Giáo án Lịch Sử 8: Bài 19 :NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx

6 7,189 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 07:21

Bài 19 : NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức :  HS nắm được kiến thức cơ bản sau: - Khái quát về tình hình kinh tế – xã hội Nhật bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất. - Những nguyên nhân chính dẫn đến quá trình phát xít hóa ở Nhật và hậu quả của quá trình này đối với lịch sử Nhật Bản cũng như lịch sử thế giới. 2/. Tư tưởng : - Giúp học sinh nhận thức rõ bản chất phản động, hiếu chiến, tàn bảo của chủ nghĩa phát xít Nhật. - Giáo dục tư tưởng chống phát xít, căm thù tội ác mà chủ nghĩa phát xít gây ra cho nhân loại. 3/. Kĩ năng : - Bồi dưỡng khả năng sử dụng, khai thác tư liệu, tranh ảnh lịch sử để hiểu những vấn đề lịch sử. - Biết cách so sánh, liên hệ, kết nối các sự kiện khác nhau để hiểu bản chất của các sự kiện, hiện tượng diễn ra trong lịch sử. II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU - Bản đồ thế giới (hoặc bản đô châu Á). - Tranh ảnh về Nhật Bản giữa hai cuộc hiến tranh thế giới. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Giới thiệu bài : Trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các nước tư bản châu Âu và nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một nước tư bản ở châu Á, đó là Nhật Bản trong những năm 1918 – 1939. 2. Bài mới : MỤC1 : NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT  Mục tiêu : Học sinh nắm được tình hình kinh tế – xã hội của Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.  Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi  GV : Dùng bản đồ thế giới (hoặc bản đồ châu Á) để xác định vị trí của Nhật Bản ở châu Á và trên thế giới.  Hãy nêu những nét chính của tình hình kinh tế nước Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?  Nhật xét về tình hình kinh tế Nhật?  Tình hình xã hội Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?  HS trả lời : Sau Mỹ, nhật là nước thứ hai, thu được nhiều lợi nhuận và không mất mát gì trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Nhật trở thành cường quốc duy nhất ở châu Á, được các đế quốc thừa nhận. Tuy vậy, nền kinh tế tăng trưởng của Nhật không đều, không ổn định, mất cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp.  HS : đọc tư liệu trong SGK trang 96 xem hình 70.  HS trả lời : Chỉ phát triển trong vài năm đầu sau chiến tranh, công nghiệp tăng nhưng bấp bênh, nông nghiệp lạc hậu.  Kinh tế phát triển trong những năm đầu.  Xã hội : - Đời sống khó khăn. - Phong trào đấu tranh của  GV : Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã tác động đến nền kinh tế Nhật như thế nào?  HS trả lời : Những khó khăn sau chiến tranh lam bùng nổ các cuộc đấu tranh, “Bạo động lúc gạo”, cướp kho thóc gạo chia cho dân nghèo. Trong bối cảnh đó, tháng 7/1922, Đảng Cộng sản thành lập, lãnh đạo phong trào công nhân.  HS trả lời : Khủng hoảng tài chính, kinh tế (minh họa bằng số liệu) làm cho nền kinh tế Nhật giảm sút nghiêm trọng. HS thảo luận nhóm : Trong thập niên 20 của thế kỷ XX, kinh tế Mỹ và Nhật Bản có điểm gì giống và khác nhau? + Giống : Cùng là nước thắng trận, thu nhiều lợi nhuận… + Khác : Mỹ phát triển rất nhanh do cải tiến kỹ thuật, sản xuất dây chuyền, tăng cường bóc lột công nhân. Nhật chỉ phát triển trong vài năm đầu rồi nhân dân lên cao. 7/1922, Đảng Cộng sản thành lập. - 1927, khủng hoảng tài chính  khủng hoảng kinh tế. lâm vào khủng hoảng, kinh tế phát triển chậm chạp, bấp bênh. MỤC 2 : NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1939  Mục tiêu : Nguyên nhân dẫn đến quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản. Hậu quả của nó.  Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi  GV : Trong thời gian 1929 – 1933 nhật Bản bị khủng hoảng kinh tế (dẫn số liệu).  Vì sao Nhật Bản ở châu Á mà vẫn bị khủng hoảng kinh tế? Hậu quả?  Để khắc phục tình trạng đó, giới cầm quyền Nhật Bản đã làm gì?  GV : Quá trình thiết lập chế độ phát xít ở Nhật đã diễn ra như thế nào?  HS trả lời : cũng như các nước tư bản khác, sự phát triển kinh tế Nhật không vững chắc… hậu quả là kinh tế - xã hội suy sụp nghiêm trọng.  HS trả lời : Phát xít hoá bộ máy nhà nước, tăng cường chính sách quân sự hoá đất nước, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài.  HS : Đọc phần tư liệu SGK trang 97.  HS trả lời : Quá trình thiết lập chế độ phát xít ở Nhật: Vẫn tồn tại chế độ chuyên chế Thiên Hoàng, - Khủng hoảng kinh tế, xã hội. - Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền : + Đối nội : Tăng cường đàn áp, bóc lột nhân dân. + Đối ngoại : Mở rộng chiến tranh xâm lược.  GV : Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản lan rộng khắp nước.  Phong trào đấu tranh của nhân dân có tác dụng gì?  GV : Nhật Bản là một trong những nước giải quyết khủng hoảng bằng con đường phát xít hóa chính quyền. Với việc xâm lược Đông Bắc Trung Quốc, Nhật đã nhen nhóm ngọn lửa chiến tranh đầu tiên ở châu Á – Thái Bình Dương.  Hậu quả của việc Nhật phát xít hóa chính quyền? kéo dài trong nhiều năm (khác với ở Đức), gắn liền với xâm lược, bành trướng ra bên ngoài.  HS : đọc tư liệu trong SGK, trang 98.  HS trả lời : Góp phần làm chậm quá trình phát xít hóa ở Nhật.  HS trả lời : một ngọn lửa chiến tranh đã được nhen nhóm. Nhân loại đứng trước thảm họa chiến tranh thế giới mới. - Phong trào đấu tranh của nhân dân lan rộng. 2. Củng cố : Tình hình chung của Nhật Ban giữa hai cuộc chiến tranh thế giới? (Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Nhật Bản ổn định kinh tế một thời gian ngắn rồi rơi vào khủng hoảng. Để giải quyết khó khăn, giới cầm quyền đã phát xít hóa chính quyền và tiến hành chiến tranh xâm lược). 3. Bài tập : Vì sao giới cầm quyền Nhật Bản tiến hành chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài? (Để giải quyết những khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa, thực hiện tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của đế quốc Nhật). . Bài 19 : NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (191 8 – 193 9) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức :  HS nắm được kiến thức cơ bản sau: - Khái quát về tình hình kinh tế –. trong lịch sử. II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU - Bản đồ thế giới (hoặc bản đô châu Á). - Tranh ảnh về Nhật Bản giữa hai cuộc hiến tranh thế giới. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Giới thiệu bài :. những năm 191 8 – 193 9. 2. Bài mới : MỤC1 : NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT  Mục tiêu : Học sinh nắm được tình hình kinh tế – xã hội của Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch Sử 8: Bài 19 :NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx, Giáo án Lịch Sử 8: Bài 19 :NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx, Giáo án Lịch Sử 8: Bài 19 :NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx

Từ khóa liên quan