Thảo luận quản trị học potx

38 355 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

Thảo luận quản trị học Thảo luận quản trị học Đề tài: Những đặc tính của Đề tài: Những đặc tính của nhà DN qua những tình huống nhà DN qua những tình huống mà một nhà DN thực hiện mà một nhà DN thực hiện trong thực tế. trong thực tế. Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Kim Oanh Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Kim Oanh Nhóm 2: Nhóm 2:  -Cao Thị Kim Dung -Cao Thị Kim Dung  -Đỗ Thị Phương -Đỗ Thị Phương  -Nguyễn Thị Lụa -Nguyễn Thị Lụa  -Vương Thị Huệ -Vương Thị Huệ  -Hỏa Thanh Ngân -Hỏa Thanh Ngân  Vũ Thị Hạnh Vũ Thị Hạnh  -Đinh Thị Thúy -Đinh Thị Thúy Hòa Hòa  -Lê Thị Hoa -Lê Thị Hoa  Nguyễn Thị Cẩm Nguyễn Thị Cẩm Hằng Hằng M c l cụ ụ M c l cụ ụ A.Mở đầu A.Mở đầu B. Nội dung B. Nội dung I. Những đặc tính của nhà DN I. Những đặc tính của nhà DN 1. Luôn thôi thúc để thành đạt. 1. Luôn thôi thúc để thành đạt. 2. Rất tự tin và hoàn toàn làm chủ vận mạng của mình. 2. Rất tự tin và hoàn toàn làm chủ vận mạng của mình. 3.Chịu rủi ro ở mức vừa phải. 3.Chịu rủi ro ở mức vừa phải. II. Yêu cầu đối với nhà DN II. Yêu cầu đối với nhà DN 1. Phẩm chất chính trị. 1. Phẩm chất chính trị. 2. Phẩm chất đạo đức và ý thức luật pháp kinh doanh. 2. Phẩm chất đạo đức và ý thức luật pháp kinh doanh. 3. Yêu cầu về các kỹ năng. 3. Yêu cầu về các kỹ năng. C. Kết luận C. Kết luận A A . MỞ ĐẦU . MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết,một con tàu sẽ có một hành Như chúng ta đã biết,một con tàu sẽ có một hành trình suôn sẻ trên đại dương xanh với bàn tay của trình suôn sẻ trên đại dương xanh với bàn tay của những người thuyền trưởng tài giỏi, một cuộc cách những người thuyền trưởng tài giỏi, một cuộc cách mạng sẽ thắng lợi dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt, mạng sẽ thắng lợi dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt, và doanh nghiệp sẽ thành đạt và thịnh vượng nếu có và doanh nghiệp sẽ thành đạt và thịnh vượng nếu có một người thủ lĩnh tài ba. Ở người thủ lĩnh ấy sẽ hội một người thủ lĩnh tài ba. Ở người thủ lĩnh ấy sẽ hội tụ tất cả những đặc tính, những phẩm chất yêu cầu tụ tất cả những đặc tính, những phẩm chất yêu cầu mà doanh nghiệp cần có . Một minh chứng mà chúng mà doanh nghiệp cần có . Một minh chứng mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây chính là vị chủ tịch tập đoàn tôi muốn nhắc đến ở đây chính là vị chủ tịch tập đoàn Huyndai Chung Ju Yung. Từ một anh nông dân Huyndai Chung Ju Yung. Từ một anh nông dân nghèo nung nấu ý chí để rồi trở thành thủ lĩnh vĩ đại nghèo nung nấu ý chí để rồi trở thành thủ lĩnh vĩ đại sáng lập tập đoàn Huyndai thành công rực rỡ cho đến sáng lập tập đoàn Huyndai thành công rực rỡ cho đến ngày nay. ngày nay. M t s s n ph m c a hãngộ ố ả ẩ ủ M t s s n ph m c a hãngộ ố ả ẩ ủ B.N I DUNGỘ B.N I DUNGỘ I. NH NG Đ C TÍNH C A NHÀ DN Ữ Ặ Ủ 1. 1. Luôn thôi thúc để thành đạt Luôn thôi thúc để thành đạt : : Nhà doanh nghiệp luôn mang trong mình khát Nhà doanh nghiệp luôn mang trong mình khát vọng, mãnh liệt thành công trên thương trường, được vọng, mãnh liệt thành công trên thương trường, được nhiều người biết đến. chính vì thế họ làm việc chăm nhiều người biết đến. chính vì thế họ làm việc chăm chỉ, cần cù hơn người bình thường rất nhiều. trong chỉ, cần cù hơn người bình thường rất nhiều. trong đầu họ luôn nung nấu ý chí, quyết tâm trở thành đầu họ luôn nung nấu ý chí, quyết tâm trở thành doanh nhân thành đạt. doanh nhân thành đạt. Đặc tính này của nhà doanh nghiệp thể hiện ở chỗ: Đặc tính này của nhà doanh nghiệp thể hiện ở chỗ: - Họ có niềm đam mê và họ biết cách truyền - Họ có niềm đam mê và họ biết cách truyền niềm đam mê này tới nhân viên. niềm đam mê này tới nhân viên. -Họ có nghị lực. -Họ có nghị lực. [...]... về các kỹ năng: * Kỹ năng tổ chức Tổ chức chính là một chức năng của nhà quản trị gồm việc đảm bảo cơ cấu tổ chức và nhân sự cho hoạt động của tổ chức người cán bộ quản trị sẽ là những người thực hiện những chức năng quản trị nhằm đảm bảo cho tổ chức đạt được những mục đích của mình với kết quả và hiệu quả cao Người cán bộ quản trị là nhân tố cơ bản quyết định thành công hay thất bại của đường lối phát... chiến lược mua xe trả góp và đó là chiến lược marketing hiệu quả nhất mà công ty thực hiện tại Mĩ II Những yêu cầu đối với nhà doanh nghiệp 1 Phẩm chất chính trị Đối với một nhà doanh nghiệp họ phải có một phẩm chất chính trị đúng đắn phẩm chất chính trị của nhà doanh nghiệp thể hiện ở chỗ họ phải biết kinh doanh trên cơ sở lòng yêu nước, tất cả vì lợi ích của đất nước, của dân tộc họ phải có ý thức chấp... xây dựng nhà máy đóng tàu với việc đóng tàu cho kịp tiến độ công trình Phương hướng giải quyết sáng suốt ấy đã giúp cho Huyndai tránh được những tổn thất nặng nề * Kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ: - - Có học vấn cao, có kinh nghiệm về chuyên môn và về đời sống xã hội Biết nhìn xa trông rộng Chớp thời cơ mau lẹ, linh hoạt Sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân Có khả năng đóng vai trò là một cố vấn và tư vấn... quả đó chính là tư duy logic Trong bất cứ một cuộc họp nào sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể đưa mọi người thoát ra khỏi lối mòn suy nghĩ và khiến họ có những tư duy mới lạ, sáng tạo về những vấn đề đang thảo, tìm ra hướng đi mới, một chiến lược kinh doanh mới nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng sản lượng, đem lại lợi nhuận cao cho Ví dụ: khi thành lập bộ phận đóng tàu của mình, Chung Ju Yung đã nghĩ... tàu thì phải chuyển động được.” chính cách tư duy logic và đơn giản của ông đã rất thành công Ông không phức tạp hóa vấn đề mà nhìn nhận vấn đề một cách thực tế và quan sát một cách rất kỹ lưỡng C KẾT LUẬN Chung Ju Yung là một nhà doanh nghiệp tài ba Ở ông hội tụ rất nhiều đặc tính như tự tin vào bản thân, ý chí tiến thủ, kinh doang với lòng dũng cảm, biết chấp nhận rủi ro Ông luôn hết lòng vì ước mơ . Thảo luận quản trị học Thảo luận quản trị học Đề tài: Những đặc tính của Đề tài: Những đặc tính của nhà DN qua những. chính trị 1. Phẩm chất chính trị Đối với một nhà doanh nghiệp họ phải có một Đối với một nhà doanh nghiệp họ phải có một phẩm chất chính trị đúng đắn. phẩm chất chính phẩm chất chính trị. luật pháp kinh doanh. 3. Yêu cầu về các kỹ năng. 3. Yêu cầu về các kỹ năng. C. Kết luận C. Kết luận A A . MỞ ĐẦU . MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết,một con tàu sẽ có một hành Như
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận quản trị học potx, Thảo luận quản trị học potx, Thảo luận quản trị học potx, Rất tự tin và hoàn toàn làm chủ vận mạng của mình:, Chịu rủi ro ở mức vừa phải:, II. Những yêu cầu đối với nhà doanh nghiệp, Phẩm chất đạo đức và ý thức pháp luật kinh doanh, Yêu cầu về các kỹ năng:, * Kỹ năng tư duy: Chìa khóa để tối ưu hóa khả năng phát triển cá nhân và khả năng hoạch định tổ chức công việc một cách hiệu quả đó chính là tư duy logic. Trong bất cứ một cuộc họp nào sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể đưa mọi người thoát ra khỏi lối mòn suy

Mục lục

Xem thêm