TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIx

136 1,048 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2013, 10:05

THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG TRÍCH LY SẢN XUẤT DẦU NHỜN BẰNG DUNG MÔI FUFUROL Đồ án tốt nghiệp Phân xưởng trích ly dầu nhờn bằng dung mụi furfurol TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI KHOA CễNG NGHỆ HểA HỌC BỘ MễN CễNG NGHỆ HỮU CƠ - HểA DẦU ---------*****-------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG TRÍCH LY SẢN XUẤT DẦU NHỜN BẰNG DUNG MễI FURFUROL NĂNG SUẤT 450.000 TẤN/NĂM Giáo viên hướng dẫn: TS. Lờ Văn Hiếu Sinh viên thực hiện : Quỏch Văn Hũa Lớp : Húa Dầu I – K48 1 Đồ án tốt nghiệp Phân xưởng trích ly dầu nhờn bằng dung mụi furfurol NỘI 05 /2008 2 Đồ án tốt nghiệp Phân xưởng trích ly dầu nhờn bằng dung mụi furfurol LỜI CẢM ƠN ! Em xin bày tỏ lời cảm ơn đến cỏc thầy ,cụ giỏo trong bộ mụn Cụng nghệ hưu cơ – húa dầu ,đặc biờt là thầy giỏo TS. Lờ Văn Hiếu đó hướng dẫn em hoàn thành bản đồ ỏn tốt nghiệp này . Mặc dự đó cú nhiều cố gắng nhưng do thời gian và kiến thức cú hạn nờn bản đồ ỏn cũn nhiều thiếu sút. Em rất mong thầy ,cụ giỏo hướng dẫn,gúp ý để quyển đồ ỏn tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn . Em xin chõn thành cảm ơn ! Nội ,ngày 20 thỏng 5 năm 2008 Sinh viờn thực hiện Quỏch Văn Hũa 3 Đồ án tốt nghiệp Phân xưởng trích ly dầu nhờn bằng dung mụi furfurol BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC ******************* NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Họ và tờn sinh viờn : Quỏch Văn Hũa Lớp : Húa Dầu I - K48 Khoa : Cụng Nghệ Húa Học Ngành học : Cụng Nghệ Hữu Cơ – Húa Dầu 1. Đề tài thiết kế : Thiết kế phõn xưởng trớch ly sản xuất dầu nhờn bằng dung mụi furfurol Năng suất 450.000 tấn/năm . 2. Nội dung cỏc phần thuyết minh và tớnh toỏn : -Tổng quan lý thuyết về dầu nhờn - Tớnh toỏn cụng nghệ : - Thiết kế xõy dựng - Tớnh toỏn kinh tế - An toàn lao động và tự động húa 3. Cỏc loại bản vẽ : - Bản vẽ dõy chuyền cụng nghệ A 0 , 1 bản - Bản vẽ thiết bị chớnh A 1 , 1 bản - Bản vẽ mặt bằng xõy dựng A 0 , 1 bản 4. Cỏn bộ hướng dẫn : TS. Lờ Văn Hiếu Ngày giao đề tài : Ngày thỏng năm 2008 Ngày hoàn thành đề tài : Ngày thỏng năm 2008 5. Thụng qua khoa . Ngày thỏng năm 2008 CHỦ NHIỆM KHOA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ( Ký và ghi rừ họ tờn ) ( Ký và ghi rừ họ tờn ) 4 Đồ án tốt nghiệp Phân xưởng trích ly dầu nhờn bằng dung mụi furfurol Phần nhận xét và đánh giá của cán bộ hướng dẫn 1.Tinh thần,thái độ của sinh viên trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 2. Chất lượng của đồ án tốt nghiệp …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 3. Đánh giá kết quả Cho điểm của cán bộ hướng dẫn: (Điểm ghi bằng số và chữ) Ngày … tháng … năm 2008 Cán bộ hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) TS.Lê Văn Hiếu 5 Đồ án tốt nghiệp Phân xưởng trích ly dầu nhờn bằng dung mụi furfurol MỤC LỤC Trang 6 Đồ án tốt nghiệp Phân xưởng trích ly dầu nhờn bằng dung mụi furfurol MỞ ĐẦU Trên thế giới hiện nay dầu nhờn vấn là chất bôi trơn chủ yếu trong các ngành công nghiệp và dân dụng. Với vai trò quan trọng của mình, dầu nhờn đã trở thành một loại vật liệu công nghiệp không thể thiếu. Cựng với sự phát triển của xã hội các loại máy móc, thiết bị, công cụ được đưa vào ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng ngày càng nhiều dẫn đến mức tiêu thụ dầu mỡ bôi trơn tăng lên không ngừng trong những năm qua. Theo thống kê, mức tiêu thụ dầu mỡ bôi trơn trên thế giới hiện nay khoảng 40 triệu tấn mỗi năm và ở nước ta tuy mức tiêu thụ dầu mỡ bôi trơn thấp hơn rất nhiều so với các nước phát triển nhưng cũng đạt ở mức 7 Đồ án tốt nghiệp Phân xưởng trích ly dầu nhờn bằng dung mụi furfurol khoảng 100.000 tấn mỗi năm đối với mức tăng trưởng 4 -8 % / năm. Đây quả là một con số không nhỏ. Toàn bộ lượng dầu nhờn này hầu như là nhập từ nước ngoài dưới dạng thành phần hoặc dưới dạng dầu gốc cùng với các loại phụ gia rồi tự pha chế. Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì càng nhiều công cụ máy móc mới càng phát triển. Khi đó thì những máy móc này đòi hỏi dầu mỡ bôi trơn ngày càng tốt chỉ số độ nhớt cao và chỉ số độ nhớt phải ít thay đổi theo nhiệt độ nhất là phải đáp ứng được yêu cầu: Chống mài mòn, bảo vệ kim loại, chống oxy hoá .Bên cạnh đó khoa học kỹ thuật máy móc càng phát triển thì đòi hỏi công nghệ sản xuất dầu nhờn ngày càng hiện đại hơn. Bởi vì sử dụng dầu mỡ bôi trơn tốt sẽ làm giảm hao phí năng lượng do ma sát gây ra từ 15 đến 20 %. Ở nước ta theo đánh giỏ của các chuyên gia dầu khí, thiệt hại do ma sát mài mòn và các chi phí bảo dưỡng hàng năm khoảng vài triệu USD. Tổn thất do ma sát và mài mòn có nhiều nguyên nhân, nhưng do thiếu dầu bôi trơn và sử dụng dầu bôi trơn vớ độ nhớt và phẩm cấp không phù hợp chiếm 30 %. Vì vậy sử dụng đầu bôi trơn có chất lượng phù hợp với quy định của chế tạo máy thiết bị , kỹ thuật bôi trơn đúng có vai trò lớn để đảm bảo thiết bị làm việc liên tục, ổn định, 8 Đồ án tốt nghiệp Phân xưởng trích ly dầu nhờn bằng dung mụi furfurol giảm chi phí bảo dưỡng nhằm nâng cao tuổi thọ động cơ, hiệu suất sử dụng và độ tin cậy của máy móc. Tuy nhiên để sản xuất dầu nhờn đảm bảo những yêu cầu trên, cần tách các cấu tử không mong muốn trong sản xuất dầu nhờn được thưc hiện nhờ quá trình tách lọc dầu sẽ cho phép sản xuất dầu gốc có chất lượng cao. Qua đây ta thấy rằng công nghệ chưng cất chân không để sản xuất dầu nhờn gốc từ dầu thô gồm các phân đoan chủ yếu sau: - Chưng cất chân không từ nguyên liệu cặn mazut. - Chiết tách , trích ly bằng dung môi - Tách hydrocacbon rắn - Làm sạch cuối cùng bằng hydro Quá trình trích ly dầu nhờn bằng dung môi chọn lọc là một quá trìch sử dụng một dung môi để hoà tan cấu tử cần tách khỏi dầu nhờn mà những chất này làm cho chất lượng dầu nhờn kém đi. Đồng thời qua đó ta tách ra những cấu tử có lợi cho dầu nhờn . Trích ly là một phương pháp làm sạch rất phổ biến hiện nay nhất là trích ly bằng dung môi chọn lọc để tạo ra loại dầu nhờn tốt cho công nghiệp. Do đó bởi vì nhu cầu sử dụng dầu nhờn ngày càng cao cho nên nhà công nghệ phải nghiên cứu và tính toán để nghiên cứu ra thiết bị sản xuất để tạo ra những 9 Đồ án tốt nghiệp Phân xưởng trích ly dầu nhờn bằng dung mụi furfurol loại dầu nhờn ngày càng tốt hơn. Ở đây ta chỉ nghiên cứu công nghệ sản xuất dầu nhờn bằng dung môi chọn lọc furfurol. Dung môi này chỉ áp dụng cho nguyên liệu dầu nhờn ít cặn và số lượng hydrocacbon thơm ít khi đó ta thu được dầu nhờn với chất lượng cao. Phần I TỔNG QUAN Lí THUYẾT Chương I THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT VÀ CễNG DỤNG CỦA DẦU NHỜN I.1. Mục đích và ý nghĩa của việc sử dụng dầu nhờn [ 4, 5, 6] 10 [...]... I.2.Thành phần hoá học của dầu nhờn [4, 5, 6, 8] Dầu mỏ là thành phần chính để sản xuất dầu nhờn, thành phần chính của nó là hydrocacbon và phi hydrocacbon Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất dầu nhờn là phần cất ở nhiệt độ sôi trên 350 0c từ dầu mỏ (Phân đoạn gazoil chân không ) Vì vậy hầu hết các hợp chất có mặt trong phân đoạn này đều có mặt trong thành phần của dầu nhờn Trong phân đoạn này, ngoài thành... thêm vào dầu gốc các phụ gia khác nhau, tùy thuộc vào từng lĩnh vực cụ thể mà nhà sản xuất sẽ thêm vào các phụ gia tương ứng Do đó thành phần hoá học của dầu nhờn rất phức tạp Ví dụ theo [3] dầu nhờn động cơ sử dụng phổ biến trên thế giới có công thức tổng quát như sau: Bảng 1: Công thức hóa học tổng quát của dầu nhờn động cơ Thành phần 16 Phần trăm theo khối lượng Đồ án tốt nghiệp Phân xưởng trích ly... VI = L −U L−H × 100 Trong đó : U: là độ nhớt động học ở 400C của dầu có chỉ số độ nhớt cần phải tính, mm2/s L: là độ nhớt động học ở 40 0C của một dầu có chỉ số độ nhớt bằng 0 và cùng với độ nhớt động học ở 1000c với dầu cần tính chỉ số độ nhớt ,mm2/s H: là độ nhớt động học đo ở 40 0C của một loại dầu có chỉ số độ nhớt bằng 100và cùng với độ nhớt động học ở 1000C với dầu mà ta cần đo chỉ số độ nhớt,... kết qủa của nhiều nghiên cứu các nhà chế tạo động cơ , các nhà hoá học , các nhà công nghệ và các chuyên gia khác Sử dụng sai tiêu chuẩn sẽ làm cho động cơ trục trặc, rút ngắn tuổi thọ làm việc của động cơ thậm chí có thể gây ra sự cố Việc vi phạm tiêu chuẩn dù là rất nhỏ cũng không cho phép Vì vậy thường xuyên kiểm tra chất lượng của dầu trước khi sử dụng là nhiệm vụ hàng đầu đối với người sử dụng hay... động học 40 100 Nhiệt độ 0C H (VI=0) 20 Đồ án tốt nghiệp Phân xưởng trích ly dầu nhờn bằng dung mụi furfurol Hình1: Sự thay đổi độ nhớt của dầu bôi trơn theo nhiệt độ, lý giải về trị số độ nhớt (VI) Nếu độ nhớt động học của dầu ở 1000C nhỏ hơn hoặc bằng 70 (mm2/s) thì giá trị tương ứng của L-H cần phải tra trong ASTM – D2270 Bảng 2: Những giá trị L-H ứng với độ nhớt động học ở 1000C Độ nhớt động học. .. nhiệt độ môi trường thấp, giảm khả năng làm mát máy, làm sạch máy do dầu lưu thông kém Khi độ nhớt nhỏ, dầu sẽ không tạo được lớp màng bền vững bảo vệ bề mặt các chi tiết máy nên làm tăng sự ma sát, đưa đến ma sát nửa lỏng nửa khô gây hư hại máy, giảm công xuất, tác dụng làm kín kém, lượng dầu hao hụt nhiều trong quá trình sử dụng Độ nhớt của dầu nhờn phụ thuộc chủ yếu vào thành phần hóa học Các hydrocacbon... trong dầu chúng thường nằm ở phân đoạn có nhiệt độ sôi cao Thành phần cấu trúc của nhóm hydrocacbon này có ý nghĩa quan trọng đối với dầu gốc Một loạt các tính chất sử dụng của dầu nhờn như tính ổn định chống oxy hoá, tính nhớt nhiệt, tính chống bào mòn, tính hấp thụ phụ gia phụ thuộc vào tính chất và hàm lượng của nhóm hydro cacbon này Tuy nhiên hàm lượng và cấu trúc của chúng còn tuỳ thuộc vào bản chất... màu sẫm , dễ bị biến chất , tạo cặn trong dầu khi làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao , chúng được loại khỏi dầu nhờ quá trình tách lọc và làm sạch I.2.2 Các thành phần khác Trong phân đoạn dầu nhờn, bên cạnh thành phần hydrocacbon còn có các thành phần khác như: nhựa asphanten, hợp chất chứa lưu huỳnh, nitơ, oxy I.2.2.1 Các chất nhựa asphanten Các chất nhựa-atphanten bao gồm: Chất nhựa trung tính,... các hợp chất axit tạo thành trong quá trình sử dụng ,chống hiện tượng rỉ sét trên bề mặt các chi tiết kim loại Ngoài ra trị số kiềm tổng còn dùng để đánh gía khả năng tẩy rửa của dầu, giữ cho bề mặt kim loại không bị cặn bẩn, tránh mài mòn I.3.7 Hàm lượng tro và tro sunfat trong dầu bôi trơn [4, 5, 6, 8] Tro là phần còn lại sau khi đốt cháy được tính bằng (%)khối lượng các thành phần không thể cháy... parafin thường có hàm lượng cặn cacbon thấp hơn các loại dầu naphten Có thể coi trong một chừng mực nào đó , cặn cacbon đặc trưng cho xu hướng tạo muội của dầu nhờn trong động cơ đốt trong I.3.9 Độ ổn định oxy hoá của dầu bôi trơn Độ ổn định của dầu bôi trơn biểu hiện khả năng cảu dầu chống lại những tác động bên ngoài làm thay đổi chất lượng của dầu Dầu có ổn định cao khi thành phần hoá học và tính chất . xưởng trích ly dầu nhờn bằng dung mụi furfurol TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CễNG NGHỆ HểA HỌC BỘ MễN CễNG NGHỆ HỮU CƠ - HểA DẦU . TẠO CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
- Xem thêm -

Xem thêm: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIx, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIx, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIx, Các hợp chất hydrocacbon naphten và parafin . Nhóm hydro cacbon thơm và hydrocacbon naphten-thơm 13, Các chất nhựa asphanten Các hợp chất của lưu huỳnh, nitơ, oxy, Cơng dụng làm kín Bảo vệ kim loại, Công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc [1, 3, 4], Q trình tách sáp bằng phương pháp kết tinh .Tách bằng dung mơi chọn lọc [1], Cơ sở lý thuyết của q trình Xu hướng cải tiến cơng nghệ sản xuất dầu gốc, I III CễNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU NHỜN GỐC VỚI DUNG, Dòng ra[9] I TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NHIỆT LƯỢNG, Chiều cao của tháp trích ly [10, 11] Chiều cao phần lắng rafinat .[9] Chiều cao phần tỏch extract .[9] Chiều cao phần trích ly:, Chiều cao của đáy và nắp thiết bị trích ly Chiều cao của tháp trích ly tính theo cơng thức sau Đường kính của ống dẫn ngun liệu vào.[10,11] Đường kính của ống dẫn dung dịch rafinat ra khỏi tháp Đường kính của ống dẫn dung dịch pha chiết, II III Thụng qua khoa, Mục đớch và ý nghĩa của tớnh toỏn kinh tế, Nhu cầu về điện năng Vốn đầu tư cho thiết bị, máy móc: V, An toàn lao động.[15], Bảo vệ mơi trường .[15] 1. í nghĩa của vấn đề bảo vệ mơi trường, Biện pháp bảo vệ môi trường và xử lý nước thải [15]., Tự động hóa.

Từ khóa liên quan