NHẬN XÉT CÁC HÌNH ẢNH ĐĂC BIỆT TRÊN X QUANG PHỔI CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ppsx

24 687 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:20

NHẬN XÉT CÁC HÌNH ẢNH ĐĂC BIỆT TRÊN X QUANG PHỔI CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÓM TẮT Mục tiêu: Nhận xét về các hình ảnh đặc biệt trên X.quang phổi của bệnh nhân Lao phổi-Đái tháo đường. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 112 bệnh nhân nhập viện khoa B2 BV PNT từ 2-1-2007 đến tháng 31-12-2007 và các bệnh nhân đến khám và điều trị tại Phòng Khám phổi BV ĐHYD vào sáng thứ hai hàng tuần từ 2-1-2007 đến tháng 31-12-2007 với chẩn đoán Lao phổi + Đái tháo đường. Kết quả: Chúng tôi ghi nhận được các hình ảnh đặc biệt trên X quang phổi của bệnh nhân Lao phổi-Đái tháo đường: - Hình hang chiếm nhiều nhất 58,03%, ở nhiều vị trí khác biệt như hang ở rốn phổi, hang ở đáy phổi và nhiều hang đối xứng. - Tổn thương nhiều thùy mức độ III chiếm tỉ lệ 42,86%. - Tổn thương ở thùy dưới chiếm tỉ lệ 11,6%. Kết luận: Qua nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy bệnh nhân lao phổi có kèm đái tháo đường có tỉ lệ lao phổi thùy dưới tăng, tổn thương thường lan tỏa nhiều thùy (mức độ III) và tổn thương hang chiếm ưu thế ở những vị trí như rốn phổi hay đáy phổi. Tổn thương lao phổi trên bệnh nhân đái tháo đường có những điểm khác biệt so với tổn thương lao phổi điển hình. Cần chú ý đến bệnh lao khi phát hiện tổn thương phổi ở nhóm đối tượng này. ABSTRACT SPECIAL RADIOLOGICAL IMAGES OF PULMONARY TUBERCULOSIS IN DIABETIC PATIENTS Nguyen Thi Thu Ba * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 - No 3 – 2008: 201- 206 Objective: To observe some special radiological images of pulmonary tuberculosis in diabetic patients Method: We conducted a cross-sectional study included 112 diabetic patients at Ward B2 of Pham Ngoc Thach Hospital and Pulmonary consulting- room N° 3 of the University Medical Center every Monday from January 2, 2007, to December 31, 2007. Results: Multiple special radiological images of pulmonary tuberculosis in diabetic patients were described: Pulmonary cavities (58.03%) with atypical situations as at the hilum, and the fundus of the lungs and symmetrical hila. Multilobar with high grade injuries (Level-III) (42.86%) and lower lung field infiltration (11.6% also were recognized). Conclusion:Radiological images of pulmonary tuberculosis in diabetic patients were more different than nondiabetic pulmonary tuberculosis. Therefore, we needed to screen for tuberculosis in the patients eventhough the location of pulmonary infiltration wasn’t typical for tuberculosis. ĐẶT VẤN ĐỀ “Bạn đồng hành” của bệnh lao trên thế giới hiện nay chính là tình trạng suy giảm miễn dịch gây ra do hai bệnh lý là nhiễm HIV và đái tháo đường. Trong đó, đái tháo đường là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ năm trong số tất cả các bệnh lý (Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) . Sự phối hợp hai bệnh lý lao phổi và đái tháo đường đã được ghi nhận từ những năm 600 sau công nguyên (Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) . Tần suất mắc bệnh lao ở những bệnh nhân đái tháo đường nhiều hơn 2-5 lần so với bệnh nhân không có đái tháo đường (Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) . Gần đây, nhiều nghiên cứu đã ghi nhận đái tháo đường làm thay đổi những hình ảnh X quang phổi của lao phổi (0,Error! Reference source not found.) . Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu này nhằm khảo sát các dạng tổn thương lao đặc biệt trên X-quang phổi ở bệnh nhân lao phổi có kèm bệnh lý đái tháo đường. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Thu nhận tất cả các bệnh nhân nhập viện khoa B2 BV Phạm Ngọc Thạch từ 2- 1-2007 đến tháng 31-12-2007 và các bn đến khám và điều trị tại phòng khám phổi BV Đại học Y Dược vào sáng thứ hai hàng tuần từ 2-1-2007 đến tháng 31-12-2007 với chẩn đoán bệnh lao và đái tháo đường (ĐTĐ). Tiêu chuẩn chọn bệnh - Bệnh nhân được chẩn đoán Đái tháo đường. - Bệnh nhân có chụp X quang phổi thẳng - Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh lao phổi và các thể lao khác. - Không có triệu chứng ung thư phổi nguyên phát hay di căn KẾT QUẢ Trong thời gian 12 tháng, chúng tôi có 112 trường hợp thỏa tiêu chuẩn chọn bệnh, trong đó có 30 nam và 82 nữ. Tuổi nhỏ nhất là 25 tuổi và lớn nhất là 87 tuổi. Phần lớn gặp ở lứa tuổi > 40: 97 ca (86,61%). Bệnh nhân ở các Tp HCM chiếm đa số 70 ca (62,5 %), tỉnh có 41 ca (36,6%) có 1 trường hợp ở Campuchia (0, 9%). Bảng 1: Hình thức phối hợp giữa lao phổi và đái tháo đường Th ời điểm chẩn đoán lao ph ổi so với đái tháo đường Số ca Tỉ lệ Ti ền căn đái tháo đư ờng cũ trước lao phổi 68 60,71% Ch ẩn đoán đái tháo đư ờng cùng lúc lao phổi 27 24,11% Ti ền căn lao phổi cũ trư ớc đái tháo đường 17 15,18% Tổng cộng 112 100% Bảng 2: Thời gian bệnh lao xuất hiện sau khi biết bệnh ĐTĐ Thời gian Số ca Tỉ lệ < 1 năm 17 25,00% 1-5 năm 23 33,82% 6-10 năm 10 14,70% > 10 năm 18 26,48% Tổng cộng 68 100,00% Trong số 68 ca mà bệnh ĐTĐ biết trước bệnh lao thì thời gian đái tháo đường có trước bệnh lao thường gặp nhất là trong khoảng từ 1-5 năm (23 bệnh nhân- chiếm tỉ lệ 33,82%), sớm nhất là 6 tháng và lâu nhất là 14 năm. Bảng 3: Cơ địa, những bệnh lý khác kèm theo S ố TT B ệnh lý khác kèm theo S ố ca Tỉ lệ 1 Cao HA 20 17,85% 2 Suy tim 5 4,46% 3 Suy hô hấp 3 2,67% S ố TT B ệnh lý khác kèm theo S ố ca Tỉ lệ 4 Viêm gan siêu vi 5 4,46% 5 Viêm khớp 4 3,57% 6 Suy thận 3 2,67% 7 Xơ gan 1 0,89% 8 COPD 1 0,89% 9 TBMMN 3 2,67% 10 Hen PQ 1 0,89% 11 Bại liệt 2 1,78% S ố TT B ệnh lý khác kèm theo S ố ca Tỉ lệ 12 Basedow 2 1,78% 13 Viêm tụy 1 0,89% 14 Nhiễm HIV 1 0,89% Bảng 4: Các dạng bệnh lao chẩn đoán được trên bệnh nhân ĐTĐ S ố TT Các d ạng bệnh lao Số ca Tỉ lệ 1 Lao phổi 61 54,46% S ố TT Các d ạng bệnh lao Số ca Tỉ lệ 2 Lao kê 2 1,78% 3 Lao hạch 4 3,57% 4 Lao phổi tái phát 17 15,18% 5 Lao màng não 1 0,89% 6 Lao màng phổi 11 9,82% 7 Lao kê- lao màng 2 1,78% [...]... lớn các tác giả ghi nhận đái tháo đường có làm thay đổi biểu hiện X- quang của lao phổi Trên bệnh nhân lao phổi có kèm đái tháo đường, tỉ lệ lao phổi thùy dưới tăng, phân bố tổn thương thường lan tỏa nhiều thùy và tổn thương hang chiếm ưu thế ở những vị trí đặc biệt như rốn phổi hay đáy phổi Tổn thương lao phổi trên bệnh nhân đái tháo đường có những điểm khác biệt so với tổn thương lao phổi điển hình Trên. .. thùy phổi và tổng Hang đường kính đỉnh phổi các hang lao không quá Hang rốn phổi Hình ảnh bệnh lý trên X. Q phổi thẳng Số ca Tỉ lệ % 4cm Hang 5 4,46% 11 9,82% 10 8,92% 10 8,92% 6 5,35% 11 9,82% đáy phổi Đối x ng Tổng Hang diện tích tổn đỉnh phổi thương vượt quá giới hạn Mức Hang 1 thùy phổi độ III rốn phổi và tổng đường kính Hang các hang lao đáy phổi trên 4cm Hang đối x ng Hình ảnh bệnh lý trên X. Q phổi. .. tác giả, tỉ lệ tổn thương hang tăng trên bệnh nhân lao phổi kèm đái tháo đường Theo Pérez-Guzman (2001), tổn thương hang chiếm tỉ lệ 82% ở bệnh nhân lao phổi kèm đái tháo đường so với 59% ở nhóm lao phổi( Error! Reference source not found.) Theo Deshmukh (1984), hang là tổn thương thường gặp nhiều hơn nhất ở bệnh nhân lao phổi kèm đái tháo đường so với bệnh nhân lao phổi( Error! Reference source not found.)... ghi nhận tỉ lệ lao phổi thùy dưới trên bệnh nhân ĐTĐ chỉ chiếm 10% và tổn thương lan tỏa nhiều thùy là biểu hiện chủ yếu trên Xquang phổi của bệnh nhân lao phổi- ĐTĐ(Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) Pérez-Guzman (2001) và cộng sự(Error! Reference source not found.) nghiên cứu hình ảnh X- quang lao phổi của 192 bệnh nhân ĐTĐ thì thấy rằng tổn thương nửa dưới phổi. ..Số TT Các Số Tỉ lệ 5 4,46% 4 3,57% 2 1,78% 3 2,67% dạng bệnh ca lao não 8 Lao phổi- lao màng não 9 Lao phổi- Lao màng phổi 10 Lao phổi- Lao màng bụng 11 Lao phổi- Lao ruột Số TT Các Số Tỉ lệ 112 100% dạng bệnh ca lao Tổng cộng Lao ngoài phổi được quan sát thấy trong 32 trường hợp (28,57%), trong đó bao gồm15 trường hợp lao màng phổi (13,39%), 8 trường hợp lao màng não (7,14%), 4 trường hợp lao hạch... trường hợp lao ruột (2,67%) và 2 trường hợp lao màng bụng (1,78%) Bảng 5: Hình ảnh bệnh lý trên X. Q phổi thẳng Hình ảnh bệnh lý trên X. Q phổi thẳng Mức độ I Số ca % Thùy Tổng diện tích tổn Tỉ lệ 6 trên 5,35% Hình ảnh bệnh lý trên X. Q phổi thẳng Số ca Tỉ lệ % thương không vượt quá 1 phân Thùy 4,46% 6,25% 8 7,14% 7 không phổi, 5 7 thùy 6,25% 5 4,46% dưới có hang Mức độ II Tổng Thùy diện tích tổn trên thương... đa biến cho thấy ĐTĐ là yếu tố duy nhất ảnh hưởng có ý nghĩa đến lao phổi thùy dưới(Error! Reference source not found.) Tổn thương hang ở rốn phổi hang Tổn thương nhiều Tổn thương mức độ III Tổn thương mức độ III Tổn thương lao phổi thùy dưới dưới Tổn thương lao phổi thùy Nguyên nhân của sự thay đổi hình ảnh tổn thương trên bệnh nhân lao phổi có kèm đái tháo đường thì không được rõ, yếu tố bất thường... 1935 Lao phổi thùy dưới (lower lung field tuberculosis) là những trường hợp tổn thương do lao trên X- quang phổi khu trú ở phần dưới một đường tưởng tượng ngang qua rốn phổi, bao gồm cả những vùng quanh rốn phổi trên phim thẳng và phim nghiêng Lao phổi thùy dưới chiếm tỉ lệ 29% ở người lớn, 7-12% trong tổng số trường hợp lao phổi tiến triển Bệnh thường gặp hơn ở phụ nữ và người già Những người có bệnh. .. thương thùy trên có thể che khuất chẩn đoán lao phổi, làm lạc hướng các bác sĩ lâm sàng, không nghĩ đến chẩn đoán lao, làm chậm trễ việc chẩn đoán x c định và điều trị Do vậy, Deshmukh (1984) đã nhắn gửi các nhà lâm sàng phổi đừng quên tầm soát Mycobacterium Tuberculosis khi đứng trước một tổn thương thùy dưới đơn độc trên X- quang ở bệnh nhân ĐTĐ(20) Lao phổi thùy dưới đầu tiên được ghi nhận bởi Reisner... tỉ lệ này là 71% Đường huyết lúc đói của tất cả các bệnh nhân trong nghiên cứu đều > 126mg% (> 7mmol/l); đúng với tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ của WHO, nhưng lượng đường huyết lúc đói cao nhất > 10mmol/l chiếm tỉ lệ đến 72,32 % vì thế tổn thương lao trên X quang phổi cũng trầm trọng tương đương với lượng đường huyết Tổn thương thường gặp nhất trong nghiên cứu của chúng tôi là tổn thương hình hang gặp trong . NHẬN X T CÁC HÌNH ẢNH ĐĂC BIỆT TRÊN X QUANG PHỔI CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÓM TẮT Mục tiêu: Nhận x t về các hình ảnh đặc biệt trên X. quang phổi của bệnh nhân Lao phổi- Đái. chọn bệnh - Bệnh nhân được chẩn đoán Đái tháo đường. - Bệnh nhân có chụp X quang phổi thẳng - Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh lao phổi và các thể lao khác. - Không có triệu chứng ung thư phổi. not found.) nghiên cứu hình ảnh X- quang lao phổi của 192 bệnh nhân ĐTĐ thì thấy rằng tổn thương nửa dưới phổi ở bệnh nhân lao phổi- ĐTĐ là 19% so với bệnh nhân lao phổi không có ĐTĐ là 7%,
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬN XÉT CÁC HÌNH ẢNH ĐĂC BIỆT TRÊN X QUANG PHỔI CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ppsx, NHẬN XÉT CÁC HÌNH ẢNH ĐĂC BIỆT TRÊN X QUANG PHỔI CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ppsx, NHẬN XÉT CÁC HÌNH ẢNH ĐĂC BIỆT TRÊN X QUANG PHỔI CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ppsx

Từ khóa liên quan