Hợp tác nghiên cứu và phát triển mô hình vật lý thí nghiệm công trình đầu mối và hệ thống điều khiển đo đạc tự động trong phòng thí nghiệm

189 639 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 14:17

Nâng cao năng lực nghiên cứu mô hình vật lý phục vụ cho xây dựng và sửa chữa công trình thủy lợi, thủy điện; Xây dựng kết nối được hệ thống đo đạc trong thí nghiệm mô hình vật lý; Phương pháp nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực công trình Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Viện Khoa học Thủy lợi 171 - Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật ề tài: hợp tác nghiên cứu và phát triển mô hình vật lý thí nghiệm công trình đầu mối và hệ thống điều khiển đo đạc tự động trong phòng thí nghiệm PGS.TS. Trần Quốc Thởng 6790 14/4/2008 Hà Nội, 2- 2008 Bản quyền thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Đơn xin sao chép toàn bộ hoặc từng phần tài liệu này phải gửi đến Viện trởng Viện Khoa học Thủy lợi trừ trờng hợp sử dụng với mục đích nghiên cứu BNN&PTNT VKHTL BNN&PTNT VKHTL BNN&PTNT VKHTL Danh sách cán bộ thực hiện chính 1. PGS.TS. Trần Quốc Thởng 2.GS.TS. Trần Đình Hợi 3. TS. Lê Văn Nghị 4. ThS. Phạm Anh Tuấn 5. ThS. Nguyễn Đăng Giáp 6. KSCC. Lê Duy Hàm 7. KS. Giang Th 8. KS. Lê Quang Hng Mục lục Trang Danh sách cán bộ thực hiện chính Mở đầu 1 Chơng I. Phơng pháp nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực công trình 2 ĐI.1. Giới thiệu chung thí nghiệm mô hình thủy lực công trình 2 ĐI.2. Tiêu chuẩn tơng tự 5 ĐI.3. Trang, thiết bị cơ bản dùng cho thí nghiệm 5 ĐI.4. Thiết kế mô hình 7 ĐI.5. Trình tự thí nghiệm 9 ĐI.6. Nội dung và phơng pháp thí nghiệm 10 ĐI.7. Các cấp lu lợng thí nghiệm và mặt cắt đo 12 ĐI.8. Độ chính xác của thí nghiệm mô hình thủy lực 13 Chơng II. Dòng chảy lu tốc cao 14 ĐII.1. Khái quát 14 ĐII.2. Nghiên cứu biện pháp giảm xâm thực 19 ĐII.3. Ví dụ 39 Chơng III. Tiêu năng dòng phun và xói hạ lu tràn xả lũ 42 ĐIII.1. Khái quát tiêu năng dòng phun và xói hạ lu 42 ĐIII.2. Tiêu hao năng lợng do dòng phun 43 ĐIII.3. Chọn hình thức mũi hất 46 ĐIII.4. Xói nền đá do dòng phun 49 ĐIII.5. Phơng pháp mô hình hóa vật liệu xói nền đá 64 ĐIII.6. Ví dụ thiết kế vật liệu nền đá ở mô hình 67 Chơng IV. Nghiên cứu xả lũ thi công qua đập xây dựng dở 74 ĐIV.1. Mở đầu 74 ĐIV.2. ứng dụng xả lũ thi công qua đập xây dựng dở ở Việt Nam 84 Chơng V. Xây dựng phần mềm kết nối nhiều đầu đo để đo áp lực và lu tốc dòng chảy 89 ĐV.1. Cơ sở 89 ĐV.2. Phần mềm kết nối nhiều đầu đo áp lực và vận tốc dòng chảy 92 ĐV.3. Chơng trình vẽ bình đồ lu tốc dòng chảy, cắt dọc dòng chảy 99 ĐV.4. ứng dụng 108 Chơng VI. Kết luận chung 111 ĐVI.1. Kết luận 111 ĐVI.2. Đề nghị 113 Tài liệu tham khảo 114 1 Mở đầu Sau 2 năm thực hiện Nghị định th với Trung Quốc về đề tài: Hợp tác nghiên cứu và phát triển mô hình vật lý thí nghiệm công trình đầu mối và hệ thống điều khiển đo đạc tự động trong phòng thí nghiệm. Căn cứ vào mục tiêu của đề tài: + Mục tiêu: - Nâng cao năng lực nghiên cứu mô hình vật lý phục vụ cho xây dựng và sửa chữa công trình thủy lợi, thủy điện; - Xây dựng kết nối đợc hệ thống đo đạc trong thí nghiệm mô hình vật lý. Chúng tôi xin tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài gồm các phần nh sau: - Phơng pháp nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực công trình. - Dòng chảy lu tốc cao, các vấn đề hàm khí, khí thực - Tiêu năng dòng phun và xói hạ lu tràn xả lũ. - Nghiên cứu xả lũ thi công qua đập xây dựng dở. - Xây dựng phần mềm kết nối nhiều đầu đo để đo áp lực và lu tốc dòng chảy. + Trong quá trình thực hiện đề tài Viện Thủy lợi Nam Kinh đã giúp đỡ chúng tôi, nh: - Xây dựng mô hình vật lý, hớng dẫn tham quan thực tập các mô hình của Viện, nh: Tam Hiệp, Câu Pi Than tính theo giá của Việt Nam kinh phí xây dựng các mô hình của phía Trung Quốc khoảng hơn 2 tỷ VNĐ. - Cung cấp các tài liệu nghiên cứu về công trình đầu mối thủy lợi, thủy điện, nh: quy trình quy phạm thí nghiệm mô hô hình vật lý, báo cáo kết quả thí nghiệm mô hình của Trung Quốc về: Dòng lu tốc cao, dẫn dòng thi công qua công trình xây dựng dở, các thiết bị thí nghiệm hiện đại Do đó trong báo cáo tổng kết đề tài ở đầu các chơng chúng tôi sẽ nêu phơng pháp, kết quả thí nghiệm của từng nội dung hợp tác mà phía bạn đã thực hiện, tiếp theo là phần học tập đợc để ứng dụng vào Việt Nam. Nhiều vấn đề mới lần đầu thực hiện trên mô hình vật lý ở nớc ta, nh: Dòng lu tốc cao, dẫn dòng thi công qua đập đá đổ đắp dở, cũng nh lần đầu xuất bản đợc: Tiêu chuẩn thí nghiệm mô hình thủy lực công trình đầu mối thủy lợi. - Viện Thủy lợi Nam Kinh đã cử các chuyên gia do GS. Lý Vân - Phó Viện trởng dẫn đầu sang thăm và làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi 5 ngày. Các chuyên gia đã báo cáo một số chuyên đề và cung cấp thông tin về nghiên cứu mô hình đầu mối thủy lợi & thủy điện, nh: dòng lu tốc cao, dẫn dòng thi công qua đập đá đổ đắp dở Thiên sinh Kiều, âu thuyền ở đập Tam Hiệp và cũng đề ra một số nội dung tiếp tục hợp tác, nh: xây dựng mô hình nghiên cứu về xả lũ thi công qua đập đá đổ xây dở tại Việt Nam, cung cấp trang thiết bị nghiên cứu về dòng lu tốc cao Dới đây là nội dung cụ thể đợc trình bày dới dạng các chơng. 2 Chơng I Phơng pháp nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực công trình ĐI.1. Giới thiệu chung thí nghiệm mô hình thủy lực công trình I. ý nghĩa của thí nghiệm mô hình thủy lực công trình Sự vận động của dòng chảy là một hiện tợng tự nhiên vô cùng phức tạp, cho đến nay vẫn cha thể nắm biết đợc đầy đủ sự tồn tại của các lực tác dụng và quy luật phát triển của chúng. Khi thiết kế công trình thủy lợi, thông thờng, nếu không dùng phơng pháp phân tích toán học thì dùng công thức kinh nghiệm. Cả hai phơng pháp đều có tính hạn chế nhất định. Chẳng hạn nh, để giải quyết khó khăn của phân tích toán học, trớc khi xây dựng phơng trình lý thuyết cần đa ra các giả thiết để đơn giản hoá; trong quá trình tìm nghiệm của phơng trình thờng lợc bỏ những số hạng bậc cao. Do đó, sau khi tính toán thiết kế theo công thức lý thuyết, cần phải kiểm định qua thí nghiệm mô hình rồi mới đa ra áp dụng để đảm bảo an toàn cho công trình. Mặt khác, sử dụng công thức kinh nghiệm tuy tơng đối đảm bảo độ tin cậy nhng các hệ số của nó có các điều kiện và phạm vi sử dụng nhất định, không thể sử dụng rộng rãi tuỳ tiện. Thực tế, các điều kiện biên của công trình thủy lợi rất khác nhau, lại vô cùng phức tạp, phải qua phân tích nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực mới có thể phù hợp với thực tế, ngoài ra thí nghiệm mô hình còn giúp nâng cao lý luận, đúc kết thực tiễn. Do đó, có thể nói nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực là cầu nối giữa lý luận cơ học chất lỏng và công trình thủy lợi thực tế, cần đợc quan tâm. II. Nhiệm vụ, mục đích thí nghiệm mô hình thủy lực công trình Thí nghiệm mô hình thủy lực là: Phỏng theo công trình thực tế, dựa theo tiêu chuẩn tơng tự, chế tạo thu nhỏ thành mô hình, căn cứ vào các lực tác dụng chủ yếu mà nó phải chịu, tiến hành nghiên cứu thí nghiệm. Nếu muốn tìm hiểu hiện tợng thực tế hoặc kiểm tra tính an toàn về thủy lực của nó, thì có thể mô tả các hiện tợng đó trên mô hình. Tiến hành quan trắc, đo đạc, thu thập và xử lý số liệu trên mô hình, từ đó suy ra cho thực tế theo tiêu chuẩn tơng tự. Do vậy sử dụng phơng pháp thí nghiệm mô hình thủy lực chẳng những có thể xác định đ ợc tính 3 hợp lý, độ an toàn của công trình trong thiết kế, mà còn có thể dự báo hiện tợng có khả năng xảy ra đối với công trình. Đồng thời, tiến hành nghiệm chứng đối với lý thuyết để nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn. Mục đích của nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực công trình là: Kiểm nghiệm phơng án thiết kế và lựa chọn phơng án tối u theo điều kiện thủy lực. Qua thí nghiệm mô hình thủy lực công trình không chỉ xác định đợc tính hợp lý trong thiết kế mà còn có thể dự báo đợc những hiện tợng có thể xảy ra đối với công trình trong quá trình vận hành sau này. Đồng thời từ thí nghiệm mô hình thủy lực công trình sẽ nghiên cứu bổ sung hoàn thiện những quy luật của động học và động lực học dòng chảy, chính xác hoá các công thức lý thuyết của thủy lực bằng cách xác định các hệ số cụ thể. Ngoài ra, thí nghiệm mô hình thủy lực còn có thể kiểm tra các kết quả của mô hình toán. III. Phân loại mô hình thủy lực công trình Tuỳ theo mục đích nghiên cứu thí nghiệm mô hình mà chọn loại mô hình cho phù hợp. Thờng có các loại mô hình: Để nghiên cứu bố trí hệ thống công trình đầu mối thủy lợi, thủy điện trên sông, sẽ cắt một đoạn sông và hệ thống công trình đầu mối để chế tạo, xây dựng mô hình theo một tỷ lệ thu nhỏ nhất định và tiến hành thí nghiệm, đây là mô hình tổng thể. Khi nghiên cứu các mô hình thủy công hai bên đối xứng, tình hình dòng chảy cũng đối xứng, có thể nghiên cứu một bên để đại diện cho toàn bộ (trừ nghiên cứu tiêu năng phòng xói), lúc này dùng mô hình bán chỉnh thể. Để nghiên cứu dạng mặt cắt đập, phân bố áp lực, tình hình dòng chảy thờng cắt một đoạn hay một khoang tràn để chế tạo mô hình và tiến hành nghiên cứu trong máng kính dùng mô hình mặt cắt. Trong trờng hợp thí nghiệm nếu các kích thớc của công trình đều theo một tỷ lệ thu nhỏ mà chế tạo mô hình, thì đây là mô hình chính thái. Mô hình thủy lực công trình đều dùng mô hình chính thái. Nếu do điều kiện hạn chế, nh độ nhám hoặc trạng thái dòng chảy với nguyên thể khó thực hiện đợc, lúc này dùng mô hình tỷ lệ thu nhỏ với kích thớc chiều đứng và chiều ngang khác nhau, đó là mô hình biến thái. Mô hình sông ngòi thờng dùng loại mô hình này. Nếu trong mô hình chỉ thí nghiệm xác định khả năng tháo, quan sát tình hình dòng chảy, có thể làm mô hình với lòng sông và các kết cấu công trình cố 4 định, gọi là mô hình lòng cứng. Nếu nghiên cứu xói cục bộ ở hạ lu hoặc diễn biến xói lở lòng sông cần làm mô hình lòng mềm (lòng động). Theo nhiệm vụ, mục đích nghiên cứu thí nghiệm, theo lực tác dụng chính, có thể phân thành các loại mô hình: Dòng chảy qua lỗ, dòng chảy qua vòi, mô hình công trình thủy công, mô hình lòng sông, mô hình máy thủy lực, mô hình khuyếch tán nhiệt, mô hình sóng triều, mô hình lũ bùn cát, mô hình cung trợt Ngoài những mô hình nói trên, còn có mô hình thấm. IV. Phạm vi và đối tợng nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực công trình Thí nghiệm mô hình thủy lực bao gồm: Kiểm định và hoàn thiện bố trí cụm đầu mối công trình thủy lợi và các hạng mục công trình (nh tối u hóa hình dạng công trình tháo nớc, khả năng tháo nớc, tải trọng do dòng chảy tác dụng lên công trình, chế độ nối tiếp thợng hạ lu, kết cấu công trình tiêu năng, tình hình xói cục bộ hạ lu và các biện pháp phòng xói ). Đối với trạm thủy điện thí nghiệm mô hình thủy lực chủ yếu nghiên cứu đặc tính giếng điều áp, áp lực nớc va, tính năng tổ tuốc bin, tổn thất cột nớc ở cửa vào nhà máy Đối với dẫn dòng thi công thí nghiệm mô hình thủy lực bao gồm: Bố trí hệ thống công trình dẫn dòng hợp lý; xác định vị trí, kích thớc cửa, kích thớc đê quây và vật liệu chặn dòng phù hợp V. Sự cần thiết phải có phơng pháp xây dựng và thí nghiệm mô hình Mặc dù đã có các phòng thí nghiệm thủy lực từ lâu, đã thí nghiệm nhiều công trình thủy lợi, thủy điện và các công trình khác, nh: giao thông, thủy sản, quân sự nhng hầu nh các nớc cha có một tài liệu chung về phơng pháp xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực công trình (Trung Quốc những năm gần đây mới ban hành quy trình thí nghiệm mô hình công trình thủy công). Nớc ta phòng thí nghiệm thủy lực công trình thuộc Viện Khoa học Thủy lợi đợc xây dựng từ những năm 1959 nhng cha có tài liệu nào nêu về phơng pháp xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực công trình, các cán bộ chỉ tham khảo các sách, giáo trình thủy lực. Do đó, cần có một tài liệu về phơng pháp xây dựng và thí nghiệm mô hình cho thống nhất giữa các phòng thí nghiệm trong nớc và giúp 5 cho cơ quan quản lý thuận tiện trong việc kiểm tra, giám sát cũng nh cơ quan t vấn tham khảo. Dới đây chúng tôi xin nêu về phơng pháp xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực công trình gồm: tiêu chuẩn tơng tự, trang thiết bị thí nghiệm, phơng pháp xây dựng và thí nghiệm, đánh giá sai số. ĐI.2. tiêu chuẩn tơng tự Khi thí nghiệm mô hình thủy lực công trình phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: 1. Mô hình phải đảm bảo đợc tơng tự hình học, tơng tự về đặc trng động học và tơng tự động lực học của dòng chảy với nguyên hình. 2. Đối với mô hình thủy lực công trình, hiện tợng thủy lực thờng do tác động chủ yếu của trọng lực (khi nớc chảy qua đập, qua cống, qua dốc nớc, qua lỗ ) thì phải tuân theo tiêu chuẩn tơng tự trọng lực là số Froud của mô hình và của nguyên hình phải bằng nhau (Fr n =Fr m =idem). 3. Ngoài điều kiện cơ bản là thoả mãn tơng tự trọng lực còn phải thoả mãn các điều kiện giới hạn sau đây: + Chế độ chảy ở nguyên hình phải đợc bảo tồn trên mô hình, nghĩa là số Râynôn trên mô hình (Re m ) phải lớn hơn số Râynôn giới hạn (Re k ). + Trong thí nghiệm mô hình, cần chọn vật liệu, phơng pháp hợp lý để hiệu chỉnh độ nhám cho phù hợp. + Để tránh ảnh hởng của sức căng mặt ngoài, lu tốc bề mặt mô hình không đợc nhỏ hơn 23cm/s, độ sâu nớc không đợc nhỏ hơn 2,0cm. + Mô hình thủy lực công trình bắt buộc phải là mô hình chính thái. Trờng hợp đặc biệt làm mô hình biến thái thì phải giải trình với cấp có thẩm quyền về sai số chấp nhận và biến suất phải nhỏ hơn 4 h L . = ĐI.3. Trang, thiết bị cơ bản dùng cho thí nghiệm I. Trang thiết bị cố định 1. Trang thiết bị hệ thống cấp và thu nớc, bao gồm: bể chứa nớc, bể lặng nớc, hệ thống ống phân phối nớc và máng hồi nớc, các thiết bị cấp và thu 6 cát .v.v. phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn thí nghiệm. 2. Các thiết bị thông dụng cố định: Căn cứ vào nhiệm vụ thí nghiệm, có thể xây dựng lắp đặt các thiết bị cố định có tính thông dụng nh: Máng kính, tháp nớc cao và bể áp lực .v.v. II. Thiết bị đo đạc thí nghiệm 1. Thiết bị đo mực nớc + Kim đo mực nớc tĩnh thờng dùng kim đo của Trung Quốc để đo mực nớc khi dòng chảy có lu lợng không đổi. + Kim đo mực nớc tự động dùng để đo mực nớc khi dòng chảy có lu lợng biến đổi thờng dùng loại của Anh, Nhật, Mỹ + Thiết bị đo chiều cao sóng dùng vào việc đo dao động mặt nớc chọn loại phối hợp đợc với các thiết bị thu thập tín hiệu và xử lý tín hiệu, thờng dùng của Mỹ, Nhật 2. Thiết bị đo áp lực, áp suất mạch động + ống đo áp dùng để đo áp suất khi lu lợng không đổi, có: - Đờng kính trong của lỗ đo áp cần nhỏ hơn hoặc bằng 2mm. - Miệng lỗ cần vuông góc với thành bên, chiều sâu lỗ ít nhất bằng 2 lần đờng kính ống. + Đờng kính trong của ống đo áp (ống thủy tinh) không đổi và lớn hơn 1cm. +Thân ống giữ thẳng đứng. Cao trình điểm không (0) đợc hiệu chỉnh bằng máy thủy chuẩn. + Khi áp suất nhỏ hơn 3m cột nớc dùng ống đo PenZometers. Khi áp suất vợt quá 3m cột nớc, nên dùng cột áp thủy ngân. + Khi áp suất vợt quá 10m cột n ớc, nên dùng áp kế. 3. Thiết bị đo lu lợng có thể dùng các thiết bị sau: + Thiết bị đo lu lợng tự động điều chỉnh van bằng điện. [...]... + Đối với mô hình công trình đặc biệt, cần tổ chức nghiệm thu xây dựng, chế tạo mô hình có xác nhận của cơ quan đặt hàng ĐI.5 Trình tự thí nghiệm 1 Căn cứ vào nhiệm vụ và yêu cầu thí nghiệm, xây dựng đề cơng nghiên cứu thí nghiệm chi tiết bao gồm: Nội dung thí nghiệm, loại mô hình, tỷ lệ mô hình, lần nhóm thí nghiệm, quy trình tiến hành thí nghiệm và kế hoạch tiến độ thí nghiệm v.v 2 Thí nghiệm chính... một công trình nào đó trong cụm đầu mối, dùng mô hình riêng lẻ, tỷ lệ không nhỏ hơn 1:80; 3 Nghiên cứu hiện tợng dòng chảy của một bộ phận nào đó của công trình, dùng mô hình cục bộ, tỷ lệ không nhỏ hơn 1:80; 4 Mô hình mặt cắt, tỷ lệ không nhỏ hơn 1:50; 5 Nghiên cứu xói lở, bồi lắng cục bộ thợng hạ lu công trình đầu mối, có thể kết hợp mô hình lòng cứng với mô hình lòng động; 6 Căn cứ yêu cầu thí nghiệm. .. chọn 7 II Tỷ lệ hình học và phạm vi mô hình đợc chọn theo: Yêu cầu độ chính xác của công trình, điều kiện sân bãi thí nghiệm, thiết bị, lu lợng cấp nớc, điều kiện giới hạn và điều kiện kinh tế III Chọn loại mô hình 1 Nghiên cứu bố trí cụm công trình đầu mối thủy lợi, thủy điện và quan hệ tơng hỗ giữa các công trình dùng mô hình lòng cứng chỉnh thể, tỷ lệ không nhỏ hơn 1/100; 2 Nghiên cứu đặc tính thủy... tạo vật liệu xói ở cả hai bờ 5 Thời gian thí nghiệm xói xác định theo tỷ lệ về thời gian quy đổi giữa mô hình và nguyên hình 6 Tiến hành thí nghiệm theo trình tự thao tác nghiêm ngặt, không đợc làm xáo động mặt vật liệu xói ban đầu hoặc địa hình xói 7 Dùng phơng pháp đờng đồng mức để vẽ địa hình hố xói ĐI.7 các cấp lu lợng thí nghiệm và mặt cắt đo 1 Lu lợng thí nghiệm: Trên mô hình tiến hành thí nghiệm. .. cao an toàn thích hợp V Chế tạo và lắp ráp mô hình 1 Vẽ bản đồ bố trí tổng thể mô hình, bản vẽ chi tiết mô hình công trình, bản đồ bố trí các điểm đo, đồng thời đề ra các yêu cầu về gia công và lắp ráp mô hình 2 Các loại vật liệu làm mô hình tùy yêu cầu thích ứng có thể dùng: Gỗ, xi măng, kính hữu cơ, tấm Plastic cứng và tôn mạ kẽm, các loại vật liệu làm vật liệu xói 8 3 Tờng biên của mô hình có thể... bao gồm: Thí nghiệm phơng án thiết kế, thí nghiệm phơng án sửa đổi và thí nghiệm phơng án hoàn thiện 3 Trớc khi thí nghiệm chính thức, cần tiến hành thí nghiệm kiểm chứng, để 9 hiệu chỉnh độ nhám và thiết bị đo lờng v.v 4 Khi thí nghiệm phơng án sửa đổi phải mời cơ quan thiết kế quan sát mô hình và thống nhất nội dung thí nghiệm sửa đổi 5 Khi thí nghiệm phơng án hoàn thiện, cần kịp thời chỉnh lý phân... tiến hành trong giá kín IV Đo áp suất 1 Kiểm tra lỗ đo áp và ống đo áp xem có phù hợp yêu cầu hay không 2 Kiểm tra lỗ đo áp xem có rò rỉ hay không.Trớc mỗi lần thí nghiệm phải thông khí trong ống đo áp 3 Dùng máy thủy chuẩn để xác định cao trình điểm không (0) của bảng đo áp 4.Theo thứ tự đánh số, dùng giấy kẻ ly đo chiều cao cột nớc trong ống đo áp 5 Dùng bảng biểu ghi chép các số liệu đo đạc V Đo áp... nớc trong bình kim đo 2 Thông qua giá kim đo lu động (hoặc xe đo) đã đợc chỉnh ngang bằng, dùng kim đo để đo đờng mặt nớc, hớng dọc hoặc hớng ngang của dòng chảy 3 Chọn máy đo mực nớc tự động để đo quá trình biến đổi mực nớc của dòng chảy biến đổi Mỗi trị số đo là giá trị trung bình cộng của 3 lần đo 4 Trờng hợp thí nghiệm cống ngầm chảy có áp phải dùng kính hữu cơ làm mô hình công trình để quan sát... phù hợp thiết kế tiêu chuẩn, đờng kính tuỳ theo lu lợng mà định Hệ số lu lợng dùng đờng cong chuẩn 4 Thiết bị đo lu tốc phải có độ chính xác thích hợp và phù hợp với từng trờng hợp thí nghiệm, thờng dùng máy PEMS của Hà Lan dải đo từ 0ữ5m/s 5 Kiểm định thiết bị đo đạc Các thiết bị đo cần đợc kiểm đỉnh theo quy định hiện hành Đi.4 Thiết kế mô hình I Tiến hành thiết kế mô hình theo tiêu chuẩn tơng tự. .. chảy đợc dễ dàng 5 Dùng bảng biểu để ghi số liệu quan trắc (ghi rõ điều kiện thí nghiệm, lần đo, nhóm đo và ngày tháng năm) II Đo lu lợng 1 Các bớc thao tác thí nghiệm chảy qua công trình xả: + Xác định lu lợng tháo cho trờng hợp chảy tự do và chảy ngập + ứng với mỗi cấp lu lợng xác định đợc mực nớc thợng lu tơng ứng 2 Các bớc thao tác thí nghiệm chảy qua dới cửa van + Xác định lu lợng tháo với các độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp tác nghiên cứu và phát triển mô hình vật lý thí nghiệm công trình đầu mối và hệ thống điều khiển đo đạc tự động trong phòng thí nghiệm, Hợp tác nghiên cứu và phát triển mô hình vật lý thí nghiệm công trình đầu mối và hệ thống điều khiển đo đạc tự động trong phòng thí nghiệm, Hợp tác nghiên cứu và phát triển mô hình vật lý thí nghiệm công trình đầu mối và hệ thống điều khiển đo đạc tự động trong phòng thí nghiệm, Vi du thiet ke vat lieu nen da o mo hinh, Chuong trinh ve binh do luu toc dong chay, cat doc dong chay

Từ khóa liên quan