Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN

20 2,258 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 10:07

Xã hội loài người tồn tại và phát triển trong quá trình lịch sử lâu dài, trải qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội: cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa nối tiếp nhau và đang quá độ lên cnxh, giai đoạn đầu của hình thái cộng sản chủ nghĩa. [...]... kể cả những nớc nền kinh tế rất phát triển hay những nớc còn nghèo nàn, lạc hậu nh Việt Nam Tuy nhiên, những nhiệm vụ kinh tế bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội những nớc khác nhau là khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi nớc Nhận thức một cách đúng đắn, khắc phục những quan niệm đơn giản, duy ý chí về thời kỳ quá độ có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, giúp cho những. .. căn bản tình trạng kinh tế xã hội: phải xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến Muốn vậy trong thời kỳ quá độ chúng ta cần phải thực hiện các nhiệm vụ kinh tế bản sau: 1, Phát triển lực lợng sản xuất, coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ nhằm xây dựng sở vật chất kỹ thuật của. .. chế độ t bản chủ nghĩa nớc ta tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là quá trình rất khó khăn, phức tạp, tất yếu phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đờng, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội tính chất quá độ 12 II Những nhiệm vụ kinh tế bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Để thực hiện mục tiêu dân giàu, nớc mạnh theo con... tạo nên những lực lợng sản xuất mới Vì vậy việc xây dựng quan hệ sản xuất mới nớc ta phải đợc phát triển từng bớc, theo định hớng xã hội chủ nghĩa Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở một nớc mà nền kinh tế chậm phát triển nh nớc ta, chế độ sở hữu tất yếu phải đa dạng với nhiều hình thức sở hữu khác nhau, tơng ứng với nó là cấu kinh tế nhiều thành phần : kinh tế nhà nớc; kinh tế hợp tác... thế toàn cầu hoá kinh tế và sự tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nền kinh tế nớc ta không thể là một nền kinh tế khép kín, mà là phải tích cực mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại Chúng ta mở cửa nền kinh tế, thực hiện đa dạng, đa phơng hoá quan hệ kinh tế quốc tế nhằm thu hút các nguồn lực phát triển từ bên ngoài (nh nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến của các nớc), phát... đang và sẽ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nói chung và nớc ta nói riêng đa ra đợc những nhiệm vụ kinh tế bản phù hợp với tình hình cụ thể của đất nớc, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra Để thực hiện đợc những nhiệm vụ đó trớc hết phải sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nớc cùng với sự đồng lòng ủng hộ, quyết tâm của nhân dân cả nớc nhằm thực hiện mục tiêu của chủ nghĩa... Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các ngành trong nền kinh tế quốc dân, là sự hoá thân của công nghiệp vào tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Trên cở đó trang bị sở vật chất kỹ thuật hiện đại trong tất cả các ngành của nền kinh tế, biến lao động thủ công với năng suất lao động thấp sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với khoa học với công nghệ,... Thực chất, nhiệm vụ này là hệ quả của các nhiệm vụ nêu trên Nếu thực hiện tốt ba nhiệm vụ đó thì tất yếu sẽ từng bớc cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Khi nớc ta tích cực mở rộng kinh tế đối ngoại, thực hiện đa dạng, đa phơng hoá quan hệ kinh tế quốc tế, thu hút mạnh mẽ vốn đầu t nớc ngoài đồng thời tiếp thu, áp dụng đợc nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm... năng suất lao động cao hơn, qua đó lao động thủ công nặng nhọc cũng đợc giảm bớt, tăng thêm thời gian nhàn rỗi cho con ngời, tạo điều kiện cho cá nhân phát triển toàn diện 13 Công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nớc là nhiệm vụ tính quy luật của sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội những nớc kinh tế lạc hậu, chủ nghĩa t bản cha phát triển Tuy nhiên, chiến lợc, nội dung, hình thức, bớc đi, tốc độ, biện pháp... hợp tác xã; kinh tế t bản t nhân; kinh tế vốn đầu t nớc ngoài Quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của Đảng ta là hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh thực tế nớc ta khi lực lợng sản xuất còn bao hàm nhiều trình độ công nghệ khác nhau, thì quan hệ sản xuất cũng gồm nhiều hình thức sở hữu phù hợp với trình độ tơng ứng của lực lợng sản xuất Đờng lối phát triển một nền kinh tế nhiều thành 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN, Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN, Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN, Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đặc điểm của quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Phát triển lực l ợng sản xuất, coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n, Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định h ớng xã hội chủ nghĩa, Mở rộng và nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh tế đối ngoại, Nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân

Từ khóa liên quan