Xây dựng hệ thống lưới khống chế tọa độ và độ cao phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính

82 2,084 6
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2013, 13:41

Xây dựng hệ thống lưới khống chế tọa độ và độ cao phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính [...]... thiếu trong quá trình xây dựng các loại bản đồ -Cơ sở toán học của bản đồ được xây dựng trong hệ thống tọa độ độ cao VN-2000 Hệ quy chiếu tọa độ cao độ VN-2000 được bắt đầu thành lập từ 1994 được công bố kết quả vào năm 2000 trên cơ sở được xác định bởi định nghĩa sau đây: + Hệ quy chiếu VN-2000 là một hệ quy chiếu cao độ tọa độ trắc địa gồm hai hệ: • Hệ quy chiếu cao độ là một mặt QuasiGeoid... để phát triển lưới địa chính cơ sở (độ chính xác tương đương với hạng III nhà nước) Từ lưới địa chính cơ sở này ta phát - triển ra các lưới cấp thấp hơn đólưới khống chế địa chính lưới khống chế đo vẽđồ phát triển lưới khống chế tọa độ: - Địa Chính Lưới Địa Đường chuyền Đường chuyền Cơ Sở - Chính kinh vĩ 1 kinh vĩ 2 Độ chính xác cần thiết của các cấp khống chế cần xây dựng là... 4.1.4 Mối quan hệ giữa hệ thống tọa độ vuông góc tọa độ trắc địa Công thức chuyển từ hệ thống tọa độ trắc địa sang hệ thống tọa độ vuông góc không gian: X=(N+H)cosBcosL Y=(N+H)cosBsinL Z=(N+H)sinB−e2NsinB Trong đó: N= a √1−e2sin2 B e2=2f − f2 : độ lệch tâm thứ nhất của ellipsoid H : là cao độ của điểm đang xét trên thực địa B, L : vĩ độ kinh độ của điểm cần xác định a : bán trục lớn f : độ dẹt của... định hệ số hơn thua độ chính xác của hai cấp khống chế kề nhau Nguyên tắc thiết kế: SVTH: Hồ Quang Hiếu Trang 13 MSSV: 80504079 Luận văn tốt nghiệp + GVHD: Lê Hoàng Sơn Lưới khống chế toạ độ được phát triển theo nguyên tắc từ tổng quát đến chi tiết, từ độ chính xác cao đến độ chính xác thấp + Đủ mật độ điểm phủ trùm khu đo phục vụ đo vẽ bản đồ địa hình ở từng giai đo n + Thường xuyên cập nhật, nâng cao. .. ở khu đo theo tỉ lệ yêu cầu (5 tờ bản đồ địa hình - 1/25000 theo hệ tọa độ VN-2000) Các điểm khống chế mặt bằng độ cao cấp cao (từ hạng II nhà nước trở lên) đã có ở khu đo Triển các điểm khống chế lên bản đồ thiết kế SVTH: Hồ Quang Hiếu Trang 21 MSSV: 80504079 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Hoàng Sơn Thiết kế trên bản đồ Theo số lượng điểm đã ước tính trước, ta tiến hành chấm điểm sơ bộ lên bản 4.1.6.2... từ hệ thống tọa độ vuông góc không gian sang hệ thống tọa độ trắc địa (dùng phương pháp lặp trong đó B được tính lặp) 2 B=arctan SVTH: Hồ Quang Hiếu ( ) Z+e NsinB R Trang 20 MSSV: 80504079 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Hoàng Sơn Y L=arctan⁡( ) X R H= −N cosB Trong đó: R=√ X 2+Y 2 4.1.5 Hệ thống tọa độ WGS-84 Các kết quả tọa độ điểm thu được từ định vị GPS nằm trong hệ thống tọa độ toàn cầu (WGS-84) Hệ. .. được độ chính xác cần thiết tiết kiệm nhất về mặt kinh tế + Mối quan hệ giữa các cấp hạng về độ chính xác đó được thể hiện qua hệ số hơn thua (K) của hai cấp hạng kề nhau: • Ảnh hưởng của sai số số liệu gốc đến độ chính xác tổng hợp của một cấp hạng nào đó trong hệ thống lưới toạ độ cơ sở phụ thuộc vào hệ số hơn thua độ chính xác K giữa các cấp bậc lân cận vì vậy K còn được gọi là hệ số nâng độ chính. .. số ABCDEF A: phụ thuộc vào tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000000 chứa điểm ĐCCS F-48: 0 E-48: 2 D-48: 4 C-48: 6 D-49: 8 BC: phụ thuộc tờ bản đồ địa hình 1/100000 chứa điểm ĐCCS BC: 01÷96 D: 4 EF: STT điểm khống chế 01÷nn Tên điểm địa chính đo theo phương pháp góc – cạnh Tùy thuộc vào tên của mảnh bản đồ địa hình 1/25000 chứa điểm địa chính đi kèm theo số thứ tự của điểm địa chính từ 1÷nn Ví dụ: Mảnh tên... thống tọa độ toàn cầu (WGS-84) Hệ thống tọa độ WGS-84 do Cơ quan Bản đồ Bộ quốc phòng Mỹ (DMA) công bố năm 1984 gồm 2 hệ đóhệ cao độ được xác định theo Geoid của DMA hệ tọa độ được tính theo Ellipsoid DMA với các kích thước: - Bán trục lớn a = 6378137m Độ lệch tâm thứ nhất e = 0.00669437999013 Phép chiếu bản đồ được dùng trong hệ quy chiếu là phép chiếu UTM Hệ thống WGS-84 sử dụng trong định vị... xuyên cập nhật, nâng cao độ chính xác bằng công nghệ kỹ thuật đo + mới Theo nguyên tắc này thì lưới khống chế toạ độ được phát triển thành nhiều giai đo n, mỗi giai đo n tương ứng với một cấp hạng lưới có chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu độ chính xác khác nhau + Vì vậy cần xác định mối quan hệ giữa các cấp hạng về độ chính xác để từ đó đề ra phương án thích hợp cho việc phát triển lưới thoả yêu cầu: tuân 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống lưới khống chế tọa độ và độ cao phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính, Xây dựng hệ thống lưới khống chế tọa độ và độ cao phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính, Xây dựng hệ thống lưới khống chế tọa độ và độ cao phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính, 1 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA CƠNG TÁC THIẾT KẾ LƯỚI 2 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHU ĐO, 3 CƠ SỞ TỐN HỌC VÀ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG TRONG Q TRÌNH, 4 THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC LƯỚI ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ, mềm sử dụng, 5 THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC LƯỚI ĐỊA CHÍNH, 6 TÍNH TỐN GIÁ THÀNH, 7 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CÔNG LƯỚI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn