy hướng dẫn Nguyễn Hữu Trọng, cùng với sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của kỹ sư Văn Hội (Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện tỉnh Khánh Hồ) đã giúp em hồn thành đồ án tốt nghiệp này. Sinh Viên Thực Hiện Nguyễn Văn Hưng SVTH: Nguyễn Văn Hưng Lớp 40TH Đồ án tốt nghiệp Trang 2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIỆM VỤ 1. Nội dung đề tài : Phân tích và cài đặt chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Khánh Hồ. Yêu cầu : TTTN: - Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình CSDL : SQL Server 2000. - Phân tích tìm hiểu nghiệp vụ quản lý. - Phân tích và thiết kế chi tiết cho tồn hệ thống . - Viết chương trình demo đơn giản . LVTN: · Hiện thực chương trình trên mô hình máy đơn sử dụng ngôn ngữ Visual Basic 6.0. Yêu cầu chung : Đi tìm hiểu thực tế nghiệp vụ quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Khánh Hồ. 2. Các bước tiến hành thực hiện đề tài : Với nội dung yêu cầu đã trình bày ở trên, quá trình thực hiện đề tài được tiến hành qua các bước như sau : + Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình CSDL : SQL Server 2000. + Tìm hiểu một cách sơ lược công tác quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Khánh Hồ. Tiến hành thiết lập hệ thống câu hỏi phỏng vấn và trình hệ thống câu hỏi này cho những người có liên quan để tham khảo chuẩn bị. + Tiến hành phỏng vấn và thu thập các dữ liệu cần thiết. Sau đó viết lại nội dung đã được phỏng vấn, trình để bộ phận được phỏng vấn xem lại để đóng góp ý kiến, bổ sung các thiếu sót, cung cấp thêm thông tin cần thiết. Trình Giáo viên hướng dẫn các nội dung thông tin đã thu thập được để lấy ý kiến bổ sung. Quá trình này có thể phải tiến hành nhiều lần, bởi lẽ dữ liệu cần thu thập khá lớn lại liên quan SVTH: Nguyễn Văn Hưng Lớp 40TH Đồ án tốt nghiệp Trang 3 rất nhiều thông tin đòi hỏi cần có thời gian nghiên cứu, xem xét và sắp xếp thông tin một cách hợp lý. + Phân tích các báo cáo có liên quan để làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) cho hệ thống. Trình Giáo viên hướng dẫn CSDL đã được thiết kế để lấy ý kiến bổ sung. + Tiến hành nhập các số liệu cần thiết. + Tiến hành xây dựng các giao diện cho chương trình quản lý bệnh nhân bằng Visual Basic 6.0. Trình Giáo viên hướng dẫn xem qua các giao diện đã được xây dựng để lấy ý kiến bổ sung, sửa chữa. + Tiến hành kiểm tra công việc đã thực hiện trên CSDL thử đã có. Sau đó, hồn thiện đề tài. Trên đây, là các bước thực hiện được đề ra trong quá trình tiến hành đề tài. Tuy nhiên, trong quá trình làm có sự linh động thực hiện thích hợp giữa các bước tùy theo tình hình thực tế diễn ra nhằm giảm thiểu thời gian bị mất do chờ đợi. 3.Kết quả đạt được : Chương trình sử dụng ngôn ngữ cơ sở dữ liệu Microsoft Visual Basic 6.0 và trao đổi được với cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 trên cùng một máy đơn. Vì vậy có sự bảo mật và an tồn dữ liệu cao. Ngồi ra việc tạo cơ sở dữ liệu, xóa hay backup,… cũng được thực hiện dễ dàng. Chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện sẽ giúp bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hồ quản lý bệnh nhân của mình một cách hiệu quả. Nắm bắt được những biến động về bệnh nhân để có kế hoạch phục vu chữa trị cho bệnh nhân một cách tốt hơn. Chương trình cho phép tìm kiếm bệnh nhân theo trật tự nào đó giúp bác sĩ cũng như người nhà bệnh nhân tìm kiếm thông tin bệnh nhân một cách dễ dàng . Chương trình còn cho phép quản lý hồ sơ bệnh nhân một cách linh động theo thời gian. Do vừa tìm hiểu vừa làm và kinh nghiệm xây dựng còn hạn chế nên mức độ tiện dụng đối với người sử dụng chưa cao. Màn hình giao diện, báo biểu ở mức độ chấp nhận. SVTH: Nguyễn Văn Hưng Lớp 40TH Đồ án tốt nghiệp Trang 4 PHẦN I TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ CÀI ĐẶT. Chương I GIỚI THIỆU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DƯ LIỆU VÀ SQL SERVER 2000 I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÁC LOẠI CƠ SỞ DỮ LIỆU. Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu là hệ thống các chương trình hỗ trợ các tác vụ quản lý, khai thác dữ liệu theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. SQLserver là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBOMS) hay còn được gọi là Relational Database Mannagement system. Cơ sở dữ liệu quan hệ là cơ sở dữ liệu mà dữ liệu bên trong nó được tổ chức thành các bảng. Các bảng được tổ chức bằng cách nhóm dữ liệu theo cùng chủ đề và có chứa các cột và các hàng thông tin. Sau đó các bảng này được liên kết với nhau bởi bộ Database Engine khi có yêu cầu. cơ sở dữ liệu quan hệ là một trong những mô hình cơ sở dữ liệu thông dụng nhất hiện nay. II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SQL SERVER 2000 SQL (Structured Query Language ) là ngôn ngữ dùng để truy vấn cho phép lấy thông tin về từ các bảng dữ liệu. SQL Server 2000 tối ưu hơn nhiều so với cơ sở dữ liệu quan hệ. Chúng phát triển để sử dụng trên nhiều ấn bản như CE, Personal, Desktop Engine, standand… SQL Server 2000 hỗ trợ kiểm tra khóa chính, phụ thuộc tồn tại, miền giá trị, …. của dữ liệu bên trong các bảng một cách chặt chẽ. SQL Server 2000 hỗ trợ khám phá mạnh cho cơ sở dữ liệu đa truy cập. tức cơ sở dữ liệu mạng. SVTH: Nguyễn Văn Hưng Lớp 40TH Đồ án tốt nghiệp Trang 5 Những thành phần chính trong SQL Server 2000 bao gồm: Hệ thống Diễn giải Ấn bản SQL Server 2000 Đây là thành phần chính của hệ thống là trung tâm điều hành những thành phần thực thi khác. Với Desktop Engine bạn sẽ tìm thấy các dịch vụ trong hệ thống như SQL Server Agent, SQL Server Profiler…. Và một số công cụ khác. Desktop Engine personal standard Desktop Enterprise Full-text sarch Đây là phần tự chọn trong lúc cài đặt, nếu bạn muốn chức năng tìm kiếm thì nên chọn hệ thống này vì chúng không là phần mặc nhiên. Full-text Sarch cung cấp chức năng tìm kiếm từ rất mạnh, nếu sử dụng internet để tìm kiếm thì đây là một giải pháp tuyệt vời. Nếu ban muốn tìm kiếm một chuỗi con trong một đoạn văn bản thì đây là một công cụ thích hợp Personal Standard Developer enterprise English Query English Query cho phép người sử dụng không có kỹ thuật về SQL Server, bằng cách đặt câu hỏi bằng chuỗi English sau đó được dịch ra Query mà có thể thực thi trên SQL Server. Nhưng công cụ này được cài đặt tách biệt SQL Server. Personal Standard Developer Enterprise Analysis Services Phần này không bao gồm mặc định trong phần cài đặt, chúng là dạng sản phẩm tự chọn, và là công cụ phân tích OLAP Personal Standand Developer SVTH: Nguyễn Văn Hưng Lớp 40TH Đồ án tốt nghiệp Trang 6 (Online Analytical Proces), sử dụng cho cơ sở dữ liệu lớn. Enterprise Replication Những phiên bản có OLAP đầy đủ chức năng là Enterprise và Developer, nhưng trong ấn bản Personal cung có một số chức năng chính của OLAP. Chức năng này cho phép tái tạo một bản sao đến SQL Server khác, hệ thống này thường dùng cho các hệ thống server từ xa hay trong network, nhằm để làm giảm trao đổi dữ liệu giữa các SQL Server với nhau. Desktop Engine Personal Standard Developer enterprise Data Transform atuion Service Data Transformatuion Service (DTS) được mở rộng trong phiên bản SQL Server 2000, bao gồm những chức năng trao đổi dữ liệu và giao tiếp giữa các cơ sở dữ liệu khác với nhau, đây là những giải pháp lập trình trên Visual Basic. Desktop Engine Presonal standard Developer enterprice Symmetric Multiprocessing (SMP): Dịch vụ này được hỗ trợ trong SQL Server 2000, dịch vụ này phân phối công việc xử lý trên hệ thống có nhiều bộ vi xử lý để làm cân bằng tiến trình trên mỗi CPU. Clustering support: chỉ có trong ấn bản Enterprise và Developer, Clustering cho phép hệ thống cân bằng khi có một Server bị dừng thì những hệ thống khác sẽ tiếp nhận và xử lý. hiện tại chỉ thực hiện chức năng này trên hai server đó là Windows 2000 Enterprise và Windows 2000 Datacenter. SVTH: Nguyễn Văn Hưng Lớp 40TH Đồ án tốt nghiệp Trang 7 1. Các thành phần của SQL Server 2000 RDBMS cũng như SQL Server 2000 chứa đựng nhiều đối tượng bao gồm: • Da tabase: Cơ sở dữ liệu SQL Server. • Tập tin log: tập tin lưu trữ những chuyển tác của SQL. • Tables: Bảng dữ liệu. • Filegroiups: Tập tin nhóm. • Diagrams: Cơ sở quan hệ. • Views: Khung nhìn. số liệu dựa trên bảng. • Stored Procedure: Thủ tục và hàm nội. • Users: Người sử dụng cơ sở dữ liệu • Roles: các quy định và vai trò của SQL Server. • Rules: Các giá trị mặc nhiên. • Full-text catalogs: Tập phân loại dữ liệu text. • User-defined data types: Kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa. 2. Đối tượng cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là đối tượng có ảnh hưởng cao nhất khi bạn làm việc với SQL Server, tuy nhiên những đối tượng con của cơ sở dữ liệu mới là thành phần cơ sở dữ liệu. SVTH: Nguyễn Văn Hưng Lớp 40TH Đồ án tốt nghiệp Trang 8 Bản thân SQL Server là một cơ sở dữ liệu, chúng bao gồm các đối tượng như: Database, table, View, stored procedure nêu trên cùng một số cơ sở dữ liệu khác. Cơ sở dữ liệu SQL Server là một cơ sở dữ liệu đa người dùng, với mỗi server bạn chỉ có một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. nếu muốn có nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu bạn cần có nhiều server. Khi cài đặt xong bạn có 6 cơ sở dữ liệu mặc định. • Master. • Model. • Msdb. • Pubs. • Northwind.  Master: Đây là cơ sở dữ liệu chính để chạy SQL Server. Cơ sở dữ liệu này chứa một con trỏ chỉ đến file dữ liệu cơ sở về các cơ sở dữ liệu và được cài đặt trên hệ thống, cũng như thông tin dịch vụ chính. Các thông tin dịch vụ bao gổm các mục như các thông báo lỗi hệ thống, các thông tin được cập nhật vào, các thủ tục được lưu trữ của hệ thống, và các máy chủ được kết nối hay liên kết. Cơ sở dữ liệu Master chỉ có thể truy cập lại khi gặp tình huống tai hoạ nhờ các kỹ thuật đặc biệt.  Cơ sở dữ liệu Model: Đây là cơ sở dữ liệu mẫu. mỗi khi bạn tạo một cơ sở dữ liệu mới, cơ sở dữ liệu Model sẽ được sao chép, sau đó các yêu cầu của bạn về kích thước và các thay đổi khác vể cơ sở dữ liệu được áp dụng. Do đó, mọi đối tượng có trong cơ sở dữ liệu này sẽ được sao chép vào cơ sở dữ liệu mới như là nó được tạo mới ở đó. Ví dụ bạn có thể đặt bảng hoặc tên người sử dụng vào cơ sở dữ liệu này ngay khi cài đặt SQL Server. Mỗi khi có một cơ sở dữ liệu tạo ngay sau đó, bảng và tên người sử dụng sẽ xuất hiện trong mọi cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu Model có kích thước 1,5 MB sau khi cài đặt. Vì cơ sở dữ liệu được sao chép để tạo dựng cơ sở dữ liệu mới nên không có cơ sở dữ liệu nào nhỏ hơn cơ sở dữ liệu Model.  Cơ sở dữ liệu Msdb : Như ta đã nêu, chúng ta có hai cơ sở dữ liệu hệ thống Master và Model, nếu xố một trong hai cơ sở dữ liệu này thì hệ thống SQL SVTH: Nguyễn Văn Hưng Lớp 40TH Đồ án tốt nghiệp Trang 9 Server sẽ bị lỗi , nhưng vớI cơ sở dữ liệu Msdb thì khác. Msdb chính là SQL Agent lưu trữ tất cả các tác vụ xảy ra trong SQL Server.  Cơ sở dữ liệu Tempdb: Cơ sở dữ liệu Tempdb là một trong những cơ sở dữ liệu chính trong SQL Server. Cơ sở dữ liệu cho phép người sử dụng tạo những ứng dụng tham khảo hay thực tập trước khi bạn bắt đầu với cơ sở dữ liệu thật. Cơ sở dữ liệu Tempdb là nơi các sắp xếp, kết nối và các hoạt động khác đòi hỏi vị trí tạm thời được thực hiện. cơ sở dữ liệu này có kích thước 2,5 MB. Nhưng nó có thể tăng thêm khi bạn cần thêm khoảng trống. Nó sẽ được khởi tạo lại mỗi khí SQL Server được khởi động lại.  Cơ sở dữ liệu Pubs: Cơ sở dữ liệu Pubs chứa hầu hết nội dung hướng dẫn, trợ giúp và cả sách tham khảo về SQL Server, hầu hết các tính năng cơ sở dữ liệu đều được nêu bật qua việc cài đặt chúng vào cơ sở dữ liệu Pubs. Cơ sở dữ liệu có kích thước 2MB sau khi cài đặt. Bạn có thể xố cơ sở dữ liệu này mà không cần xác nhận với SQL Server.  Cơ sở dữ liệu Northwind:Cũng giống cơ sở dữ liệu Pubs đây cung là một cơ sở dữ liệu mẫu cho người dùng tham khảo, hoặc các lập trình Visual Basic hay Access dùng để truy cập SQL Server. Cơ sở dữ liệu này được cài đặt như một phần của SQL Server, nếu cần dùng cấu trúc của hai cơ sở dữ liệu này bạn có thể sử dụng hai file kịch bản Script mang tên Inspubs.sql và insnwnd.sql.  Tập tin chuyển tác log :chứa những hoạt độnghay cả những chuyển tác của cơ sở dữ liệu theo thời gian. Thông thường khi tìm sự cố xẩy ra với cơ sở dữ liệu, người dùng chỉ cần tham khảo tập tin log sẽ biết được nguyên nhân. III. GIỚI THIỆU VỀ ĐỐI TƯỢNG CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU. 1. Bảng – Table. Trong cơ sở dữ liệu, bảng (Table) là thành phần chính của chúng. Do đó bảng là đối tượng lưu trữ dữ liệu thực, khi cần giao tiếp với cơ sở dữ liệu khác, bảng là đối tượng căn bản nhất trong bất kỳ loại cơ sở dữ liệu nào, chúng được coi như một miền dữ liệu. Bảng dùng để lưu trữ tất cả dữ liệu và được tổ chức thành nhiều hàng và nhiều cột. Mỗi cột trong bảng có thể lưu một loại thông tin nhất định gọi là kiểu dữ liệu, dữ liệu nhập vào có thể chấp nhận hoặc từ chối tuỳ thuộc vào nguyên tắc ràng buộc dữ liệu hoặc dữ liệu tương thích do hệ thống hay người dùng định nghĩa. SVTH: Nguyễn Văn Hưng Lớp 40TH Đồ án tốt nghiệp Trang 10 Khi định nghĩa cơ sở dữ liệu ta cần quan tâm đến các thông số sau:  Key: Trường đó có khố hay không.  ID: Trường có thuộc tính Indentity hay không.  Culumn Name: Tên của trường.  Data type: Loại dữ liệu cho trường tương ứng.  Size: Kích thước trường dữ liệu.  Allow null: Cho phép giá trị rỗng lưu trong trường hay không.  Default: Giá trị mặc nhiên cho trường.  Identity: Nếu bạn cần sử dụng một trường có giá trị tự động như Autonumber trong access, trường này Not null và indentity: Yes (On)  Identity Seed: Nếu trường (cột) này là identity, cần số bắt đầu số 1 hoặc 2,…  Identity Increament : Số nhảy cho mỗi lần tăng 2. Chỉ mục – Indexs. Index hay còn gọi là đối tượng chỉ mục, đối tượng này chỉ tồn tại trong bảng hay khung nhìn (view). Đối tượng chỉ mục này có ảnh hưởng tới tốc độ truy cập số liệu, nhất là khi cần tìm kiếm thông tin trên bảng. chỉ mục giúp tăng tốc độ cho việc tìm kiếm.  Clustered: Ứng với mỗi chỉ mục này một bảng chỉ có một chỉ mục, và số liệu được sắp xếp theo trang.  Non-clustered: Ứng với chỉ mục này một bảng có thể có nhiều chỉ mục và dữ liệu được sắp xếp theo trường dữ liệu mà bạn chỏ tới. SVTH: Nguyễn Văn Hưng Lớp 40TH [...]... việc) PHẦN II SVTH: Nguyễn Văn Hưng Lớp 40TH Đồ án tốt nghiệp Trang 32 ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN CHƯƠNG I : ĐẶC TẢ BÀI TỐN Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hồ là một trong những trung tâm khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh Khánh Hồ Do đó, nhu cầu ứng dụng việc quản lý bằng tin học vào trong việc quản lý Bệnh nhân và nhân viên của bệnh viện là một nhu cầu tất yếu Sau khi khảo... 4: Tại khoa điều trị, bệnh nhân sẽ được chuẩn đốn và lập một bệnh án chi tiết Trên bệnh án ghi đầy đủ thông tin về bệnh nhân và căn bệnh mà bệnh mắc phải Quá trình điều trị bệnh nhân được thể hiện đầy đủ trên bệnh án Trong một khoảng thời gian quy định tuỳ theo bệnh nhân, bệnh nhân được một bác sĩ khám, cho một toa thuốc Trên toa thuốc ghi tên thuốc, số lượng và cách dùng Trong quá trình điều trị, bệnh. .. thông tin chính cần quản lý sau: Quản lý nhân viên bệnh viện Mỗi nhân viên của bệnh viện được quản lý các thông tin sau đây: Họ, tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ, dân tộc, trình độ chuyên môn, đơn vị công tác, chức vụ, tôn giáo Địa chỉ quản lý: Tỉnh (Thành phố ), Quận (Huyện), Phường (Xã), Số nhà, (Thôn) Quản lý bệnh nhân: Khi một bệnh nhân nhập viện lần đầu tiên, bệnh viện lưu những thông... Trang 33 Nhìn chung, bệnh nhân đến bệnh viện để khám chữa bệnh theo quy trình chung sau: - Bước 1: Bệnh nhân đến nơi tiếp nhận bệnh nhân (nơi cấp số) để xác lập việc khám bệnh và được chỉ định một vị trí khám bệnh - Bước 2: Bệnh nhân được một bác sĩ khám bệnh - Bước 3: Sau khi khám xong bệnh nhân thuộc một trong hai loại: Điều trị tại nhà hay nhập viện + Bước 3.1: Nếu bệnh nhân điều trị tại nhà thì bác... 40TH Đồ án tốt nghiệp Trang 34 loại phòng rẻ nhất, nếu bệnh nhân nằm điều trị ở loại phòng có giá tiền cao thì tự trả phần chênh lệch Khi xuất viện, bệnh nhân thanh tốn tồn bộ số viện phí còn lại Trong quá trình điều trị, nếu có bệnh nhân trốn viện, không thanh tốn viện phí Bệnh viện lưu lại tất cả các thông tin về bệnh nhân trốn viện Nếu sau khi chữa trị 3 ngày mà bệnh nhân không đóng tạm ứng tiền viện. .. Quy trình khám chữa bệnh Bệnh nhân đến bệnh viện để khám chữa bệnh (vì đây là bệnh viện đa khoa) nên có các trường hợp sau: - Bệnh nhân đến để khám chữa các bệnh thông thường - Bệnh nhân đang ở trong tình trạng cần cấp cứu đặc biệt (các thủ tục nhập viện được tiến hành sau) - Bệnh nhân là sản phụ trong trường hợp cấp cứu (thì được đưa trực tiếp đến khoa sản) SVTH: Nguyễn Văn Hưng Lớp 40TH Đồ án tốt nghiệp. .. tượng Bệnh nhân được chia làm hai loại: Loại có bảo hiểm y tế và không có bảo hiểm y tế Nếu bệnh nhân có bảo hiểm y tế thì quản lý: Số thẻ bảo hiểm y tế, thời gian hiệu lực, phần trăm bảo hiểm, nơi khám bệnh ban đầu Nếu bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế là công nhân viên của một tổ chức, cơ quan nào đó thì quản lý thêm: Tên, địa chỉ, điện thoại, fax cuả cơ quan công tác Địa chỉ bệnh nhân và cơ quan quản lý: ... số lượng và cách dùng Nếu bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế thì đến nơi cấp thuốc bảo hiểm y tế để nhận thuốc và trả một phần giá thuốc theo quy định phần trăm trên thẻ bảo hiểm Ngược lại, bệnh nhân phải trả tất cả chi phí khám bệnh và tự mua thuốc + Bước 3.2: Nếu bệnh nhân phải nhập viện thì bác sĩ khám bệnh cho một lệnh nhập viện, trên đó có ghi đầy đủ thông tin về bệnh nhân, căn bệnh dự đốn và đưa đến... cách bệnh nhân sẽ đóng một số tiền tạm ứng tuy theo khả năng của mình), sau khi xuất viện nhân viên sẽ căn cứ vào số tiền tạm ứng trên sẽ tính để biết được bệnh nhân đã thanh tốn đầy đủ tiền viện phí chưa Nếu bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ đóng phần trăm viện phí theo bảo hiểm bao gồm tiền thuốc và các dịch vụ hỗ trợ chữa trị và khám bệnh Riêng tiền phòng, nếu có thẻ bảo hiểm y tế, bệnh nhân. .. mà bệnh nhân không đóng tạm ứng tiền viện phí (hay tiền tạm ứng viện phí trước đó đã hết), thì khoa (phòng) nơi điều trị bệnh nhân trình ban lãnh đạo biết để xem xét giải quyết - Bước 6: Theo chu kỳ mỗi tháng, bệnh viện thanh tốn tiền viện phí với Bảo hiểm y tế SVTH: Nguyễn Văn Hưng Lớp 40TH Đồ án tốt nghiệp Trang 35 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN I MÔ HÌNH QUAN HỆ DỮ LIỆU TINH ĐON . đặt chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Khánh Hồ. Yêu cầu : TTTN: - Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình CSDL : SQL Server 2000. - Phân tích tìm hiểu nghiệp vụ quản lý. - Phân tích và thiết. dễ dàng. Chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện sẽ giúp bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hồ quản lý bệnh nhân của mình một cách hiệu quả. Nắm bắt được những biến động về bệnh nhân để có. tâm khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh Khánh Hồ. Do đó, nhu cầu ứng dụng việc quản lý bằng tin học vào trong việc quản lý Bệnh nhân của bệnh viện là một nhu cầu tất yếu. Chính vì lý do này mà
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tốt nghiệp phân tích và cài đặt chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện khánh hồ., đồ án tốt nghiệp phân tích và cài đặt chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện khánh hồ., đồ án tốt nghiệp phân tích và cài đặt chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện khánh hồ.

Từ khóa liên quan