Kiến nghị và giải pháp khai thác đại lí bảo hiểm - 5 ppt

10 304 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B 41 công việc như: thu phí Bảo hiểm, thu thập hồ sơ, chi trả tiền Bảo hiểm tới các khách hàng Bảo hiểm tại cơ quan đơn vị mình. Như số cộng tác viên của công ty Bảo hiểm làm đại lý Bảo hiểm của ngành giáo dục đào tạo gần 1.000 người (mỗi trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung học chuyên nghiệp khác bố trí 1 người). - Các khối phụ nứ (Bảo hiểm kết hợp với con người); khối Bảo hiểm xã hội (tham gia Bảo hiểm sinh mạng tai nạn). Số đại lý trên 500 người. - Các khối công ty xí nghiệp và các đơn vị khác đều bố trí một đồng chí cộng tác viên bảo hiểm. Do vậy đã duy trì rất tốt mối quan hệ giữa khách hàng và công ty Bảo hiểm. 2. Tình hình khai thác của đại lý Bảo hiểm Phú Thọ 3 năm 2002 - 2004 a. Doanh thu khai thác theo địa giới hành chính STT Địa bàn huyện thành thị Năm 2000 Năm2003 Năm 2004 Doanh thu (triệu đ) % so v ới 2002 Doanh thu (triệu đ) % so v ới 2002 1 Đoan Hùng 358.209 457.994 127,9 496.312 108,3 2 Cẩm Khê 148.045 146.194 98,7 111.450 76,3 3 Hạ Hoà 107.567 173.399 161,2 145.399 83,8 4 Lâm Thao 163.451 288.627 176,6 478.777 165,8 5 Phù Ninh 147.936 369.135 249,5 417.831 113,2 6 Tam Nông 21.721 247.969 1141,6 202.337 81,6 7 Thanh Ba 97.186 213.532 219,7 129.534 60,0 8 Thanh Sơn 34.963 242.029 692,2 195.656 80,8 9 Thanh Thuỷ 8.114 64.375 793,4 176.953 274,8 10 TX Phú Thọ 206.758 329.177 159,2 451.961 137,3 11 Việt Trì 645.533 2.276.956 352,7 2.544.450 111,7 12 Yên L ập 51.153 105.488 206,2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B 42 13 ĐL tổ chức 2.302.057 9.786.454 214 3.505.378 71,1 Cộng 4.241.628 230,7 8.961.534 91,57 Nguồn: Công ty bảo hiểm Phú Thọ Trên những con số thống kê trên hầu hết doanh thu của từng địa bàn đều tăng, đóng góp nhiều nhất vào doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ là thành phố Việt Trì chiếm tỉ lệ trung bình gần 200%. Đứng thứ hai là thị xã Phú Thọ với doanh thu trung bình là 140%, đây là địa bàn dân cư có mức thu nhập, ổn định cao là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh. Ngược lại những địa bàn vùng núi, vùng cao đóng góp vào doanh thu của Công ty bảo hiểm không nhiều như huyện Cẩm Khê, Thanh Ba, tỷ lệ tăng trưởng trung bình ở mức 70%. b. Tình hình hoạt động khai thác của đại lý Bảo hiểm 2 năm 2003 - 2004 theo nghiệp vụ Bảo hiểm STT Nghiệp vụ bảo hiểm Năm 2003 Năm 2004 1 Bảo hiểm TNDS mô tô, ô tô 5.026.804 4509904 2 Bảo hiểm TNDS tàu sông 337.422 254.559 3 Bảo hiểm vật chất xe cơ giới 2.891.165 3.020.239 4 Bảo hiểm vật chất tàu sông 524.355 588.948 5 B ảo hiểm trách nhiệm thuyền vi ên 14.661 7.398 6 Bảo hiểm sinh mạng cá nhân-b ảo hiểm con người 567 - Cộng 9.786.454 8.961.534 Nguồn: Công ty bảo hiểm Phú Thọ Qua số liệu của bảng trên hầu hết doanh thu phí bảo hiểm của từng sản phẩm phi nhân thọ đều tăng. Đóng góp nhiều nhất và doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ là bảo hiểm TNDS mô tô, ô tô chiếm gần 50%. Cũng tương tự sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô và mô tô, bảo hiểm vật chất xe cơ giới có tỉ trọng doanh thu phí tăng rất nhanh. Có thể thấy thị trường đang rất Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B 43 ưa chuộng hai loại sản phẩm bảo hiểm này. Điều đó cho thấy sự chào đón nhiệt liệt của thị trường đối với sản phẩm truyền thống này và phát triển của loại hình bảo hiểm này trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Đây cũng chính là một sản phẩm định hướng phát triển cho công ty hiện tại và trong tương lai. Ngược lại với những sản phẩm vật chất xe ô tô chiếm tỉ trọng doanh thu phí của công ty lại rất thấp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do, sản phẩm bảo hiểm này chưa hấp dẫn được nhu cầu của khách hàng .Mặc dù ra đời sớm nhưng có lẽ sản phẩm này chưa khẳng định được vị trí của mình trong tâm trí của người tham gia bảo hiểm.Vì vậy trong tương lai gần công ty bảo hiểm cần phải đầu tư hơn nữa trong việc nghiên cứu để phát triển loại hình bảo hiểm này ,vì đây là sản phẩm bảo hiểm đầy hứa hẹn trong tương lai. 3. Đánh giá tình hình hoạt động khai thác của đại lý Bảo hiểm Phú Thọ Được sự lãnh đạo của ban giám đốc Công ty Bảo hiểm Phú Thọ, sự điều hành trực tiếp của các phòng nghiệp vụ. Trong điều kiện thị trường Bảo hiểm có sự cạnh tranh gay gắt, có nhiều doanh nghiệp Bảo hiểm cùng hoạt động trên cùng một địa bàn tỉnh Phú Thọ. Kết quả hoạt động doanh thu của Công ty bảo hiểm Phú Thọ có sự đóng góp doanh thu quan trong từ hoạt động đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ. - Đây là thành quả của sự lao động hăng say phấn đấu hết mình của đội ngũ tư vấn viên Bảo hiểm đã góp phần tích cực vào kết quả doanh thu của công ty hàng năm. - Khẳng định vai trò vị trí của đội ngũ đại lý hoạt động trong Công ty Bảo hiểm và chiến lược phát triển hệ thống đại lý Bảo hiểm của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam trong hiện tại và lâu dài sau này. chứng tỏ khả năng làm việc chuyên nghiệp, tính năng động của đại lý Bảo hiểm … Xác định đại lý Bảo hiểm là một nghề để sinh sống như một nghề nghiệp khác. - Sử dụng đội ngũ đại lý Bảo hiểm đã mở rộng được tầm hoạt động của các Công ty Bảo hiểm: Là lực lượng quan trọng để tiếp cận, phục vụ trực tiếp Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B 44 với các khách hàng, thực hiện các công tác chuyên môn khác do công ty giao. Thực sự là cầu nối quan trọng giữa Công ty bảo hiểm và khách hàng, giúp cho công tác nắm bắt thông tin hai chiều thuận lợi nhanh nhạy để công ty cải tiến kịp thời các chế độ phục vụ khách hàng tốt nhất. - Đại lý Bảo hiểm ngoài nhiệm vụ khai thác mang lại doanh thu cho công ty còn bảo đảm chiến lược sau bán hàng: Thu thập hồ sôư giám định bồi thường xét bồi thường và trả tiền đến tận tay khách hàng, làm cho mối quan hệ gần gũi giữa Công ty Bảo hiểm với khách hàng, tạo sự tin cậy lẫn nhau giữa người phục vụ ( Công ty Bảo hiểm) và người được phục vụ (khách hàng). Đại lý Bảo hiểm đã tăng cường khả năng khai thác rộng khắp ở tất cả các lĩnh vực, có thể bán được nhiều loại hình Bảo hiểm, đa dạng hoá các khách hàng tham gia Bảo hiểm phù hợp với đặc điểm kinh tế, tập quán sinh hoạt của từng địa phượng và từng vùng trong tỉnh mà công ty chưa trực tiếp khai thác được. Các văn bản Nhà nước như: Luật, các nghị định các chỉ thị nghị quyết… ra đời và áp dụng, đặc biệt trong điều kiện tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông ngày một tăng, nhiều loại hình Bảo hiểm bắt buộc như: trách nhiệm dân sự bắt buộc chủ xe cơ giới: ô tố, mô tô … đươck các cơ quan công an, cảnh sát giao thông kiểm soát chặt chẽ nên đã giúp cho đại lý khai thác Bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên bước đầu xây dựng và sử dụng đại lý Bảo hiểm trong khai thác cũng còn một số những vướng mắ, những khó khăn cả về tư tưởng và tổ chức thực hiện, việc tái tục Bảo hiểm ô tô, xe máy cũng gặp một số khó khăn do nắm bắt khách hàng, quản lý thông tin không đầy đủ và chi tiết. Một vài khách hàng sau nhiều năm gắn bó với Bảo Việt nẩy sinh tâm lý muốn thay đổi. Một nhân tố nữa cũng ảnh hưởng đến kết quả khai thá của đại lý Bảo hiểm đó là chất lượng dịch vụ sau bán hàng, tâm lý chung của khách hàng là Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B 45 khi tham gia Bảo hiểm thì muốn mua thấo, nhưng khi xẩy ra rủi ro muốn được nhiều tiền bồi thường, việc này không thể giải quyết được nếu làm ảnh hưởng đến công tác khai thác và kết quả đóng góp doanh thu của đại lý Bảo hiểm , tiềm năng khai thác của đại lý Bảo hiểm còn hạn chế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ CHƯƠNG III KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHÚ THỌ I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NHỮNG NĂM TỚI CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ a. Đánh giá các cơ hội và thách thức trong kinh doanh - Tiềm năng phát triển của các nghiệp vụ Bảo hiểm: STT Loại nghiệp vụ Bảo Việt khai thác (%) DNBH khác khai thác (%) Tiềm năng phát triển 2005 (tỷ đ) 2010 (tỷ đ) 1 BH tài sản 85 15 12 25 2 BH trách nhiệm 75 25 7.5 17 3 BH con người 80 20 10.5 18 Cộng 30 60 Điều kiện địa lý thuận lợi và cũng gặp một số khó khăn. Dân số 1,3 triệu người so với số người đã tham gia Bảo hiểm thì còn nhiều tiềm năng nhất là các địa bàn trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn. Thu nhập của mọi tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa cao nên việc tham gia Bảo hiểm cũng còn hạn chế. - Những thách thức: Về điều kiện địa lý phân bố dân cư không đồng đều nên gặp không ít khó khăn trong kinh doanh. Sự cạnh tranh từ phía các Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B 46 doanh nghiệp Bảo hiểm khác trên địa bàn sẽ diễn ra ngày càng phức tạp hơn. Sức ép từ phía khách hàng đòi hỏi nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng cao. Thanh thủ thời cơ, khắc phục những khó khăn vượt qua thử thách, thích ứng với tình hình mới, tranh thủ sự chỉ đạo của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, của các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn, thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn tạo ưu thế trong kinh doanh. b. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng về doanh thu, phát triển phải đi đôi với bền vững và hiệu quả, phương châm phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển. BẢNG DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG THEO TỪNG NGHIỆP VỤ STT Loại hình bảo hiểm 2003 2005 2010 1 Xe cơ giới 8.208 35 11.000 100 23.100 2 Con người 4.549 26 5.700 90 10.800 3 Cháy 1.530 40 2.200 130 5.000 4 XDLĐ 1.244 44 1.800 150 4.500 5 Hàng hải 2.065 40 2.900 130 6.600 6 Tàu sông 923 20 1.100 70 1.800 7 H ọc sinh 2.940 35 3.900 100 7.800 8 Khác 841 30 1.000 80 600 Cộng 22.300 34 30.000 BQ.16%x với luỹ kế 5 năm 60.000 II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ NĂM 2005 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B 47 1. Những mục tiêu phát triển: Tăng trưởng hiệu quả tăng cường công tác quản lý a. Mục tiêu tăng trưởng Trong năm 2004 doanh thu của công ty là 11,2 tỷ đồng và tăng 2% so với kế hoạch đề ra vì vậy trong năm 2005 và những năm tới công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu tăng trưởng trên 10% tổng doanh thu của năm 2004 b. Mục tiêu hiệu quả - Tỷ lệ chi bồi thường chung của năm 2004 là 48% nhìn chung là thấp song trong những năm tới công ty cố gắng giảm tỷ lệ chi bồi thường xuống mức 45%.Ngoài ra một số chỉ tiêu khác như :- Tỷ lệ chi quản lý sẽ dao động trong khoảng 16%-17% ; hiệu quả qui ước sấp sỉ 3,5 tỷ đồng 2. Để đạt được những mục tiêu trên thì công ty phải thực hiện những mục tiêu chính của công ty là - Khai thác có doanh thu tăng trưởng nghiên cứu kỹ thị trường Bảo hiểm tại tỉnh Phú Thọ, xu hướng chung để định ra các chủ trương, phương hướng thích hợp trong việc khai thác: Duy trì và giữ vững các nghiệp vụ truyền thống theo dõi tiếp cận tốt với các khách hàng lớn để duy trì và tái tục các hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn đúng thời gian. Tranh thủ tìm kiếm các dịch vụ mới, các khách hàng có dự án đầu tư. Đồng thời có những chính sách phù hợp với khách hàng, khích thích bằng các đòn bẩy kinh tế và hướng tới tất cả các khách hàng tiềm năng trên tất cả các nghiệp vụ, đảm bảo chăm sóc khách hàng thường xuyên và chu đáo. Đặc biệt là những khách hàng có nhiều tiềm năng, có doanh thu cao, trong điều kiện cạnh tranh cần nắm bắt những thông tin cần thiết về khách hàng để kịp thời xử lý và giải quyết. - Điều chỉnh cơ cấu phí và các điều kiện Bảo hiểm thích hợp, nhóm nghiệp vụ nào kinh doanh có lãi thì khuyến khích và ngược lại đánh giá các nghiệp vụ Bảo hiểm bị lỗ nhiều năm cần nghiên cứu thay đổi cho thích hợp đảm bảo có hiệu quả. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B 48 - Thực hiện việc đánh giá rủi ro trước khi chấp nhận Bảo hiểm để hạn chế việc trục lợi Bảo hiểm thiết kế các sản phẩm Bảo hiểm, phạm vi Bảo hiểm, điều kiện Bảo hiểm và biểu phí phải linh hoạt, hợp lý với từng đối tượng, từng khu vực, phối hợp tốt với các ban ngành có liên quan: Đăng kiểm, cảnh sát giao thông để quản lý chặt chẽ các đối tượng khách hàng có phương tiện tài sản. Tăng cường công tác giám định hiện trường, xác định rõ thiệt hại ban đầu, biên bản giám định, phản ánh đầy đủ, chính xác khách quan trung thực và ước những thiệt hại ban đầu, giám sát sửa chữa đảm bảo đúng quy trình chặt chẽ. - Phát triển đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ: củng cố và phát triển mạnh mẽ hệ thống đại lý chuyên nghiệp phi nhân thọ, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, đảm bảo điều kiện làm việc của đại lý, đầu tư có trọng tâm trọng điểm để hệ thống đại lý hoạt động đồng đều ở tất cả các xã, phường, huyện thị tới các khách hàng còn nhiều tiềm năng mà chưa khai thác được. Nghiên cứu đề ra các chế độ khuyến khích vật chất trong khai thác đem lại doanh thu mới, khách hàng mới nhằm phát huy được hiệu quả cao. Mặt khác đào tạo mới và đào tại lại các nghiệp vụ Bảo hiểm đối với các đại lý để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực hành. Có các chế độ chính sách phù hợp để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên liên tục của các đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ trong điều kiện thị trường cạnh tranh cao. - Xây dựng và hoàn thiện quy chế tổ chức quản lý hoạt động đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ trong công ty Bảo hiểm Phú Thọ bao gồm các điều khoản quy định rõ ràng về: Tuyển dụng và ký hợp đồng đại lý, đề ra các điều kiện để đại lý Bảo hiểm hoạt động trong phạm vi cho phép. Công tác đào tạo đại lý, trang bị nghề nghiệp chuyên môn, kỹ năng, kỹ sảo có thể hành nghề đại lý Bảo hiểm. Quy định những nhiệm vụ trách nhiệm và các quyền lợi của đại lý Bảo hiểm được hưởng. Việc tổ chức quản lý và sử dụng đại lý Bảo hiểm đảm bảo chặt chẽ có hiệu quả, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đại lý viên Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B 49 Bảo hiểm, các trưởng nhóm, phó tổ trưởng nhiệm vụ trách nhiệm đi đôi với quyền lợi. Xây dựng các chế độ thi đua khen thưởng các nội quy, quy định đặc biệt là những quy định về chế độ tài chính, hoá đơn, chứng từ…. Tổ chức thực hiện có nề nếp. - Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ trên tất cả các mặt công tác như: công tác cán bộ, công tác tài chính kế toán, hành chính quản trị đảm bảo đời sống cán bộ đại lý ổn định gắn bó với công ty Bảo hiểm trên cơ sở đóng góp doanh thu Bảo hiểm mà đại lý đem lại, đảm bảo các hoạt động dịch vụ khách hàng, công tác tuyên truyền quảng cáo thương hiệu của Bảo Việt, công tác pháp chế thi đua khen thưởng… III. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHÚ THỌ 1. Công tác tuyển dụng đào tạo đại lý Bảo hiểm Tổ chức đại lý được củng cố và hoàn thiện tại 12 huyện thành thị của tỉnh Phú Thọ từ các phòng đại lý bảo hiểm huyện được phân chia thành các tố nhóm nhỏ và thực hiện việc xem xét bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó nhóm trưởng nhóm phó đủ điều kiện điều hành hoạt động của các bộ phận đại lý theo các kế hoạch doanh thu được công ty giao. Để làm được điều đó cần được chuẩn bị tốt ngay từ khi tuyển dụng mới chặt chẽ theo yêu cầu của công việc mà định ra chuẩn từ sơ tuyển theo các tiêu chuẩn quy định. Chú ý tuyển chọn tại chỗ theo địa giới hành chính, địa bàn. Đặc biệt chú ý tuyển chọn những người có khả năng giao tiếp tốt, tính trung thực cao với công tác tài chính, với khách hàng và với nghề nghiệp. - Mở các lớp đào tạo theo các hình thức: ngắn hạn, dài hạn, đào tạo nâng cao cấp I, cấp II vừa làm công tác khai thác vừa tập huấn cho cán bộ đại lý Bảo hiểm. Tài liệu dùng để đào tạo ngắn ngọn xúc tích sát với thực tế sát với nghiệp vụ Bảo hiểm và phù hợp với đặc điểm kinh tế của địa phương. kết hợp chặt che giữa lý thuyết và thực hành, đại lý Bảo hiểm phải được đào tạo Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B 50 thường xuyên liên tục chú trọng đến đào tạo các lớp Maketing tăng khả năng hiểu biết, khả năng giao tiếp với các tầng lớp dân cư và khách hàng. Đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ phải nắm chắc các sản phẩm Bảo hiểm, biết và giải thích những điều khách hàng cần để làm rõ việc tham gia Bảo hiểm của khách hàng. Đại lý Bảo hiểm phải được học đầy đủ công tác tài chính kế toán từ các khâu thu phí, nộp phí, thông qua báo cáo thời gian thu nộp, hoá đơn ấn chỉ thưo -quy định của Nhà nước. - Nắm vững các quy trình phục vụ sau bán hàng, giải quyết tốt mối quan hệ cầu nối khách hàng, đại lý. Công ty Bảo hiểm là người được công ty uỷ quyền thay mặt trong giao tiếp khách hàng vì thế cần phải được đào tạo tòan diện để đại lý có tâm huyết và ý trí phấn đấu với nghề nghiệp. 2. Các chế độ chính sách đối với công tác Bảo hiểm Chế độ hoa hồng của đại lý Bảo hiểm được hưởng theo quy định thống nhất của Bộ tài chính. Phải xác định thu nhập chính của các đại lý Bảo hiểm là từ nguồn hoa hồng. Dựa trên doanh thu khai thác Bảo hiểm mà đại lý Bảo hiểm đem lại cho công ty Bảo hiểm. Đại lý Bảo hiểm được hỗ trợ các chi phí để thuê văn phòng làm việc giao dịch, mở các điểm bán Bảo hiểm, hỗ trợ các trang thiết bị làm việc: bàn ghế, tủ … các văn phòng phẩm: giấy, mực; chi phí điện thoại,nước sinh hoạt, quảng cáo cho các sản phẩm Bảo hiểm: biển quảng cáo trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các hội nghị hội thảo … Được hỗ trợ thêm một phần kinh phí khi được giao thêm các nhiệm vụ như cùng công ty, cán bộ nghiệp vụ tuyên truyền nắm bắt tình hình thu phí Bảo hiểm và thụ lý hồ sơ, giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm và một số công việc nghiệp vụ khác như: khối giáo viên học sinh, khối Bảo hiểm xã hội, khối doanh nghiệp. . nghiệp vụ Bảo hiểm STT Nghiệp vụ bảo hiểm Năm 2003 Năm 2004 1 Bảo hiểm TNDS mô tô, ô tô 5. 026.804 450 9904 2 Bảo hiểm TNDS tàu sông 337.422 254 .55 9 3 Bảo hiểm vật chất xe cơ giới 2.891.1 65 3.020.239. 3.020.239 4 Bảo hiểm vật chất tàu sông 52 4. 355 58 8.948 5 B ảo hiểm trách nhiệm thuyền vi ên 14.661 7.398 6 Bảo hiểm sinh mạng cá nhân-b ảo hiểm con người 56 7 - Cộng 9.786. 454 8.961 .53 4 . định thu nhập chính của các đại lý Bảo hiểm là từ nguồn hoa hồng. Dựa trên doanh thu khai thác Bảo hiểm mà đại lý Bảo hiểm đem lại cho công ty Bảo hiểm. Đại lý Bảo hiểm được hỗ trợ các chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến nghị và giải pháp khai thác đại lí bảo hiểm - 5 ppt, Kiến nghị và giải pháp khai thác đại lí bảo hiểm - 5 ppt, Kiến nghị và giải pháp khai thác đại lí bảo hiểm - 5 ppt

Từ khóa liên quan