134 Định hướng và nội dung kiện toàn tổ chức và tinh giản biên chế của cơ quan kiểm toán Nhà nước

50 505 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2013, 17:56

134 Định hướng và nội dung kiện toàn tổ chức và tinh giản biên chế của cơ quan kiểm toán Nhà nước 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 134 Định hướng và nội dung kiện toàn tổ chức và tinh giản biên chế của cơ quan kiểm toán Nhà nước, 134 Định hướng và nội dung kiện toàn tổ chức và tinh giản biên chế của cơ quan kiểm toán Nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn