Vật lí lớp 12 - Tiết 11: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (2) pps

9 24,315 145
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 15:22

Vật lí lớp 12 - Tiết 11: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (2) 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Chu kì dao động T của con lắc đơn không phụ thuộc vào biên độ khi biên độ dao động nhỏ, không phụ thuộc khối lượng, chỉ phụ thuộc vào chiều dài l và gia tốc rơi tự do của nơi làm thí nghiệm. b) Về kỹ năng: - Kĩ năng thu thập và xử lí kết quả thí nghiệm: Lập bảng ghi kết quả đo kèm sai số. Xử lí số liệu bằng cách lập các tỉ số cần thiết và bằng cách vẽ đồ thị để xác định giá trị của a, từ đó suy ra công thức thực nghiệm về chu kì dao động của con lắc đơn, kiểm chứng công thức lí thuyết về chu kì dao động của con lắc đơn, và vận dụng tính gia tốc g tại nơi làm thí nghiệm. c) Về thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học tập, có thái độ hợp tác trong nhóm, bảo vệ giữ gìn thiết bị thí nghiệm. 2. Chuẩn bị của GV và HS: a) Chuẩn bị của GV: - Nhắc HS chuẩn bị bài theo các nội dung ở phần báo cáo thực hành trong Sgk. - Chuẩn bị một số câu hỏi kết hợp với bài thực hành của HS. b) Chuẩn bị của HS: - Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành trong Sgk. 3. Tiến trình bài dạy: * Ổn định lớp: (1 phút) a) Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra trong khi giảng. * Đặt vấn đề (1 phút). - Phân tích kết quả thí nghiệm, rút ra kết luận về định luật dao động của con lắc đơn. b) Dạy nội dung bài mới: Hoạt động 1 (14 phút): Kiểm tra cơ sở lý thuyết của HS. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Yêu cầu nhắc lại mục đích bài thực hành. - Trả lời câu hỏi. I. Mục đích: Khảo sát thực nghiệm để biết ảnh hưởng của A, m, l đối với T. Từ đó tìm ra CT 2 l T g   . Ứng dụng xác định g. - Nêu các câu hỏi 1-4 SGK. - Trả lời câu hỏi. 1. Cấu tạo con lắc đơn gồm 1 quả nặng được treo vào đầu 1 sợi dây không giãn. Đầu còn lại treo vào 1 điểm cố định. 2. Đo A, t để tìm ra sự phụ thuộc của T vào A. 3. Đo l, t để tìm ra sự phụ thuộc của T vào l. 4. Cần đo t của n thích hợp chu kỳ dao động để có sai số nhỏ như yêu cầu. Hoạt động 2 (14 phút): Hướng dẫn hoàn thành báo cáo thí nghiệm. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Yêu cầu hoàn thành các mục 1-3 của báo cáo thí nghiệm. - Tính các kết quả và rút ra các kết luận cho các mục 1-3 của báo cáo thí 1. Khảo sát ảnh hưởng của biên độ dao động đối với chu kỳ T. nghiệm. 2. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng quả nặng đối với chu kỳ T. 3. Khảo sát ảnh hưởng của chiều dài dây treo đối với chu kỳ T. - Yêu cầu hoàn thành kết luận. - Hoàn thành mục 4 SGK. 4. Xác định công thức về chu kỳ dao động của con lắc đơn. Hoạt động 3 (10 phút): Hoàn thành câu hỏi kèm theo bài thực hành. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Đưa ra câu hỏi kèm theo. - Trả lời câu hỏi. c) Củng cố, luyện tập: (3 phút) - Hãy nhắc lại ct tính T. d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút) - Ôn tập chương theo phần tổng kết chương SGK . - Chuẩn bị kiến thức cho bài sau. * RÚT KINH NGHIỆM . Vật lí lớp 12 - Tiết 11: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (2) 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Chu kì dao động T của con lắc đơn không phụ. thí nghiệm. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Yêu cầu hoàn thành các mục 1-3 của báo cáo thí nghiệm. - Tính các kết quả và rút ra các kết luận cho các mục 1-3 của. phút). - Phân tích kết quả thí nghiệm, rút ra kết luận về định luật dao động của con lắc đơn. b) Dạy nội dung bài mới: Hoạt động 1 (14 phút): Kiểm tra cơ sở lý thuyết của HS. Hoạt động của
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lí lớp 12 - Tiết 11: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (2) pps, Vật lí lớp 12 - Tiết 11: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (2) pps, Vật lí lớp 12 - Tiết 11: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (2) pps

Từ khóa liên quan