83 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì

49 582 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 17:53

83 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì [...]... 1 kết thúc niên độ ngày 31 tháng 12 - Đơn vị tiền tệ sử dụng là đồng Việt Nam 11 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Đức Hạnh Chơng 2 thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần môi trờng dịch vụ đô thị việt trì 2.1 một số vấn đề chung về công tác quản lý kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần môi trờng dịch vụ đô thị Việt. .. cấu thành nên giá thành của sản phẩm 2.1.1.2 Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất Xác định chính xác đối tợng chi phí sản xuất phù hợp với quy trình công nghệ là công việc đầu tiên ý nghĩa quyết định đến công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần môi trờng dịch vụ đô thị Việt Trì, quá trình sản xuất sản phẩmmôi trờng xanh, sạch, đẹp nên rất trìu tợng, công. .. Việt trì 2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất, đối tợng tập hợp chi phí sản xuất 2.1.1.1 Phân loại chi phí sản xuất Tại Công ty cổ phần môi trờng dịch vụ đô thị Việt Trì, các chi phí sản xuất phát sinh thờng xuyên, liên tục, để đảm bảo cho công tác tập hợp chi phí đợc thuận tiện, Công ty đã tiến hành phân loại chi phí theo khoản mục: + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm chi phí điện chi u sáng công. .. đề tốt nghiệp Nguyễn Đức Hạnh 2.1.3 Kế toán toán chi phí nhân công trực tiếp Tiền lơng là một bộ phận cấu thành nên chi phí dịch vụ, cho nên việc tính toán phân bổ chính xác chi phí tiền lơng vào giá thành sản phẩm sẽ góp phần hạ giá thành sản phẩm, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên trong công ty Tại công ty cổ phần môi trờng dịch vụ đô thị Việt Trì, hiện nay tổng số lao động là... tợng phơng pháp tính giá thành sản phẩm Công ty tiến hành sản xuất cùng một thời gian cho ra hai loại sản phẩm chủ yếu với nội dung tính chất khác nhau là sản phẩm dịch vụ môi trờng các công trình xây dựng công ty thi công Do đó Công ty đã xác định đợc đối tợng tính giá thành là từng loại sản phẩm Vì thế, một đối tợng tập hợp chi phí trong Công ty liên quan đến nhiều đối tợng tính giá thành. .. Hạnh Giá thành sản phẩm dịch vụ công cộng = giá thành 1 đơn vị sản phẩm x khối lợng sản phẩm hoàn thành = A Giá thành sản phẩm đội xây dựng = giá thành đơn vị 1 công trình x số lợng công trình hoàn thành = B Ta công thức sau: Tổng chi phí quản lý đội Tổng chi phí quản lý Chi phí quản lý đội của dịch vụ công cộng = x A A+B 2.1.4.2 Chi phí khấu hao TSCĐ Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn dần vào... 2.1.1.4 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Khi phát sinh các nghiệp vụ tham gia vào sản xuất kinh doanh nh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, kế toán căn cứ vào chứng từ gốc nh: (phiếu xuất kho nguyên vật liệu, bảng chấm công của công nhân trực tiếp sản xuất, hoá đơn bán hàng ) kế toán vật t, kế toán tiền lơng vào nhật... cần phản ánh Chi phí này tiêu thức phân bổ vào giá thành sản phẩm nh sau : Giá thành sản phẩm dịch vụ công cộng = giá thành đơn vị 1 sản phẩm x khối lợng sản phẩm sản xuất = A Giá thành sản phẩm đội xây dựng = giá thành đơn vị 1 công trình x số lợng công trình hoàn thành = B Chi phí bằng tiền khác của dịch vụ công cộng = Tổng chi phí bằng Tổng chi phí nhân tiền khác viên phân xởng A+B 29 x A Chuyên... hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 13 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Đức Hạnh Chi tiết hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đợc thực hiện nh sau: 2.1.2 .Kế toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm toàn bộ nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ mà Công ty dùng trực tiếp cho việc tạo ra sản phẩm Đây là khoản mục chi phí chi m... Bộ máy kế toán của công ty gồm 4 ngời, trong đó chức năng, nhiệm vụ của từng ngời nh sau: Sơ đồ bộ máy kế toán - tài vụ của Công ty cổ phần môi trờng dịch vụ đô thị Việt Trì Kế toán trởng Kế toán tổng hợp thanh toán tiền mặt, kiêm vật t, thuế Kế toán tiền lơng thanh toán ngân hàng , XDCB , TSCĐ Thủ kho Kiêm thủ quỹ 1.4.2 Thực tế vận dụng chế độ kế toán tại công ty Các chế độ phơng pháp kế toán 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 83 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì, 83 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì, 83 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì, Kế toán toán chi phí nhân công trực tiếp., Hạch toán chi phí sản xuất chung, Các yêu cầu: Các nguyên tắc:

Từ khóa liên quan